Lịch cúp điện Thạnh Trị - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thạnh Trị - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Thạnh Trị - Sóc Trăng

Lịch cúp điện Thạnh Trị - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thạnh Trị - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thạnh Trị - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Lịch Cúp Điện Thạnh Trị Sóc Trăng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
* Trạm 110kV Thạnh Trị: - Cắt MC 471TT - Đóng dao nối đất 471-76 * Điện lực Thạnh Trị: - Cắt 3DS phân đoạn 471TT-7 tại trụ 471TT/1 - Cắt LBS phân đoạn Thị trấn Phú Lộc tại trụ 471TT/19/1 - Cắt 3LTD phân đoạn Thị trấn Phú Lộc - 3 tại trụ 473TT/18 * Điện lực Vĩnh Lợi Cty ĐL Bạc Liêu: - Cắt RCS+3DS phân đoạn Nàng Rền tại trụ 475BL/155 Điện lực Huyện Thạnh Trị 08:00 - 16:00

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp Trương Hiền, ấp Rẫy Mới, ấp Tà Niền – xã Thạnh Tri; ấp 3, ấp Phú Tân, ấp Thạnh Điền, ấp Bào Lớn – Thị trấn Phú Lộc; xã Tuân Tức. Điện lực Huyện Thạnh Trị 08:00 - 16:30

12-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Bao gồm một phần ấp Công Điền – Thị trấn Phú Lộc. Điện lực Huyện Thạnh Trị 08:00 - 16:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồi một phần ấp Trà Do - xã Lâm Kiết Điện lực Huyện Thạnh Trị 12:00 - 17:30

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Trà Do - xã Lâm Tân Điện lực Huyện Thạnh Trị 08:00 - 13:30

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Trà Do – xã Lâm Kiết. Điện lực Huyện Thạnh Trị 08:00 - 15:30

05-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Bao gồm một phần ấp Xa Mau 1 – Thị Trấn Phú Lộc. Điện lực Huyện Thạnh Trị 08:00 - 16:30

28-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Bao gồm ấp Rẫy Mới – Thị Trấn Phú Lộc; Thị Trấn Hưng Lợi; xã Châu Hưng (ngoại trừ một phần ấp 23); ấp Trà Ban - xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu Điện lực Huyện Thạnh Trị 08:00 - 13:30

28-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Bao gồm một ấp số 8 – Thị trấn Hưng Lợi. Điện lực Huyện Thạnh Trị 08:00 - 14:30

23-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Bao gồm một phần ấp Xa Mau 1 – Thị trấn Phú Lộc. Điện lực Huyện Thạnh Trị 08:00 - 16:30

21-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Bao gồm một phần các ấp: ấp Trung Hòa, ấp Trung Thống, ấp Tân Định - xã Tuân Tức. Điện lực Huyện Thạnh Trị 09:00 - 16:30

16-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Bao gồm một phần ấp Kiết Bình - xã Lâm Kiết. Điện lực Huyện Thạnh Trị 09:00 - 14:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp 15 - xã Vĩnh Lợi Điện lực Huyện Thạnh Trị 09:00 - 14:30

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm xã Vĩnh Lợi; xã Vĩnh Thành, một phần các ấp: ấp 13, ấp 23 - xã Châu Hưng; ấp 21 - xã Thạnh Tân; ấp Tà Lọt C - xã Thạnh Trị; ấp 18 – xã Tân Long, TXNN. Điện lực Huyện Thạnh Trị 08:00 - 12:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Xa Mau 1 – TT Hưng Lợi. Điện lực Huyện Thạnh Trị 08:00 - 16:30

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Bao gồm một phần các ấp: ấp B1, B2 - Thạnh Tân. Điện lực Huyện Thạnh Trị 08:00 - 14:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Tân Nghĩa – xã Lâm Tân. Điện lực Thạnh Trị 11:00 - 16:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Bào Lớn – TT Phú Lộc. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 11:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp Tân Lộc, ấp Tân Nghĩa – xã Lâm Tân. Điện lực Thạnh Trị 14:00 - 16:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Kinh Ngay 2 – xã Châu Hưng. Điện lực Thạnh Trị 12:00 - 14:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Trung Thành – xã Tuân Tức. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 12:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm phần các ấp: Xóm Tro 1, Kinh Ngay 1, Số 8, Số 9, Giồng Chùa, Chợ Mới – thị trấn Hưng Lợi Điện lực Thạnh Trị 09:00 - 16:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật