Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 11:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 10:30 - 13:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 14:00 - 17:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 10:30

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Mỏ Ó , xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 10:30 - 13:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng

Lịch Cúp Điện Trần Đề Sóc Trăng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 18:00

29-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Đầu Giồng , Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 14:00 - 17:30

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tổng Cáng, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 13:00 - 16:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 11:30

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 14:00 - 17:30

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Giồng Chát, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:30 - 13:00

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Precđôn, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 13:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp An Hòa 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 08:00 - 13:30

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Châu Thành, Thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 08:00 - 13:30

21-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Trà Ông và một phần Ấp Lao Vên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Giồng Chùa, Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:30

20-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
SCADA Điện lực Trần Đề 00:13 - 00:19

19-03-2023

SCADA
SCADA Điện lực Trần Đề 00:12 - 00:12

19-03-2023

SCADA
Một phần khu vực thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 06:30 - 17:30

18-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần các xã Trung Bình, TT Trần Đề, xã Lịch Hội Thượng, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 06:30 - 17:30

18-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khu vực thị trấn Trần Đề, một phần xã Trung Bình, TT Lịch Hội Thượng, một phần xã Liêu Tú và một phần xã Viên Bình huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 06:30 - 17:30

18-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Đào Viên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 00:08 - 12:00

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đào Viên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 13:30 - 17:00

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đào Viên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 12:00

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tài Công, xã Tài Văn huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

14-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Đại Nôn, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

11-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đào Viên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:30

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 13:00 - 17:30

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 08:00 - 12:30

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 13:30 - 17:30

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 13:30 - 17:30

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các ấp: Thạnh An 1, Thạnh Ninh, Thạnh Nhãn 1, Thạnh Nhãn 2, xã Thạnh Thới Thuận; Ấp Tiên Cường 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 08:00 - 13:30

08-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 14:30

08-03-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 08:00 - 12:30

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tiên Cường 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

07-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị trấn Lịch Hội Thượng và một phần xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 14:30

06-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thị trấn Trần Đề, một phần xã Trung Bình, một phần thị trấn Lịch Hội Thượng huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 16:30

26-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Toàn Xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 06:30 - 17:00

26-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Thanh Liêm, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề và Ấp Mười Chiến, xã Long Phú, huyện Long Phú Điện lực Trần Đề 13:00 - 17:30

24-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Đào Viên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 14:30

24-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

23-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 13:00 - 17:00

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 12:00

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 13:00 - 16:30

20-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Bưng Buối, xã Liêu Tú , huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:30 - 17:00

17-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:00

17-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Lao Vên, xã, Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 13:00 - 17:00

16-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 12:00

16-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 13:00 - 17:00

15-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 11:30

15-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Giồng Chùa, một phần ấp Đầu Giồng và một phần ấp Cảng, thị trấn Trần Đề; Một phần ấp Bưng Lức, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 12:30

15-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 13:00 - 17:00

11-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 08:30 - 15:30

11-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 12:30

11-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 12:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Đầu Giồng, một phần Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 13:30

09-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 13:30 - 17:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Chắc Tưng, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 12:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Lao Dên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Trà Ông, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

07-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 13:00 - 17:00

06-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 10:30

06-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tiếp Nhựt, xã Viên An và ấp Đào Viên, xã Viên Bình. huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 11:00

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 14:00 - 17:00

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 13:00 - 16:30

02-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 10:30 - 13:30

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 08:00 - 10:30

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trà Ông, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 13:30

17-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Châu Thành và một phần ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:30

15-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Lịch Hội Thượng, một phần xã Liêu Tú huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 13:30

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tiên Cường 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 14:00

14-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Hòa 1, ấp Đầy Hương 3, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

13-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Nhà Thờ, Xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 13:00 - 17:30

12-01-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần ấp trà Đức và một phần ấpBờ Đập, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

12-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

11-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Thanh Liêm, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 00:00 - 15:30

11-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Tiên Cường 1, xã Thạnh Thới An; Ấp Thạnh Ninh, ấp Thạnh Nhãn 1, Thạnh Nhãn 2, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

10-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Tú Điềm xã Đại Ân 2 và ấp Bưng Buối, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 13:00 - 16:30

09-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Tú Điềm, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 12:30

09-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 13:30

08-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

07-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Thị trấn Trần Đề và xã Đại Ân 1, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

06-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

05-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Trà Đức, ấp Bờ Đập, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

04-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

03-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Thạnh Lợi TT Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên; Ấp Chắc Tưng và ấp Hà Bô xã Tài Văn huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

27-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Trà Ông, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 13:00 - 17:00

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trà Ông, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 10:00

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 12:00

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị trấn Trần Đề, một phần xã Trung Bình và một phần thị trấn Lịch Hội Thượng huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 07:30 - 15:30

18-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Tài Văn, một phần xã Thạnh Thới An và một phần xã Thạnh Thới Thuận huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

17-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Precđôn xã Tài Văn , huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Tắc Bướm, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 13:30

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Precđôn xã Tài Văn , huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 13:30 - 18:00

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Đầy Hương 1, Đầy Hương 2, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 13:00

13-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 13:00 - 17:00

12-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Thanh Liêm, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 12:30

12-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 14:30

12-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần Ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 09:30

11-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 13:00 - 18:00

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật