Lịch cúp điện Thạnh Trị - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thạnh Trị - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Thạnh Trị - Sóc Trăng

Lịch cúp điện Thạnh Trị - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thạnh Trị - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thạnh Trị - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bao gồm một phần các ấp: ấp 2, Bào Lớn, Công Điền, Thạnh Điền – Thị Trấn Phú Lộc; ấp Nhà Dài A - xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

02-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Bao gồm: xã Vĩnh Lợi; xã Vĩnh Thành; một phần các ấp: 22, Tà Tọt C - xã Thạnh Trị; ấp 21 xã Thạnh Tân, một phần các ấp: 13, 23 – xã Châu Hưng; một phần ấp 18 xã Tân Long -TXNN. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:00

04-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Bao gồm một phần ấp Phú Tân – Thị trấn Phú Lộc. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: Số 8, Số 9, Giồng Chùa, Chợ Mới – Thị trấn Hưng Lợi. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

05-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Bao gồm một phần các ấp: Kiết Lập A, Kiết Lập B, Trung Nhất - xã Lâm Tân. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:00

06-04-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Bao gồm một phần các ấp: ấp Kinh Ngay, ấp Xóm Tro 1 - Thị trấn Hưng Lợi; xã Châu Hưng. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:00

07-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Lịch cúp điện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Lịch Cúp Điện Thạnh Trị Sóc Trăng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bao gồm một phần các ấp: ấp Kiết Lập A, ấp Kiết Lập B – xã Lâm Tân Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp 14 – xã Vĩnh Lợi. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp 16/1, ấp 17, ấp 19, ấp 20 - xã Vĩnh Thành; ấp 16/2, ấp 15 - xã Vĩnh Lợi; ấp 18 – xã Tân Long, Thị xã Ngã Năm. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp 20 – xã Vĩnh Thành. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: Tân Thắng, Tân Phước, Tân Lợi – xã Thạnh Tân. Điện lực Thạnh Trị 10:00 - 12:00

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Tân Lợi - xã Thạnh Tân. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 10:00

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm: xã Vĩnh Lợi; xã Vĩnh Thành; một phần các ấp: 22, Tà Tọt C – xã Thạnh Trị; ấp 21 xã Thạnh Tân, một phần các ấp: 13, 23 – xã Châu Hưng; một phần ấp 18 xã Tân Long -TXNN. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

24-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Bào Cát - Thị Trấn Hưng Lợi Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trà Do - xã Lâm Kiết. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp Vĩnh Thắng - xã Vĩnh Thành; ấp 22 - xã Thạnh Trị. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Kinh Ngay 1-Thị Trấn Hưng Lợi. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp 14, ấp 15, ấp Tân Biên, ấp 11, ấp 12 - xã Vĩnh Lợi: ấp 13 - xã Châu Hưng. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:00

20-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Bao gồm một phần ấp Quang Vinh - xã Châu Hưng. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

17-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Công Điền - TT Phú Lộc Điện lực Thạnh Trị 09:00 - 16:30

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm xã Vĩnh Lợi; xã Vĩnh Thành; ấp 21 xã Thạnh Tân; ấp Tà Lọt C, ấp 22 xã Thạnh Trị; ấp 13 xã Châu Hưng; ấp 18 - xã Tân Long, TX Ngã Năm. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Tân Lộc - xã Thạnh Tân. Điện lực Thạnh Trị 13:00 - 15:00

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Tân Phước - xã Thạnh Tân. Điện lực Thạnh Trị 10:00 - 12:00

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Kiết Lợi - xã Lâm Kiết. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 10:00

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần Tân Nghĩa - xã Lâm Tân. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: Trung Thành - xã Tuân Tức. Điện lực Thạnh Trị 15:00 - 17:00

14-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp 1, ấp 2, ấp Xa Mau 1 - thị trấn Phú Lộc. Điện lực Thạnh Trị 13:00 - 15:00

14-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Kiết Nhất A - xã Lâm Tân. Điện lực Thạnh Trị 10:00 - 12:00

14-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm xã Lâm Tân (ngoại trừ một phần ấp Tân Nghĩa, ấp Tân Lộc). Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

10-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Bao gồm một phần các ấp: ấp A2, ấp Tân Thắng - xã Thạnh Tân. Điện lực Thạnh Trị 15:00 - 17:00

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm tự dùng Bệnh Viện Đa Khoa Điện lực Thạnh Trị 14:30 - 17:00

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp Tân Thắng, ấp Tân Phước - xã Thạnh Tân. Điện lực Thạnh Trị 13:00 - 15:00

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm tự dùng Thị Trấn Phú Lộc 1 Điện lực Thạnh Trị 11:00 - 13:00

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Tân Lợi - xã Thạnh Tân. Điện lực Thạnh Trị 10:00 - 12:00

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: Tà Điếp C1,Tà Lọt A, Tà Niền, Mây Dốc, Rẫy Mới, Tà Lọt C, Kinh Cùi, 22 – xã Thạnh Trị, ấp B2 – xã Thạnh Tân, ấp số 9 - Thị trấn Hưng Lợi . Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

09-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Bao gồm một phần các ấp: ấp B1, ấp Tân Lợi - xã Thạnh Tân. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 10:00

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bơm Kênh Bà Mến - Sáu Cuôl Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 10:30

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: Xa Mau 1, Xa Mau 2, ấp Rẫy Mơi - Thị trấn Phú Lộc, Thị trấn Hưng Lợi (ngoại trừ một phần các ấp: ấp Giồng Chùa, ấp số 9), xã Châu Hưng (ngoại trừ một phần ấp 13), ấp Trà Ban 1 - xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

08-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Bao gồm một phần các ấp: ấp 3, ấp Phú Tân - Thị trấn Phú Lộc. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 13:30

07-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp 2, ấp Bào Lớn, ấp Công Điền, ấp Thạnh Điền – Thị Trấn Phú Lộc. ấp Nhà Dài A - xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

05-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Kinh Ngay 2 – xã Châu Hưng. Điện lực Thạnh Trị 13:30 - 15:00

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Lợi – xã Thạnh Tân. Điện lực Thạnh Trị 10:30 - 12:00

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 21 – xã Thạnh Tân. Điện lực Thạnh Trị 08:30 - 10:00

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp 3, Rẫy Mới, Phú Tân – Thị trấn Phú Lộc; ấp Trương Hiền, Tà Điếp C1, Rẫy Mới, Mây Dốc - xã Thạnh Trị; ấp Giồng Chùa – Thị Trấn Hưng Lợi; xã Tuân Tức. Điện lực Thạnh Trị 09:00 - 13:30

19-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Bao gồm một phần ấp B1- xã Thạnh Tân. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Kinh Ngay 1-Thị trấn Hưng Lợi. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp 14, 15, 11, 12 Tân Biên xã Vĩnh Lợi. Điện lực Thạnh Trị 09:00 - 11:30

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp Vĩnh Thắng xã Vĩnh Thành: ấp 22 xã Thạnh Trị. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp Vĩnh Thắng - xã Vĩnh Thành: ấp 22 - xã Thạnh Trị. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Kiết Hòa - xã Lâm Kiết. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp Tân Lộc, Tân Nghĩa – xã Lâm Tân. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp 23 - xã Vĩnh Thành; ấp 15, Tân Biên - xã Vĩnh Lợi. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Tân Biên - xã Vĩnh Lợi. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp 2 – Thị trấn Phú Lộc. Điện lực Thạnh Trị 13:00 - 16:30

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp 2 – Thị trấn Phú Lộc Điện lực Thạnh Trị 13:00 - 16:30

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp 15 – xã Vĩnh Lợi. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp 1, ấp Xa Mau 1 – Thị trấn Phú Lộc. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 12:30

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp 3 - Thị trấn Phú Lộc. Điện lực Thạnh Trị 13:00 - 16:30

12-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Bao gồm một phần các ấp: ấp 1, ấp 2 - Thị trấn Phú Lộc. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 12:30

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: Tà Điếp C1, Tà Lọt A, Mây Dốc, 22, Kinh Cùi, Tà Lọt C – xã Thạnh Trị. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

12-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Bao gồm một phần các ấp: Tà Điếp C1, Tà Lọt A, Mây Dốc, 22, Kinh Cùi, Tà Lọt C – xã Thạnh Trị; ấp B2 - xã Thạnh Tân. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

12-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Bao gồm một phần ấp Xóm Tro 1 – Thị trấn Hưng Lợi. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp 2, ấp 3, – Thị trấn Phú Lộc; ấp Phú Giao - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Tàn Dù – xã Châu Hưng. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp 15 - xã Vĩnh Lợi. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nao gồm xã Thạnh Trị (ngoại trừ một phần các ấp: Trương Hiền, Rẫy Mới, Tà Lọt C); xã Thạnh Tân (ngoại trừ một phần các ấp: 21, A2); ấp Tân Nghĩa, Tân Lộc - xã Lâm Tân. Điện lực Thạnh Trị 09:00 - 14:30

06-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Bao gồm một phần các ấp: ấp 2, ấp 3 - thị trấn Phú Lộc, ấp Phú Giao - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 12:30

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp 3, Rẫy Mới, Phú Tân – Thị trấn Phá Lộc, ấp Trương Hiền, Tà Điếp C1, Rẫy Mới, Mây Dốc - xã Thạnh Trị, ấp Giồng Chùa – Thị Trấn Hưng Lợi, xã Tuân Tức (ngoại trừ một phần ấp Tân Lợi). Điện lực Thạnh Trị 09:00 - 14:00

04-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Bao gồm: xã Vĩnh Lợi (ngoại trừ một phần ấp 11- xã Vĩnh Lợi), xã Vĩnh Thành, một phần các ấp: 22, Tà Tọt C – xã Thạnh Trị, ấp 21 xã Thạnh Tân. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 12:30

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Bao gồm một phần ấp A2 – xã Thạnh Tân Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp 23 – xã Châu Hưng. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Thạnh Điền - Thị trấn Phú Lộc. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:00

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Tân Phước – xã Thạnh Tân. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:00

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp B2 – xã Thạnh Tân. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Kiết Lợi - xã Lâm Kiết Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Tân Nghĩa – xã Lâm Tân Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: Tân Lộc, Tân Nghĩa – xã Lâm Tân. Điện lực Thạnh Trị 13:00 - 16:30

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: Tân Thắng, Tân Phước, Tân Lợi – xã Thạnh Tân. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 12:30

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp: Giồng Chùa - Thị trấn Hưng Lợi. Điện lực Thạnh Trị 15:00 - 17:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp: Giồng Chùa - Thị trấn Hưng Lợi. Điện lực Thạnh Trị 13:00 - 15:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: Xóm Tro 1, Kinh Ngay 1, Số 8, Số 9, Chợ Mới – thị trấn Hưng Lợi. Điện lực Thạnh Trị 10:30 - 12:30

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Chợ Cũ - Thị trấn Hưng Lợi. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 10:30

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp 16/2 - xã Vĩnh Lợi. Điện lực Thạnh Trị 13:00 - 16:30

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp 2, Bào Lớn, Công Điền – TT Phú Lộc. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp 16/1 – xã Vĩnh Thành. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 12:30

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: Thạnh Điền, Bào Lớn – Thị trần Phú Lộc. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

09-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Bao gồm một phần các ấp: 19, 20, 22, 23 - xã Vĩnh; ấp 22, Tà Lọt C – xã Thạnh Trị; ấp 21 xã Thạnh Tân Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

09-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Bao gồm một phần các ấp: ấp 16/1, 19, 20 - xã Vĩnh Thành Điện lực Thạnh Trị 13:00 - 16:30

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: A2, B1 – xã Thạnh Tân; Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 12:30

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp 14, 15, Tân Biên, 11, 12 - xã Vĩnh Lợi, ấp 13 – xã Châu Hưng. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: Tà Điếp C1, Tà Niền, Mây Dốc, Rẫy Mới, Tà Lọt C, Kinh Cùi, 22 – xã Thạnh Trị, ấp B2 – xã Thạnh Tân, ấp số 9 - Thị trấn Hưng Lợi . Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

07-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần các ấp: ấp Bào Cát – TT Hưng Lợi, ấp Quang Vinh, ấp 23 – xã Châu Hưng Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

06-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần các ấp: ấp 20, một phần ấp 23 - Vĩnh Thành, Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: ấp 3 – TT Phú Lộc Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật