Lịch cúp điện Trinh Phú - Kế Sách - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Trinh Phú - Kế Sách - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Trinh Phú - Kế Sách - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Trinh Phú - Kế Sách - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Trinh Phú - Kế Sách - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Kế Sách Sóc Trăng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp 4, ấp 5A, ấp 5B - xã Ba Trinh; một phần ấp 3 - xã Trinh Phú; một phần ấp Hòa Lợi - xã Xuân Hòa. Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

29-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 3 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6, ấp 12A - xã Ba Trinh; ấp 12B, ấp 10, một phần ấp 1 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

06-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp 8 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4, ấp 5A, ấp 5B - xã Ba Trinh; một phần ấp 3 - xã Trinh Phú, mộ phần ấp Hòa Lợi - xã Xuân Hòa Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

10-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Cứ Mạnh - xã Xuân Hòa, một phần ấp 3 -xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

14-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2 xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

12-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 2 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

11-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

04-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 12B, ấp 1, ấp 10 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

03-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 10 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 07:30 - 16:30

12-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 10 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 07:30 - 16:30

09-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 10 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 07:30 - 16:30

06-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 10 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 07:30 - 16:30

03-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 10 - xã Trinh Phú; một phần ấp Ninh Thới - xã Thới An Hội Điện lực Kế Sách 07:30 - 16:30

31-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp An Bình, TT An Lạc Thôn Một phần Ấp 2 - xã Trinh Phú. Một phần Ấp 5 - xã Ba Trinh Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4, ấp 5A, ấp 5B - xã Ba Trinh; một phần ấp 3 - xã Trinh Phú, mộ phần ấp Hòa Lợi - xã Xuân Hòa Điện lực Kế Sách 08:00 - 14:30

16-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp 4, ấp 5A, ấp 5B - xã Ba Trinh; một phần ấp 3 - xã Trinh Phú, mộ phần ấp Hòa Lợi - xã Xuân Hòa Điện lực Kế Sách 08:00 - 14:30

05-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp 4, ấp 5A, ấp 5B - xã Ba Trinh; một phần ấp 3 - xã Trinh Phú, mộ phần ấp Hòa Lợi - xã Xuân Hòa Điện lực Kế Sách 08:00 - 14:30

27-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp 10 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

14-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phấn ấp 9, ấp 10 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

24-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp 12, một Phần ấp 6 - xã Ba Trinh; ấp 12B, ấp 1, một phần ấp 10 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

16-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Xuân Hòa, một phần ấp 3 xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 08:00 - 14:30

30-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Ninh Thới, Xóm Đồng 2, Đại An - xã Thới An Hội; ấp 10 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

16-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp 9 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật