123 Lịch cúp điện Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Cấp phát xăng dầu BTL Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Xăng dầu Bình Tú Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
HKD Nguyễn Văn Bá Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Công ty Đỗ Hoàng Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Bơm Tứ Sơn Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Xí nghiệp may Ánh sáng II Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Công ty TNHH Mỹ Hưng Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Xăng dầu Tuyết Mai Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Vinfast Bình An 2 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Vinfast Bình An Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
TBA dừng chân Bình An Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Trung đoàn 143 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Bơm Thái Nam Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Cẩm Lũ 5 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Cẩm Lũ 4 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Tú Nghĩa 4 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Cẩm Lũ 3 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Tú Nghĩa 5 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Thôn 6 Bình tú Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Tú Nghĩa 2 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Tứ Thăng Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Tú Mỹ 2 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Tú Mỹ Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Cẩm Lũ 2 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Cẩm Lũ Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Bình Trung 6 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Kế Xuyên 3 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Chợ Kế Xuyên Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Khánh Vĩnh 3 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Trà Long 2 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Trà Sơn Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Đồng Xuân Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Bình Trung 2 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Bình Trung 3 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Khánh Vĩnh 2 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Khánh Vĩnh Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Trà Long Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
T3 Bình Trung Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Kế Xuyên 2 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
T5 Bình Trung Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
T4 Bình Trung Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
UB Bình Trung Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Thái Đông 2 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Tịnh Yên Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Thái Đông 1 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Thái Đông Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Tuần Dưỡng 3 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
An Thái 2 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Tuần Dưỡng 2 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
T4 Bình An 3 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
An Thái Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Tuần Dưỡng Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
T3 Bình An 3 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
T2 Bình An 3 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
T1 Bình An 3 Điện lực Thăng Bình 05:00 - 11:30

13-07-2024

- ĐL Thăng Bình: đăng ký (SCTX) bọc silicon, thay các FCO ĐT XT 478TBI và thay DCL An Thái XT 479TTH - Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: đăng ký (XDCB) Dựng cột , lắp đặt FCO, xà, phụ kiện, đấu nối dưới tuyến hiện trạng - giữa vị trí 478TBI_86 và 478TBI_87 - XNDV Quảng Nam: đăng ký (CBM) LBS Kế Xuyên XT 478TBI, LBS An Thái XT 478TBI-479TTH
Bưu cục Quán Gò Điện lực Tiên Phước 05:00 - 11:30

13-07-2024

Công tác truyền Tải: - ĐL Tiên Phước kết hợp + Phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM LBS Bình An, bảo dưỡng, cải tạo dây nối đất sau CSV TBA Bình An 1 XT 471T2.TKY (CBM) + Thực hiện cải tạo dây nối đất sau CSV, bảo dưỡng TBA Bình An 2 XT 471T2.TKY (SCTX)
Tam Thành 10 Điện lực Tiên Phước 05:00 - 06:00

13-07-2024

Công tác truyền tải: - ĐL Tiên Phước kết hợp + Phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM LBS Bình An, bảo dưỡng, cải tạo dây nối đất sau CSV TBA Bình An 1 XT 471T2.TKY (CBM) + Thực hiện cải tạo dây nối đất sau CSV, bảo dưỡng TBA Bình An 2 XT 471T2.TKY (SCTX)
Tam Thành 14 Điện lực Tiên Phước 05:00 - 06:00

13-07-2024

Công tác truyền tải: - ĐL Tiên Phước kết hợp + Phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM LBS Bình An, bảo dưỡng, cải tạo dây nối đất sau CSV TBA Bình An 1 XT 471T2.TKY (CBM) + Thực hiện cải tạo dây nối đất sau CSV, bảo dưỡng TBA Bình An 2 XT 471T2.TKY (SCTX)
Tam Thành 9 Điện lực Tiên Phước 05:00 - 11:30

13-07-2024

Công tác truyền Tải: - ĐL Tiên Phước kết hợp + Phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM LBS Bình An, bảo dưỡng, cải tạo dây nối đất sau CSV TBA Bình An 1 XT 471T2.TKY (CBM) + Thực hiện cải tạo dây nối đất sau CSV, bảo dưỡng TBA Bình An 2 XT 471T2.TKY (SCTX)
Tam Thành 8 Điện lực Tiên Phước 05:00 - 11:30

13-07-2024

Công tác truyền Tải: - ĐL Tiên Phước kết hợp + Phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM LBS Bình An, bảo dưỡng, cải tạo dây nối đất sau CSV TBA Bình An 1 XT 471T2.TKY (CBM) + Thực hiện cải tạo dây nối đất sau CSV, bảo dưỡng TBA Bình An 2 XT 471T2.TKY (SCTX)
Tam Thành 7 Điện lực Tiên Phước 05:00 - 06:00

13-07-2024

Công tác truyền tải: - ĐL Tiên Phước kết hợp + Phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM LBS Bình An, bảo dưỡng, cải tạo dây nối đất sau CSV TBA Bình An 1 XT 471T2.TKY (CBM) + Thực hiện cải tạo dây nối đất sau CSV, bảo dưỡng TBA Bình An 2 XT 471T2.TKY (SCTX)
Tam Thành 6 Điện lực Tiên Phước 05:00 - 06:00

13-07-2024

Công tác truyền tải: - ĐL Tiên Phước kết hợp + Phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM LBS Bình An, bảo dưỡng, cải tạo dây nối đất sau CSV TBA Bình An 1 XT 471T2.TKY (CBM) + Thực hiện cải tạo dây nối đất sau CSV, bảo dưỡng TBA Bình An 2 XT 471T2.TKY (SCTX)
Tam Thành 5 Điện lực Tiên Phước 05:00 - 06:00

13-07-2024

Công tác truyền tải: - ĐL Tiên Phước kết hợp + Phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM LBS Bình An, bảo dưỡng, cải tạo dây nối đất sau CSV TBA Bình An 1 XT 471T2.TKY (CBM) + Thực hiện cải tạo dây nối đất sau CSV, bảo dưỡng TBA Bình An 2 XT 471T2.TKY (SCTX)
Tam Thành 4 Điện lực Tiên Phước 05:00 - 06:00

13-07-2024

Công tác truyền tải: - ĐL Tiên Phước kết hợp + Phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM LBS Bình An, bảo dưỡng, cải tạo dây nối đất sau CSV TBA Bình An 1 XT 471T2.TKY (CBM) + Thực hiện cải tạo dây nối đất sau CSV, bảo dưỡng TBA Bình An 2 XT 471T2.TKY (SCTX)
Tam Thành 3 Điện lực Tiên Phước 05:00 - 06:00

13-07-2024

Công tác truyền tải: - ĐL Tiên Phước kết hợp + Phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM LBS Bình An, bảo dưỡng, cải tạo dây nối đất sau CSV TBA Bình An 1 XT 471T2.TKY (CBM) + Thực hiện cải tạo dây nối đất sau CSV, bảo dưỡng TBA Bình An 2 XT 471T2.TKY (SCTX)
Tam Thành 2 Điện lực Tiên Phước 05:00 - 06:00

13-07-2024

Công tác truyền tải: - ĐL Tiên Phước kết hợp + Phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM LBS Bình An, bảo dưỡng, cải tạo dây nối đất sau CSV TBA Bình An 1 XT 471T2.TKY (CBM) + Thực hiện cải tạo dây nối đất sau CSV, bảo dưỡng TBA Bình An 2 XT 471T2.TKY (SCTX)
Tam Thành 1 Điện lực Tiên Phước 05:00 - 06:00

13-07-2024

Công tác truyền tải: - ĐL Tiên Phước kết hợp + Phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM LBS Bình An, bảo dưỡng, cải tạo dây nối đất sau CSV TBA Bình An 1 XT 471T2.TKY (CBM) + Thực hiện cải tạo dây nối đất sau CSV, bảo dưỡng TBA Bình An 2 XT 471T2.TKY (SCTX)
Bình An 3 Điện lực Tiên Phước 05:00 - 11:30

13-07-2024

Công tác truyền Tải: - ĐL Tiên Phước kết hợp + Phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM LBS Bình An, bảo dưỡng, cải tạo dây nối đất sau CSV TBA Bình An 1 XT 471T2.TKY (CBM) + Thực hiện cải tạo dây nối đất sau CSV, bảo dưỡng TBA Bình An 2 XT 471T2.TKY (SCTX)
An Thành 2 Điện lực Tiên Phước 05:00 - 11:30

13-07-2024

Công tác truyền Tải: - ĐL Tiên Phước kết hợp + Phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM LBS Bình An, bảo dưỡng, cải tạo dây nối đất sau CSV TBA Bình An 1 XT 471T2.TKY (CBM) + Thực hiện cải tạo dây nối đất sau CSV, bảo dưỡng TBA Bình An 2 XT 471T2.TKY (SCTX)
An Thành 1 Điện lực Tiên Phước 05:00 - 11:30

13-07-2024

Công tác truyền Tải: - ĐL Tiên Phước kết hợp + Phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM LBS Bình An, bảo dưỡng, cải tạo dây nối đất sau CSV TBA Bình An 1 XT 471T2.TKY (CBM) + Thực hiện cải tạo dây nối đất sau CSV, bảo dưỡng TBA Bình An 2 XT 471T2.TKY (SCTX)
Đội 8 - Bình An 2 Điện lực Tiên Phước 05:00 - 11:30

13-07-2024

Công tác truyền Tải: - ĐL Tiên Phước kết hợp + Phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM LBS Bình An, bảo dưỡng, cải tạo dây nối đất sau CSV TBA Bình An 1 XT 471T2.TKY (CBM) + Thực hiện cải tạo dây nối đất sau CSV, bảo dưỡng TBA Bình An 2 XT 471T2.TKY (SCTX)
Đội 4 - Bình An 1 Điện lực Tiên Phước 05:00 - 11:30

13-07-2024

Công tác truyền Tải: - ĐL Tiên Phước kết hợp + Phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM LBS Bình An, bảo dưỡng, cải tạo dây nối đất sau CSV TBA Bình An 1 XT 471T2.TKY (CBM) + Thực hiện cải tạo dây nối đất sau CSV, bảo dưỡng TBA Bình An 2 XT 471T2.TKY (SCTX)
Nhà máy xử lý nước thải Điện lực Núi Thành 06:00 - 12:00

13-07-2024

ĐL Núi Thành đăng ký thay xà, đấu nối nhánh rẽ Phạm Minh Gia tại trụ 69/5/8 XT 474KHA (Công trình TCĐN cấp điện Chu Lai giai đoạn 79)
Karcher T2 Điện lực Núi Thành 06:00 - 12:00

13-07-2024

ĐL Núi Thành đăng ký thay xà, đấu nối nhánh rẽ Phạm Minh Gia tại trụ 69/5/8 XT 474KHA (Công trình TCĐN cấp điện Chu Lai giai đoạn 79)
Karcher T1 Điện lực Núi Thành 06:00 - 12:00

13-07-2024

ĐL Núi Thành đăng ký thay xà, đấu nối nhánh rẽ Phạm Minh Gia tại trụ 69/5/8 XT 474KHA (Công trình TCĐN cấp điện Chu Lai giai đoạn 79)
indusvalley T3 Điện lực Núi Thành 06:00 - 12:00

13-07-2024

ĐL Núi Thành đăng ký thay xà, đấu nối nhánh rẽ Phạm Minh Gia tại trụ 69/5/8 XT 474KHA (Công trình TCĐN cấp điện Chu Lai giai đoạn 79)
Phạm Minh Gia 2 Điện lực Núi Thành 06:00 - 12:00

13-07-2024

ĐL Núi Thành đăng ký thay xà, đấu nối nhánh rẽ Phạm Minh Gia tại trụ 69/5/8 XT 474KHA (Công trình TCĐN cấp điện Chu Lai giai đoạn 79)
Cầu Tam Hiệp Điện lực Núi Thành 06:00 - 12:00

13-07-2024

ĐL Núi Thành đăng ký thay xà, đấu nối nhánh rẽ Phạm Minh Gia tại trụ 69/5/8 XT 474KHA (Công trình TCĐN cấp điện Chu Lai giai đoạn 79)
Quế Khang Điện lực Núi Thành 06:00 - 12:00

13-07-2024

ĐL Núi Thành đăng ký thay xà, đấu nối nhánh rẽ Phạm Minh Gia tại trụ 69/5/8 XT 474KHA (Công trình TCĐN cấp điện Chu Lai giai đoạn 79)
Chiếu sáng 129-T7 Điện lực Núi Thành 06:00 - 12:00

13-07-2024

ĐL Núi Thành đăng ký thay xà, đấu nối nhánh rẽ Phạm Minh Gia tại trụ 69/5/8 XT 474KHA (Công trình TCĐN cấp điện Chu Lai giai đoạn 79)
Khương Đại Điện lực Núi Thành 06:00 - 12:00

13-07-2024

ĐL Núi Thành đăng ký thay xà, đấu nối nhánh rẽ Phạm Minh Gia tại trụ 69/5/8 XT 474KHA (Công trình TCĐN cấp điện Chu Lai giai đoạn 79)
HTX Trung Toàn Phát Điện lực Quế Sơn 06:00 - 17:00

13-07-2024

- ĐL Quế Sơn (SCL-SCTX): + Thi công SCL 2024 thay xà, thay cáp lưới, thay tủ điện TBA Quế Thuận 1 (trụ 27) + Xử lý điểm mất an toàn các TBACC-XT 471TG.QTH theo tờ trình ngày 25/12/2024. SCTX bổ sung kẹp lèo xử lý move tiếp xúc, bọc silicon các vị trí trụ 67, 69, 69/1, 91, 91/1 và lắp chụp đầu cột khoảng trụ 91 đến 101 - XT 471TG.QTH - ĐL Quế Sơn & XNDV Quảng Nam: CBM MC PĐ Xuân Thái-Phú Thọ (trụ 67), CBM LBS Trường Cấp 2 Phú Thọ (trụ 91/3) - XT 471TG.QTH - Công ty XLĐ Bình Hà: thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 25 – XT 471TG.QTH. Thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 64 – XT 471TG.QTH * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
CSKD Lê Thị Hằng Điện lực Quế Sơn 06:00 - 17:00

13-07-2024

- ĐL Quế Sơn (SCL-SCTX): + Thi công SCL 2024 thay xà, thay cáp lưới, thay tủ điện TBA Quế Thuận 1 (trụ 27) + Xử lý điểm mất an toàn các TBACC-XT 471TG.QTH theo tờ trình ngày 25/12/2024. SCTX bổ sung kẹp lèo xử lý move tiếp xúc, bọc silicon các vị trí trụ 67, 69, 69/1, 91, 91/1 và lắp chụp đầu cột khoảng trụ 91 đến 101 - XT 471TG.QTH - ĐL Quế Sơn & XNDV Quảng Nam: CBM MC PĐ Xuân Thái-Phú Thọ (trụ 67), CBM LBS Trường Cấp 2 Phú Thọ (trụ 91/3) - XT 471TG.QTH - Công ty XLĐ Bình Hà: thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 25 – XT 471TG.QTH. Thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 64 – XT 471TG.QTH * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Thiên An Khương 2 Điện lực Quế Sơn 06:00 - 17:00

13-07-2024

- ĐL Quế Sơn (SCL-SCTX): + Thi công SCL 2024 thay xà, thay cáp lưới, thay tủ điện TBA Quế Thuận 1 (trụ 27) + Xử lý điểm mất an toàn các TBACC-XT 471TG.QTH theo tờ trình ngày 25/12/2024. SCTX bổ sung kẹp lèo xử lý move tiếp xúc, bọc silicon các vị trí trụ 67, 69, 69/1, 91, 91/1 và lắp chụp đầu cột khoảng trụ 91 đến 101 - XT 471TG.QTH - ĐL Quế Sơn & XNDV Quảng Nam: CBM MC PĐ Xuân Thái-Phú Thọ (trụ 67), CBM LBS Trường Cấp 2 Phú Thọ (trụ 91/3) - XT 471TG.QTH - Công ty XLĐ Bình Hà: thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 25 – XT 471TG.QTH. Thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 64 – XT 471TG.QTH * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Thiên An Khương Điện lực Quế Sơn 06:00 - 17:00

13-07-2024

- ĐL Quế Sơn (SCL-SCTX): + Thi công SCL 2024 thay xà, thay cáp lưới, thay tủ điện TBA Quế Thuận 1 (trụ 27) + Xử lý điểm mất an toàn các TBACC-XT 471TG.QTH theo tờ trình ngày 25/12/2024. SCTX bổ sung kẹp lèo xử lý move tiếp xúc, bọc silicon các vị trí trụ 67, 69, 69/1, 91, 91/1 và lắp chụp đầu cột khoảng trụ 91 đến 101 - XT 471TG.QTH - ĐL Quế Sơn & XNDV Quảng Nam: CBM MC PĐ Xuân Thái-Phú Thọ (trụ 67), CBM LBS Trường Cấp 2 Phú Thọ (trụ 91/3) - XT 471TG.QTH - Công ty XLĐ Bình Hà: thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 25 – XT 471TG.QTH. Thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 64 – XT 471TG.QTH * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Phú Dương Điện lực Quế Sơn 06:00 - 17:00

13-07-2024

- ĐL Quế Sơn (SCL-SCTX): + Thi công SCL 2024 thay xà, thay cáp lưới, thay tủ điện TBA Quế Thuận 1 (trụ 27) + Xử lý điểm mất an toàn các TBACC-XT 471TG.QTH theo tờ trình ngày 25/12/2024. SCTX bổ sung kẹp lèo xử lý move tiếp xúc, bọc silicon các vị trí trụ 67, 69, 69/1, 91, 91/1 và lắp chụp đầu cột khoảng trụ 91 đến 101 - XT 471TG.QTH - ĐL Quế Sơn & XNDV Quảng Nam: CBM MC PĐ Xuân Thái-Phú Thọ (trụ 67), CBM LBS Trường Cấp 2 Phú Thọ (trụ 91/3) - XT 471TG.QTH - Công ty XLĐ Bình Hà: thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 25 – XT 471TG.QTH. Thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 64 – XT 471TG.QTH * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
T 1 Quế Thuận ( OPEC II) Điện lực Quế Sơn 06:00 - 17:00

13-07-2024

- ĐL Quế Sơn (SCL-SCTX): + Thi công SCL 2024 thay xà, thay cáp lưới, thay tủ điện TBA Quế Thuận 1 (trụ 27) + Xử lý điểm mất an toàn các TBACC-XT 471TG.QTH theo tờ trình ngày 25/12/2024. SCTX bổ sung kẹp lèo xử lý move tiếp xúc, bọc silicon các vị trí trụ 67, 69, 69/1, 91, 91/1 và lắp chụp đầu cột khoảng trụ 91 đến 101 - XT 471TG.QTH - ĐL Quế Sơn & XNDV Quảng Nam: CBM MC PĐ Xuân Thái-Phú Thọ (trụ 67), CBM LBS Trường Cấp 2 Phú Thọ (trụ 91/3) - XT 471TG.QTH - Công ty XLĐ Bình Hà: thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 25 – XT 471TG.QTH. Thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 64 – XT 471TG.QTH * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Quế Thuận 1 Điện lực Quế Sơn 06:00 - 17:00

13-07-2024

- ĐL Quế Sơn (SCL-SCTX): + Thi công SCL 2024 thay xà, thay cáp lưới, thay tủ điện TBA Quế Thuận 1 (trụ 27) + Xử lý điểm mất an toàn các TBACC-XT 471TG.QTH theo tờ trình ngày 25/12/2024. SCTX bổ sung kẹp lèo xử lý move tiếp xúc, bọc silicon các vị trí trụ 67, 69, 69/1, 91, 91/1 và lắp chụp đầu cột khoảng trụ 91 đến 101 - XT 471TG.QTH - ĐL Quế Sơn & XNDV Quảng Nam: CBM MC PĐ Xuân Thái-Phú Thọ (trụ 67), CBM LBS Trường Cấp 2 Phú Thọ (trụ 91/3) - XT 471TG.QTH - Công ty XLĐ Bình Hà: thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 25 – XT 471TG.QTH. Thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 64 – XT 471TG.QTH * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Đông Nam Điện lực Quế Sơn 06:00 - 17:00

13-07-2024

- ĐL Quế Sơn (SCL-SCTX): + Thi công SCL 2024 thay xà, thay cáp lưới, thay tủ điện TBA Quế Thuận 1 (trụ 27) + Xử lý điểm mất an toàn các TBACC-XT 471TG.QTH theo tờ trình ngày 25/12/2024. SCTX bổ sung kẹp lèo xử lý move tiếp xúc, bọc silicon các vị trí trụ 67, 69, 69/1, 91, 91/1 và lắp chụp đầu cột khoảng trụ 91 đến 101 - XT 471TG.QTH - ĐL Quế Sơn & XNDV Quảng Nam: CBM MC PĐ Xuân Thái-Phú Thọ (trụ 67), CBM LBS Trường Cấp 2 Phú Thọ (trụ 91/3) - XT 471TG.QTH - Công ty XLĐ Bình Hà: thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 25 – XT 471TG.QTH. Thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 64 – XT 471TG.QTH * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Phước Chánh Điện lực Quế Sơn 06:00 - 17:00

13-07-2024

- ĐL Quế Sơn (SCL-SCTX): + Thi công SCL 2024 thay xà, thay cáp lưới, thay tủ điện TBA Quế Thuận 1 (trụ 27) + Xử lý điểm mất an toàn các TBACC-XT 471TG.QTH theo tờ trình ngày 25/12/2024. SCTX bổ sung kẹp lèo xử lý move tiếp xúc, bọc silicon các vị trí trụ 67, 69, 69/1, 91, 91/1 và lắp chụp đầu cột khoảng trụ 91 đến 101 - XT 471TG.QTH - ĐL Quế Sơn & XNDV Quảng Nam: CBM MC PĐ Xuân Thái-Phú Thọ (trụ 67), CBM LBS Trường Cấp 2 Phú Thọ (trụ 91/3) - XT 471TG.QTH - Công ty XLĐ Bình Hà: thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 25 – XT 471TG.QTH. Thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 64 – XT 471TG.QTH * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Tân Đông Tây Điện lực Quế Sơn 06:00 - 17:00

13-07-2024

- ĐL Quế Sơn (SCL-SCTX): + Thi công SCL 2024 thay xà, thay cáp lưới, thay tủ điện TBA Quế Thuận 1 (trụ 27) + Xử lý điểm mất an toàn các TBACC-XT 471TG.QTH theo tờ trình ngày 25/12/2024. SCTX bổ sung kẹp lèo xử lý move tiếp xúc, bọc silicon các vị trí trụ 67, 69, 69/1, 91, 91/1 và lắp chụp đầu cột khoảng trụ 91 đến 101 - XT 471TG.QTH - ĐL Quế Sơn & XNDV Quảng Nam: CBM MC PĐ Xuân Thái-Phú Thọ (trụ 67), CBM LBS Trường Cấp 2 Phú Thọ (trụ 91/3) - XT 471TG.QTH - Công ty XLĐ Bình Hà: thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 25 – XT 471TG.QTH. Thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 64 – XT 471TG.QTH * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
T3-2 Phú Thọ Điện lực Quế Sơn 06:00 - 17:00

13-07-2024

- ĐL Quế Sơn (SCL-SCTX): + Thi công SCL 2024 thay xà, thay cáp lưới, thay tủ điện TBA Quế Thuận 1 (trụ 27) + Xử lý điểm mất an toàn các TBACC-XT 471TG.QTH theo tờ trình ngày 25/12/2024. SCTX bổ sung kẹp lèo xử lý move tiếp xúc, bọc silicon các vị trí trụ 67, 69, 69/1, 91, 91/1 và lắp chụp đầu cột khoảng trụ 91 đến 101 - XT 471TG.QTH - ĐL Quế Sơn & XNDV Quảng Nam: CBM MC PĐ Xuân Thái-Phú Thọ (trụ 67), CBM LBS Trường Cấp 2 Phú Thọ (trụ 91/3) - XT 471TG.QTH - Công ty XLĐ Bình Hà: thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 25 – XT 471TG.QTH. Thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 64 – XT 471TG.QTH * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Xuân Thái Điện lực Quế Sơn 06:00 - 17:00

13-07-2024

- ĐL Quế Sơn (SCL-SCTX): + Thi công SCL 2024 thay xà, thay cáp lưới, thay tủ điện TBA Quế Thuận 1 (trụ 27) + Xử lý điểm mất an toàn các TBACC-XT 471TG.QTH theo tờ trình ngày 25/12/2024. SCTX bổ sung kẹp lèo xử lý move tiếp xúc, bọc silicon các vị trí trụ 67, 69, 69/1, 91, 91/1 và lắp chụp đầu cột khoảng trụ 91 đến 101 - XT 471TG.QTH - ĐL Quế Sơn & XNDV Quảng Nam: CBM MC PĐ Xuân Thái-Phú Thọ (trụ 67), CBM LBS Trường Cấp 2 Phú Thọ (trụ 91/3) - XT 471TG.QTH - Công ty XLĐ Bình Hà: thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 25 – XT 471TG.QTH. Thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 64 – XT 471TG.QTH * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
T6 Phú Thọ Điện lực Quế Sơn 06:00 - 17:00

13-07-2024

- ĐL Quế Sơn (SCL-SCTX): + Thi công SCL 2024 thay xà, thay cáp lưới, thay tủ điện TBA Quế Thuận 1 (trụ 27) + Xử lý điểm mất an toàn các TBACC-XT 471TG.QTH theo tờ trình ngày 25/12/2024. SCTX bổ sung kẹp lèo xử lý move tiếp xúc, bọc silicon các vị trí trụ 67, 69, 69/1, 91, 91/1 và lắp chụp đầu cột khoảng trụ 91 đến 101 - XT 471TG.QTH - ĐL Quế Sơn & XNDV Quảng Nam: CBM MC PĐ Xuân Thái-Phú Thọ (trụ 67), CBM LBS Trường Cấp 2 Phú Thọ (trụ 91/3) - XT 471TG.QTH - Công ty XLĐ Bình Hà: thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 25 – XT 471TG.QTH. Thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 64 – XT 471TG.QTH * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
T3_1 Phú Thọ Điện lực Quế Sơn 06:00 - 17:00

13-07-2024

- ĐL Quế Sơn (SCL-SCTX): + Thi công SCL 2024 thay xà, thay cáp lưới, thay tủ điện TBA Quế Thuận 1 (trụ 27) + Xử lý điểm mất an toàn các TBACC-XT 471TG.QTH theo tờ trình ngày 25/12/2024. SCTX bổ sung kẹp lèo xử lý move tiếp xúc, bọc silicon các vị trí trụ 67, 69, 69/1, 91, 91/1 và lắp chụp đầu cột khoảng trụ 91 đến 101 - XT 471TG.QTH - ĐL Quế Sơn & XNDV Quảng Nam: CBM MC PĐ Xuân Thái-Phú Thọ (trụ 67), CBM LBS Trường Cấp 2 Phú Thọ (trụ 91/3) - XT 471TG.QTH - Công ty XLĐ Bình Hà: thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 25 – XT 471TG.QTH. Thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 64 – XT 471TG.QTH * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
T1 Phú Thọ ( OPEC II) Điện lực Quế Sơn 06:00 - 17:00

13-07-2024

- ĐL Quế Sơn (SCL-SCTX): + Thi công SCL 2024 thay xà, thay cáp lưới, thay tủ điện TBA Quế Thuận 1 (trụ 27) + Xử lý điểm mất an toàn các TBACC-XT 471TG.QTH theo tờ trình ngày 25/12/2024. SCTX bổ sung kẹp lèo xử lý move tiếp xúc, bọc silicon các vị trí trụ 67, 69, 69/1, 91, 91/1 và lắp chụp đầu cột khoảng trụ 91 đến 101 - XT 471TG.QTH - ĐL Quế Sơn & XNDV Quảng Nam: CBM MC PĐ Xuân Thái-Phú Thọ (trụ 67), CBM LBS Trường Cấp 2 Phú Thọ (trụ 91/3) - XT 471TG.QTH - Công ty XLĐ Bình Hà: thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 25 – XT 471TG.QTH. Thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 64 – XT 471TG.QTH * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
T7 Phú Thọ Điện lực Quế Sơn 06:00 - 17:00

13-07-2024

- ĐL Quế Sơn (SCL-SCTX): + Thi công SCL 2024 thay xà, thay cáp lưới, thay tủ điện TBA Quế Thuận 1 (trụ 27) + Xử lý điểm mất an toàn các TBACC-XT 471TG.QTH theo tờ trình ngày 25/12/2024. SCTX bổ sung kẹp lèo xử lý move tiếp xúc, bọc silicon các vị trí trụ 67, 69, 69/1, 91, 91/1 và lắp chụp đầu cột khoảng trụ 91 đến 101 - XT 471TG.QTH - ĐL Quế Sơn & XNDV Quảng Nam: CBM MC PĐ Xuân Thái-Phú Thọ (trụ 67), CBM LBS Trường Cấp 2 Phú Thọ (trụ 91/3) - XT 471TG.QTH - Công ty XLĐ Bình Hà: thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 25 – XT 471TG.QTH. Thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 64 – XT 471TG.QTH * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
T4 Phú Thọ Điện lực Quế Sơn 06:00 - 17:00

13-07-2024

- ĐL Quế Sơn (SCL-SCTX): + Thi công SCL 2024 thay xà, thay cáp lưới, thay tủ điện TBA Quế Thuận 1 (trụ 27) + Xử lý điểm mất an toàn các TBACC-XT 471TG.QTH theo tờ trình ngày 25/12/2024. SCTX bổ sung kẹp lèo xử lý move tiếp xúc, bọc silicon các vị trí trụ 67, 69, 69/1, 91, 91/1 và lắp chụp đầu cột khoảng trụ 91 đến 101 - XT 471TG.QTH - ĐL Quế Sơn & XNDV Quảng Nam: CBM MC PĐ Xuân Thái-Phú Thọ (trụ 67), CBM LBS Trường Cấp 2 Phú Thọ (trụ 91/3) - XT 471TG.QTH - Công ty XLĐ Bình Hà: thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 25 – XT 471TG.QTH. Thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 64 – XT 471TG.QTH * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
T3 Phú Thọ Điện lực Quế Sơn 06:00 - 17:00

13-07-2024

- ĐL Quế Sơn (SCL-SCTX): + Thi công SCL 2024 thay xà, thay cáp lưới, thay tủ điện TBA Quế Thuận 1 (trụ 27) + Xử lý điểm mất an toàn các TBACC-XT 471TG.QTH theo tờ trình ngày 25/12/2024. SCTX bổ sung kẹp lèo xử lý move tiếp xúc, bọc silicon các vị trí trụ 67, 69, 69/1, 91, 91/1 và lắp chụp đầu cột khoảng trụ 91 đến 101 - XT 471TG.QTH - ĐL Quế Sơn & XNDV Quảng Nam: CBM MC PĐ Xuân Thái-Phú Thọ (trụ 67), CBM LBS Trường Cấp 2 Phú Thọ (trụ 91/3) - XT 471TG.QTH - Công ty XLĐ Bình Hà: thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 25 – XT 471TG.QTH. Thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 64 – XT 471TG.QTH * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Phú Thọ 1 Điện lực Quế Sơn 06:00 - 17:00

13-07-2024

- ĐL Quế Sơn (SCL-SCTX): + Thi công SCL 2024 thay xà, thay cáp lưới, thay tủ điện TBA Quế Thuận 1 (trụ 27) + Xử lý điểm mất an toàn các TBACC-XT 471TG.QTH theo tờ trình ngày 25/12/2024. SCTX bổ sung kẹp lèo xử lý move tiếp xúc, bọc silicon các vị trí trụ 67, 69, 69/1, 91, 91/1 và lắp chụp đầu cột khoảng trụ 91 đến 101 - XT 471TG.QTH - ĐL Quế Sơn & XNDV Quảng Nam: CBM MC PĐ Xuân Thái-Phú Thọ (trụ 67), CBM LBS Trường Cấp 2 Phú Thọ (trụ 91/3) - XT 471TG.QTH - Công ty XLĐ Bình Hà: thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 25 – XT 471TG.QTH. Thi công lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDM tại trụ 64 – XT 471TG.QTH * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Lịch cúp điện Quảng Nam

Lịch Cúp Điện Quảng Nam những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khương Mỹ 2 Điện lực Núi Thành 15:30 - 17:00

12-07-2024

ĐL Núi Thành phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam đăng ký bảo dưỡng, cải tạo dây nối đất sau TLV, CBM MBA tại TBA Khương Mỹ 2 XT 478KHA (CBM 2024)
Tam Thành 4 Điện lực Tiên Phước 15:00 - 17:30

12-07-2024

ĐL Tiên Phước phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam CBM MBA thuộc TBA Tam Thành 4 XT 471T2.TKY
Chợ Chu Lai. Điện lực Núi Thành 14:00 - 15:30

12-07-2024

ĐL Núi Thành phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam đăng ký bảo dưỡng, cải tạo dây nối đất sau TLV, CBM MBA tại TBA Chợ Chu Lai XT 478KHA (CBM 2024)
Tam Thành 3 Điện lực Tiên Phước 13:00 - 15:30

12-07-2024

ĐL Tiên Phước phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam CBM MBA thuộc TBA Tam Thành 3 XT 471T2.TKY
Cty CPĐT 5 Sao Điện lực Hội An 11:30 - 17:00

12-07-2024

ĐL Hội An đăng ký Đại tu TBA An Bàng 1, XT 473HAN (SCL)
An Bàng(CJZ) Điện lực Hội An 11:30 - 17:00

12-07-2024

ĐL Hội An đăng ký Đại tu TBA An Bàng 1, XT 473HAN (SCL)
TBA Thôn 2 Tiên Thọ Điện lực Tiên Phước 09:30 - 11:30

12-07-2024

ĐL Tiên Phước phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam CBM MBA thuộc TBA Thôn 2 Tiên Thọ XT 472H4
Tiên Phong 1-1 Điện lực Tiên Phước 07:30 - 09:15

12-07-2024

ĐL Tiên Phước phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam CBM MBA thuộc TBA Tiên Phong 1-1 XT 472H4
UB Tam Hải Điện lực Núi Thành 07:00 - 11:00

12-07-2024

ĐL Núi Thành phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam đăng ký bảo dưỡng, xử lý rỉ dầu, cải tạo dây nối đất sau TLV, CBM MBA tại TBA UB Tam Hải XT 471TAN (CBM 2024, bảo dưỡng)
Tiên Cẩm 3 Điện lực Tiên Phước 07:00 - 16:30

12-07-2024

ĐL Tiên Phước thi công SCTX ĐZ nhánh rẽ Tiên Cẩm 3 thay dây néo rét rỉ tại trụ 37/56/106, 37/56/112, 37/56/116, 37/56/122, thay khóa néo rét rỉ tại trụ 37/56/112, 37/56/116, 37/56/122 Đz nhánh rẽ Tiên Cẩm 3 thuộc XT 471TG.TPH
KS Đông An Beach Điện lực Hội An 06:30 - 12:00

12-07-2024

ĐL Hội An đăng ký Đại tu TBA Khách sạn Đông An, XT 476HAN (SCL)
KS Hội An 2 Điện lực Hội An 06:30 - 12:00

12-07-2024

ĐL Hội An đăng ký Đại tu TBA Khách Sạn Hội An 2, XT 476HAN (SCL)
KS Phước An 2 Điện lực Hội An 13:30 - 16:30

11-07-2024

ĐL Hội An đăng ký (SCTX) Sửa chữa đầu bò cáp ngầm trung thế tại trụ TBA KS Phước An 2 XT 476HAN
Phú Tây Điện lực Duy Xuyên 13:00 - 17:00

11-07-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Phú Tây XT 476DXU kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA, kết hợp công tác SCTX đường dây hạ thế
Bến Đền Đông Điện lực Duy Xuyên 13:00 - 17:00

11-07-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Bến Đền Đông XT 476DXU kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA, kết hợp công tác SCTX đường dây hạ thế
Bơm Kỳ Lam Điện lực Duy Xuyên 13:00 - 17:00

11-07-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Bơm Kỳ Lam XT 476DXU kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA, kết hợp công tác SCTX đường dây hạ thế
Khu dân cư số 1-1 Điện lực Tam Kỳ 13:00 - 17:00

11-07-2024

ĐL Tam Kỳ thi công SCL đấu nối đường dây XDM vào tủ điện TBA KDC 1-1 XT 471TKY
Khu dân cư số 1-2 Điện lực Tam Kỳ 08:30 - 11:30

11-07-2024

ĐL Tam Kỳ thi công SCL đấu nối đường dây XDM vào tủ điện TBA KDC 1-2 XT 471TKY
KĐT Số 4 T4 Điện lực Điện Bàn 07:30 - 15:00

11-07-2024

Công Ty TNHH Tín Trọng Đạt thay trụ 26/51/5/7 hiện trạng ( vướng cổng vào Bệnh viên Phan Châu Trinh ), dựng chèn trụ mới 26/51/5/7a; lắp đặt phụ kiện chống rớt dây tại trụ 26/51/5/7 thuộc ĐZ trung thế sau FCO ĐT nhánh rẽ KĐT số 4 XT 482ĐNĐN
Tiên Lập 4 Điện lực Tiên Phước 07:00 - 11:30

11-07-2024

- Công Ty TNHH Xây lắp & Thương Mai 79 Quảng Nam thi công dựng trụ lắp xà sang dây hạ thế Tiên Lập 4 từ trụ B-2 đến B-18 theo yêu cầu địa phương - ĐL Tiên Phước phối hợp thi công SCXT ĐZ nhánh rẽ Tiên lập 4 lắp CĐC trụ 61/113/05 NR Tiên Lập 4, vệ sinh bảo dưỡng TBA Tiên lập 4
La Kham Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 11:30

11-07-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải La Khâm XT 476DXU kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA, kết hợp công tác SCTX đường dây hạ thế
Bãi Tắm Hà My (CLJ) Điện lực Hội An 06:30 - 11:30

11-07-2024

ĐL Hội An đăng ký (SCTX) Sửa chữa, xử lý an toàn đường dây hạ áp 0.4kV TBA TBA Bãi tắm Hà My XT 473ĐNĐN
Thuận Trà 2 Điện lực Tam Kỳ 06:30 - 08:30

11-07-2024

ĐL Tam Kỳ thi công SCL đấu nối đường dây XDM vào tủ điện TBA Thuận Trà 2 XT 473TKY
UBND xã Cẩm Thanh(CLN) Điện lực Hội An 13:30 - 16:30

10-07-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam thay roan và Xử lý rỉ dầu TBA UB Cẩm Thanh XT 476 HAN
Bàng Tân Điện lực Đại Lộc 13:00 - 17:00

10-07-2024

ĐL Đại Lộc: Thay dây lèo mục nát, oxi hóa, tiếp xúc xấu nhánh rẽ Bàng TânXT 479ĐĐO; Cải tạo dây tiếp địa chống sét van để đo dòng rò online các TBA Bàng Tân, Bàng Tân 2XT 479ĐĐO (SCTX năm 2024)
Bàng Tân 2 Điện lực Đại Lộc 13:00 - 17:00

10-07-2024

ĐL Đại Lộc: Thay dây lèo mục nát, oxi hóa, tiếp xúc xấu nhánh rẽ Bàng TânXT 479ĐĐO; Cải tạo dây tiếp địa chống sét van để đo dòng rò online các TBA Bàng Tân, Bàng Tân 2XT 479ĐĐO (SCTX năm 2024)
Duy thành 1 ODA Điện lực Duy Xuyên 13:00 - 16:30

10-07-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Duy Thành 1 ODA XT 475DXU kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA, kết hợp công tác SCTX đường dây hạ thế
Phú Long Điện lực Núi Thành 10:00 - 11:30

10-07-2024

ĐL Núi Thành bảo dưỡng, lắp dây tiếp địa chống mất cắp, cải tạo dây nối đất sau TLV MBA TBA Phú Long XT 474KHA (SCTX 2024)
Mạnh Tiến Điện lực Hội An 07:30 - 11:00

10-07-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam thay roan và Xử lý rỉ dầu TBA Mạnh Tiến XT 480 ĐNĐN
Điện Phương Điện lực Điện Bàn 07:00 - 10:30

10-07-2024

Công ty TNHH Xây lắp Nam Trung di dời ĐZ hạ thế TBA Điện Phương từ trụ B10-B17 vướng mở đường của UBND thị xã Điện Bàn
Tú Nghĩa 4 Điện lực Thăng Bình 07:00 - 12:00

10-07-2024

ĐL Thăng Bình (SCTX) thay cáp lực TBA Tú Nghĩa 4 XT 478TBI
Kế Xuyên 3 Điện lực Thăng Bình 07:00 - 12:00

10-07-2024

ĐL Thăng Bình (SCTX) bọc silicon nhánh rẽ Kế Xuyên 2 XT 478TBI
Kế Xuyên 2 Điện lực Thăng Bình 07:00 - 12:00

10-07-2024

ĐL Thăng Bình (SCTX) bọc silicon nhánh rẽ Kế Xuyên 2 XT 478TBI
T5 Bình Trung Điện lực Thăng Bình 07:00 - 12:00

10-07-2024

ĐL Thăng Bình (SCTX) bọc silicon nhánh rẽ Kế Xuyên 2 XT 478TBI
Đồn BPhòng Điện lực Núi Thành 06:00 - 09:00

10-07-2024

ĐL Núi Thành bảo dưỡng, lắp dây tiếp địa chống mất cắp, cải tạo dây nối đất sau TLV MBA TBA Đồn Biên Phòng XT 485KHA (SCTX 2024)
Bơm Lâm Phụng Điện lực Đại Lộc 06:00 - 11:00

10-07-2024

ĐL Đại Lộc: Thay dây lèo mục nát, oxi hóa, tiếp xúc xấu nhánh rẽ Bơm Lâm Phụng XT 479ĐĐO; Cải tạo dây tiếp địa chống sét van để đo dòng rò online các TBA Bơm Lâm PhụngXT 479ĐĐO (SCTX năm 2024
Ánh Sáng Lâm Phụng Điện lực Đại Lộc 06:00 - 11:00

10-07-2024

ĐL Đại Lộc: Thay dây lèo mục nát, oxi hóa, tiếp xúc xấu nhánh rẽ Bơm Lâm Phụng XT 479ĐĐO; Cải tạo dây tiếp địa chống sét van để đo dòng rò online các TBA Bơm Lâm PhụngXT 479ĐĐO (SCTX năm 2024
Tự dùng TBA 220kV Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 17:30

10-07-2024

- Công ty dịch vụ ĐL miền Trung (XDCB 2023) công tác di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24 đến 3/71, từ trụ 3/32 đến 3/32/3, từ trụ 3/32A đến trụ 3/32A/3, TBA T1 Duy Trung XT 473DXU (sau MC Mậu Hòa) - Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24/1 đến trụ 3/24/3, từ trụ 3/24/2 đến trụ 3/24/2/2 XT 473DXU (vướn đường NTM theo chủ trương UBND huyện Duy Xuyên) - ĐL Duy Xuyên công tác xử lý tiếp xúc sau camera nhiệt đường dây 22 kV tại TBA Thôn 1 Duy Trung XT 473DXU * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
XL Điện Miền Trung Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 17:30

10-07-2024

- Công ty dịch vụ ĐL miền Trung (XDCB 2023) công tác di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24 đến 3/71, từ trụ 3/32 đến 3/32/3, từ trụ 3/32A đến trụ 3/32A/3, TBA T1 Duy Trung XT 473DXU (sau MC Mậu Hòa) - Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24/1 đến trụ 3/24/3, từ trụ 3/24/2 đến trụ 3/24/2/2 XT 473DXU (vướn đường NTM theo chủ trương UBND huyện Duy Xuyên) - ĐL Duy Xuyên công tác xử lý tiếp xúc sau camera nhiệt đường dây 22 kV tại TBA Thôn 1 Duy Trung XT 473DXU * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
CP Phú Đạt Thành Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 17:30

10-07-2024

- Công ty dịch vụ ĐL miền Trung (XDCB 2023) công tác di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24 đến 3/71, từ trụ 3/32 đến 3/32/3, từ trụ 3/32A đến trụ 3/32A/3, TBA T1 Duy Trung XT 473DXU (sau MC Mậu Hòa) - Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24/1 đến trụ 3/24/3, từ trụ 3/24/2 đến trụ 3/24/2/2 XT 473DXU (vướn đường NTM theo chủ trương UBND huyện Duy Xuyên) - ĐL Duy Xuyên công tác xử lý tiếp xúc sau camera nhiệt đường dây 22 kV tại TBA Thôn 1 Duy Trung XT 473DXU * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
XL Điện Anh Hùng Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 17:30

10-07-2024

- Công ty dịch vụ ĐL miền Trung (XDCB 2023) công tác di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24 đến 3/71, từ trụ 3/32 đến 3/32/3, từ trụ 3/32A đến trụ 3/32A/3, TBA T1 Duy Trung XT 473DXU (sau MC Mậu Hòa) - Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24/1 đến trụ 3/24/3, từ trụ 3/24/2 đến trụ 3/24/2/2 XT 473DXU (vướn đường NTM theo chủ trương UBND huyện Duy Xuyên) - ĐL Duy Xuyên công tác xử lý tiếp xúc sau camera nhiệt đường dây 22 kV tại TBA Thôn 1 Duy Trung XT 473DXU * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Phát triển CN HT Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 17:30

10-07-2024

- Công ty dịch vụ ĐL miền Trung (XDCB 2023) công tác di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24 đến 3/71, từ trụ 3/32 đến 3/32/3, từ trụ 3/32A đến trụ 3/32A/3, TBA T1 Duy Trung XT 473DXU (sau MC Mậu Hòa) - Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24/1 đến trụ 3/24/3, từ trụ 3/24/2 đến trụ 3/24/2/2 XT 473DXU (vướn đường NTM theo chủ trương UBND huyện Duy Xuyên) - ĐL Duy Xuyên công tác xử lý tiếp xúc sau camera nhiệt đường dây 22 kV tại TBA Thôn 1 Duy Trung XT 473DXU * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Khởi Minh Phát Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 17:30

10-07-2024

- Công ty dịch vụ ĐL miền Trung (XDCB 2023) công tác di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24 đến 3/71, từ trụ 3/32 đến 3/32/3, từ trụ 3/32A đến trụ 3/32A/3, TBA T1 Duy Trung XT 473DXU (sau MC Mậu Hòa) - Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24/1 đến trụ 3/24/3, từ trụ 3/24/2 đến trụ 3/24/2/2 XT 473DXU (vướn đường NTM theo chủ trương UBND huyện Duy Xuyên) - ĐL Duy Xuyên công tác xử lý tiếp xúc sau camera nhiệt đường dây 22 kV tại TBA Thôn 1 Duy Trung XT 473DXU * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
T5 Mỏ đá Duy Trung Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 17:30

10-07-2024

- Công ty dịch vụ ĐL miền Trung (XDCB 2023) công tác di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24 đến 3/71, từ trụ 3/32 đến 3/32/3, từ trụ 3/32A đến trụ 3/32A/3, TBA T1 Duy Trung XT 473DXU (sau MC Mậu Hòa) - Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24/1 đến trụ 3/24/3, từ trụ 3/24/2 đến trụ 3/24/2/2 XT 473DXU (vướn đường NTM theo chủ trương UBND huyện Duy Xuyên) - ĐL Duy Xuyên công tác xử lý tiếp xúc sau camera nhiệt đường dây 22 kV tại TBA Thôn 1 Duy Trung XT 473DXU * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Mỏ đá Duy Trung T4 Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 17:30

10-07-2024

- Công ty dịch vụ ĐL miền Trung (XDCB 2023) công tác di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24 đến 3/71, từ trụ 3/32 đến 3/32/3, từ trụ 3/32A đến trụ 3/32A/3, TBA T1 Duy Trung XT 473DXU (sau MC Mậu Hòa) - Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24/1 đến trụ 3/24/3, từ trụ 3/24/2 đến trụ 3/24/2/2 XT 473DXU (vướn đường NTM theo chủ trương UBND huyện Duy Xuyên) - ĐL Duy Xuyên công tác xử lý tiếp xúc sau camera nhiệt đường dây 22 kV tại TBA Thôn 1 Duy Trung XT 473DXU * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Mỏ đá Duy Trung T3 Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 17:30

10-07-2024

- Công ty dịch vụ ĐL miền Trung (XDCB 2023) công tác di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24 đến 3/71, từ trụ 3/32 đến 3/32/3, từ trụ 3/32A đến trụ 3/32A/3, TBA T1 Duy Trung XT 473DXU (sau MC Mậu Hòa) - Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24/1 đến trụ 3/24/3, từ trụ 3/24/2 đến trụ 3/24/2/2 XT 473DXU (vướn đường NTM theo chủ trương UBND huyện Duy Xuyên) - ĐL Duy Xuyên công tác xử lý tiếp xúc sau camera nhiệt đường dây 22 kV tại TBA Thôn 1 Duy Trung XT 473DXU * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Mỏ đá Duy Trung 2 Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 17:30

10-07-2024

- Công ty dịch vụ ĐL miền Trung (XDCB 2023) công tác di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24 đến 3/71, từ trụ 3/32 đến 3/32/3, từ trụ 3/32A đến trụ 3/32A/3, TBA T1 Duy Trung XT 473DXU (sau MC Mậu Hòa) - Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24/1 đến trụ 3/24/3, từ trụ 3/24/2 đến trụ 3/24/2/2 XT 473DXU (vướn đường NTM theo chủ trương UBND huyện Duy Xuyên) - ĐL Duy Xuyên công tác xử lý tiếp xúc sau camera nhiệt đường dây 22 kV tại TBA Thôn 1 Duy Trung XT 473DXU * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Mỏ Đá Duy Trung T1 Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 17:30

10-07-2024

- Công ty dịch vụ ĐL miền Trung (XDCB 2023) công tác di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24 đến 3/71, từ trụ 3/32 đến 3/32/3, từ trụ 3/32A đến trụ 3/32A/3, TBA T1 Duy Trung XT 473DXU (sau MC Mậu Hòa) - Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24/1 đến trụ 3/24/3, từ trụ 3/24/2 đến trụ 3/24/2/2 XT 473DXU (vướn đường NTM theo chủ trương UBND huyện Duy Xuyên) - ĐL Duy Xuyên công tác xử lý tiếp xúc sau camera nhiệt đường dây 22 kV tại TBA Thôn 1 Duy Trung XT 473DXU * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Mậu Hòa 1 Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 17:30

10-07-2024

- Công ty dịch vụ ĐL miền Trung (XDCB 2023) công tác di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24 đến 3/71, từ trụ 3/32 đến 3/32/3, từ trụ 3/32A đến trụ 3/32A/3, TBA T1 Duy Trung XT 473DXU (sau MC Mậu Hòa) - Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24/1 đến trụ 3/24/3, từ trụ 3/24/2 đến trụ 3/24/2/2 XT 473DXU (vướn đường NTM theo chủ trương UBND huyện Duy Xuyên) - ĐL Duy Xuyên công tác xử lý tiếp xúc sau camera nhiệt đường dây 22 kV tại TBA Thôn 1 Duy Trung XT 473DXU * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Thôn 1 Duy Trung 2 Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 17:30

10-07-2024

- Công ty dịch vụ ĐL miền Trung (XDCB 2023) công tác di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24 đến 3/71, từ trụ 3/32 đến 3/32/3, từ trụ 3/32A đến trụ 3/32A/3, TBA T1 Duy Trung XT 473DXU (sau MC Mậu Hòa) - Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24/1 đến trụ 3/24/3, từ trụ 3/24/2 đến trụ 3/24/2/2 XT 473DXU (vướn đường NTM theo chủ trương UBND huyện Duy Xuyên) - ĐL Duy Xuyên công tác xử lý tiếp xúc sau camera nhiệt đường dây 22 kV tại TBA Thôn 1 Duy Trung XT 473DXU * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Nam Thành Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 17:30

10-07-2024

- Công ty dịch vụ ĐL miền Trung (XDCB 2023) công tác di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24 đến 3/71, từ trụ 3/32 đến 3/32/3, từ trụ 3/32A đến trụ 3/32A/3, TBA T1 Duy Trung XT 473DXU (sau MC Mậu Hòa) - Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24/1 đến trụ 3/24/3, từ trụ 3/24/2 đến trụ 3/24/2/2 XT 473DXU (vướn đường NTM theo chủ trương UBND huyện Duy Xuyên) - ĐL Duy Xuyên công tác xử lý tiếp xúc sau camera nhiệt đường dây 22 kV tại TBA Thôn 1 Duy Trung XT 473DXU * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Thôn 1 Duy Trung Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 17:30

10-07-2024

- Công ty dịch vụ ĐL miền Trung (XDCB 2023) công tác di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24 đến 3/71, từ trụ 3/32 đến 3/32/3, từ trụ 3/32A đến trụ 3/32A/3, TBA T1 Duy Trung XT 473DXU (sau MC Mậu Hòa) - Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24/1 đến trụ 3/24/3, từ trụ 3/24/2 đến trụ 3/24/2/2 XT 473DXU (vướn đường NTM theo chủ trương UBND huyện Duy Xuyên) - ĐL Duy Xuyên công tác xử lý tiếp xúc sau camera nhiệt đường dây 22 kV tại TBA Thôn 1 Duy Trung XT 473DXU * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
T2 Duy Trung Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 17:30

10-07-2024

- Công ty dịch vụ ĐL miền Trung (XDCB 2023) công tác di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24 đến 3/71, từ trụ 3/32 đến 3/32/3, từ trụ 3/32A đến trụ 3/32A/3, TBA T1 Duy Trung XT 473DXU (sau MC Mậu Hòa) - Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24/1 đến trụ 3/24/3, từ trụ 3/24/2 đến trụ 3/24/2/2 XT 473DXU (vướn đường NTM theo chủ trương UBND huyện Duy Xuyên) - ĐL Duy Xuyên công tác xử lý tiếp xúc sau camera nhiệt đường dây 22 kV tại TBA Thôn 1 Duy Trung XT 473DXU * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
T1 Duy Trung Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 17:30

10-07-2024

- Công ty dịch vụ ĐL miền Trung (XDCB 2023) công tác di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24 đến 3/71, từ trụ 3/32 đến 3/32/3, từ trụ 3/32A đến trụ 3/32A/3, TBA T1 Duy Trung XT 473DXU (sau MC Mậu Hòa) - Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24/1 đến trụ 3/24/3, từ trụ 3/24/2 đến trụ 3/24/2/2 XT 473DXU (vướn đường NTM theo chủ trương UBND huyện Duy Xuyên) - ĐL Duy Xuyên công tác xử lý tiếp xúc sau camera nhiệt đường dây 22 kV tại TBA Thôn 1 Duy Trung XT 473DXU * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
UB Duy Trung Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 17:30

10-07-2024

- Công ty dịch vụ ĐL miền Trung (XDCB 2023) công tác di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24 đến 3/71, từ trụ 3/32 đến 3/32/3, từ trụ 3/32A đến trụ 3/32A/3, TBA T1 Duy Trung XT 473DXU (sau MC Mậu Hòa) - Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 3/24/1 đến trụ 3/24/3, từ trụ 3/24/2 đến trụ 3/24/2/2 XT 473DXU (vướn đường NTM theo chủ trương UBND huyện Duy Xuyên) - ĐL Duy Xuyên công tác xử lý tiếp xúc sau camera nhiệt đường dây 22 kV tại TBA Thôn 1 Duy Trung XT 473DXU * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
KTĐ Đại Quang 27/7 Điện lực Đại Lộc 13:00 - 17:00

09-07-2024

ĐL Đại Lộc: Thay dây lèo mục nát, oxi hóa, tiếp xúc xấu nhánh rẽ KTĐ Đại Quang 27/7XT 479ĐĐO (SCTX năm 2024)
Hai Bà Trưng (CIZ1) Điện lực Hội An 13:00 - 15:00

09-07-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Hai Bà Trưng XT 475HAN
Phước Tân 2 (JR) Điện lực Hội An 10:00 - 11:30

09-07-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Phước Tân 2 XT 476HAN
Bơm Hoà Thạch Điện lực Đại Lộc 09:30 - 11:30

09-07-2024

ĐL Đại Lộc: Thay dây lèo mục nát, oxi hóa, tiếp xúc xấu nhánh rẽ Bơm Hòa ThạchXT 479ĐĐO (SCTX năm 2024)
Làng Chài 3-1 (CJZ2) Điện lực Hội An 08:30 - 10:00

09-07-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Làng Chài 3-1 XT 473HAN
Nguyễn Duy Hiệu Điện lực Điện Bàn 07:00 - 09:30

09-07-2024

ĐL Điện Bàn + MTE thực hiện CBM MBA Nguyễn Duy Hiệu XT 477HAN
Cẩm Thanh T5-2 (CRG) Điện lực Hội An 07:00 - 11:30

09-07-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng nam CBM và đăng ký SCTX Sửa chữa, bảo dưỡng cáp lực hạ thế VT trụ hạ thế TBA Cẩm Thanh T5-2 XT 476HAN
T4 Quế Thuận (OPec2) Điện lực Quế Sơn 06:30 - 11:30

09-07-2024

- Công ty chiếu sáng Phú Đông (XDCB): Thi công đấu nối, thu hồi dây dẫn, chuyển đấu nối lưới hạ thế sau APT TBA T4 Quế Thuận XT 472TG.QTH - ĐL Quế Sơn (SCTX): Bọc silicon khoảng trụ 26/1 đến 26/11 NR T4 Quế Thuận XT 472TG.QTH
Phú Hương 2 Điện lực Đại Lộc 06:00 - 09:00

09-07-2024

ĐL Đại Lộc: Thay dây lèo mục nát, oxi hóa, tiếp xúc xấu nhánh rẽ Phú Hương 2XT 479ĐĐO (SCTX năm 2024)
CA TP Tam Kỳ Điện lực Tam Kỳ 15:15 - 17:00

08-07-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM TBA Công an TK XT 471TKY
Tam Thăng 5 Điện lực Tam Kỳ 15:15 - 17:00

08-07-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM TBA Tam Thăng 5 XT 477TTH
Bình Trúc Điện lực Thăng Bình 13:30 - 17:30

08-07-2024

ĐL Thăng Bình (SCTX) lắp CĐC ĐZ 0,4Kv TBA Bình Trúc XT 476TBI
Tam Phú 18 Điện lực Tam Kỳ 13:15 - 15:15

08-07-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM TBA Tam Phú 18 XT 472TKY
Tân Thạnh 4 Điện lực Tam Kỳ 13:15 - 15:15

08-07-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM TBA Tân Thạnh 4 XT 471TKY
Viêm Đông Điện lực Hội An 13:00 - 17:00

08-07-2024

ĐL Hội An đại tu TBA Chiếu sáng Điện Dương, XT 472ĐNĐN (SCL)
CS-Điện Dương Điện lực Hội An 13:00 - 17:00

08-07-2024

ĐL Hội An đại tu TBA Chiếu sáng Điện Dương, XT 472ĐNĐN (SCL)
KDC Đông Cầu Chìm Điện lực Duy Xuyên 12:00 - 13:30

08-07-2024

Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung công tác đấu lèo hạ thế tại trụ B-4 TBA Nam Phước 4 ODA XT 473DXU (vướn đường NTM theo chủ trương UBND huyện Duy Xuyên): phục vụ công tác di dời
Nam Phước 4ODA Điện lực Duy Xuyên 12:00 - 13:30

08-07-2024

Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung công tác đấu lèo hạ thế tại trụ B-4 TBA Nam Phước 4 ODA XT 473DXU (vướn đường NTM theo chủ trương UBND huyện Duy Xuyên): phục vụ công tác di dời
Tam Phú 16 Điện lực Tam Kỳ 09:15 - 11:15

08-07-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM, sơn MBA TBA Tam Phú 16 XT 472TKY
Trường Xuân 5 Điện lực Tam Kỳ 09:15 - 11:15

08-07-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM, xử lý rỉ dầu TBA Trường Xuân 5 XT 478TKY
Tổ 14 Tân Thạnh Điện lực Tam Kỳ 07:15 - 09:15

08-07-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM, xử lý rỉ dầu TBA Tổ 14 Tân Thạnh XT 474TKY
Tam Phú 1 Điện lực Tam Kỳ 07:15 - 09:15

08-07-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM, xử lý rỉ dầu TBA Tam Phú 1 XT 472TKY
Tất Viên Điện lực Thăng Bình 07:00 - 16:00

08-07-2024

ĐL Thăng Bình (SCTX) bọc silicon và lắp FCO PĐ nhánh rẽ Linh Cang XT 474TBI
Tất Viên Điện lực Thăng Bình 07:00 - 12:00

08-07-2024

ĐL Thăng Bình (SCTX) bọc silicon NR Tất Viên XT 476TBI
Đức An 2 Điện lực Thăng Bình 07:00 - 16:00

08-07-2024

ĐL Thăng Bình (SCTX) bọc silicon và lắp FCO PĐ nhánh rẽ Linh Cang XT 474TBI
Linh Cang 1 Điện lực Thăng Bình 07:00 - 16:00

08-07-2024

ĐL Thăng Bình (SCTX) bọc silicon và lắp FCO PĐ nhánh rẽ Linh Cang XT 474TBI
Linh Cang 2 Điện lực Thăng Bình 07:00 - 16:00

08-07-2024

ĐL Thăng Bình (SCTX) bọc silicon và lắp FCO PĐ nhánh rẽ Linh Cang XT 474TBI
Xuyên Tây 2 Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 14:00

08-07-2024

Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung công tác di dời đường dây hạ thế TBA Nam Phước 4 ODA và Xuyên Tây 2 XT 473DXU (vướn đường NTM theo chủ trương UBND huyện Duy Xuyên)
BV Hội An Điện lực Hội An 06:30 - 10:00

08-07-2024

Đội Hotline 2 xử lý tiếp xúc lèo trụ 19 và trụ 25 XT 471HAN (tầng trên) đi chung cột XT 475HAN (tầng dưới)
Công Viên Hội An Điện lực Hội An 06:30 - 10:00

08-07-2024

Đội Hotline 2 xử lý tiếp xúc lèo trụ 19 và trụ 25 XT 471HAN (tầng trên) đi chung cột XT 475HAN (tầng dưới)
Viện Kiểm Sát TP Hội An Điện lực Hội An 06:30 - 10:00

08-07-2024

Đội Hotline 2 xử lý tiếp xúc lèo trụ 19 và trụ 25 XT 471HAN (tầng trên) đi chung cột XT 475HAN (tầng dưới)
Công An TP Hội An Điện lực Hội An 06:30 - 10:00

08-07-2024

Đội Hotline 2 xử lý tiếp xúc lèo trụ 19 và trụ 25 XT 471HAN (tầng trên) đi chung cột XT 475HAN (tầng dưới)
Lý Thường Kiệt (CLT) Điện lực Hội An 06:30 - 10:00

08-07-2024

Đội Hotline 2 xử lý tiếp xúc lèo trụ 19 và trụ 25 XT 471HAN (tầng trên) đi chung cột XT 475HAN (tầng dưới)
C73 (CIM) Điện lực Hội An 06:30 - 10:00

08-07-2024

Đội Hotline 2 xử lý tiếp xúc lèo trụ 19 và trụ 25 XT 471HAN (tầng trên) đi chung cột XT 475HAN (tầng dưới)
Nam Phước 4ODA Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 13:30

08-07-2024

Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung công tác di dời đường dây hạ thế TBA Nam Phước 4 ODA và Xuyên Tây 2 XT 473DXU (vướn đường NTM theo chủ trương UBND huyện Duy Xuyên)
KDC Đông Cầu Chìm Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 07:30

08-07-2024

Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung công tác tháo lèo hạ thế tại trụ B-4 TBA Nam Phước 4 ODA XT 473DXU (vướn đường NTM theo chủ trương UBND huyện Duy Xuyên): phục vụ công tác di dời
Nam Phước 4ODA Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 07:30

08-07-2024

Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung công tác tháo lèo hạ thế tại trụ B-4 TBA Nam Phước 4 ODA XT 473DXU (vướn đường NTM theo chủ trương UBND huyện Duy Xuyên): phục vụ công tác di dời
MĐ Cảng Kỳ Hà T1 Điện lực Núi Thành 12:00 - 13:00

07-07-2024

- ETC thí nghiệm CBM thiết bị và thí nghiệm ĐK hệ thống SCADA: TCC41; ngăn MC 473, 475, 479, 481, 483 trạm 110kV Kỳ Hà - Đội QLVH LĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng thiết bị TCC41; ngăn MC 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 441 trạm 110kV Kỳ Hà - Tổ SCADA test tín hiệu tại TTĐK
Mỏ đá Vinaconex 25 Điện lực Núi Thành 12:00 - 13:00

07-07-2024

- ETC thí nghiệm CBM thiết bị và thí nghiệm ĐK hệ thống SCADA: TCC41; ngăn MC 473, 475, 479, 481, 483 trạm 110kV Kỳ Hà - Đội QLVH LĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng thiết bị TCC41; ngăn MC 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 441 trạm 110kV Kỳ Hà - Tổ SCADA test tín hiệu tại TTĐK
Vinh Phúc Quảng Nam (T2) Điện lực Núi Thành 12:00 - 13:00

07-07-2024

- ETC thí nghiệm CBM thiết bị và thí nghiệm ĐK hệ thống SCADA: TCC41; ngăn MC 473, 475, 479, 481, 483 trạm 110kV Kỳ Hà - Đội QLVH LĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng thiết bị TCC41; ngăn MC 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 441 trạm 110kV Kỳ Hà - Tổ SCADA test tín hiệu tại TTĐK
Red Diamond Chu Lai Điện lực Núi Thành 12:00 - 13:00

07-07-2024

- ETC thí nghiệm CBM thiết bị và thí nghiệm ĐK hệ thống SCADA: TCC41; ngăn MC 473, 475, 479, 481, 483 trạm 110kV Kỳ Hà - Đội QLVH LĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng thiết bị TCC41; ngăn MC 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 441 trạm 110kV Kỳ Hà - Tổ SCADA test tín hiệu tại TTĐK
Huỳnh Nguyên Điện lực Núi Thành 12:00 - 13:00

07-07-2024

- ETC thí nghiệm CBM thiết bị và thí nghiệm ĐK hệ thống SCADA: TCC41; ngăn MC 473, 475, 479, 481, 483 trạm 110kV Kỳ Hà - Đội QLVH LĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng thiết bị TCC41; ngăn MC 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 441 trạm 110kV Kỳ Hà - Tổ SCADA test tín hiệu tại TTĐK
Á Châu Bay Điện lực Núi Thành 12:00 - 13:00

07-07-2024

- ETC thí nghiệm CBM thiết bị và thí nghiệm ĐK hệ thống SCADA: TCC41; ngăn MC 473, 475, 479, 481, 483 trạm 110kV Kỳ Hà - Đội QLVH LĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng thiết bị TCC41; ngăn MC 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 441 trạm 110kV Kỳ Hà - Tổ SCADA test tín hiệu tại TTĐK
MĐ Chu Lai T2 Điện lực Núi Thành 12:00 - 13:00

07-07-2024

- ETC thí nghiệm CBM thiết bị và thí nghiệm ĐK hệ thống SCADA: TCC41; ngăn MC 473, 475, 479, 481, 483 trạm 110kV Kỳ Hà - Đội QLVH LĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng thiết bị TCC41; ngăn MC 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 441 trạm 110kV Kỳ Hà - Tổ SCADA test tín hiệu tại TTĐK
ViNaCoNex T2 Điện lực Núi Thành 12:00 - 13:00

07-07-2024

- ETC thí nghiệm CBM thiết bị và thí nghiệm ĐK hệ thống SCADA: TCC41; ngăn MC 473, 475, 479, 481, 483 trạm 110kV Kỳ Hà - Đội QLVH LĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng thiết bị TCC41; ngăn MC 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 441 trạm 110kV Kỳ Hà - Tổ SCADA test tín hiệu tại TTĐK

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật