Lịch cúp điện Thăng Bình - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thăng Bình - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Thăng Bình - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thăng Bình - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thăng Bình - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bình Tân 2 ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
Tân An 2 ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
T8 Bình Dương ĐL Thăng Bình 07:00 - 16:00

07-12-2023

- Công ty Cổ phần Cảnh Quang xử lý tồn tại từ trụ 44 đến 140 XT 479TBI2 (Xử lý tồn tại các trụ nghiêng sau khắc phục bão lụt 2022) - Điện lực Thăng Bình lắp đặt LBS Nam Hà XT 479TBI (XDCB 2023)
Hà Bình 3 ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
Hà Bình 4 ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
Tân An 3 ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
Hà Bình 5 ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
Tân An 4 ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
GPS Bình Dương ĐL Thăng Bình 07:00 - 16:00

07-12-2023

- Công ty Cổ phần Cảnh Quang xử lý tồn tại từ trụ 44 đến 140 XT 479TBI2 (Xử lý tồn tại các trụ nghiêng sau khắc phục bão lụt 2022) - Điện lực Thăng Bình lắp đặt LBS Nam Hà XT 479TBI (XDCB 2023)
Coteccon ĐL Thăng Bình 07:00 - 16:00

07-12-2023

- Công ty Cổ phần Cảnh Quang xử lý tồn tại từ trụ 44 đến 140 XT 479TBI2 (Xử lý tồn tại các trụ nghiêng sau khắc phục bão lụt 2022) - Điện lực Thăng Bình lắp đặt LBS Nam Hà XT 479TBI (XDCB 2023)
Bưu cục Bình Minh ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
Bệnh viện đa khoa cánh đông Thăng Bình ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
Làng biển nhiệt đới Hội An ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
Bệnh viện Bình Minh ( Tòa giám mục ĐN) ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
Thuấn Huê ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
Hà Bình 1/1 ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
Trạm Hà Bình 2. ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
Trạm Bình Tịnh ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
T1 Trà Đõa ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
T1 Bình Đào ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
T2 Bình Đào ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
T3 Bình Đào ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
T4 Bình Đào ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
T2 - Trà Đõa ĐL Thăng Bình 07:00 - 16:00

07-12-2023

- Công ty Cổ phần Cảnh Quang xử lý tồn tại từ trụ 44 đến 140 XT 479TBI2 (Xử lý tồn tại các trụ nghiêng sau khắc phục bão lụt 2022) - Điện lực Thăng Bình lắp đặt LBS Nam Hà XT 479TBI (XDCB 2023)
T3 Trà Đõa ĐL Thăng Bình 07:00 - 16:00

07-12-2023

- Công ty Cổ phần Cảnh Quang xử lý tồn tại từ trụ 44 đến 140 XT 479TBI2 (Xử lý tồn tại các trụ nghiêng sau khắc phục bão lụt 2022) - Điện lực Thăng Bình lắp đặt LBS Nam Hà XT 479TBI (XDCB 2023)
T6 Bình Đào ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
T1 Bình Dương ĐL Thăng Bình 07:00 - 16:00

07-12-2023

- Công ty Cổ phần Cảnh Quang xử lý tồn tại từ trụ 44 đến 140 XT 479TBI2 (Xử lý tồn tại các trụ nghiêng sau khắc phục bão lụt 2022) - Điện lực Thăng Bình lắp đặt LBS Nam Hà XT 479TBI (XDCB 2023)
T2 Bình Dương ĐL Thăng Bình 07:00 - 16:00

07-12-2023

- Công ty Cổ phần Cảnh Quang xử lý tồn tại từ trụ 44 đến 140 XT 479TBI2 (Xử lý tồn tại các trụ nghiêng sau khắc phục bão lụt 2022) - Điện lực Thăng Bình lắp đặt LBS Nam Hà XT 479TBI (XDCB 2023)
T3 Bình Dương ĐL Thăng Bình 07:00 - 16:00

07-12-2023

- Công ty Cổ phần Cảnh Quang xử lý tồn tại từ trụ 44 đến 140 XT 479TBI2 (Xử lý tồn tại các trụ nghiêng sau khắc phục bão lụt 2022) - Điện lực Thăng Bình lắp đặt LBS Nam Hà XT 479TBI (XDCB 2023)
T4 Bình Dương ĐL Thăng Bình 07:00 - 16:00

07-12-2023

- Công ty Cổ phần Cảnh Quang xử lý tồn tại từ trụ 44 đến 140 XT 479TBI2 (Xử lý tồn tại các trụ nghiêng sau khắc phục bão lụt 2022) - Điện lực Thăng Bình lắp đặt LBS Nam Hà XT 479TBI (XDCB 2023)
T5 Bình Dương ĐL Thăng Bình 07:00 - 16:00

07-12-2023

- Công ty Cổ phần Cảnh Quang xử lý tồn tại từ trụ 44 đến 140 XT 479TBI2 (Xử lý tồn tại các trụ nghiêng sau khắc phục bão lụt 2022) - Điện lực Thăng Bình lắp đặt LBS Nam Hà XT 479TBI (XDCB 2023)
T6 Bình Dương ĐL Thăng Bình 07:00 - 16:00

07-12-2023

- Công ty Cổ phần Cảnh Quang xử lý tồn tại từ trụ 44 đến 140 XT 479TBI2 (Xử lý tồn tại các trụ nghiêng sau khắc phục bão lụt 2022) - Điện lực Thăng Bình lắp đặt LBS Nam Hà XT 479TBI (XDCB 2023)
T11 Bình Dương ĐL Thăng Bình 07:00 - 16:00

07-12-2023

- Công ty Cổ phần Cảnh Quang xử lý tồn tại từ trụ 44 đến 140 XT 479TBI2 (Xử lý tồn tại các trụ nghiêng sau khắc phục bão lụt 2022) - Điện lực Thăng Bình lắp đặt LBS Nam Hà XT 479TBI (XDCB 2023)
T9 Bình Dương ĐL Thăng Bình 07:00 - 16:00

07-12-2023

- Công ty Cổ phần Cảnh Quang xử lý tồn tại từ trụ 44 đến 140 XT 479TBI2 (Xử lý tồn tại các trụ nghiêng sau khắc phục bão lụt 2022) - Điện lực Thăng Bình lắp đặt LBS Nam Hà XT 479TBI (XDCB 2023)
T13 Bình Dương ĐL Thăng Bình 07:00 - 16:00

07-12-2023

- Công ty Cổ phần Cảnh Quang xử lý tồn tại từ trụ 44 đến 140 XT 479TBI2 (Xử lý tồn tại các trụ nghiêng sau khắc phục bão lụt 2022) - Điện lực Thăng Bình lắp đặt LBS Nam Hà XT 479TBI (XDCB 2023)
Bình Tân ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
Trạm Tân An _BMinh. ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
Trạm Hà Bình 1. ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
Bầu Bính Thượng ĐL Thăng Bình 07:00 - 16:00

07-12-2023

- Công ty Cổ phần Cảnh Quang xử lý tồn tại từ trụ 44 đến 140 XT 479TBI2 (Xử lý tồn tại các trụ nghiêng sau khắc phục bão lụt 2022) - Điện lực Thăng Bình lắp đặt LBS Nam Hà XT 479TBI (XDCB 2023)
KTĐC Bình Dương ĐL Thăng Bình 07:00 - 16:00

07-12-2023

- Công ty Cổ phần Cảnh Quang xử lý tồn tại từ trụ 44 đến 140 XT 479TBI2 (Xử lý tồn tại các trụ nghiêng sau khắc phục bão lụt 2022) - Điện lực Thăng Bình lắp đặt LBS Nam Hà XT 479TBI (XDCB 2023)
Lạc Câu ĐL Thăng Bình 07:00 - 16:00

07-12-2023

- Công ty Cổ phần Cảnh Quang xử lý tồn tại từ trụ 44 đến 140 XT 479TBI2 (Xử lý tồn tại các trụ nghiêng sau khắc phục bão lụt 2022) - Điện lực Thăng Bình lắp đặt LBS Nam Hà XT 479TBI (XDCB 2023)
KDC Bình Dương (OPEC II TB) ĐL Thăng Bình 07:00 - 16:00

07-12-2023

- Công ty Cổ phần Cảnh Quang xử lý tồn tại từ trụ 44 đến 140 XT 479TBI2 (Xử lý tồn tại các trụ nghiêng sau khắc phục bão lụt 2022) - Điện lực Thăng Bình lắp đặt LBS Nam Hà XT 479TBI (XDCB 2023)
UB Bình Đào ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
Bệnh viện Bình Minh ( Tòa giám mục ĐN) ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
Thuấn Huê ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
Bưu cục Bình Minh ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
Bệnh viện đa khoa cánh đông Thăng Bình ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
Làng biển nhiệt đới Hội An ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
Tân An 2 ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
Hà Bình 3 ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
Hà Bình 4 ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
Tân An 3 ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
Hà Bình 5 ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
Tân An 4 ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
Bình Tân 2 ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
UB Bình Đào ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
T1 Trà Đõa ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
T1 Bình Đào ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
T2 Bình Đào ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
T3 Bình Đào ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
T4 Bình Đào ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
T6 Bình Đào ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
Trạm Hà Bình 1. ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
Hà Bình 1/1 ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
Trạm Hà Bình 2. ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
Trạm Bình Tịnh ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
Bình Tân ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
Trạm Tân An _BMinh. ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
Lịch cúp điện Thăng Bình - Quảng Nam

Lịch Cúp Điện Thăng Bình Quảng Nam những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật