Lịch cúp điện Nông Sơn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nông Sơn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Nông Sơn - Quảng Nam

Lịch cúp điện Nông Sơn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nông Sơn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nông Sơn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Nông Sơn Quảng Nam những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Ga Nông Sơn ĐL Điện Bàn 15:00 - 16:30

12-01-2023

Đấu lèo trụ 136 sau MC Phong Thử
TBA Ga Nông Sơn ĐL Điện Bàn 06:30 - 08:30

12-01-2023

Tháo lèo trụ 136 sau MC Phong Thử
TBA Ga Nông Sơn ĐL Điện Bàn 06:30 - 16:30

12-01-2023

Xí nghiệp sửa chữa-thí nghiệm (CPSC): Thi công dựng trụ chèn, lắp xà, thay dây từ cột 111 – 121 và dựng trụ chèn bổ sung các khoảng cột từ trụ 121-133 XT475 ĐBA
TT Hành Chính Nông Sơn 2 ĐL Quế Sơn 07:00 - 14:00

11-12-2022

- ĐL Quế Sơn xử lý khắc phục tồn tại sau bão 04 năm 2022 - Công ty Hà Giang Phước Tường: kết hợp dựng trụ sang dây đấu nối tại trụ 01 XT 471 T94.
Trung tâm huyện Nông Sơn ĐL Quế Sơn 07:00 - 14:00

11-12-2022

- ĐL Quế Sơn xử lý khắc phục tồn tại sau bão 04 năm 2022 - Công ty Hà Giang Phước Tường: kết hợp dựng trụ sang dây đấu nối tại trụ 01 XT 471 T94.
TT Y tế Nông Sơn ĐL Quế Sơn 07:00 - 14:00

11-12-2022

- ĐL Quế Sơn xử lý khắc phục tồn tại sau bão 04 năm 2022 - Công ty Hà Giang Phước Tường: kết hợp dựng trụ sang dây đấu nối tại trụ 01 XT 471 T94.
TBA Nhất Hưng Nông Sơn ĐL Quế Sơn 07:00 - 14:00

11-12-2022

- ĐL Quế Sơn xử lý khắc phục tồn tại sau bão 04 năm 2022 - Công ty Hà Giang Phước Tường: kết hợp dựng trụ sang dây đấu nối tại trụ 01 XT 471 T94.

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật