Lịch cúp điện Ngã Năm - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ngã Năm - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Ngã Năm - Sóc Trăng

Lịch cúp điện Ngã Năm - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ngã Năm - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ngã Năm - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khóm 3 – Phường 1. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 12:00

03-04-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
một phần ấp Vĩnh Đồng – xã Vĩnh Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 13:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần Khóm 6 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Mỹ Đông – xã Mỹ Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 15:00

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Năm - Sóc Trăng

Lịch Cúp Điện Ngã Năm Sóc Trăng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phầm ấp 18 - xã Tân Long Điện lực Ngã Năm 08:00 - 16:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bao gồm một phần các ấp: ấp 16/1, ấp 17, ấp 19, ấp 20 - xã Vĩnh Thành; ấp 16/2, ấp 15 - xã Vĩnh Lợi; ấp 18 – xã Tân Long, Thị xã Ngã Năm. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần Khóm 3 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 14:00

29-03-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
một phần Khóm 2 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 14:00

28-03-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
một phần ấp Vĩnh Kiên – xã Vĩnh Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 12:30

27-03-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần phần ấp Mỹ Hòa – xã Long Bình; Ấp Mỹ Phước, Mỹ Lộc 2, Mỹ Lộc 1, Mỹ Tân – xã Mỹ Bình; Ấp 18 – xã Tân Long; Khóm Mỹ Thanh, Vĩnh Hậu – Phường 3; Toàn bộ xã Mỹ Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 08:00 - 12:00

24-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khóm 3 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 2 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 14:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm Vĩnh Tiền, Vĩnh Hậu, Vĩnh Sử, Mỹ Thanh – Phường 3 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 16:30

23-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp 18 – xã Tân Long – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 14:30

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm Tân Phú – Phường 2 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 15:00

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm Tân Thành A – Phường 2 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 15:00

21-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khóm Vĩnh Tiền, Vĩnh Hậu, Vĩnh Sử, Mỹ Thanh – Phường 3 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 16:30

20-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần phần ấp Mỹ Hòa – xã Long Bình; Ấp Mỹ Phước, Mỹ Lộc 2, Mỹ Lộc 1, Mỹ Tân – xã Mỹ Bình; Ấp 18 – xã Tân Long; Khóm Mỹ Thanh, Vĩnh Hậu – Phường 3; Toàn bộ xã Mỹ Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 08:00 - 14:00

16-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Bao gồm xã Vĩnh Lợi; xã Vĩnh Thành; ấp 21 xã Thạnh Tân; ấp Tà Lọt C, ấp 22 xã Thạnh Trị; ấp 13 xã Châu Hưng; ấp 18 - xã Tân Long, TX Ngã Năm. Điện lực Thạnh Trị 08:00 - 16:30

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Vĩnh Thuận, ấp Vĩnh Thanh – xã Vĩnh Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 15:00

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm Vĩnh Tiền, Vĩnh Hậu, Vĩnh Sử, Mỹ Thanh – Phường 3 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 16:30

15-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
một phần ấp Mỹ Đông 1 – xã Mỹ Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 15:00

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Vĩnh Thanh, ấp Vĩnh Đồng – xã Vĩnh Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 15:00

14-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Vĩnh Phong – xã Vĩnh Quới; Khóm 2 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

13-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Vĩnh Hòa – xã Vĩnh Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Mỹ Đông 2 – xã Mỹ Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 15:00

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh Thanh – xã Vĩnh Quới Điện lực Ngã Năm 08:00 - 15:00

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một khóm 1 - Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 15:30

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khóm 6 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 13:00 - 16:30

07-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một khách hàng – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 12:30

07-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khóm 3 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

07-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khóm 2 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 14:00

06-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một khách hàng Lý Quốc Việt Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

01-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 1 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 15:30

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 2 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 14:00

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một khách hàng – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 12:30

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 6 - Phường 1 Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

17-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Long Thành - xã Tân Long Điện lực Ngã Năm 07:30 - 15:00

16-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 5 - Phường 1 Điện lực Ngã Năm 07:30 - 15:30

15-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Mỹ tướng, ấp Mỹ tường A, ấp Mỹ Thường B -xã Mỹ Quới Điện lực Ngã Năm 08:00 - 13:00

14-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khóm 6 - Phường 1 Điện lực Ngã Năm 13:00 - 16:30

13-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 3 - Phường 1 Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

13-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 1 - Phường 2 Điện lực Ngã Năm 09:00 - 12:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khóm Vĩnh Bình – Phường 3 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 14:30

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Mỹ Tân - xã Mỹ Bình Điện lực Ngã Năm 08:00 - 14:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Vĩnh Phong, ấp Vĩnh Thành – xã Vĩnh Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 13:00 - 16:00

06-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Vĩnh Phong, ấp Vĩnh Thành – xã Vĩnh Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

06-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khóm Tân Quới – Phường 2 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 10:00

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Ngã Năm 00:50 - 00:50

02-02-2023

Điện lực Ngã Năm 00:23 - 00:50

02-02-2023

một phần Khóm Vĩnh Tiền – Phường 3 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần Khóm 6 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần Khóm 1 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 15:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Mỹ Tây A, ấp Mỹ Tây B – xã Mỹ Quới; Ấp Mỹ Tân – xã Mỹ Bình; Khóm Vĩnh Hậu – Phường 3 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 16:00

09-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
một phần khóm Tân Thành - Phường 2 Điện lực Ngã Năm 08:00 - 11:00

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Mỹ Tây B - Mỹ Quới Điện lực Ngã Năm 07:30 - 14:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 1 – Phường 1. Điện lực Ngã Năm 08:00 - 12:00

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Vĩnh Thành, ấp Vĩnh Phong - xã Vĩnh Quới; Khóm 2 - Phường 2 Điện lực Ngã Năm 07:30 - 14:00

20-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
một phần ấp Mỹ Tân – xã Mỹ Bình – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 15:00

16-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
một phần khóm 2 - Phường 2 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 14:00

15-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
một phần Khóm 5, Khóm 6 – Phường 1– thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 16:30

14-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
một phần ấp Vĩnh Thuận, ấp Vĩnh Thanh, ấp Vĩnh Trung – xã Vĩnh Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 13:30

13-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khóm 1 - Phường 1-thị xã Ngã Năm Điện lực Ngã Năm 08:00 - 13:00

09-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
một phần ấp 18 – xã Tân Long – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 08:00 - 14:00

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khóm Tân Thạnh – Phường 2 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 12:00

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khóm Tân Thạnh - Phường 2 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 08:00 - 14:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần Khóm 1 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 13:00 - 16:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Vĩnh Đồng - xã Vĩnh Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 12:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khóm Vĩnh Bình – Phường 3 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 15:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật