Lịch cúp điện Thạnh Trị - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thạnh Trị - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Thạnh Trị - Sóc Trăng

Lịch cúp điện Thạnh Trị - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thạnh Trị - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thạnh Trị - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bao gồm một phần ấp 3 - Thị trấn Phú Lộc; ấp Trương Hiền - xã Thạnh Trị. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 11:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Xa Mau 1, ấp Rẫy Mới - Thị trấn Phú Lộc. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 17:30

07-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Bao gồm Trường THPT Thạnh Tân Điện lực Thạnh Trị 11:00 - 14:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp 22 xã Vĩnh Thành Điện lực Thạnh Trị 14:00 - 17:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Chợ Cũ, ấp Xóm Tro - Thị trấn Hưng Lợi. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 17:30

08-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Bao gồm một phần ấp Chợ Cũ, ấp Giồng Chùa - Thị trấn Hưng Lợi. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 17:30

08-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Bao gồm một phần ấp 2, Thị trấn Phú Lộc Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 17:30

09-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp Tà Điếp C1, ấp Tà Lọt A, ấp Mây Dốc, ấp 22, ấp Tà Lọt C – xã Thạnh Trị, ấp B2 – xã Thạnh Tân. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 17:30

09-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Bao gồm một phần ấp Trung Thống – xã Tuân Tức. Điện lực Thạnh Trị 15:30 - 17:30

09-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp 2, ấp 3 – Thị trấn Phú Lộc. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 17:30

10-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Bao gồm một phần ấp Xa Mau 2 – Thị trấn Phú Lộc. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 17:30

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Xa Mau 1 – Thị trấn Phú Lộc. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 17:30

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp B2 – xã Thạnh Tân. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 17:30

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp Xa Mau 1, ấp Xa Mau 2, ấp Rẫy Mới - Thị trấn Phú Lộc; Thị trấn Hưng Lợi; xã Châu Hưng (ngoại trừ một phần ấp 23); ấp Trà Ban 1- xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 17:30

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Lịch Cúp Điện Thạnh Trị Sóc Trăng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bao gồm một phần ấp A2 - xã Thạnh Tân. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 17:30

06-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Bao gồm ấp Xa Mau 2, ấp Nàng Rền – Thị trấn Phú Lộc. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 17:30

06-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật