Lịch cúp điện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp: Hòa Phước – xã Hòa Tú 1 Điện lực Huyện Mỹ Xuyên 08:00 - 12:30

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Hòa Đức, Hòa Đê – xã Hòa Tú 1 Điện lực Huyện Mỹ Xuyên 08:00 - 12:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp: Hòa Phước – xã Hòa Tú 1 Điện lực Huyện Mỹ Xuyên 13:30 - 17:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Cần Giờ 1, Cần Giờ 2, Sô La 1, Sô La 2, Vũng Đùng, Tắc Gồng, Sông Cái 1, Sông Cái 2, Trà Bết, Trà Mẹt, Bưng Chụm – xã Tham Đôn. Điện lực Huyện Mỹ Xuyên 06:00 - 07:00

21-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần các ấp: Giồng Có, Dù Tho, Phô Nô Cam pốt – xã Tham Đôn; một phần ấp Chợ Cũ – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Huyện Mỹ Xuyên 07:00 - 17:30

21-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Chợ Cũ – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Huyện Mỹ Xuyên 07:00 - 17:30

21-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Đại Tâm; một phần các ấp: Giồng Có, Dù Tho, Phô Nô Cam pốt – xã Tham Đôn; một phần ấp Chợ Cũ – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Huyện Mỹ Xuyên 07:00 - 17:30

21-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần các ấp: Cần Giờ 1, Cần Giờ 2, Sô La 1, Sô La 2, Vũng Đùng, Tắc Gồng, Sông Cái 1, Sông Cái 2, Trà Bết, Trà Mẹt, Bưng Chụm – xã Tham Đôn. Điện lực Huyện Mỹ Xuyên 17:00 - 17:30

21-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tâm Lộc – xã Đại Tâm. Điện lực Huyện Mỹ Xuyên 07:00 - 17:30

22-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần các ấp: Hòa Trung, Minh Duy – xã Hòa Tú 2. Điện lực Huyện Mỹ Xuyên 08:00 - 16:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Hòa Hưng, Hòa Bình – xã Hòa Tú 2. Điện lực Huyện Mỹ Xuyên 08:00 - 16:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

Lịch Cúp Điện Mỹ Xuyên Sóc Trăng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Nhơn Hòa – xã Gia Hòa 2. Điện lực Huyện Mỹ Xuyên 09:00 - 17:30

13-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần các ấp: Khu 1, Khu 2, Khu 3, Sóc Bưng – xã Thạnh Phú. Điện lực Huyện Mỹ Xuyên 09:00 - 15:30

13-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Phú Hưng, xã Thạnh Phú Điện lực Huyện Mỹ Xuyên 14:00 - 14:30

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần các ấp: Hòa Lời, Huỳnh Công Đê – xã Ngọc Đông. Điện lực Huyện Mỹ Xuyên 09:00 - 17:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Cần Đước, Rạch Sên, Phú Hưng, Khu 3, xã Thạnh Phú Điện lực Huyện Mỹ Xuyên 09:00 - 14:30

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Phú Hưng, xã Thạnh Phú Điện lực Huyện Mỹ Xuyên 08:30 - 09:00

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần các ấp: Thạnh Bình, Thạnh Thới – xã Thạnh Quới. Điện lực Huyện Mỹ Xuyên 09:00 - 17:30

09-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Hòa Nhạn – xã Hòa Tú 1 Điện lực Huyện Mỹ Xuyên 09:00 - 17:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Huỳnh Công Đê – xã Ngọc Đông. Điện lực Huyện Mỹ Xuyên 09:00 - 17:30

09-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần các ấp: Chợ Cũ, Châu Thành – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Huyện Mỹ Xuyên 08:00 - 14:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Tam Hòa, Long Hòa – xã Gia Hòa 1. Điện lực Mỹ Xuyên 09:00 - 16:00

08-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Hòa Mỹ – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 14:30

08-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần các ấp: Hòa Đê, Hòa Nhạn – xã Hòa Tú 1. Điện lực Mỹ Xuyên 09:00 - 17:30

07-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm chuyên dùng khách hàng Chất Thải Rắn Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 14:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Sông Cái 2 – xã Tham Đôn. Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 17:30

06-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Trung Hòa – xã Gia Hòa 1. Điện lực Mỹ Xuyên 09:00 - 17:30

06-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật