Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khóm Kinh Mới Sóc, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:00 - 17:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 1 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 16:30

02-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Nguyễn Công Minh A, Xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 16:30

02-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Khách hàng Cty Vũ Đình Ninh Bình ấp An Yhới - Thị trấn An Lạc Thôn Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phấn ấp Mỹ Huề - xã Nhơn Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 14:30

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 1 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 13:00 - 16:30

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 3, khóm 7 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Mỹ Phước – xã Mỹ Bình. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 12:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Hòa Lời, Huỳnh Công Đê – xã Ngọc Đông. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 16:30

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 16:30

03-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Phạm Thành Hơn B, Xã An Thạnh 2 - Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 16:30

03-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
- Ấp Thạnh Đức xã Long Đức, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú 08:00 - 16:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp KoKo, xã Tân Hưng, ấp Cái Xe, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú 08:00 - 17:30

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Mang Cá - xã Đại Hải Điện lực Kế Sách 08:00 - 14:30

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Xây Đá A xã Hồ Đắc Kiện huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng Điện lực Châu Thành 08:00 - 12:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Bao gồm một phần ấp 23 - xã Vĩnh Thành Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 15:30

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phầnấp Tân Bình - xã Long Bình – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 13:00 - 16:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Mỹ Phước – xã Mỹ Bình. Điện lực Ngã Năm 13:00 - 16:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Huỳnh Thu, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:00 - 17:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Long Phước – xã LOng Bình. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phầnấp Mỹ Thành - xã Mỹ Quới Điện lực Ngã Năm 07:30 - 12:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Lý Anh Tuấn Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 11:30

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Nguyễn Tăng- Xã Đại Ân 1 - Huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 16:30

04-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Phước - xã Nhơn Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Phung An xã Song Phụng, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú 08:00 - 16:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Ngã Tư, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú 08:00 - 16:30

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Thọ Hòa Đông B xã Phú Tâm huyên Châu Thành tỉnh Sóc Trăng Điện lực Châu Thành 08:00 - 15:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 14:00

04-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Thạnh Thới An, Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

04-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khóm Tân Chánh - P2 Điện lực Ngã Năm 13:00 - 16:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phầnấp Mỹ Thành - xã Mỹ Quới Điện lực Ngã Năm 13:00 - 16:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tâm Kiên – xã Đại Tâm. Điện lực Mỹ Xuyên 07:00 - 10:00

05-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khóm Tân Thành - phường 2 Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Mỹ Tường 1 – xã Mỹ Qưới. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 12:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Mỹ Tường 1 – xã Mỹ Qưới. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 16:30

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Đại Thành, Đại Ân, Đại Nghĩa Thắng – xã Đại Tâm. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 17:30

05-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp An Bình, xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 16:30

05-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Phạm Thành Hơn B, Xã An Thạnh 2 - Huyện Cù Lao Dung Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 16:30

05-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
- Ấp Lợi Đức , xã Long Đức , huyện Long Phú. Điện lực Long Phú 08:00 - 17:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phước Thuận xã Phú Tân huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:30

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tâm Kiên – xã Đại Tâm. Điện lực Mỹ Xuyên 09:30 - 12:00

05-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khóm 1 - phường 2 Điện lực Ngã Năm 13:00 - 16:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Bưng Tróp A xã An Hiệp huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Châu Thành 13:00 - 16:30

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tâm Phước – xã Đại Tâm. Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 15:30

05-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tâm Phước – xã Đại Tâm. Điện lực Mỹ Xuyên 15:00 - 17:30

05-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khóm Kinh Mới Sóc, phường Khánh Hoa, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:00 - 17:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Qưới Điện lực Ngã Năm 07:30 - 15:00

06-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần các ấp: Vĩnh A, Công Hòa, Trung Hòa – xã Gia Hòa 1. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 14:30

06-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp An Quới, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 16:30

06-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Phú - Thị trấn Kế Sách; một phần ấp An Nghiệp - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 6 - xã Ba Trinh Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Hòa Hưng xã Long Đức, ấp Chùa Ông xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú 08:00 - 16:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Giống Chùa A, An Tập, xã An Hiệp huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng ấp Trà Canh B xã Thuận Hòa huyện Châu Thành ST Điện lực Châu Thành 08:00 - 16:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Bưng Tróp B xã An Hiệp huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Châu Thành 08:00 - 16:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Châu Thành xã An Ninh huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng Điện lực Châu Thành 08:00 - 15:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp An Lạc, Xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 17:30

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hội Trung, ấp Giồng Giữa, Châu Thành, Phố Dưới, TT Lịch Hội Thượng – một phần ấp Đại Nôn, Bưng Buối, Bưng Triết – xã Liêu Tú, một phần ấp Chắc Tưng xã Tài văn, một phần xã Viên Bình và xã Viên An - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 11:00 - 14:00

06-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Phú Hòa xã Phú Tâm huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng Điện lực Châu Thành 08:00 - 13:00

07-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần phường Khánh Hoa, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:00 - 17:00

08-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các đường Lý Thường Kiệt (từ giáp đường Nguyễn Huệ đến giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), Nguyễn Văn Hữu, Đề Thám, Phan Chu Trinh (từ giáp đường Đề Thám đến giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh). Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 09:00

08-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ xã An Thạnh Nam và một phần Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 16:30

08-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Thọ Hòa Đông A; B xã Phú Tâm huyên Châu Thành tỉnh Sóc Trăng Điện lực Châu Thành 08:00 - 15:00

08-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các đường Lý Thường Kiệt (từ giáp đường Nguyễn Huệ đến giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), Nguyễn Văn Hữu, Đề Thám, Phan Chu Trinh (từ giáp đường Đề Thám đến giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh). Điện lực thành phố Sóc Trăng 16:00 - 17:30

08-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần phường Khánh Hoa, ấp Cảng Buối, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:00 - 17:00

09-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Hòa Đại, Hòa Muôn – xã Ngọc Tố. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 16:30

09-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 17:30

09-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Trương Công Nhựt, Xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 16:30

09-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Trường Thọ, một phần ấp An Nghiệp - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

09-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Hòa Quới - xã Xuân Hòa Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

09-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Ấp Hòa Hưng xã Long Đức, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú 08:00 - 16:00

09-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Sóc Trăng

Lịch Cúp Điện Sóc Trăng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 16:30

01-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:00 - 17:00

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Thạnh 2, một phần ấp Văn sáu xã Đại Ân 1, một phần Thị Trấn Cù Lao Dung Điện lực Cù Lao Dung 13:50 - 14:00

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Hội Trung, TT Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 13:00 - 17:30

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực, Cty Điện lực, Bệnh viện Hoàng Tuấn, Trường Chính trị và hẻm 90 Lê Hồng Phong. Điện lực thành phố Sóc Trăng 11:30 - 12:00

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Hòa Hưng, Hòa Bình – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 17:30

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Hòa Phông - xã Hòa Tú 1; một phần các ấp: Long Hòa, Tam Hòa - xã Gia Hòa 1 Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 17:30

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Đại Tâm; xã Tham Đôn; một phần ấp Chợ Cũ (Xóm Rẫy) – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 17:30

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Hòa Tú 1; một phần các ấp: Hòa Đặng, Lê Văn Xe, Hòa Lời, Hòa Thọ, Huỳnh Công Đê – xã Ngọc Đông; một phần các ấp: Hòa Long Hòa, Tam Hòa - xã Gia Hòa 1 Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 17:30

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tâm Lộc - xã Đại Tâm Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 16:30

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
xã Phú Mỹ (Trừ các ấp Bét Tôn, Sóc Xoài, Tá Biên, Phú Tức) – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã An Thạnh 2, một phần ấp Văn sáu xã Đại Ân 1, một phần Thị Trấn Cù Lao Dung Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 08:10

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cù Lao Dung huyện Cù Lao Dung tỉnh sóc trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 14:30

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khóm Soài Côn- Đai Rụng, phường 2, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các xã Phú Tân, Phú Tâm, huyện Châu Thành ST Điện lực Châu Thành 08:00 - 16:00

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Châu Thành, TT Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 11:30

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tài Văn, xã Thạnh Thới An, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 15:30

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực, Cty Điện lực, Bệnh viện Hoàng Tuấn, Trường Chính trị và hẻm 90 Lê Hồng Phong. Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 08:00

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các đường Phú Lợi – phía Nhà máy nước ngầm số 2, Trần Bình Trọng (từ giáp đường Phú Lợi đến nhà số 90), Nguyễn Trung Trực (từ giáp đường Phú Lợi đến nhà số 66), Nguyễn Văn Linh (từ giáp đường Phú Lợi 1 đến giáp nhà số 109, 190), Bùi Thị Xuân. Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 12:30

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Trần Hưng Đạo (từ giáp đường Lê Hồng Phong đến giáp đường Phú Lợi), Lê Duẩn – phía đối diện Bến xe (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Võ Thị Sáu). Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 12:30

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 3, khóm 4 – Phường 1; Toàn bộ khu vực Phường 2 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 16:00

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ khu vực phường 2. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 16:00

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ xã An Thạnh 3, xã An Thạnh Nam, xã Đại Ân 1(trừ một phần ấp Văn Sáu), một phần xã An Thạnh 2 huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc trăng Điện lực Cù Lao Dung 07:00 - 17:30

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
, Chuyển nguồn không mất điện khách hàng Điện lực Mỹ Tú 00:07 - 03:30

30-09-2023

Quá tải đường dây/TBA tài sản khách hàng
Đường Quốc Lộ 1 – phía đối diện Đông lạnh Kim Anh (từ giáp đường Phú Lợi đến giáp đường Trương Công Định), – phía đối diện Nhà Máy Bia (từ giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giáp nhà số 104), Lê Hoàng Chu (từ giáp Quốc Lộ 1 đến giáp nhà số 18). Điện lực thành phố Sóc Trăng 10:00 - 10:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Dương Kiển – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 17:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Bạch – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 17:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Chợ Cũ – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 17:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Thạnh Quới; xã Gia Hòa 1; xã Gia Hòa 2; một phần các ấp: Dương Kiển, Hòa Bạch – xã Hòa Tú 2; một phần ấp Hòa Phuông – xã Hòa Tú 1; một phần các ấp: Phú An, Phú A, Phú B, Phú Thành, Sóc Bưng - xã Thạnh Phú Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 17:30

29-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Long Hưng (trừ một phần các ấp Tân Thành, Mỹ Khánh A) – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 15:30

29-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Phước Bình - xã Mỹ Phước - huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

29-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 16:30

29-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Một phần ấp Xóm Mới, xã Hòa Đông, ấp Ca lạc, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Giang, Thạch Sao, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Notom, Xóm Mới xã Hòa Đông, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

29-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Bao gồm xã Lâm Kiết (ngoại trừ một phần ấp Trà Do). Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm xã Lâm Tân (ngoại trừ một phần ấp Tân Nghĩa, ấp Tân Lộc). Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 17:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Thạnh Điền, ấp Bào Lớn - Thị trấn Phú Lộc Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 17:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4, ấp 5A, ấp 5B - xã Ba Trinh; một phần ấp 3 - xã Trinh Phú; một phần ấp Hòa Lợi - xã Xuân Hòa. Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

29-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
: Mất điện một phần khu vực ấp 1, ấp 2, ấp 3, thị trấn Long Phú, ấp Nước Mặn 1, Nước Mặn 2, xã Long Phú, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú 08:00 - 16:30

29-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Trà Ông, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các ấp Sóc Tháo, Phú Hòa A, Phú Hòa B, Giồng Cát , Phú Bình, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Châu Thành 08:00 - 14:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Quốc Lộ 1 – phía đối diện Đông lạnh Kim Anh (từ giáp đường Phú Lợi đến giáp đường Trương Công Định), – phía đối diện Nhà Máy Bia (từ giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giáp nhà số 104), Lê Hoàng Chu (từ giáp Quốc Lộ 1 đến giáp nhà số 18). Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 08:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Quốc Lộ 1 – phía Khu dân cư Hưng Thịnh (từ giáp nhà số 206 đến giáp nhà số 278 ), Khu dân cư Hưng Thịnh. Phía Đông lạnh Thái Tân (từ giáp nhà số 104 đến giáp nhà số 206). Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 11:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 1, khóm 2, khóm 3 – Phường 1; Khóm Vĩnh Mỹ, khóm Vĩnh Tiền, khóm Vĩnh Sử – Phường 3; Toàn bộ khu vực xã Vĩnh Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 16:00

29-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực hẻm 911 đường Quốc Lộ 1, KDC Văn Minh, một phần hẻm 414 Nguyễn Văn Linh Điện lực thành phố Sóc Trăng 08:00 - 13:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Đại Ân, Đại Nghĩa Thắng – xã Đại Tâm; một phần các ấp: Khu 1, Khu 2, Khu 3, Khu 4, Rạch Sên, Cần Đước, Phú Hưng, Phú Thuận, Phú Hòa, Sóc Bưng – xã Thạnh Phú; một phần các ấp: Tam Hòa, Định Hòa, Trung Hòa – xã Gia Hòa 1. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 17:30

28-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Bưng Cóc – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 14:30

28-09-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
xã Thuận Hưng (trừ ấp Thiện Nhơn, Thiện Bình – Thiện Tánh), ấp Tam Sóc A, Tam Sóc B1, B2, C2, Rạch Rê – xã Mỹ Thuận – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

28-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 16:30

28-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khóm Wathpích, phường Vĩnh Phước, một phần xã Vĩnh Hiệp , thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm xã Vĩnh Lợi; xã Vĩnh Thành; một phần các ấp; ấp 21-xã Thạnh Tân; ấp Tà Lọt C - xã Thạnh Trị. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Kế Thành, Kế An; Ấp Số 1, một phần ấp Nam Hải, Hậu Bối - xã Đại Hải Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

28-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:30

28-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Bao gồm xã Vĩnh Lợi; xã Vĩnh Thành; một phần các ấp; ấp 21-xã Thạnh Tân; ấp Tà Lọt C - xã Thạnh Trị. Điện lực Thạnh Trị 07:30 - 16:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 7 – Phường 1; Khóm Mỹ Thanh, khóm Vĩnh Trung, khóm Vĩnh Sử, khóm Vĩnh Hậu – Phường 3; Toàn bộ khu vực xã Mỹ Bình; xã Mỹ Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 16:00

28-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mật điện 01 khách hàng Điện lực Mỹ Tú 14:00 - 14:45

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mật điện 01 khách hàng Điện lực Mỹ Tú 13:00 - 13:45

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lợi Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú Điện lực Long Phú 13:00 - 16:30

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần khu vực ấp An Hưng, ấp Thạnh Đức, ấp Lợi Đức- xã Long Đức, ấp Sóc Dong - xã Tân Hưng, ấp Khoan Tang, ấp 3 - TT Long Phú - huyện Long Phú. Điện lực Long Phú 11:30 - 12:00

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện 01 khách hàng Điện lực Mỹ Tú 10:40 - 11:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Trần Hưng Đạo, nguyễn Văn Linh, Khu dân cư Trần Hưng Đạo, khu vực Trường quân sự quân khu 9 Điện lực thành phố Sóc Trăng 09:30 - 16:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện 01 khách hàng Điện lực Mỹ Tú 09:20 - 10:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp An Trung, Xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:30 - 14:30

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Hòa Trung – xã Hòa Tú 1; một phần ấp Hòa Trung – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 17:30

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Ngọc Tố; một phần các ấp: Hòa Đặng, Hòa Hinh, Hòa Thượng, Lê Văn Xe – xã Ngọc Đông. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 17:30

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Mỹ Thạnh và Một phần ấp Mỹ Hòa – xã Mỹ Tú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 14:30

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện 01 khách hàng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 08:45

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm Soài Côn- Đai Rụng, phường 2, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường 1, phường, Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp Xa Mau 1, Xa Mau 2, Rẫy Mới, Thị trấn Phú Lộc; Thị trấn Hưng Lợi, xã Châu Hưng (ngoại trừ một phần ấp 23); ấp Trà Ban 1, xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một khách hàng Công ty TNHH MTV Trần Trân thuộc ấp Phụng An - xã Song Phụng Điện lực Kế Sách 08:00 - 13:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Ngãi Hội 2 - TT Đại Ngãi; Mất điện toàn khu vực xã Song Phụng - huyện Long Phú. Điện lực Long Phú 08:00 - 13:00

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần khu vực ấp An Hưng, ấp Thạnh Đức, ấp Lợi Đức- xã Long Đức, ấp Sóc Dong - xã Tân Hưng, ấp Khoan Tang, ấp 3 - TT Long Phú - huyện Long Phú. Điện lực Long Phú 08:00 - 08:30

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần khu vực ấp Thạnh Đức, ấp Lợi Đức - xã Long Đức - huyện Long Phú. Điện lực Long Phú 08:00 - 12:00

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phước Phong Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành - Sóc Trăng Điện lực Châu Thành 08:00 - 16:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhà Thờ, ấp Mỏ Ó xã Trung Bình, một phần ấp Nam Chánh, ấp Sóc lèo xã Lịch Hội Thượng, một phần ấp Giồng Chát xã Liêu Tú huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:00

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Nam Chánh – Xã Lịch Hội Thượng – Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:00

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Lợi Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú Điện lực Long Phú 07:30 - 11:30

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khóm Tân Chánh B – Phường 2. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 14:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 1, khóm Tân Chánh, khóm Tân Quới, khóm Tân Trung – Phường 2; Toàn bộ khu vực xã Tân Long; xã Long Bình – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 16:00

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
thuộc đường Chông Chác (từ giáp nhà số 148 đến giáp nhà số 212). Điện lực thành phố Sóc Trăng 09:30 - 16:30

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Nam Chánh – Xã Lịch Hội Thượng – Huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 09:00 - 14:30

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Hòa Đặng, Hòa Lời, Lê Văn Xe – xã Ngọc Đông Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 17:30

26-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần các ấp: Hòa Phú, Hòa Phủ, Minh Duy – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 17:30

26-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Mới và Một phần ấp Phương Bình 2 – xã Hưng Phú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 14:30

26-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tà Ân A1 – xã Thuận Hưng; Các Ấp Béc Tôn, Sóc Xoài, Tá Biên – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

26-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 16:30

26-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khóm , Xẻo Me, Đai Trị, Tân Qui, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 17:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Thọ, một phần ấp An Nghiệp - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

26-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Giồng Cát Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành - Sóc Trăng Điện lực Châu Thành 08:00 - 15:30

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 17:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ xã Đại Ân 1 (trừ một phần ấp Văn Sáu), huyện Cù Lao Dung. Điện lực Cù Lao Dung 07:30 - 18:00

26-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần các ấp: Vĩnh A, Vĩnh B, Công Hòa, Phước Hòa, Trung Hòa – xã Gia Hòa 1. Điện lực Mỹ Xuyên 14:45 - 15:15

25-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Trà Canh B Xã Thuận Hòa Huyện Châu Thành - Sóc Trăng Điện lực Châu Thành 13:00 - 16:00

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Lê Minh Châu A, Xã An Thạnh Đông Điện lực Cù Lao Dung 12:00 - 17:30

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tà Ân A1 – xã Thuận Hưng – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 10:00 - 11:30

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
thuộc khu vực hẻm 383 đường 30/4 (từ giáp nhà số 383/36, 383/37 đến giáp nhà số 383/91, 383/92). Điện lực thành phố Sóc Trăng 09:30 - 14:30

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Tam Hòa, Long Hòa, Trung Hòa, Định Hòa – xã Gia Hòa 1; một phần ấp Hòa Phuông – xã Hòa Tú 1 Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 15:30

25-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Hòa Bạch – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 17:30

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật