123 Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng

Lịch Cúp Điện Trần Đề Sóc Trăng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Ấp Nam Chánh - Xã Lịch Hội Thượng - Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Huyện Trần Đề 08:30 - 12:00

23-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Tổng Cáng - Xã Liêu Tú - Huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Huyện Trần Đề 08:30 - 15:00

23-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nam Chánh - Xã Lịch Hội Thượng - Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Huyện Trần Đề 14:00 - 17:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nam Chánh - Xã Lịch Hội Thượng - Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Huyện Trần Đề 08:00 - 13:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cảng - Thị trấn Trần Đề - Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Huyện Trần Đề 08:30 - 12:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đào Viên - Xã Viên Bình - Huyện Trần Đề Điện lực Huyện Trần Đề 08:30 - 14:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Giồng Chát - Xã Liêu Tú - Huyện Trần Đề Điện lực Huyện Trần Đề 08:30 - 11:30

18-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tiên Cường 1 – Xã Thạnh Thới An Điện lực Huyện Trần Đề 08:30 - 17:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề Điện lực Huyện Trần Đề 08:30 - 15:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tắc Bướm, Xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề Điện lực Huyện Trần Đề 08:00 - 16:00

14-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tài Công, xã Tài Văn, huyện Trần Đề Điện lực Huyện Trần Đề 08:30 - 15:00

13-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề Điện lực Huyện Trần Đề 09:00 - 16:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Hòa 2 – Xã Thạnh Thới An Điện lực Huyện Trần Đề 08:00 - 17:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng và một phần ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú Điện lực Huyện Trần Đề 15:30 - 16:00

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Mỏ ó - Xã Trung Bình - Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Huyện Trần Đề 08:30 - 15:30

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng và một phần ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú Điện lực Huyện Trần Đề 08:00 - 08:15

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Nhà Thờ - Xã Trung Bình - Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Huyện Trần Đề 08:00 - 16:00

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thạnh An 3 - Xã Thạnh Thới Thuận - Trần Đề Điện lực Huyện Trần Đề 08:00 - 11:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Giồng Giữa - Thị trấn Trần đề - Huyện Trần Đề - Sóc TRăng Điện lực Huyện Trần Đề 08:00 - 11:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đại Nôn - Xã Liêu Tú - Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Huyện Trần Đề 08:00 - 13:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phố Dưới - TT Lịch Hội Thượng - Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Huyện Trần Đề 13:00 - 17:00

23-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Lao Dên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. (trạm chuyên dùng) Điện lực Huyện Trần Đề 08:00 - 11:30

23-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Nhà Thờ - Xã Trung Bình - Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Huyện Trần Đề 08:00 - 11:00

23-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phố Dưới - TT Lịch Hội Thượng và ấp Nam Chánh xã Lịch Hội Thượng - Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Huyện Trần Đề 08:00 - 16:00

22-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Đại Nôn , ấp Bưng Buối, ấp Bưng Triết - Xã Liêu Tú - Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Huyện Trần Đề 08:00 - 13:00

22-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Giồng Chùa - Thị trấn Trần Đề - Huyện Trần Đề - Sóc Trăng (trạm chuyên dùng) Điện lực Huyện Trần Đề 14:00 - 16:30

21-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Cảng - Thị trấn Trần Đề - Huyện Trần Đề - Sóc Trăng (trạm chuyên dùng) Điện lực Huyện Trần Đề 10:00 - 12:30

21-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Giồng Giữa - Thị trấn Trần đề - Huyện Trần Đề - Sóc TRăng (trạm chuyên dùng) Điện lực Huyện Trần Đề 08:00 - 11:00

21-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Cảng - Thị trấn Trần Đề - Huyện Trần Đề - Sóc Trăng (1 khách hàng trạm chuyên dùng) Điện lực Huyện Trần Đề 08:00 - 10:00

21-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Giồng Chùa - Thị trấn Trần Đề Huyện Trần Đề Điện lực Huyện Trần Đề 08:30 - 16:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh Phú xã Thạnh Thới Thuận và một phần ấp Thanh Nhàn xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Huyện Trần Đề 08:00 - 15:00

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Nhà Thờ-xã Trung Bình - Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Huyện Trần Đề 12:30 - 16:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nhà Thờ - Xã Trung Bình - Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Huyện Trần Đề 09:30 - 16:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phố Dưới - xã Lịch Hội Thượng - Huyện Trần Đề Điện lực Huyện Trần Đề 08:00 - 11:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tài Công xã Tài Văn, huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Huyện Trần Đề 08:00 - 15:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Giồng Giữa - Thị trấn Lịch Hội Thượng - Huyện Trần Đề Điện lực Huyện Trần Đề 10:00 - 16:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tiên Cường, xã Thạnh Thới An, một phần ấp Thạnh An 1, ấp Thạnh Ninh, Thạnh Nhãn 1, Thạnh Nhãn 2 xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Huyện Trần Đề 08:00 - 15:00

14-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Đại Nôn - Xã Liêu Tú - Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Huyện Trần Đề 10:00 - 15:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Trần Đề và một phần xã Trung Bình huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Huyện Trần Đề 07:00 - 18:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Trung Bình, xã Lịch Hội Thượng, một phần xã Liêu Tú, một phần thị trấn Trần Đề, một phần thị trấn Lịch Hội Thượng huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Huyện Trần Đề 07:00 - 18:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Đại Ân 2, và một phần TT Trần Đề huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Huyện Trần Đề 07:00 - 18:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần TT Trần Đề huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Huyện Trần Đề 07:00 - 18:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Huyện Trần Đề 07:00 - 18:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Liêu Tú, một phần xã Viên Bình huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Huyện Trần Đề 06:30 - 18:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Thanh Nhàn và một phần ấp An Hoà 2, xã Thạnh Thới An, huyện Trầ Đề Điện lực Huyện Trần Đề 08:00 - 16:30

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Trà Ông, Lao Dên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề Điện lực Huyện Trần Đề 08:00 - 15:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thanh Nhàn, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật