Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trạm Ban QLDA 2 ST; Trạm Cục Thi hành Án; Trạm Kho Lưu Trữ. Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 16:30

01-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Sum Thum, xã Vĩnh Tân, một phần ấp Raychóp, Raychóp 1, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

02-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp 2, Bào Lớn, Công Điền, Thạnh Điền – Thị Trấn Phú Lộc; ấp Nhà Dài A - xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

02-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Một phần khóm Châu Khánh, Kinh Mới Đông, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 09:00 - 12:00

02-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 3 – Phường 1. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 12:00

03-04-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần các ấp: Hòa Trực, Hòa Trung - xã Hòa Tú 1. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 17:30

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Sông Cái 1 – xã Tham Đôn. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 13:30

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Sum thum, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 5A, ấp 4 - xã Ba trinh Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần Ấp 4 - xã Ba Trinh Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Sông Cái 1 – xã Tham Đôn. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 10:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Huỳnh Công Đê – xã Ngọc Đông. Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 10:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Vĩnh Đồng – xã Vĩnh Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 13:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
phần ấp Đại Thành – xã Đại Tâm. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 16:30

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Hòa – xã Gia Hòa 2. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 10:30

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Nhạn – xã Hòa Tú 1 Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 16:30

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp An Hưng, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 14:30

04-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Toàn bộ ấp Nguyễn Tăng, Sáu Thử và một phần ấp Đoàn Văn Tố xã Đại Ân 1 Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 10:30

04-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm: xã Vĩnh Lợi; xã Vĩnh Thành; một phần các ấp: 22, Tà Tọt C - xã Thạnh Trị; ấp 21 xã Thạnh Tân, một phần các ấp: 13, 23 – xã Châu Hưng; một phần ấp 18 xã Tân Long -TXNN. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:00

04-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện một phần ấp Phú Đức, ấp Kinh Ngan - xã Long Phú - huyện Long Phú. Điện lực Long Phú 08:00 - 16:00

04-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện một phần ấp Phố - xã Hậu Thạnh - huyện Long Phú. Điện lực Long Phú 08:00 - 15:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:00 - 11:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Huỳnh Công Đê – xã Ngọc Đông. Điện lực Mỹ Xuyên 10:00 - 12:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Hòa – xã Gia Hòa 2. Điện lực Mỹ Xuyên 10:00 - 13:30

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Sáu Thử xã Đại Ân 1 Điện lực Cù Lao Dung 10:00 - 16:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 10:30 - 13:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Lời – xã Ngọc Đông. Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 15:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Sóc Xoài – xã Phú Mỹ - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 13:00 - 17:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề 14:00 - 17:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ ấp Nguyễn Tăng, Sáu Thử và một phần ấp Đoàn Văn Tố xã Đại Ân 1 Điện lực Cù Lao Dung 16:00 - 17:30

04-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp 5B, ấp 7 - xã Ba Trinh Điện lực Kế Sách 06:00 - 18:30

05-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Lê Văn Xe – xã Ngọc Đông. Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 10:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần Khóm 6 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm khách hàng Thành Hoài Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 10:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tắc Gồng – xã Tham Đôn. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 16:30

05-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần các ấp: Vĩnh A, Công Hòa – xã Gia Hòa 1; một phần ấp Thạnh An – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 14:30

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Phú Tân – Thị trấn Phú Lộc. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Tân Quy A, ấp Tân Quy B – xã Tân Hưng - huyện Long Phú. Điện lực Long Phú 08:00 - 16:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 10:30

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Lợi A – TT.Huỳnh Hữu Nghĩa, ấp Mỹ Lợi B, Mỹ Lợi C, Mỹ An, Mỹ Bình, Mỹ Thạnh, Mỹ Ninh – xã Mỹ Tú, một phần ấp Phước Thọ C – xã Mỹ Phước - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

05-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Bao gồm một phần các ấp: Số 8, Số 9, Giồng Chùa, Chợ Mới – Thị trấn Hưng Lợi. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

05-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Lê Văn Xe – xã Ngọc Đông. Điện lực Mỹ Xuyên 10:00 - 12:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Mỏ Ó , xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 10:30 - 13:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Hòa Thọ, Hòa Đặng – xã Ngọc Đông. Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 15:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Hòa Thọ, Hòa Đặng – xã Ngọc Đông. Điện lực Mỹ Xuyên 15:00 - 17:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Hòa Phủ, Hữu Cận – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 10:00

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Vũng Đùng, Sông Cái 1 – xã Tham Đôn. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 14:30

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Thuận Hưng (Trừ các ấp Thiện Nhơn, Thiện Tánh, Thiện Bình); xã Phú Mỹ (trừ ấp Phú Tức); Các ấp Tam Sóc A, Tam Sóc C1, Tam Sóc C2, Rạch G – xã Mỹ Thuận – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 15:30

06-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Bình Du, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 12:00

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: Kiết Lập A, Kiết Lập B, Trung Nhất - xã Lâm Tân. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:00

06-04-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Mất điện một phần ấp Phố, ấp Bờ Kinh - xã Hậu Thạnh - huyện Long Phú. Điện lực Long Phú 08:00 - 16:00

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

06-04-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
- Ấp Bưng Tróp A, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Châu Thành 08:00 - 12:00

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Văn Sáu xã Đại Ân 1 huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:30 - 14:30

06-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần các ấp: Hòa Phủ, Hữu Cận – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên 10:00 - 12:00

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Hòa Phủ, Hữu Cận – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 15:30

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Văn Sáu, Xã Đại Ân 1 Điện lực Cù Lao Dung 14:00 - 17:30

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
thuộc các đường Quốc Lộ 1 (từ giáp nhà số 820, 837 đến giáp nhà số 1102, 1167) Dương Kỳ Hiệp (từ giáp đường Quốc Lộ 1 đến giáp ranh Huyện Mỹ Tú), Sương Nguyệt Anh (từ giáp đường Dương Kỳ Hiệp đến giáp nhà số 94), Phú Tức, một phần đường Xà Lan Khóm 6 Phường 7, một phần hẻm 414 Nguyễn Văn Linh, khu vực đường vào Trường Quân sự QK9, khu vực Trường bắn, một phần đường tránh Quốc Lộ. Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 16:00

07-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Nhơn Hòa – xã Gia Hòa 2. Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 09:30

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Dương Kiển, Hòa Bạch – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên 07:30 - 10:00

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Mỹ Đông – xã Mỹ Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 15:00

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Tâm Thọ, Tâm Lộc – xã Đại Tâm. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 15:30

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phước An B – xã Phước - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 12:00

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 15:00

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp Kinh Ngay, ấp Xóm Tro 1 - Thị trấn Hưng Lợi; xã Châu Hưng. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:00

07-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Nhơn Hòa – xã Gia Hòa 2. Điện lực Mỹ Xuyên 09:30 - 12:30

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Dương Kiển, Hòa Bạch – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên 10:00 - 12:00

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhơn Hòa – xã Gia Hòa 2. Điện lực Mỹ Xuyên 12:30 - 15:00

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp: Hòa Hưng – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên 13:00 - 15:00

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp: Hòa Hưng – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên 15:00 - 17:00

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhơn Hòa – xã Gia Hòa 2. Điện lực Mỹ Xuyên 15:00 - 17:30

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Sóc Trăng

Lịch Cúp Điện Sóc Trăng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Ngãi Hội 1, Ấp Ngãi Hội 2, thị trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú Điện lực Long Phú 13:00 - 17:30

31-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Phú, Xã An Thạnh Tây Điện lực Cù Lao Dung 08:30 - 17:30

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần ấp 4 - xã Ba Trinh Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Sóc Xoài – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 13:00

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Cao Thắng (khu vực khóm 5, khóm 6 phường 8). Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 12:00

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Cao Thắng (từ giáp nhà số 87, 154 đến giáp nhà số 151B, 261A). Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 17:00

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Mạc Đĩnh Chi (từ giáp đường Lê Duẩn đến giáp nhà số 480). Điện lực thành phố Sóc Trăng 13:00 - 17:00

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ngãi Hội 2, thị trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú Điện lực Long Phú 08:00 - 15:30

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Bến Phà Đại Ngãi, ấp Ngãi Hội 2, TT Đại Ngãi Điện lực Long Phú 08:00 - 09:00

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp Kiết Lập A, ấp Kiết Lập B – xã Lâm Tân Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp 14 – xã Vĩnh Lợi. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Cứ Mạnh - xã Xuân Hòa Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Lung Đen - xã Kế An. Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
mất điện một phần ấp Xẻo Su xã Vĩnh Tân thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 12:00

30-03-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

30-03-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Đường Mạc Đĩnh Chi (từ giáp đường Lê Duẩn đến giáp nhà số 480). Điện lực thành phố Sóc Trăng 08:00 - 09:30

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Bạch Đằng (từ giáp đường Mạc Đĩnh Chi đến giáp đường 30/4). Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 11:00

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
đường Điện Biên Phủ (từ giáp nhà số 184 đến giáp tịnh xá Ngọc Hưng). Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 12:00

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Bạch Đằng (từ giáp đường Mạc Đĩnh Chi đến giáp nhà số 396, 420). Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 17:00

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp 4 TT Long Phú Điện lực Long Phú 15:00 - 17:30

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thanh – xã Long Hưng – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 11:00 - 16:30

29-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khách hàng Huỳnh Thị Tốt, Huỳnh Thu Thúy Điện lực Long Phú 10:00 - 13:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 18:00

29-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phầm ấp 18 - xã Tân Long Điện lực Ngã Năm 08:00 - 16:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ngãi Hội 2, thị trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú Điện lực Long Phú 08:00 - 15:30

29-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khách hàng Lê Văn Hiểu Điện lực Long Phú 08:00 - 10:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01 KH Bến Phà Đại Ngãi Điện lực Long Phú 08:00 - 09:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thành Tân - xã Kế Thành. Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp 16/1, ấp 17, ấp 19, ấp 20 - xã Vĩnh Thành; ấp 16/2, ấp 15 - xã Vĩnh Lợi; ấp 18 – xã Tân Long, Thị xã Ngã Năm. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

29-03-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
xã Long Hưng (Trừ một phần các ấp Tân Hòa A, B, C, Mỹ Khánh A, B, C, Tân Thành) - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 11:30

29-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
một phần Khóm 3 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 14:00

29-03-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Chuyển nguồn cấp điện Điện lực thành phố Sóc Trăng 01:14 - 01:14

29-03-2023

Chuyển nguồn cấp điện
Khách hàng Ngọc Ẩn Điện lực thành phố Sóc Trăng 14:30 - 17:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đầu Giồng , Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 14:00 - 17:30

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tổng Cáng, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 13:00 - 16:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 11:30

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Châu Thành, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Châu Thành 08:00 - 16:00

28-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp 4 - xã Ba trinh Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 1, TT Long Phú, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú 08:00 - 16:30

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đông Hải - xã Đại Hải Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp 20 – xã Vĩnh Thành. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Đại Hải (trừ ấp Mang Cá) Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

28-03-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHÔNG Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Bình Du, xã an Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 11:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần Khóm 2 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 14:00

28-03-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 14:00 - 17:30

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: Tân Thắng, Tân Phước, Tân Lợi – xã Thạnh Tân. Điện lực Thạnh Trị 10:00 - 12:00

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Giồng Chát, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng Điện lực Trần Đề 08:30 - 13:00

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 10 - xã Trinh Phú Điện lực Kế Sách 08:00 - 16:30

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần ấp Tân Lợi - xã Thạnh Tân. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 10:00

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:30

27-03-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần Ấp An Quới, xã An Thạnh 3. Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 14:30

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Vĩnh Kiên – xã Vĩnh Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 12:30

27-03-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Đường Võ Văn Kiệt – phía Đông lạnh Thái Tân (từ giáp nhà số 104 đến giáp nhà số 206). Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 17:00

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần các khóm, Watpich, Vĩnh Thành, Sở Tại A, Sở Tại B, Đai Trị, Tân Qui, Xẻo Me, Biển Trên, Biển Dưới, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần các ấp, Trà Vôn B, Tham Chu, Tân Trà, Tân Hòa, Năm Căn, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 11:00 - 13:30

26-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần Khóm , khóm 1, khóm 2, khóm 3, khóm 4, khóm 5, khóm 6, phường 1 một phần khóm Cà Lăng A Biển , phường 2, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:00 - 17:30

26-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần các khóm, Watpich, Vĩnh Thành, Sở Tại A, Sở Tại B, Đai Trị, Tân Qui, Xẻo Me, - Một phần các khóm: khóm 1, khóm 2, khóm 3, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần khóm Cà Săng, phường 2, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần khóm Biển Trên, Biển Trên A, phường Vĩnh phước, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:00 - 13:30

26-03-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
đường Chông Chác (từ giáp nhà số 212 đến giáp cầu Thanh niên). Điện lực thành phố Sóc Trăng 15:00 - 18:00

25-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
thuộc Khu dân cư Đoàn Thị Điểm Điện lực thành phố Sóc Trăng 13:30 - 16:00

25-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ ấp Lê Minh Châu, Tăng Long, và một phần ấp Nguyễn Công Minh, ấp Đền Thờ xã An Thạnh Đông Điện lực Cù Lao Dung 12:30 - 17:30

24-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Precđôn, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề 08:00 - 13:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phần ấp Mỹ Hòa – xã Long Bình; Ấp Mỹ Phước, Mỹ Lộc 2, Mỹ Lộc 1, Mỹ Tân – xã Mỹ Bình; Ấp 18 – xã Tân Long; Khóm Mỹ Thanh, Vĩnh Hậu – Phường 3; Toàn bộ xã Mỹ Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 08:00 - 12:00

24-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Phú Trường, xã Phú Hữu, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú 08:00 - 16:30

24-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Lợi Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú 08:00 - 17:00

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm: xã Vĩnh Lợi; xã Vĩnh Thành; một phần các ấp: 22, Tà Tọt C – xã Thạnh Trị; ấp 21 xã Thạnh Tân, một phần các ấp: 13, 23 – xã Châu Hưng; một phần ấp 18 xã Tân Long -TXNN. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

24-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- - Một phần ấp Sum Thum A, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

24-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Bào Cát - Thị Trấn Hưng Lợi Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Phước A1 – xã Long Hưng – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Mỹ Hưng – xã Mỹ Tú– huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 3 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Cao Thắng (từ giáp nhà 39; 88 đến giáp nhà số 43, 94C). Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 17:00

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần Khóm , Biển Trên, biển Dưới, Sở Tại A, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:00 - 17:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5, TT Long Phú, ấp Tân Lập, xã Long Phú, huyện Long Phú,. Điện lực Long Phú 08:00 - 16:30

23-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Trà Do - xã Lâm Kiết. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Trà Teo, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Thường, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung. Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 14:30

23-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Trà Coi B và một phần ấp Xẻo Gừa – xã Mỹ Hương – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 2 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 14:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm Vĩnh Tiền, Vĩnh Hậu, Vĩnh Sử, Mỹ Thanh – Phường 3 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 16:30

23-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Đường Cao Thắng (từ giáp nhà số 21,34 đến giáp nhà số 37, 88). Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 17:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
thuộc khu vực Cty CP Cơ Khí Sóc Trăng, khu vực xưởng cưa 9B Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 13:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
đường Lương Định Của (từ giáp nhà số 43, 46 đến giáp nhà số 115, 172). Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 13:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Biển Dưới, No Thum, tân Nam, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:00 - 17:30

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
thuộc các đường Phạm Ngũ Lão (từ giáp đường Nguyễn Trãi đến giáp đường 3/2), Phan Chu Trinh (từ giáp đường Nguyễn Hùng Phước đến giáp đường 3/2), Nguyễn Trãi, 3/2, Đồng Khởi (từ giáp đường Nguyễn Huệ đến giáp đường Mạc Đĩnh Chi), Mạc Đĩnh Chi (từ giáp đường 3/2 đến giáp đường Phan Đình Phùng) Điện lực thành phố Sóc Trăng 13:00 - 17:00

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp Hòa Đại, Hòa Tần, xã Ngọc Tố Điện lực Mỹ Xuyên 09:00 - 12:00

22-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp An Phú, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung. Điện lực Cù Lao Dung 08:30 - 13:00

22-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp An Hòa 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề 08:00 - 13:30

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Châu Thành, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Châu Thành 08:00 - 13:00

22-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Phụng Tường 2, xã Song Phụng, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú 08:00 - 16:00

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp Vĩnh Thắng - xã Vĩnh Thành; ấp 22 - xã Thạnh Trị. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần các khóm Giồng Me, Soài Côn, Đai Rụng, Vĩnh Trung, phường 2, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

22-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Vàm Hồ, ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung. Điện lực Cù Lao Dung 08:00 - 11:30

22-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Trần Minh Quyền, Nguyễn Văn Mận – xã Ngọc Tố. Điện lực Mỹ Xuyên 08:00 - 13:30

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 18 – xã Tân Long – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 14:30

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm Tân Phú – Phường 2 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 15:00

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực hẻm 911 đường Quốc Lộ 1, một phần hẻm 414 Nguyễn Văn Linh, KDC Văn Minh Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 12:30

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Cao Thắng (từ giáp nhà số 87, 154 đến giáp nhà số 151B, 261A). Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 17:00

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Phú, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung. Điện lực Cù Lao Dung 12:30 - 17:30

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật