Lịch cúp điện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần các ấp: Phú Giao, Thạnh Bình – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 13:30

04-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
trạm chuyên dùng khách hàng Cấp nước Sóc Trăng Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 09:30

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm Cấp nước ST tại trụ 1/6 Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 09:30

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Thọ - xã Ngọc Đông. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 16:30

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Khu 2 – xã Thạnh Phú. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 12:30

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Thọ - xã Ngọc Đông Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 16:30

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Khu 2 – xã Thạnh Phú Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 12:30

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm chuyên dùng khách hàng La Văn Hùng Điện lực Mỹ Xuyên 10:00 - 12:00

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm La Văn Hùng Điện lực Mỹ Xuyên 10:00 - 12:00

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Khu 2 – xã Thạnh Phú. Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 17:30

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm chuyên dùng khách hàng Trường Lộc Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 15:30

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Khu 2 – xã Thạnh Phú Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 17:30

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm Trường Lộc Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 15:30

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phước Hòa – xã Gia Hòa 1 Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 16:30

06-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Tại trạm Nguyễn Quốc Lập Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 10:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm Nguyễn Thị Gấm Điện lực Mỹ Xuyên 10:00 - 12:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm Lê Văn Trong Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 15:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm Trần Văn Bé Điện lực Mỹ Xuyên 15:00 - 17:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phú Hưng – xã Thạnh Phú. Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 08:00

07-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Tại trạm Lâm Hoàng Em Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 10:00

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Cần Đước, Rạch Sên, Khu 3 – xã Thạnh Phú Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 14:30

07-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Tại trạm Trần Văn Sơn Điện lực Mỹ Xuyên 10:00 - 12:00

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm Lê Minh Nghiêm Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 15:00

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phú Hưng – xã Thạnh Phú. Điện lực Mỹ Xuyên 14:00 - 14:30

07-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Tại trạm NĐ Trần Văn Tấn Điện lực Mỹ Xuyên 15:00 - 17:00

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phô Nô Cam pốt - Xã Tham Đôn. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 16:30

08-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Tại trạm Nguyễn Văn Bi Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 10:00

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm Phạm Thanh Liêm Điện lực Mỹ Xuyên 10:00 - 12:00

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm Huỳnh Thanh Bình Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 15:00

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm Tạ Minh Tùng Điện lực Mỹ Xuyên 15:00 - 17:00

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

Lịch Cúp Điện Mỹ Xuyên Sóc Trăng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần các ấp: Khu 1, Khu 2, Khu 3, Khu 4, Sóc Bưng – xã Thạnh Phú. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 14:30

31-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần các ấp: Sóc Bưng, Phú Thành – xã Thạnh Phú; một phần các ấp: Hòa Khanh, ấp Ngọn – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 16:30

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Hòa Lý, Cổ Cò – xã Ngọc Tố. Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 14:30

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Phú Giao, Thạnh Bình – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên 06:00 - 16:30

27-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng khách hàng Phan Văn Bắp Điện lực Mỹ Xuyên 15:00 - 17:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất ddiejn trạm chuyên dùng khách hàng Đỗ Thị Diều Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 15:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng khách hàng Phạm Văn Khuê Điện lực Mỹ Xuyên 10:00 - 12:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng khách hàng Mã Văn Tâm Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 10:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Nhơn Hòa, Bình Hòa, Thạnh Hòa, Thuận Hòa – xã Gia Hòa 2. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 17:30

26-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Điện lực Mỹ Xuyên 15:00 - 17:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng khách hàng Lưu Thanh Long Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 15:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Văn Nghĩa Điện lực Mỹ Xuyên 10:00 - 12:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Phước Hòa – Vĩnh B – xã Gia Hòa 1. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 13:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng khách hàng Lưu Minh Phước Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 10:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp 2, ấp 3 – Thị trấn Phú Lộc, ấp Phú Giao – xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Ngọc Tố. Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 15:30

25-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm chuyên dùng khách hàng Phan Văn Đại Điện lực Mỹ Xuyên 15:00 - 17:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng khách hàng Lê Văn Hùng Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 15:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Huỳnh Phẩm – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên 10:00 - 17:30

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Hoàng Những Điện lực Mỹ Xuyên 10:00 - 12:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng khách hàng Châu Hoàng Dũng Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 10:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Huỳnh Phẩm – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 11:30

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 17:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Ấp Thạnh Lợi, TT Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 13:00 - 17:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm chuyên dùng khach hàng Điện lực Mỹ Xuyên 08:30 - 12:30

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Thạnh Lợi – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 14:30

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Hòa Lý – xã Ngọc Tố. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 16:30

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần các ấp: Hòa Nhờ A, Hòa Nhờ B, Dương Kiển, Hòa Bạch, Hòa Hưng – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 11:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Trạm chuyên dùng khách hàng Phạm Văn Điện Điện lực Mỹ Xuyên 15:00 - 17:00

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng khách hàng DNTN Thành Tân Điện lực Mỹ Xuyên 15:00 - 17:30

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Đặng Văn Diệu Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 15:00

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Minh Đương Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 15:00

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng khách hàng trạm DNTN Trường Hưng Điện lực Mỹ Xuyên 12:30 - 15:00

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Văn Tấn Điện lực Mỹ Xuyên 10:00 - 12:00

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Trần Thị Dung Điện lực Mỹ Xuyên 10:00 - 12:00

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng khách hàng trạm Trần Văn An Điện lực Mỹ Xuyên 09:30 - 12:30

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Lê Văn Thống Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 10:00

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Trịnh Thu Hồng Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 10:00

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng khách hàng Trần Thiện Khiêm Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 09:30

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phú Giao, Thạnh Bình, Đào Viên – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 15:30

21-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần các ấp: Sóc Bưng, Phú Thành, Phú Hòa, Phú A, Phú B – xã Thạnh Phú; một phần các ấp: ấp Ngọn, Hòa Khanh, Thạnh Hòa, Thạnh An, Huỳnh Phẩm, Thạnh Thới – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 13:30

21-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Phú Giao, Thạnh Bình, Đào Viên – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 10:30

21-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần các ấp: Sóc Bưng, Phú Thành, Phú Hòa, Phú A, Phú B – xã Thạnh Phú; một phần các ấp: Đay Sô, ấp Ngọn, Hòa Khanh, Thạnh Hòa, Thạnh An, Huỳnh Phẩm, Thạnh Thới – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 10:30

21-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần các ấp: Sóc Bưng, Phú Thành– xã Thạnh Phú; một phần các ấp: Hòa Khanh, ấp Ngọn – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 15:30

21-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Vĩnh A, ấp Công Hòa - xã Gia Hòa 1 Điện lực Mỹ Xuyên 00:30 - 00:57

21-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện
Ấp Sóc Bưng - xã Thạnh Phú Điện lực Mỹ Xuyên 00:30 - 00:57

21-05-2023

Do thời tiết cực đoan - Sét
Một phần các ấp: Vũng Đùng, Tắc Gồng, Trà Bết, Sô La 1, Trà Mẹt, Bưng Chụm, Sông Cái 1, Sông Cái 2 – xã Tham Đôn. Điện lực Mỹ Xuyên 15:00 - 15:30

19-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Đại Nghĩa Thắng - xã Đại Tâm Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 14:30

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Cần Giờ 1, Cần Giờ 2, Sô La 2, Giồng Có, Dù Tho, Phô Nô Cam Bốth – xã Tham Đôn; một phần ấp Chợ Cũ (Xóm Rẫy) – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 15:30

19-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần các ấp: Lương Văn Hoàng, Lương Văn Huỳnh, Trần Minh Quyền, Nguyễn Văn Mận - xã Ngọc Tố. Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 17:30

19-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần các ấp: Vũng Đùng, Tắc Gồng, Trà Bết, Sô La 1, Trà Mẹt, Bưng Chụm, Sông Cái 1, Sông Cái 2 – xã Tham Đôn. Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 08:00

19-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Lê Văn Xe - xã Ngọc Đông Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 10:30

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Giao - xã Thạnh Quới Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 10:30

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh Hưng – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 16:30

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cần Giờ 2 – xã Tham Đôn. Điện lực Mỹ Xuyên 13:30 - 17:30

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tâm Lộc – xã Đại Tâm. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 14:30

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Thượng – xã Ngọc Đông Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 17:30

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Đức – xã Hòa Tú 1 Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 17:30

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tâm Lộc – xã Đại Tâm. Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 13:30

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh Thới – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên 12:30 - 17:30

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Sông Cái 2 – xã Tham Đôn. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 16:30

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh Thới – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 12:30

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trần Minh Quyền, Nguyễn Văn Mận – xã Ngọc Tố. Điện lực Mỹ Xuyên 17:00 - 17:30

14-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Trần Minh Quyền, Nguyễn Văn Mận – xã Ngọc Tố. Điện lực Mỹ Xuyên 06:00 - 06:30

14-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần các ấp: Hòa Lý, Cổ Cò, Hòa Đại, Hòa Muôn, Hòa Tần, Lương Văn Hoàng, Lương Văn Huỳnh. Điện lực Mỹ Xuyên 06:00 - 17:30

14-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần các ấp: Hòa Hinh, Hòa Thượng, Hòa Đặng, Hòa Lời, Lê Văn Xe – xã Ngọc Đông. Điện lực Mỹ Xuyên 06:00 - 13:30

14-05-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
Xã Hòa Tú 2; một phần các ấp: Tam Hòa, Long Hòa – xã Gia Hòa 1, một phần các ấp: Hòa Phuông, Hòa Trung - xã Hòa Tú 1. Điện lực Mỹ Xuyên 05:45 - 08:00

14-05-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
Một phần ấp Cổ Cò – xã Ngọc Tố. Điện lực Mỹ Xuyên 15:00 - 17:30

13-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cổ Cò – xã Ngọc Tố. Điện lực Mỹ Xuyên 10:30 - 15:00

13-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Lý – xã Ngọc Tố. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 10:30

13-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trà Bết – xã Tham Đôn. Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 17:00

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Minh Duy – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên 10:00 - 12:00

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cần Đước – xã Thạnh Phú. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 11:30

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trà Bết – xã Tham Đôn. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 12:00

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Hòa Phú, Hòa Phủ, Hòa Nhờ A, Hòa Nhờ B, Dương Kiển, Hòa Bạch, Hòa Hưng - xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 11:30

12-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Minh Duy – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 10:00

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Đay Sô, Bưng Thum – xã Thạnh Quới Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 17:30

12-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Phước Hòa – xã Gia Hòa 1. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 16:30

11-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Thạnh Bình – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 17:30

11-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần các ấp: Lương Văn Huỳnh, Nguyễn Văn Mận – xã Ngọc Tố. Điện lực Mỹ Xuyên 15:00 - 17:00

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Trung – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 15:00

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hữu Cận – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên 10:00 - 12:00

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phú Giao – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 16:30

10-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần các ấp: Tâm Lộc, Tâm Thọ - xã Đại Tâm. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 15:30

10-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Thạnh An – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 17:30

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hữu Cận – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 10:00

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Vũng Đùng – xã Tham Đôn. Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 16:30

09-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh Hưng – xã Thạnh Quới Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 16:30

09-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Vũng Đùng – xã Tham Đôn. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 12:00

09-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Sóc Bưng, Phú Thành, Phú Hòa, Phú A, Phú B – xã Thạnh Phú; một phần các ấp: Hòa Khanh, ấp Ngọn – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 17:30

09-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Nhơn Hòa – xã Gia Hòa 2. Điện lực Mỹ Xuyên 15:00 - 17:30

08-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp: Hòa Bạch, Hòa Hưng – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên 15:00 - 17:00

08-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Sông Cái 2 – xã Tham Đôn. Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 17:00

08-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp: Hòa Bạch, Hòa Hưng – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 15:00

08-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhơn Hòa – xã Gia Hòa 2. Điện lực Mỹ Xuyên 12:30 - 15:00

08-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tam Hòa – xã Gia Hòa 1. Điện lực Mỹ Xuyên 12:00 - 15:30

08-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp: Hòa Bạch, Hòa Hưng – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên 10:00 - 12:00

08-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhơn Hòa – xã Gia Hòa 2. Điện lực Mỹ Xuyên 09:30 - 12:30

08-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Sông Cái 2 – xã Tham Đôn. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 12:00

08-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Phú Giao, Thạnh Bình – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 11:30

08-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật