Lịch cúp điện Vĩnh Châu - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vĩnh Châu - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Lịch cúp điện Vĩnh Châu - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vĩnh Châu - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vĩnh Châu - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khóm Kinh Mới Sóc, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:00 - 17:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Huỳnh Thu, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:00 - 17:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Kinh Mới Sóc, phường Khánh Hoa, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:00 - 17:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần phường Khánh Hoa, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:00 - 17:00

08-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần phường Khánh Hoa, ấp Cảng Buối, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:00 - 17:00

09-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Lịch Cúp Điện Vĩnh Châu Sóc Trăng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:00 - 17:00

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm Soài Côn- Đai Rụng, phường 2, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Xóm Mới, xã Hòa Đông, ấp Ca lạc, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Giang, Thạch Sao, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Notom, Xóm Mới xã Hòa Đông, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

29-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khóm Wathpích, phường Vĩnh Phước, một phần xã Vĩnh Hiệp , thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm Soài Côn- Đai Rụng, phường 2, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường 1, phường, Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm , Xẻo Me, Đai Trị, Tân Qui, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm Wathpích, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

22-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 13:00 - 17:00

21-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-- Một phần các khóm: Cà Lăng A, Cà Lăng B, Cà Lăng A Biển, phường 2, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-- Một phần khóm Trà Niên, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 11:30

21-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:30 - 17:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm Watpich, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần ấp Đặng Văn Đông, Ngã Tư, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần khóm Trà Niên Khánh Nam, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

20-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
- Một phần các ấp: Tân Hòa, Tân Trà, Trà Vôn B, Năm Căn, Điền Giữa, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu. Một phần các ấp: Năm Căn, Xẻo Su, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

19-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Tân Thời xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần các khóm: khóm 4 khóm 5, khóm 6, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. -Một phần các khóm: khóm Biển Trên, khóm Biển Trên A, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. -Một phần các khóm: Cà Lăng A, Cà Lăng A Biển, phường 2, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

19-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
một phần ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm Lê Văn Tư, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

18-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
một phần xã Lai Hòa Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

18-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Lai Hào, Lai Hòa A, Prey chop, xã Lai Hòa, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

18-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
- Một phần các khóm: khóm 5, khóm 6, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần các khóm: khóm Biển Trên, khóm Biển Trên A, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

16-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
- Một phần khóm 2, khóm 7, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 09:00 - 17:00

15-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Hiệp Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

15-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần xã Vĩnh Hải Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

15-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm Bưng Tum, Lẫm Thiết, Kinh Mới Sóc, Trà Niên, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần các ấp:Cảng Buối, Giầy Lăng, Trà Teo, Hòa Khởi, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

15-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Trà Vôn B, ấp Tân Hòa, xã Vĩnh Tân, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 12:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khóm Gồng ME, Soài Côn, Đai Rụng, Vĩnh Trung, phường 2, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm Kinh Mới Sóc, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

14-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khóm Đai Trị, phường Vĩnh Phước, một phần ấp Tân Hòa, xã Vĩnh Tan6m thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 12:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

13-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Một phần khóm Bưng Tum, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

13-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
- Một phần khóm Wat pich, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

13-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khóm 2, phường 1, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 15:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
MẤt điện một phần khóm Xẻo Me, Đai Trị, Sở Tại B, phường Vĩnh Phước, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
MẤt điện một phần khóm , Tân Qui, phường Vĩnh Phước, một phần ấp Tân Trà, Tân Hòa, xã Vĩnh Tân, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải , thị xã Vĩnh Châu. - Một phần ấp Hòa Giang, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
mất điện một phần khóm Soài Côn, phường 2, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

05-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Mất điện đường dây 22kV một phần ấp Nam Chánh xã Lịch Hội Thượng và một phần ấp Huỳnh Kỳ Thị Xã Vĩnh Châu không mất điện khách hàng Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:00

31-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Tân Thành A, Tân Thành B, Tân Lập, Tân Lập A, Tân Tỉnh, Phạm Kiểu, Tân Hưng, Kinh Mới, Ngã Tư, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần các khóm: Lê Văn Tư, Huỳnh Thu, Kinh Ven, Khánh Nam, Kinh Mới Đông, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

28-08-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khómWat Pich, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

27-08-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
- Một phần khóm 5, khóm 6, phường 1, thị xã Vĩnh Châu - Một phần khóm Biển Trên, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Huỳnh Thu, phường Khánh Hòa, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Nam xã Vĩnh Tân, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 15:00

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm Vĩnh Thành, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 11:30 - 12:30

24-08-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần Khóm 7, phường 1, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 15:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần Khóm 7, phường 1, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trà Sêt, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trà Sêt, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm 5, khóm 6, phường 1, thị xã Vĩnh Châu - Một phần khóm Biển Trên, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm Soài Côn, phường 2, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 13:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm Huỳnh Thu, phường Khành Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

21-08-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần ấp Lền Buối, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm Kinh Mới Đông, phường Khành Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

20-08-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
-- Một phần khóm Kinh Mới Sóc, khóm Nguyễn Út, phường Khành Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

19-08-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Lền Buối, ấp Tân Thời, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần các khóm: khóm Kinh Mới Đông, khóm Khánh Nam,, phường Khành Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

17-08-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Lền Buối, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

15-08-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ngã Tư, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 13:00

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hòa Đông thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc trăng Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:30

14-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khóm 3, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 13:00

11-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

11-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Tân Hưng xã Vĩnh hiệp thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

11-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cảng Buối, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 15:00

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Xẻo Me, Khóm Tân Qui, Khóm Đai Trị, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

09-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Môt phần ấp Biển Dưới, phường Vĩnh Phước, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

05-08-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khóm watpich phường Vĩnh Phước Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

03-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 5, khóm 6, phường 1 , thị xã Vĩnh Châu. - Một phần khom1 Biển Trên, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:30

02-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Hiệp một phần phường Khánh Hòa Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

01-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Một phần khóm Huỳnh Thu, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. - Các ấp Ngã Tư, Đặng Văn Đông, Tân Lập, Tân Hưng, Phạm Kiểu, Tân Thành A, Tân Thành B, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:30

01-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ngã Tư , xã Vĩnh Hiệp, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

01-08-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ngã Tư, xã Vĩnh Hiệp Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

31-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Ngã Tư xã Vĩnh Hiệp Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

29-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 11:30

28-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tân Tĩnh, ấp Tân Hưng, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 13:00 - 16:30

27-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 11:30

27-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Một phần các khóm Xẻo Me, khóm Đai Trị, khóm Tâm Qui, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 15:00

27-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 13:00 - 16:00

26-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường 2 Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

26-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần khóm Wat pích, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

26-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 12:00

26-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm Kinh Mới Đông, khóm Khánh Nam, phường Khánh Hòa , thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

26-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm khóm Khánh Nam, phường Khánh Hòa , thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

26-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

26-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường 2 Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các khóm: khóm 2, khóm 3, khóm 4, phường 1, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 13:00

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mộ phần phường Vĩnh Phước, Xã Vĩnh Tân, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 11:00 - 15:00

24-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp tân thời xã lạc hòa Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

24-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mộ phần xã Lai Hòa, Xã Vĩnh Tân, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 13:00

24-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Một phần ấp Phạm Kiểu, xã Vĩnh Hiệp , thị xã Vĩnh Châu. - Một phần khóm Lê Văn Tư, Huỳnh Thu, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

21-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật