Lịch cúp điện Kế Sách - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Kế Sách - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Kế Sách - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Kế Sách - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Kế Sách - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp 10 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 07:30 - 16:30

03-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 10 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 07:30 - 16:30

06-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phấn ấp 7 - xã Ba Trinh Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Kế Sách - Sóc Trăng

Lịch Cúp Điện Kế Sách Sóc Trăng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp 3, một phần ấp An Nghiệp, Phú Tây - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

31-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 10 - xã Trinh Phú; một phần ấp Ninh Thới - xã Thới An Hội Điện lực Kế Sách 07:30 - 16:30

31-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp An Tấn , An công - xã An Lạc Tây Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

29-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp An Khương, An Ninh 1 – Thị trấn Kế Sách; ấp Bưng Túc – xã kế Thành; ấp An Nhơn, An Hòa, một phần ấp Đại An – xã Thới An Hội Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

29-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện 01 phần Ấp An Phú - An Lạc Tây và một phần Ấp Phèn Đen - An Lạc Thôn Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Xuân Hòa Điện lực Kế Sách 07:30 - 16:30

22-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp An Bình, TT An Lạc Thôn Một phần Ấp 2 - xã Trinh Phú. Một phần Ấp 5 - xã Ba Trinh Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cứ Mạnh, Hòa Lợi - Xuân Hòa Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4, ấp 5A, ấp 5B - xã Ba Trinh; một phần ấp 3 - xã Trinh Phú, mộ phần ấp Hòa Lợi - xã Xuân Hòa Điện lực Kế Sách 08:00 - 14:30

16-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Nhơn Mỹ; một phần ấp Mỹ Hội - xã Thới An Hội Điện lực Kế Sách 08:00 - 15:30

13-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã An Mỹ; ấp An Thành, An Ninh 1, An Ninh 2 - Thị trấn Kế Sách Điện lực Kế Sách 08:00 - 12:30

13-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Trường Thọ, một phần ấp An Nghiệp - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

06-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp An Phú - Thị trấn Kế Sách Điện lực Kế Sách 08:00 - 13:30

06-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Tân - xã Kế Thành Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

05-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp 4, ấp 5A, ấp 5B - xã Ba Trinh; một phần ấp 3 - xã Trinh Phú, mộ phần ấp Hòa Lợi - xã Xuân Hòa Điện lực Kế Sách 08:00 - 14:30

05-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Nhơn Mỹ; một phần ấp Mỹ Hội - xã Thới An Hội Điện lực Kế Sách 08:00 - 15:30

04-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Đại An, ấp Xóm Đồng - xã Thới An Hội Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

28-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp 4, ấp 5A, ấp 5B - xã Ba Trinh; một phần ấp 3 - xã Trinh Phú, mộ phần ấp Hòa Lợi - xã Xuân Hòa Điện lực Kế Sách 08:00 - 14:30

27-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Nhơn Mỹ; một phần ấp Mỹ Hội - xã Thới An Hội. Điện lực Kế Sách 08:00 - 15:30

25-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp 5B, ấp 7 - xã Ba Trinh Điện lực Kế Sách 06:00 - 18:30

17-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp 5B, ấp 7 - xã Ba Trinh Điện lực Kế Sách 06:00 - 18:30

13-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp 5B, ấp 7 - xã Ba Trinh Điện lực Kế Sách 06:00 - 18:30

11-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp 5B, ấp 7 - xã Ba Trinh Điện lực Kế Sách 06:00 - 18:30

08-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp 5B, ấp 7 - xã Ba Trinh Điện lực Kế Sách 06:00 - 18:30

05-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp 5A, ấp 4 - xã Ba trinh Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần Ấp 4 - xã Ba Trinh Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần ấp 4 - xã Ba Trinh Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Cứ Mạnh - xã Xuân Hòa Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Lung Đen - xã Kế An. Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thành Tân - xã Kế Thành. Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 4 - xã Ba trinh Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đông Hải - xã Đại Hải Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Đại Hải (trừ ấp Mang Cá) Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

28-03-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
Một phần Ấp 10 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

14-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Phú - Thị trấn Kế Sách Điện lực Kế Sách 08:00 - 13:30

13-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Kinh Ngay - xã Đại Hải; một phần ấp 7 - xã Ba Trinh Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đội QLVHĐD&TBA Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

07-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đông Hải - xã Đại Hải Điện lực Kế Sách 08:00 - 11:30

03-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 5B, ấp 7 - xã Ba Trinh Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

28-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phấn ấp 9, ấp 10 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

24-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Mỹ Phước - xã Nhơn Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 15:30

22-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp An Ninh 2 - Thị trấn An Lạc Thôn Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

20-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp An Ninh 2 - Thị trấn An Lạc Thôn Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

17-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Ninh 2 - Thị trấn An Lạc Thôn Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

16-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Ninh 2 - Thị trấn An Lạc Thôn Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

15-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 5A - xã Ba Trinh, Một phần ấp Hòa Lộc 1 - xã Xuân Hòa Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

14-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Ninh 2 - Thị trấn An Lạc Thôn Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

13-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nam Hải - xã Đại Hải Điện lực Kế Sách 08:00 - 15:30

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xóm Chòi, Chót Dung - xã Kế An Điện lực Kế Sách 08:00 - 15:30

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Số 1, một phần ấp Kinh Ngay - xã Đại Hải Điện lực Kế Sách 08:00 - 15:30

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Thọ, một phần ấp an Nghiệp - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

17-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp 12, một Phần ấp 6 - xã Ba Trinh; ấp 12B, ấp 1, một phần ấp 10 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

16-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Kế Thành, Kế An, An Mỹ (trừ ấp Trường Lộc), Thị trấn Kế Sách (trừ ấp An Phú); một phần ấp An Phú Đông - xã Nhơn Mỹ; Ấp Số 1, một phần ấp Hậu Bối, Nam Hải - xã Đại Hải Điện lực Kế Sách 09:00 - 12:00

15-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Kế Thành, Kế An, An Mỹ (trừ ấp Trường Lộc), Thị trấn Kế Sách (trừ ấp An Phú); một phần ấp An Phú Đông - xã Nhơn Mỹ; Ấp Số 1, một phần ấp Hậu Bối, Nam Hải - xã Đại Hải Điện lực Kế Sách 09:00 - 12:00

13-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp cứ Mạnh - xã Xuân Hòa Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

12-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Hòa Lộc 1 - xã Xuân Hòa Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ba Lăng, một phần ấp Bồ Đề, Cây Sộp - xã Kế Thành; một phần ấp An Thành - Thị trấn Kế Sách Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

12-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Hòa Lộc 1 - xã Xuân Hòa Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phú Tây - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Mỹ Hội - xã Thới An Hội Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Thới, An Bình - Thị trấn An Lạc Thôn Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

10-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Hậu Bối - xã Đại Hải Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ba Rinh - xã Đại Hải Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

06-01-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ba Rinh - xã Đại Hải Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

05-01-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Nghiệp - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 15:30

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đông Hải - xã Đại Hải Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

04-01-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một Phần ấp an Ninh 2 - Thị trấn Kế Sách Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Xuân Hòa, một phần ấp 3 xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 08:00 - 14:30

30-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Trường Lộc - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mang Cá, một phần ấp Ba Rinh - xã Đại Hải Điện lực Kế Sách 08:00 - 13:30

27-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp An Ninh 1 - Thị trấn Kế Sách Điện lực Kế Sách 07:30 - 12:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ba Rinh - xã Đại Hải Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

18-12-2022

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đông Hải - xã Đại Hải Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

17-12-2022

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Ninh Thới, Xóm Đồng 2, Đại An - xã Thới An Hội; ấp 10 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

16-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Nhơn Mỹ; một phần ấp Mỹ Hội - xã Thới An Hội Điện lực Kế Sách 08:00 - 14:30

16-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Đông Hải - xã Đại Hải Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

16-12-2022

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Ninh 2 - Thị trấn An Lạc Thôn Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần ấp An Ninh - Thị trấn An Lạc Thôn Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

15-12-2022

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Ninh 2 - Thị trấn An Lạc Thôn Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Ninh 2 - Thị trấn Kế Sách Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Ninh 2 - Thị trấn An Lạc Thôn Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Phú - Thị trấn Kế Sách; một phần ấp An Nghiệp - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

12-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cô lập CB + 3FCO trạm UB An Lạc Thôn tại trụ 473PH/11/47/15/249 Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

12-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Nước Đá Tài Lợi Điện lực Kế Sách 10:00 - 15:30

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 6 - xã Ba Trinh Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Ninh 2- Thị trấn Kế Sách Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa An - xã Xuân Hòa Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Thành- Thị trấn Kế Sách Điện lực Kế Sách 11:30 - 14:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phèn Đen - Thị trấn An Lạc Thôn Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Ninh 2- Thị trấn Kế Sách Điện lực Kế Sách 08:00 - 13:30

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 19/5 - xã Kế An Điện lực Kế Sách 13:00 - 16:30

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Xóm Đồng - xã Thới An Hội Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Ninh - Thị trấn An Lạc Thôn Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 9 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ninh Thới - xã Thới An Hội Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 19/5 - xã Kế An Điện lực Kế Sách 08:00 - 13:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật