Lịch cúp điện Vĩnh Châu - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vĩnh Châu - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Lịch cúp điện Vĩnh Châu - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vĩnh Châu - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vĩnh Châu - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Tân Thời, Lền Buối, xã LẠc Hòa, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

02-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Lai Hòa A, xã Lai Hòa, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 11:00 - 15:30

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thời, Lền Buối,Ca Lạc xã Lạc Hòa, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

05-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Một phần các khóm: Giồng Me, Soài Côn, Đai Rụng, Vĩnh Trung, phường 2, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 09:00 - 15:00

05-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

06-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tân Thời,xã Lạc Hòa, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

06-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 15:00

06-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Một phần khóm Biển Trên A, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 15:00

06-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

07-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

08-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Lịch Cúp Điện Vĩnh Châu Sóc Trăng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Hòa Đông , TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 09:00 - 12:00

31-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

31-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 15:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm Huỳnh Thu, Nguyễn Út, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mộ phần phường 2, một phần xã Lạc Hòa, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

30-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp Hòa Giang, Thạch sao, Nguyễn Út, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

29-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường khánh hòa Điện lực thị xã Vĩnh Châu 10:00 - 15:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khóm 2, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm Lẫm Thiết, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

26-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tân Thời, ca lạc, xã Lạc Hòa Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 15:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần các ấp Năm Căn, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khóm 2, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 14:30 - 17:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 14:00 - 17:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 10:30 - 13:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 12:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm Giồng Me, phường 2, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

25-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Một phần khóm Huỳnh Thu, Nguyễn Út, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 10:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm Giồng Me, phường 2, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

24-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần ấp No Tôm, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần các ấp Hòa Giang, Thạch sao, Nguyễn Út, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khóm Đai Trị, khóm Xẻo Me, Khóm Tân Quy, [phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 14:00 - 17:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 10:30 - 13:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 10:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vihn4 HẢi, một phần ấp Hòa Giang xã Hòa Đông thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
- - Một phần khóm Vĩnh Trung, phường 2, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

22-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
- Một phần khóm Huỳnh Thu, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

22-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
- Một phần khóm Vĩnh Trung, Đai Rụng, phường 2, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

19-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
- Một phần khóm Huỳnh Thu, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần các khóm: Giồng Me, Đai Rụng, Vĩnh Trung, Soài Côn, phường 2, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Tân Tĩnh, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

17-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Một phần khóm Kinh Mới Đông, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 10:00 - 17:00

16-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Một phần khóm Kinh Mới Đông, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 10:00

16-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Một phần phường Vĩnh Phước, xã Lạc Hòa, xã Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 06:00 - 17:00

14-05-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
- Một phần phường Vĩnh Phước, xã Lạc Hòa, xã Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần phường 1, phường 2, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 06:00 - 17:00

14-05-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
Một phần phường 1, phường 2, xã Lạc Hòa thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

13-05-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
Một phần phường 2, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

13-05-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
một phần ấp No Tôm, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 13:00

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Hưng, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Cà lăng phường 2 thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

06-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Sum Thum, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 15:00

05-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

05-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một điện ấp Đại Đái, Đại Bái A, xã Lạc Hòa, một phần ấp âu Thọ B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 00:59 - 00:59

02-05-2023

Di dời trụ hạ thế theo BCT dịch vụ khách hàng
- Một phần khóm Trà Niên, Kinh Ven, Bưng Tum, Huỳnh Thu, Khánh Nam, Kinh Mới Đông, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 09:00 - 16:00

28-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm Vĩnh Trung, phường 2, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 15:00

28-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

28-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Tân Hưng, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

27-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

27-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Tân Hưng, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm Kinh Mới Đông, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 13:00 - 17:00

25-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

25-04-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
- Một phần khóm Kinh Mới Đông, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 12:00

25-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

24-04-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
- Một phần ấp Phạm Kiểu, Tân Hưng, tân Tỉnh, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

24-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

22-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần một phần khóm Bưng Tum,phường Khánh Hòa Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 15:00

22-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 09:00 - 14:00

21-04-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

21-04-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
- Một phần một phần khóm Kinh ven, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

21-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Ngã Tư, phạm Kiểu, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 09:00 - 11:00

20-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

20-04-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

19-04-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
- Một phần ấp Ngã Tư, xã Vĩnh Hiệp, một phần khóm Wathpich phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

19-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm Cà Săng, Cà Lăng , Cà Lăng A, Vĩnh bình phường 2, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 09:00 - 14:00

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một điện ấp Đại Đái, Đại Bái A, xã Lạc Hòa, một phần ấp âu Thọ B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 09:00 - 11:00

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

18-04-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 14:00 - 17:00

17-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 10:30 - 13:00

17-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 10:00

17-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm Soài Côn, Đai Rụng, phường 2, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

17-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm 4, khóm 5, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm 4, khóm 5, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 15:00

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm Bưng Tum, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 14:00 - 17:00

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 14:00 - 17:00

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 10:30 - 13:00

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 12:00

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 10:00

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
SCADA Điện lực thị xã Vĩnh Châu 00:01 - 02:01

11-04-2023

SCADA
mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

09-04-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 15:00

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

06-04-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Sum thum, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm Châu Khánh, Kinh Mới Đông, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 09:00 - 12:00

02-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Sum Thum, xã Vĩnh Tân, một phần ấp Raychóp, Raychóp 1, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

02-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
mất điện một phần ấp Xẻo Su xã Vĩnh Tân thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 12:00

30-03-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

30-03-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

29-03-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHÔNG Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

27-03-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
- Một phần khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần các khóm, Watpich, Vĩnh Thành, Sở Tại A, Sở Tại B, Đai Trị, Tân Qui, Xẻo Me, Biển Trên, Biển Dưới, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần các ấp, Trà Vôn B, Tham Chu, Tân Trà, Tân Hòa, Năm Căn, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 11:00 - 13:30

26-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần Khóm , khóm 1, khóm 2, khóm 3, khóm 4, khóm 5, khóm 6, phường 1 một phần khóm Cà Lăng A Biển , phường 2, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:00 - 17:30

26-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật