Lịch cúp điện Mỹ Tú - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Mỹ Tú - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Mỹ Tú - Sóc Trăng

Lịch cúp điện Mỹ Tú - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Mỹ Tú - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Mỹ Tú - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu vực ấp Phương Bình 2 – xã Hưng Phú - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 12:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Phú Tức – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

06-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Lịch Cúp Điện Mỹ Tú Sóc Trăng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
ấp Tà Ân A1– xã Thuận Hưng – huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 17:30

28-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực các ấp Thiện Tánh, Thiện Nhơn, Thiện Bình và một phần khu vực ấp Tà Ân B – xã Thuận Hưng - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Phương Bình 2 – xã Hưng Phú - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 07:30 - 12:00

23-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Mương Khai – xã Mỹ Hương - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực các ấp Cầu Đồn, Nội Ô, Mỹ Tân, Mỹ Thuận - TT.HHN; Khu vực các xã Mỹ Tú, Long Hưng, Hưng Phú - huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 07:00 - 12:00

19-05-2023

Khác-Điều tiết điện để bảo vệ hệ thống điện
Khu vực các xã Mỹ Thuận, Mỹ Phước, Một phần khu vực các ấp Nội Ô, Mỹ Thuận - TT.HHN – huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 07:00 - 12:00

19-05-2023

Khác-Điều tiết điện để bảo vệ hệ thống điện.
Khu vực các xã Phú Mỹ, Thuận Hưng, khu vực các ấp Tam Sóc A, Tam Sóc C – xã Mỹ Thuận – huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 07:00 - 12:00

19-05-2023

Khác-Điều tiết điện để bảo vệ hệ thống điện.
: Một phần khu vực ấp Phương Thạnh 2 – xã Hưng Phú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

08-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
SCADA Điện lực Mỹ Tú 00:01 - 02:01

07-05-2023

SCADA
Một phần khu vực ấp Đai Úi – xã Phú Mỹ - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

05-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Phú Tức – xã Phú Mỹ - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

04-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực các ấp Phương Bình 1 , Phương Bình 2, Ấp Mới – xã Hưng Phú - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

27-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Phương Thạnh 2 – xã Hưng Phú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Phú Tức – xã Phú Mỹ - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

13-04-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
ấp Mỹ Tân - TT Huỳnh Hữu Nghĩa huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phước An B – xã Phước - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 12:00

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
thuộc các đường Quốc Lộ 1 (từ giáp nhà số 820, 837 đến giáp nhà số 1102, 1167) Dương Kỳ Hiệp (từ giáp đường Quốc Lộ 1 đến giáp ranh Huyện Mỹ Tú), Sương Nguyệt Anh (từ giáp đường Dương Kỳ Hiệp đến giáp nhà số 94), Phú Tức, một phần đường Xà Lan Khóm 6 Phường 7, một phần hẻm 414 Nguyễn Văn Linh, khu vực đường vào Trường Quân sự QK9, khu vực Trường bắn, một phần đường tránh Quốc Lộ. Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 16:00

07-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
xã Thuận Hưng (Trừ các ấp Thiện Nhơn, Thiện Tánh, Thiện Bình); xã Phú Mỹ (trừ ấp Phú Tức); Các ấp Tam Sóc A, Tam Sóc C1, Tam Sóc C2, Rạch G – xã Mỹ Thuận – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 15:30

06-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Mỹ Lợi A – TT.Huỳnh Hữu Nghĩa, ấp Mỹ Lợi B, Mỹ Lợi C, Mỹ An, Mỹ Bình, Mỹ Thạnh, Mỹ Ninh – xã Mỹ Tú, một phần ấp Phước Thọ C – xã Mỹ Phước - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

05-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
ấp Sóc Xoài – xã Phú Mỹ - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 13:00 - 17:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Sóc Xoài – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 13:00

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thanh – xã Long Hưng – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 11:00 - 16:30

29-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
xã Long Hưng (Trừ một phần các ấp Tân Hòa A, B, C, Mỹ Khánh A, B, C, Tân Thành) - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 11:30

29-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Tân Phước A1 – xã Long Hưng – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Mỹ Hưng – xã Mỹ Tú– huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trà Coi B và một phần ấp Xẻo Gừa – xã Mỹ Hương – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp Phương Thạnh 1, Phương Thạnh 2 – xã Hưng Phú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bắc Dần – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 09:30

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực các ấp Mỹ An, Xóm Lớn – xã Mỹ Hương – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
SCADA Điện lực Mỹ Tú 01:01 - 03:01

16-03-2023

SCADA
Chuyển nguồn không mất điện Điện lực Mỹ Tú 01:01 - 10:12

16-03-2023

Chuyển nguồn, cắt điện công tác đột xuất
Một phần khu vực các ấp Mỹ An, Mỹ Thạnh, Mỹ Bình – xã Mỹ Tú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

14-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp Phương Thạnh 1, Phương Thạnh 2, Phương An 1, Phương An 2, Phương An 3 – xã Hưng Phú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:30 - 12:00

13-03-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
xã Thuận Hưng (Trừ các ấp Thiện Nhơn, Thiện Tánh, Thiện Bình); xã Phú Mỹ; Các ấp Tam Sóc A, Tam Sóc C1, Tam Sóc C2, Rạch G – xã Mỹ Thuận – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

04-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Phước Trường B – xã Mỹ Phước – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 15:30

28-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp Phước An – xã Mỹ Thuận – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 12:00 - 16:30

20-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp Phước Bình – xã Mỹ Thuận – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 12:00

20-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp Phước Bình, Phước An – xã Mỹ Thuận – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 13:30

15-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Mỹ tướng, ấp Mỹ tường A, ấp Mỹ Thường B -xã Mỹ Quới Điện lực Ngã Năm 08:00 - 13:00

14-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần các ấp Phước Bình, Phước An - xã Mỹ Thuận - huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 13:00 - 17:00

17-01-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
Một phần ấp Bắc Dần – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 13:00 - 14:30

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bắc Dần – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 10:20 - 11:30

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bưng Cóc – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 09:10 - 10:10

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bưng Cóc – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 09:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phước Bình - xã Mỹ Thuận - huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 12:00

17-01-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
ấp Phước An - xã Mỹ Thuận - huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 11:30

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Rạch G – xã Mỹ Thuận – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 14:10 - 15:30

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Rạch G – xã Mỹ Thuận – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 13:00 - 14:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bố Liên – xã Thuận Hưng – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 10:20 - 11:30

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tà Ân A1 – xã Thuận Hưng – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 09:10 - 10:10

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tà Ân A1 – xã Thuận Hưng – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 09:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Mỹ Lợi B, Mỹ An – xã Mỹ Tú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 13:30

10-01-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần ấp Phước Thới B – xã Mỹ Phước – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 11:30

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Mỹ – xã Mỹ Hương; Một phần các ấp Cầu Đồn, Mỹ Thuận, Nội Ô, Mỹ Tân – TT. Huỳnh Hữu Nghĩa; Một phần ấp Mỹ Hòa – xã Mỹ Tú, Một phần ấp Tân Hòa B – xã Long Hưng – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 13:30

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- ấp Trà Coi A, Trà Coi B, Xẻo Gừa, Xóm Lớn, một phần ấp Mương Khai – xã Mỹ Hương, ấp Trà Lây 1, 2, Bố Liên 1, 2, 3, ấp Tà Ân A1, A2, Tà Ân B – xã Thuận Hưng, ấp Tam Sóc B1, Tâm Sóc C1, Tâm Sóc A – xã Mỹ Thuận, ấp Béc Tôn – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. - Khu vực xã An Ninh - huyện Châu Thành - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 13:30

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện 01 khách hàng Điện lực Mỹ Tú 13:30 - 16:30

26-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần ấp Phước Thọ B - xã Mỹ Phước - huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 11:30

26-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Xã Mỹ Phước (trừ các ấp Phước Thọ A, B, C) – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 13:30

22-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Mỹ Thuận (trừ Một phần ấp Tam Sóc A, Tam Sóc C1) – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 11:30

22-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Đường Quốc Lộ 1 (từ giáp nhà số 820, 837 đến giáp nhà số 1102, 1167) Dương Kỳ Hiệp (từ giáp đường Quốc Lộ 1 đến giáp ranh Huyện Mỹ Tú), Sương Nguyệt Anh (từ giáp đường Dương Kỳ Hiệp đến giáp nhà số 94), Phú Tức, một phần đường Xà Lan Khóm 6 Phường 7, một phần hẻm 414 Nguyễn Văn Linh, khu vực đường vào Trường Quân sự QK9, khu vực Trường bắn. Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 16:00

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Mỹ Hưng – xã Mỹ Tú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Mương Khai – xã Mỹ Hương – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các ấp Tân Thành, Mỹ Khánh A – xã Long Hưng, Phương Hòa 1, 2, 3, Phương Bình 1, 2, Ấp Mới – xã Hưng Phú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 13:00

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các ấp Phước Trường A, Phước Trường B, Phước Lợi A – xã Mỹ Phước – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 15:30

16-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Đường Quốc Lộ 1 (từ giáp nhà số 820, 837 đến giáp nhà số 1102, 1167) Dương Kỳ Hiệp (từ giáp đường Quốc Lộ 1 đến giáp ranh Huyện Mỹ Tú), Sương Nguyệt Anh (từ giáp đường Dương Kỳ Hiệp đến giáp nhà số 94), Phú Tức, một phần đường Xà Lan Khóm 6 Phường 7, một phần hẻm 414 Nguyễn Văn Linh, khu vực đường vào Trường Quân sự QK9, khu vực Trường bắn. Điện lực thành phố Sóc Trăng 07:30 - 16:00

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01 khách hàng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 12:00

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phú Tức – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 13:10 - 14:30

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bắc Dần – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 10:00 - 11:30

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bố Liên 3 – xã Thuận Hưng – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 09:30

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Mỹ Hòa – xã Mỹ Tú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 16:30

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Béc Tôn - xã Phú Mỹ - huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 14:10 - 15:10

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Béc Tôn - xã Phú Mỹ - huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 13:00 - 14:00

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Bố Liên 3 - xã Thuận Hưng- huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 10:15 - 11:30

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Bố Liên 3 - xã Thuận Hưng- huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 09:10 - 10:10

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Béc Tôn - xã Phú Mỹ - huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 10:00

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Bố Liên 3 - xã Thuận Hưng- huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 09:00

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Tam Sóc A xã Mỹ Thuận- huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 09:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phước Bình - xã Mỹ Thuận- huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 14:10 - 15:20

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phước An A- xã Mỹ Phước - huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 13:00 - 14:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phước Thuận - xã Mỹ Phước - huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 10:00 - 11:30

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phước Trường B - xã Mỹ Phước - huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú 08:00 - 09:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật