Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 14:00

04-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Thạnh Thới An, Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

04-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Hội Trung, ấp Giồng Giữa, Châu Thành, Phố Dưới, TT Lịch Hội Thượng – một phần ấp Đại Nôn, Bưng Buối, Bưng Triết – xã Liêu Tú, một phần ấp Chắc Tưng xã Tài văn, một phần xã Viên Bình và xã Viên An - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 11:00 - 14:00

06-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trần Đề - Sóc Trăng

Lịch Cúp Điện Trần Đề Sóc Trăng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Hội Trung, TT Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 13:00 - 17:30

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Châu Thành, TT Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 11:30

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tài Văn, xã Thạnh Thới An, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Trà Ông, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:30

28-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Nhà Thờ, ấp Mỏ Ó xã Trung Bình, một phần ấp Nam Chánh, ấp Sóc lèo xã Lịch Hội Thượng, một phần ấp Giồng Chát xã Liêu Tú huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:00

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Nam Chánh – Xã Lịch Hội Thượng – Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:00

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Nam Chánh – Xã Lịch Hội Thượng – Huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 09:00 - 14:30

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Đầu Giồng – TT Trần Đề và ấp Bưng Lức – Xã Trung Bình Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:00

25-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình - H Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:30

24-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trà Ông, Lao Dên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

23-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình - H Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 16:30

23-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Đầu Giồng – Thị trấn Trần Đề - Huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:00

23-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, một phần ấp Giồng Chát 2, xã Liêu Tú huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 15:30 - 16:15

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Chợ - Xã Trung Bình – Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:30 - 16:30

22-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Nam Chánh xã Lịch Hội Thượng, ấp Giồng Chát xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 16:30

22-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, một phần ấp Giồng Chát 2, xã Liêu Tú huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 08:00 - 08:20

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tổng Cáng, ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, một phần xã Viên Bình huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:00

21-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 16:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Tổng Cáng, ấp Giồng Chát xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:00

20-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Lịch Hội thượng và một phần xã Liêu Tú huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 16:30 - 17:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh Lợi, TT Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, ấp Hà Bô, Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

19-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Hội Trung TT Lịch Hội Thượng, ấp Nhà Thờ, ấp Chợ xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:30

19-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Nam Chánh xã Lịch Hội Thượng và một phần Ấp Mỏ Ó xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:00

19-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Lịch Hội Thương và một phần xã Liêu Tú huyện Trân Đề Điện lực Trần Đề 07:30 - 08:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Đào Viên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Đào Viên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đầu Giồng – Thị trấn Trần Đề - Huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:00

11-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Giồng Chùa và ấp Đầu Giồng – Thị trấn Trần Đề - Huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:00

09-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Đầu Giồng – TT Trần Đề và một phần ấp Bưng Lức – Xã Trung Bình Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:00

08-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Chợ, xã Trung Bình - H Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:30

08-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Thanh Liêm – Xã Đại Ân 2 Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:00

07-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tổng Cáng xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:30

07-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tú Điềm xã Đại Ân 2, ấp Bưng Buối – xã Liêu Tú Điện lực Trần Đề 08:00 - 16:30

06-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện đường dây 22kV một phần ấp Nam Chánh xã Lịch Hội Thượng và một phần ấp Huỳnh Kỳ Thị Xã Vĩnh Châu không mất điện khách hàng Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:00

31-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bưng Sa – xã Viên An – Huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

31-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lâm Dồ - Xã Đại Ân 2 – Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:30 - 14:30

28-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Giồng Giữa – TT Lịch Hội Thượng Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 09:00 - 16:30

27-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Sóc Lèo, xã Lịch Hội Thượng, ấp Chợ, ấp Bưng Lức, ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, một phần ấp Hội Trung TT Lịch Hội Thượng – H Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 07:30 - 17:00

27-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Lịch Hội Thương và một phần xã Trung Bình Điện lực Trần Đề 07:00 - 07:15

27-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Giồng Giữa – Thị trấn Lịch Hội Thượng – Huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

25-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Lao Dên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Trà Ông, xã Viên Bình, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

23-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Trung Bình, một phần xã lịch Hội Thượng huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 16:45 - 17:00

22-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Chợ và ấp Tú Điềm - Xã Đại Ân 2 – Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 16:30

22-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Đào Viên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Sóc Lèo, xã Lịch Hội Thượng, ấp Chợ, ấp Bưng Lức, ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, một phần ấp Hội Trung TT Lịch Hội Thượng – H Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 07:30 - 17:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Lịch Hội Thương và một phần xã Trung Bình Điện lực Trần Đề 07:00 - 07:15

22-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Tú Điềm – Xã Đại Ân 2, Trần Đề, Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:00

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đầy Hương 3 và Hưng Thới, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, Trần Đề, Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:00

17-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Nam Chánh, xã Lịch hội Thượng, huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 13:15 - 13:35

16-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Mỏ Ó – Xã Trung Bình, – Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 11:00 - 14:00

16-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 11:00 - 11:20

16-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tắc Bướm, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Sóc Lèo, xã Lịch Hội Thượng, ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình – H Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 07:30 - 17:00

16-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Thạnh Nhãn 1, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Mỏ Ó – Xã Trung Bình, một phần ấp Nam Chánh xã Lịch Hội Thượng – Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:30 - 11:00

10-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Hội Trung TT Lịch Hội Thượng, một phần ấp Nhà Thờ, ấp Mỏ Ó, ấp Chợ xã Trung Bình, một phần ấp Sóc Lèo, ấp Phố Dưới, ấp Nam Chánh xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 07:30 - 17:00

10-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tiên Cường 1 Xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

09-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đào Viên Xã Viên Bình, huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

08-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Đại Nôn, ấp Tổng cáng, ấp Giồng Chát xã Liêu Tú và một phần ấp Lao Dên, ấp Trà Ông xã Viên Bình huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:00

08-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Hội Trung TT Lịch Hội Thượng, một phần ấp Nhà Thờ, ấp Mỏ Ó, ấp Chợ xã Trung Bình, một phần ấp Sóc Lèo, ấp Phố Dưới, ấp Nam Chánh xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 07:30 - 17:00

03-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần TT Trần Đề, một phần xã Trung Bình, một phần xã Lịch Hội Thượng và một phần xã Liêu Tú huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 14:30

30-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Đại Ân 2 và một phần thị Trấn Trần Đề Điện lực Trần Đề 08:00 - 14:30

30-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 14:30

30-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thị Trấn Trần Đề, một phần xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 14:30

30-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Trung Bình và một phần xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 14:30

30-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 14:30

26-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Lao Dên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

23-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 08:00 - 13:30

20-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Lao Dên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

20-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Trà Đót, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 14:30 - 17:00

19-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 11:30 - 14:00

19-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thanh Liêm xã Đại Ân 2 huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 11:30

19-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Đầy Hương 2 xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

19-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Precđôn, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 07:30 - 11:00

19-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lao Dên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 13:30 - 17:00

18-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tiên Cường 1 xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

18-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Đầy Hương 3, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 07:30 - 13:00

18-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tài Văn, một phần xã Thạnh Thới Thuận, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 12:30

16-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Phố Dưới, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 13:00 - 18:00

15-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 07:30 - 17:00

15-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tổng Cáng và một phần ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 07:30 - 17:00

14-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Nam Chánh xã Lịch Hội Thượng và một phần ấp Giồng Chát xã Liêu Tú huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 07:30 - 17:00

13-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 08:30 - 17:00

12-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn xã Đại Ân 2 và một phần thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 13:30

12-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực không có khách hàng mất điện Điện lực Trần Đề 08:00 - 13:30

12-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 07:30 - 17:00

12-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một khách hàng Cty TNHH Khánh Sủng thuộc ấp Nam Chánh xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 12:00

08-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một khách hàng DNTN Thuận Hiệp Ấp Lao Vên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 14:30

08-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:00

07-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Viên An huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 12:00

07-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn Xã Dại Ân 2 và một phần Ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 12:30

05-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 12:00

04-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 07:30 - 17:00

04-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Đầu Giồng, ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 07:30 - 17:00

03-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 07:30 - 17:00

03-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình và ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 07:30 - 17:00

02-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật