123 Lịch cúp điện Ngã Năm - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Ngã Năm - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ngã Năm - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Ngã Năm - Sóc Trăng

Lịch cúp điện Ngã Năm - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ngã Năm - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ngã Năm - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Ngã Năm - Sóc Trăng

Lịch Cúp Điện Ngã Năm Sóc Trăng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Ấp Mỹ Tân – xã Mỹ Bình. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 15:00

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm Tân Thành A, Chánh – Phường 2. Điện lực Thị xã Ngã Năm 13:00 - 17:00

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Mỹ Lộc 2 – xã Mỹ Bình. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 11:30

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm Vĩnh Tiền – Phường 3. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 13:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Vĩnh Thuận – xã Vĩnh Quới. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 13:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Vĩnh Kiên - xã Vĩnh Quới. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 15:00

19-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khóm 3 – Phường 1 Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 14:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm Tân Thạnh A, Tân Thạnh B-Phường 2. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 16:30

17-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Long An - xã Tân Long Điện lực Thị xã Ngã Năm 13:30 - 17:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Chánh – xã Tân Long. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 12:00

14-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khóm Vĩnh Tiền – Phường 3. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 16:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 5-Phường 1. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 16:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Mỹ Thọ - xã Mỹ Quới. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 16:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm Tân Chành - Phường 2 Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 16:30

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Mỹ Phước – xã Mỹ Bình. Điện lực Thị xã Ngã Năm 14:40 - 16:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm Mỹ Thanh – Phường 3. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 14:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm Vĩnh Tiền – Phường 3. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 16:00

06-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một khách hàng Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 16:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Mỹ Hoà - xã Long Bình thị xã Ngã Năm Điện lực Thị xã Ngã Năm 08:00 - 12:00

05-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khóm 5-Phường 1. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 16:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 3 – Phường 1. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 12:30

05-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Mỹ Tây A, Mỹ Thành -xã Mỹ Quới; Ấp Mỹ Tân – xã Mỹ Bình. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 16:00

04-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khóm Tân Thạnh B – Phường 2. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 15:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 3 - Phường 1 Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 13:00

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 3 – Phường 1.. Điện lực Thị xã Ngã Năm 08:00 - 10:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, khóm 2, khóm Tân Thạnh A, Tân Thạnh B-Phường 2 thị xã Ngã Năm. Điện lực Thị xã Ngã Năm 08:00 - 13:30

31-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khóm 3, khóm 4 -Phường 1; Khóm Tân Quới, Tân Thành, khóm 1 - Phường 2. Điện lực Thị xã Ngã Năm 08:00 - 15:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 4 - Phường 1 Điện lực Thị xã Ngã Năm 08:00 - 15:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một khách hàng Điện lực Thị xã Ngã Năm 08:00 - 15:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một khách hàng Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 12:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm Tân Chánh – Phường 2. Điện lực Thị xã Ngã Năm 08:00 - 14:30

28-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một khách hàng Điện lực Thị xã Ngã Năm 13:00 - 17:00

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một khách hàng Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 12:00

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 3, khóm 7 – Phường 1. – thị xã Ngã Năm. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 13:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 3 – Phường 1. – thị xã Ngã Năm. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 13:00

24-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khóm 3, khóm 4 - Phường 1; khóm Tân Quới, Tân Quới A, Tân Thành, Tân Thành A, khóm 1 - Phường 2 -TX Ngã Năm Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:00 - 16:00

24-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khóm Tân Chánh – Phường 2. – thị xã Ngã Năm. Điện lực Thị xã Ngã Năm 13:00 - 16:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 5 – Phường 1.. – thị xã Ngã Năm. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 12:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm Vĩnh Tiền – Phường 3. – thị xã Ngã Năm. Điện lực Thị xã Ngã Năm 13:00 - 16:30

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Mỹ Thọ – xã Mỹ Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 12:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 3 – Phường 1 Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 14:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Mỹ Tây A – xã Mỹ Qưới. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 14:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 3, khóm 7 - Phường 1; Toàn bộ xã Mỹ Bình; xã Long Bình ; xã Mỹ Quới; Phường 3 Điện lực Thị xã Ngã Năm 08:00 - 12:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Tân Thạnh A, Tân Thạnh B-Phường 2. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 16:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Tân Chánh – Phường 2. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 14:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh Kiên - xã Vĩnh Quới. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 15:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Long Hoà, ấp Tân Chánh C - xã Tân Long Điện lực Ngã Năm 08:00 - 16:00

07-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Bình – xã Long Bình Điện lực Ngã Năm 07:30 - 15:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật