Lịch cúp điện Sóc Trăng - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Sóc Trăng - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Sóc Trăng - Sóc Trăng

Lịch cúp điện Sóc Trăng - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Sóc Trăng - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Sóc Trăng - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
ấp Xây Cáp A, Sóc Tháo, TT Châu Thành, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:30

02-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực ấp Phương Bình 2 – xã Hưng Phú - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 12:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Kinh Ngan , xã Long Phú , huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Long Phú 08:00 - 11:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 16:30

02-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
trạm chuyên dùng khách hàng Cấp nước Sóc Trăng Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 09:30

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 07:30 - 17:00

05-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp An Nghiệp xã An Thạnh 3, một phần Ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, Huyện Cù Lao Dung - Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 12:30

05-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 07:30 - 17:00

06-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực ấp Phú Tức – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

06-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp An Phú, Xã An Thạnh Tây, Huyện Cù Lao Dung - Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 16:30

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp An Hưng, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 13:30

06-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 12:30

06-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 07:30 - 17:00

07-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp An Bình, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 13:30

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực các ấp Cầu Đồn, Mỹ Tân, Nội Ô, Mỹ Thuận, Mỹ Lợi A – Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa; Khu vực xã Mỹ Tú (trừ ấp Mỹ Hòa, Mỹ Hưng xã Mỹ Tú); Khu vực ấp Phước Thọ B, Phước Thọ C – xã Mỹ Phước, một phần ấp Phương An 2 – xã Hưng Phú – huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

07-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực xã Thạnh Thới An và xã Thạnh Thới Thuận, một phần xã Tài Văn huyện Trần Đề, Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:00

07-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề; Ấp Thanh Liêm, ấp Chợ, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 07:30 - 17:00

08-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Hùng Vương – phía Thành đội (từ giáp nhà số 32 đến giáp đường Quốc Lộ 1), Huỳnh Phan Hộ. Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 16:00

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Thanh Nhàn, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 07:30 - 17:00

08-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Văn Sáu, Xã Đại Ân 1 huyện Cù Lao dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 16:30

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Sóc Tháo, Xây Cáp, TT Châu Thành, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:30

09-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực các ấp Thiện Tánh, Thiện Nhơn, Thiện Bình và một phần khu vực ấp Tà Ân B, Tà Ân A2 – xã Thuận Hưng – huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

09-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực ấp Đai Úi – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

09-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Văn Sáu, Xã Đại Ân 1 huyện Cù Lao dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 14:30

09-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Sóc Trăng - Sóc Trăng

Lịch Cúp Điện Sóc Trăng Sóc Trăng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

01-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Mỹ Tân, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Châu Thành 08:00 - 14:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp An Trạch, Phước Thuận, xã An Hiệp, Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Quới, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Châu Thành 13:00 - 17:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nan, huyện Cù Lao dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 14:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Kinh Mới, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Châu Thành 08:00 - 12:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 16:00

30-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 12:30 - 17:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 09:00 - 12:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Trà Canh, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Châu Thành 08:00 - 15:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp An Bình, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 07:30 - 10:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp An Lạc, Xã An Thạnh Tây huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 10:30 - 16:00

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Vàm Hồ xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 10:00 - 16:30

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Tà Ân A1– xã Thuận Hưng – huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 17:30

28-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp An Lạc, Xã An Thạnh Tây huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 11:00

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
thuộc trạm Ban QLDA 2 ST, trạm Cục Thi hành Án, trạm Kho Lưu Trữ Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 16:30

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 07:30 - 10:00

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khóm 2, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khóm 2, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Long, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Châu Thành 08:00 - 14:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Quốc Lộ 1 – phía đối diện Đông lạnh Kim Anh (từ giáp đường Phú Lợi đến giáp đường Trương Công Định), – phía đối diện Nhà Máy Bia (từ giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giáp nhà số 400), Lê Hoàng Chu (từ giáp Quốc Lộ 1 đến giáp nhà số 18). Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 16:30

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phước Hòa, xã Phú Tân,huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:30

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KH trạm TT Hải Nghĩa Điện lực thành phố Sóc Trăng 15:00 - 18:00

25-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KH trạm Nguyễn Thành Hậu Điện lực thành phố Sóc Trăng 13:30 - 16:00

25-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Lao Dên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 13:00 - 17:00

25-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực các ấp Thiện Tánh, Thiện Nhơn, Thiện Bình và một phần khu vực ấp Tà Ân B – xã Thuận Hưng - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trà Ông, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 12:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KH trạm D4 Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 13:00

25-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Kinh 30/4, khu vực Hẻm 28 Hùng Vương, Hồ Nước Ngọt (từ giáp đường Kinh 30/4 đến giáp nhà số 25. Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 17:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thuộc Khu dân cư Minh Châu (các đường C3- số nhà 01- 27, đường D5 , đường C2 số nhà 02- 78 , từ Siêu Thị Chợ Lớn đến nhà số 56 Đường B)’ đường A2, B, C2, C3, C5, D10, D11 Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 16:00

25-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp An Hòa 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 13:00 - 17:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 11:30 - 17:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 12:00

24-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tiếp Nhựt, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 12:00

24-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Kinh 30/4 ( từ giáp nhà số 179 đến giáp nhà số 211 Khóm 6 Phường 6) Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 17:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Lợi, TT Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 13:00 - 17:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 12:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Khu vực ấp Phương Bình 2 – xã Hưng Phú - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 07:30 - 12:00

23-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tiếp Nhựt, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 13:00 - 17:00

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 14:30

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Mương Khai – xã Mỹ Hương - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trà Ông, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 12:00

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
thuộc đường Lê Hồng Phong (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai), Phú Lợi – phía Nhà máy nước ngầm số 2, Trần Bình Trọng (từ giáp đường Phú Lợi đến nhà số 90), Nguyễn Trung Trực (từ giáp đường Phú Lợi đến nhà số 66), Nguyễn Văn Linh (từ giáp đường Phú Lợi 1 đến giáp nhà số 109, 190), Bùi Thị Xuân). Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 15:00

21-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trung tâm Văn hóa Hồ Nước Ngọt Điện lực thành phố Sóc Trăng 13:30 - 17:00

20-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty CP CBTS Thế Hệ Mới Điện lực thành phố Sóc Trăng 08:00 - 12:00

20-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
thuộc các đường Kinh 30/4, Kinh Trường Thọ, Hồ Nước Ngọt, khu vực hẻm 28 Hùng Vương, một phần đường Huỳnh Phan Hộ Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 13:00

20-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huỳnh Phan Hộ (từ giáp nhà số 125 đến giáp đường Trần Quốc Toản). Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 17:00

20-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp An Thường, Xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 13:00 - 17:30

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 16:30

19-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Đường Quốc Lộ 1 – phía đối diện Đông lạnh Kim Anh (từ giáp đường Phú Lợi đến giáp đường Trương Công Định), – phía đối diện Nhà Máy Bia (từ giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giáp nhà số 400), - phía Nhà máy Bia (từ giáp Cầu Khánh Hưng đến giáp Ngã ba Trà Men), – phía Đông Lạnh Kim Anh (từ giáp trạm 110 kV đến giáp Cầu Khánh Hưng), Lê Hoàng Chu (từ giáp Quốc Lộ 1 đến giáp nhà số 18), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ giáp đường Quốc Lộ 1 đến giáp ranh xã An Ninh), Xà Lan, Sương Nguyệt Ánh (từ giáp nhà số 83 đến giáp ranh Huyện Châu Thành), khu vực khóm 5, khóm 6 phường 7, Điện Biên Phủ (từ giáp đường Quốc Lộ 1 đến giáp Tịnh xá Ngọc Hưng), Trương Công Định (từ giáp đường Quốc Lộ 1 đến giáp đường Nguyễn Trung Trực), Nguyễn Văn Linh (từ giáp nhà số109, 190 đến giáp đường 30/4), đường 30/4 phường 2 (từ nhà số 155, 174 đến giáp nhà số 244, 245). Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 13:00

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các đường Quốc Lộ 1 - phía Khu dân cư Hưng Thịnh (từ giáp nhà số 206 đến giáp nhà số 278 ), - phía Đông lạnh Thái Tân (từ giáp nhà số 104 đến giáp nhà số 206), Khu dân cư Hưng Thịnh. Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 13:00

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp An Thường, Xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 07:30 - 13:00

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực các ấp Cầu Đồn, Nội Ô, Mỹ Tân, Mỹ Thuận - TT.HHN; Khu vực các xã Mỹ Tú, Long Hưng, Hưng Phú - huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 07:00 - 12:00

19-05-2023

Khác-Điều tiết điện để bảo vệ hệ thống điện
Khu vực các xã Mỹ Thuận, Mỹ Phước, Một phần khu vực các ấp Nội Ô, Mỹ Thuận - TT.HHN – huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 07:00 - 12:00

19-05-2023

Khác-Điều tiết điện để bảo vệ hệ thống điện.
Khu vực các xã Phú Mỹ, Thuận Hưng, khu vực các ấp Tam Sóc A, Tam Sóc C – xã Mỹ Thuận – huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 07:00 - 12:00

19-05-2023

Khác-Điều tiết điện để bảo vệ hệ thống điện.
trạm Trần Vân Anh Điện lực thành phố Sóc Trăng 13:00 - 16:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
BV Chuyên Khoa Sản Nhi Sóc Trăng Điện lực thành phố Sóc Trăng 08:00 - 13:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 14:30

18-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Kinh 30/4 ( từ giáp nhà số 179 đến giáp nhà số 211 Khóm 6 Phường 6) Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 17:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huỳnh Phan Hộ (từ giáp nhà số 125 đến giáp đường Trần Quốc Toản). Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 17:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trung tâm Kỹ Thuật Viễn thông Điện lực thành phố Sóc Trăng 13:30 - 17:30

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 16:30

17-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Công Viên Giải Phóng Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 12:00

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
thuộc các đường Bạch Đằng (từ giáp nhà số 141, 152 đến giáp đường Lý Thường Kiệt), đường Lý Thường Kiệt (từ giáp đường Bạch Đằng đến giáp đường Lê Duẩn), khu đô thị 5A. Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 16:00

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 09:00 - 15:30

15-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Võ Thành Văn, xã an Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 14:30

15-05-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần Ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 13:00 - 17:00

13-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 13:30

13-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Bình Du, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 14:30

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp No Tôm, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 13:00

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4, TT Long phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Long Phú 08:00 - 17:30

12-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Đầu Giồng, Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trang. Điện lực Trần Đề 08:00 - 14:30

12-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Đoàn Văn Tố, Xã Đại Ân 1 , huyện Cù Lao dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 14:30

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu CÔng Nghiệp An Nghiệp - Châu Thành - Sóc Trăng Điện lực thành phố Sóc Trăng 18:00 - 18:15

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Nguyễn Tăng, Xã Đại Ân 1 , huyện Cù Lao dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 13:00

10-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Nguyễn Tăng, Xã Đại Ân 1 huyện Cù Lao dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 10:30

10-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp An Bình, Ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 12:00

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Hưng, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Bình, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 07:30 - 16:00

10-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần Đường Trần Hưng Đạo, nguyễn Văn Linh, Khu dân cư Trần Hưng Đạo, khu vực Trường quân sự quân khu 9 Điện lực thành phố Sóc Trăng 00:50 - 02:54

10-05-2023

Đứt 1 chì phân đoan Trần Hưng Đạo 6, đang tìm nguyên nhân
Một phần Ấp Đền Thờ, Xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 12:00

09-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
: Một phần khu vực ấp Phương Thạnh 2 – xã Hưng Phú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

08-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp An Thường, Xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 16:30

08-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 14:30

08-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 07:30 - 16:00

08-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Cục Thi Hành Án, Kho Lưu Trữ, Trục Hướng Đông Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 16:30

07-05-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Ấp Tổng Cáng, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 14:30

06-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Thanh Nhãn, ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 13:30

06-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:30

06-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Cao Thắng, khu vực khóm 5, khóm 6 phường 8. Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 16:30

06-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp An Bình xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 07:30 - 16:00

06-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
thuộc các đường Sương Nguyệt Ánh (từ giáp nhà số 02 đến giáp đường Dương Kỳ Hiệp), Trần Quang Khải. Điện lực thành phố Sóc Trăng 05:30 - 17:30

06-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Đai Úi – xã Phú Mỹ - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

05-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Sum Thum, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 15:00

05-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 14:30

05-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp An Bình xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 07:30 - 16:00

05-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
ấp Xây Cáp TT, Châu Thành, ấp Sóc Tháo, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng các ấp Sóc Tháo, Phú Hòa B, Phú Bình, Giồng Cát xã Phú Tâm huyện Châu Thành ST Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:30

05-05-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Ấp Sóc Lèo, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 13:00 - 17:30

04-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật