Lịch cúp điện An Mỹ - Kế Sách - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện An Mỹ - Kế Sách - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện An Mỹ - Kế Sách - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện An Mỹ - Kế Sách - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện An Mỹ - Kế Sách - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp An Phú - Thị trấn Kế Sách; một phần ấp An Nghiệp - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Thọ, một phần ấp An Nghiệp - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

09-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch Cúp Điện Kế Sách Sóc Trăng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Đại Tâm; xã Tham Đôn; một phần ấp Chợ Cũ (Xóm Rẫy) – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 17:30

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Chợ Cũ – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 17:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Thọ, một phần ấp An Nghiệp - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

26-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần các ấp: Giồng Có, Dù Tho, Phô Nô Cam pốt - xã Tham Đôn; một phần ấp Chợ Cũ – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 17:30

25-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Chợ Cũ – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 17:30

25-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần các ấp Tân Mỹ, Xóm Lớn, Các ấp Mương Khai, Mỹ Đức, Mỹ An – xã Mỹ Hương – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

25-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Phú Tây - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trường Thọ - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã An Mỹ (trừ ấp Trường Lộc); Ấp An Thành, An Ninh 2, An Ninh 1 - Thị trấn Kế Sách; một phần ấp An Phú Đông - xã Nhơn Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 12:30

19-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Thạnh Lợi – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 15:30

19-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp An Nghiệp, Ấp 3 - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

15-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần các ấp: Hòa Mỹ, Thạnh Lợi - thị trấn Mỹ Xuyên Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 16:30

10-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
phần Ấp Thạnh Lợi - thị trấn Mỹ Xuyên Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 16:30

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh Lợi – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 14:30

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trường Thọ - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Phú - Thị trấn Kế Sách; một phần ấp An Nghiệp - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

24-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Trường Thọ, một phần ấp An Nghiệp - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

17-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần Mỹ Tường A, ấp Mỹ Tường 1 – xã Mỹ Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 13:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Mỹ – xã Mỹ Hương – huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

07-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Phú - Thị trấn Kế Sách; một phần ấp An Nghiệp - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

03-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Phú - Thị trấn Kế Sách; một phần ấp An Nghiệp - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

27-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Châu Thành, Hòa Mỹ - thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên 11:30 - 13:30

18-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Châu Thành, Hòa Mỹ - thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 12:00

18-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Châu Thành – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 16:30

14-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Chợ Cũ – thị trấn Mỹ Xuyên Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 11:00

09-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Hòa Mỹ (Làng Điện lực) – thị trấn Mỹ Xuyên Điện lực Mỹ Xuyên 11:15 - 11:45

07-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần các ấp: Hòa Mỹ, Thạnh Lợi – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên 08:30 - 12:00

07-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Hòa Mỹ (Làng Điện lực) – thị trấn Mỹ Xuyên Điện lực Mỹ Xuyên 08:30 - 08:50

07-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Mương Khai, Mỹ Đức, một phần ấp Tân Mỹ – xã Mỹ Hương – huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 13:30

21-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Vĩnh Xuyên – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 14:30

10-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 3, một phần ấp An Nghiệp, Phú Tây - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

31-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Thạnh Lợi – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 14:30

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần các ấp: Cần Giờ 1, Cần Giờ 2, Sô La 2, Giồng Có, Dù Tho, Phô Nô Cam Bốth – xã Tham Đôn; một phần ấp Chợ Cũ (Xóm Rẫy) – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 15:30

19-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã An Mỹ; ấp An Thành, An Ninh 1, An Ninh 2 - Thị trấn Kế Sách Điện lực Kế Sách 08:00 - 12:30

13-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Trường Thọ, một phần ấp An Nghiệp - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

06-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Hòa Mỹ - thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 13:00

20-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Châu Thành - thị trấn Mỹ Xuyên Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 14:30

14-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Chợ Cũ – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 16:30

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Chợ Cũ – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 15:30

08-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Trường Thọ, một phần ấp an Nghiệp - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

17-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Kế Thành, Kế An, An Mỹ (trừ ấp Trường Lộc), Thị trấn Kế Sách (trừ ấp An Phú); một phần ấp An Phú Đông - xã Nhơn Mỹ; Ấp Số 1, một phần ấp Hậu Bối, Nam Hải - xã Đại Hải Điện lực Kế Sách 09:00 - 12:00

15-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Kế Thành, Kế An, An Mỹ (trừ ấp Trường Lộc), Thị trấn Kế Sách (trừ ấp An Phú); một phần ấp An Phú Đông - xã Nhơn Mỹ; Ấp Số 1, một phần ấp Hậu Bối, Nam Hải - xã Đại Hải Điện lực Kế Sách 09:00 - 12:00

13-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Phú Tây - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Nghiệp - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 15:30

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Mỹ – xã Mỹ Hương; Một phần các ấp Cầu Đồn, Mỹ Thuận, Nội Ô, Mỹ Tân – TT. Huỳnh Hữu Nghĩa; Một phần ấp Mỹ Hòa – xã Mỹ Tú, Một phần ấp Tân Hòa B – xã Long Hưng – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 13:30

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Lộc - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh Lợi – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 15:30

27-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thị trấn Mỹ Xuyên Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 15:30

17-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp An Phú - Thị trấn Kế Sách; một phần ấp An Nghiệp - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

12-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Châu Thành – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 12:00

11-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Mỹ (Làng Điện lực) – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 14:30

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật