Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Bờ Đập - xã Viên An - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

27-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp An Hoà 1, 2, Hưng Thới, Đầy Hương 3 - xã Thạnh Thới An - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 06:00 - 17:30

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Đầu Giồng, Giồng Chùa, Thị trấn Trần Đề; Huyện Trần Đề, Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 14:30

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đại Nôn và ấp Giồng Chát – Xã Liêu Tú huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 08:00 - 14:30

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đầu Giồng, Giồng Chùa, Thị trấn Trần Đề; Huyện Trần Đề, Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:30

03-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Đại Nôn và ấp Giồng Chát – Xã Liêu Tú huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:30

03-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấP Giồng Chát, Tổng Cáng xã Liêu Tú, một phần ấp Lao Dên, Trà Ông xã Viên Bình huyện Trần Đề, Sóc TrăNG Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:30

03-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thị trấn Lịch Hội Thượng, một phần xã Lịch Hội Thượng, một phần xã Trung Bình huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:30

03-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Trung Bình, một phần xã Lịch Hội Thượng và một phần xã Liêu Tú huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:30

03-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Đầu Giồng – Thị trấn Trần Đề - Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 14:00 - 17:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Chợ - Xã Trung Bình – Trân Đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 10:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Cảng – Thị trấn Trần Đề - Huyện – Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 10:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Cảng – Thị trấn Trần Đề - Huyện – Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 10:00 - 12:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhà Thờ - Xã Trung Bình – Huyện Trần đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 10:15 - 12:45

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Giồng Giữa – Thị Trấn Lịch – Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 13:30 - 16:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Nhà Thờ - Xã Trung Bình – Huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 14:00 - 17:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng

Lịch Cúp Điện Trần Đề Sóc Trăng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Cảng, một phần ấp Đầu Giồng, một phần ấp Ngan Rô 1 TT Trần Đề huyện Trần Đề Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 17:00 - 17:10

25-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Cảng, một phần ấp Đầu Giồng, một phần ấp Ngan Rô 1 TT Trần Đề huyện Trần Đề Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 06:50 - 07:00

25-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Bưng Cà Pót , Trà Đót- xã Tài Văn - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

23-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Precđôn, Tài Công - xã Tài Văn - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

21-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Bưng Buối xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 18:00

20-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Thạnh Ninh, Thạnh Nhãn 1, 2 - xã Thạnh Thới Thuận - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Hòa 1, xã Thạnh Thới An - Huyện Trần đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 16:30

19-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phố Dưới – Thị trấn Lịch Hội Thượng – Huyện Trần đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:00

19-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật