Lịch cúp điện Nông Sơn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nông Sơn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Nông Sơn - Quảng Nam

Lịch cúp điện Nông Sơn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nông Sơn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nông Sơn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Nông Sơn - Quảng Nam

Lịch Cúp Điện Nông Sơn Quảng Nam những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TT Hành Chính Nông Sơn 2 ĐL Quế Sơn 16:30 - 19:00

01-10-2023

Chuyển tải phục vụ công tác
Trung tâm huyện Nông Sơn ĐL Quế Sơn 16:30 - 19:00

01-10-2023

Chuyển tải phục vụ công tác
TT Y tế Nông Sơn ĐL Quế Sơn 16:30 - 19:00

01-10-2023

Chuyển tải phục vụ công tác
TBA Nhất Hưng Nông Sơn ĐL Quế Sơn 16:30 - 19:00

01-10-2023

Chuyển tải phục vụ công tác
TT Hành Chính Nông Sơn 2 ĐL Quế Sơn 04:30 - 06:00

01-10-2023

Chuyển tải phục vụ công tác
Trung tâm huyện Nông Sơn ĐL Quế Sơn 04:30 - 06:00

01-10-2023

Chuyển tải phục vụ công tác
TT Y tế Nông Sơn ĐL Quế Sơn 04:30 - 06:00

01-10-2023

Chuyển tải phục vụ công tác
TBA Nhất Hưng Nông Sơn ĐL Quế Sơn 04:30 - 06:00

01-10-2023

Chuyển tải phục vụ công tác
Công ty cổ phần than điện Nông Sơn ĐL Quế Sơn 04:30 - 19:00

01-10-2023

- Điện lực Quế Sơn (SCTX+XDCB): Dựng cột, lắp xà sang dây tại vị trí cột 135, 135/1 ĐZ 22 kV- XT 472 KDI, Dựng cột, lắp dây chống sét ĐZ 472 KDI, thay MBA Quế Lâm 2, Quế Lâm 3, Quế Lâm 5, Quế Phước 3. - Công ty TNHH Chiếu sáng Phú Đông: Dựng cột, lắp xà lắp dây chống sét ĐZ 472 KDI (xử lý tồn tại bão năm 2022) - Công ty TNHH tư vấn và xây lắp Vĩnh Hưng: Di dời ĐZ 22 kV từ vị trí cột: 8/9-8/13-XT472 KDI. - Công ty CP tư vấn điện Tam Kỳ: Lắp xà, căng dây đấu nối ĐZ 22kV XDM tại vị trí cột 8/19 XT 472 KDI. (Kết hợp mất điện trạm 110kV Khe Diên)
TBA Ga Nông Sơn ĐL Điện Bàn 06:30 - 11:00

12-09-2023

ĐL Điện Bàn thi công SCTX: Thay tủ điện TBA Ga Nông Sơn XT 475ĐBA
TBA Ga Nông Sơn ĐL Điện Bàn 06:30 - 15:00

01-08-2023

Điện lực Điện Bàn xử lý tiếp xúc (phát nhiệt) trụ 105, 106, 136, kết hợp xử lý MAT khaongr trụ 101-102 và thay Fco ĐT tại trụ 149 XT475 ĐBA
TT Hành Chính Nông Sơn 2 ĐL Quế Sơn 00:00 - 05:00

12-07-2023

Xử lý move phát nhiệt pha B tại DCL 434-3 trạm 110 kV Khe Diên theo giấy đăng ký công tác ngày 11/7/2023
Trung tâm huyện Nông Sơn ĐL Quế Sơn 00:00 - 05:00

12-07-2023

Xử lý move phát nhiệt pha B tại DCL 434-3 trạm 110 kV Khe Diên theo giấy đăng ký công tác ngày 11/7/2023
TT Y tế Nông Sơn ĐL Quế Sơn 00:00 - 05:00

12-07-2023

Xử lý move phát nhiệt pha B tại DCL 434-3 trạm 110 kV Khe Diên theo giấy đăng ký công tác ngày 11/7/2023
TBA Nhất Hưng Nông Sơn ĐL Quế Sơn 00:00 - 05:00

12-07-2023

Xử lý move phát nhiệt pha B tại DCL 434-3 trạm 110 kV Khe Diên theo giấy đăng ký công tác ngày 11/7/2023
Công ty cổ phần than điện Nông Sơn ĐL Quế Sơn 00:00 - 05:00

12-07-2023

Xử lý move phát nhiệt pha B tại DCL 434-3 trạm 110 kV Khe Diên theo giấy đăng ký công tác ngày 11/7/2023
TT Hành Chính Nông Sơn 2 ĐL Quế Sơn 06:00 - 11:00

10-06-2023

ĐL Quế Sơn (SCTX): Lắp TLV, Bổ sung dây TLV xử lý dâ đấu dòng rò TLV TBA Trung Phước 3-XT 471 KDI
Trung tâm huyện Nông Sơn ĐL Quế Sơn 06:00 - 11:00

10-06-2023

ĐL Quế Sơn (SCTX): Lắp TLV, Bổ sung dây TLV xử lý dâ đấu dòng rò TLV TBA Trung Phước 3-XT 471 KDI
TT Hành Chính Nông Sơn 2 ĐL Quế Sơn 04:00 - 06:00

28-05-2023

NMTĐ Khe Diên xử lý phát nhiệt thanh cái 35kV pha C của MBA T4, pha B của TI 334, pha C của DCL 334-2 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên
Trung tâm huyện Nông Sơn ĐL Quế Sơn 04:00 - 06:00

28-05-2023

NMTĐ Khe Diên xử lý phát nhiệt thanh cái 35kV pha C của MBA T4, pha B của TI 334, pha C của DCL 334-2 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên
TT Y tế Nông Sơn ĐL Quế Sơn 04:00 - 06:00

28-05-2023

NMTĐ Khe Diên xử lý phát nhiệt thanh cái 35kV pha C của MBA T4, pha B của TI 334, pha C của DCL 334-2 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên
TBA Nhất Hưng Nông Sơn ĐL Quế Sơn 04:00 - 06:00

28-05-2023

NMTĐ Khe Diên xử lý phát nhiệt thanh cái 35kV pha C của MBA T4, pha B của TI 334, pha C của DCL 334-2 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên
Công ty cổ phần than điện Nông Sơn ĐL Quế Sơn 04:00 - 06:00

28-05-2023

NMTĐ Khe Diên xử lý phát nhiệt thanh cái 35kV pha C của MBA T4, pha B của TI 334, pha C của DCL 334-2 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên
TT Hành Chính Nông Sơn 2 ĐL Quế Sơn 00:00 - 01:00

28-05-2023

NMTĐ Khe Diên xử lý phát nhiệt thanh cái 35kV pha C của MBA T4, pha B của TI 334, pha C của DCL 334-2 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên
Trung tâm huyện Nông Sơn ĐL Quế Sơn 00:00 - 01:00

28-05-2023

NMTĐ Khe Diên xử lý phát nhiệt thanh cái 35kV pha C của MBA T4, pha B của TI 334, pha C của DCL 334-2 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên
TT Y tế Nông Sơn ĐL Quế Sơn 00:00 - 01:00

28-05-2023

NMTĐ Khe Diên xử lý phát nhiệt thanh cái 35kV pha C của MBA T4, pha B của TI 334, pha C của DCL 334-2 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên
TBA Nhất Hưng Nông Sơn ĐL Quế Sơn 00:00 - 01:00

28-05-2023

NMTĐ Khe Diên xử lý phát nhiệt thanh cái 35kV pha C của MBA T4, pha B của TI 334, pha C của DCL 334-2 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên
Công ty cổ phần than điện Nông Sơn ĐL Quế Sơn 00:00 - 01:00

28-05-2023

NMTĐ Khe Diên xử lý phát nhiệt thanh cái 35kV pha C của MBA T4, pha B của TI 334, pha C của DCL 334-2 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên
TT Y tế Nông Sơn ĐL Quế Sơn 13:00 - 19:00

20-05-2023

Điện lực Quế Sơn: Phát quang HLT và SCTX sau MC 471 KDI
TBA Nhất Hưng Nông Sơn ĐL Quế Sơn 13:00 - 19:00

20-05-2023

Điện lực Quế Sơn: Phát quang HLT và SCTX sau MC 471 KDI
Trung tâm huyện Nông Sơn ĐL Quế Sơn 13:00 - 19:00

20-05-2023

Điện lực Quế Sơn: Phát quang HLT và SCTX sau MC 471 KDI
TT Hành Chính Nông Sơn 2 ĐL Quế Sơn 13:00 - 19:00

20-05-2023

Điện lực Quế Sơn: Phát quang HLT và SCTX sau MC 471 KDI
TT Hành Chính Nông Sơn 2 ĐL Quế Sơn 05:00 - 08:30

14-05-2023

ĐL Quế Sơn: - Thực hiện chuyển tải XT 471, 472 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên nhận điện từ XT 473T91 và kiểm tra thứ tự pha tại TBA Trung Hạ XT 471 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên. - Thực hiện đảo pha tại TC 22kV T94 về phía MC ĐT Trung An XT 372T91 trường hợp không cùng chiều quay (Cắt điện theo đề nghị KH 110kV)
Công ty cổ phần than điện Nông Sơn ĐL Quế Sơn 05:00 - 08:30

14-05-2023

ĐL Quế Sơn: - Thực hiện chuyển tải XT 471, 472 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên nhận điện từ XT 473T91 và kiểm tra thứ tự pha tại TBA Trung Hạ XT 471 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên. - Thực hiện đảo pha tại TC 22kV T94 về phía MC ĐT Trung An XT 372T91 trường hợp không cùng chiều quay (Cắt điện theo đề nghị KH 110kV)
Trung tâm huyện Nông Sơn ĐL Quế Sơn 05:00 - 08:30

14-05-2023

ĐL Quế Sơn: - Thực hiện chuyển tải XT 471, 472 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên nhận điện từ XT 473T91 và kiểm tra thứ tự pha tại TBA Trung Hạ XT 471 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên. - Thực hiện đảo pha tại TC 22kV T94 về phía MC ĐT Trung An XT 372T91 trường hợp không cùng chiều quay (Cắt điện theo đề nghị KH 110kV)
TBA Nhất Hưng Nông Sơn ĐL Quế Sơn 05:00 - 08:30

14-05-2023

ĐL Quế Sơn: - Thực hiện chuyển tải XT 471, 472 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên nhận điện từ XT 473T91 và kiểm tra thứ tự pha tại TBA Trung Hạ XT 471 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên. - Thực hiện đảo pha tại TC 22kV T94 về phía MC ĐT Trung An XT 372T91 trường hợp không cùng chiều quay (Cắt điện theo đề nghị KH 110kV)
TT Y tế Nông Sơn ĐL Quế Sơn 05:00 - 08:30

14-05-2023

ĐL Quế Sơn: - Thực hiện chuyển tải XT 471, 472 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên nhận điện từ XT 473T91 và kiểm tra thứ tự pha tại TBA Trung Hạ XT 471 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên. - Thực hiện đảo pha tại TC 22kV T94 về phía MC ĐT Trung An XT 372T91 trường hợp không cùng chiều quay (Cắt điện theo đề nghị KH 110kV)
TT Hành Chính Nông Sơn 2 ĐL Quế Sơn 15:00 - 17:00

23-04-2023

ĐL Quế Sơn: - Thực hiện chuyển tải XT 471, 472 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên nhận điện từ XT 473T91 và kiểm tra thứ tự pha tại TBA Trung Hạ XT 471 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên. - Thực hiện đảo pha tại TC 22kV T94 về phía MC ĐT Trung An XT 372T91 trường hợp không cùng chiều quay (Cắt điện theo đề nghị KH 110kV)
Trung tâm huyện Nông Sơn ĐL Quế Sơn 15:00 - 17:00

23-04-2023

ĐL Quế Sơn: - Thực hiện chuyển tải XT 471, 472 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên nhận điện từ XT 473T91 và kiểm tra thứ tự pha tại TBA Trung Hạ XT 471 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên. - Thực hiện đảo pha tại TC 22kV T94 về phía MC ĐT Trung An XT 372T91 trường hợp không cùng chiều quay (Cắt điện theo đề nghị KH 110kV)
TT Y tế Nông Sơn ĐL Quế Sơn 15:00 - 17:00

23-04-2023

ĐL Quế Sơn: - Thực hiện chuyển tải XT 471, 472 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên nhận điện từ XT 473T91 và kiểm tra thứ tự pha tại TBA Trung Hạ XT 471 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên. - Thực hiện đảo pha tại TC 22kV T94 về phía MC ĐT Trung An XT 372T91 trường hợp không cùng chiều quay (Cắt điện theo đề nghị KH 110kV)
TBA Nhất Hưng Nông Sơn ĐL Quế Sơn 15:00 - 17:00

23-04-2023

ĐL Quế Sơn: - Thực hiện chuyển tải XT 471, 472 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên nhận điện từ XT 473T91 và kiểm tra thứ tự pha tại TBA Trung Hạ XT 471 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên. - Thực hiện đảo pha tại TC 22kV T94 về phía MC ĐT Trung An XT 372T91 trường hợp không cùng chiều quay (Cắt điện theo đề nghị KH 110kV)
Công ty cổ phần than điện Nông Sơn ĐL Quế Sơn 15:00 - 17:00

23-04-2023

ĐL Quế Sơn: - Thực hiện chuyển tải XT 471, 472 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên nhận điện từ XT 473T91 và kiểm tra thứ tự pha tại TBA Trung Hạ XT 471 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên. - Thực hiện đảo pha tại TC 22kV T94 về phía MC ĐT Trung An XT 372T91 trường hợp không cùng chiều quay (Cắt điện theo đề nghị KH 110kV)
Trung tâm huyện Nông Sơn ĐL Quế Sơn 07:30 - 10:00

23-04-2023

ĐL Quế Sơn: - Thực hiện chuyển tải XT 471, 472 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên nhận điện từ XT 473T91 và kiểm tra thứ tự pha tại TBA Trung Hạ XT 471 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên. - Thực hiện đảo pha tại TC 22kV T94 về phía MC ĐT Trung An XT 372T91 trường hợp không cùng chiều quay (Cắt điện theo đề nghị KH 110kV)
TT Hành Chính Nông Sơn 2 ĐL Quế Sơn 07:30 - 10:00

23-04-2023

ĐL Quế Sơn: - Thực hiện chuyển tải XT 471, 472 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên nhận điện từ XT 473T91 và kiểm tra thứ tự pha tại TBA Trung Hạ XT 471 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên. - Thực hiện đảo pha tại TC 22kV T94 về phía MC ĐT Trung An XT 372T91 trường hợp không cùng chiều quay (Cắt điện theo đề nghị KH 110kV)
TT Y tế Nông Sơn ĐL Quế Sơn 07:30 - 10:00

23-04-2023

ĐL Quế Sơn: - Thực hiện chuyển tải XT 471, 472 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên nhận điện từ XT 473T91 và kiểm tra thứ tự pha tại TBA Trung Hạ XT 471 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên. - Thực hiện đảo pha tại TC 22kV T94 về phía MC ĐT Trung An XT 372T91 trường hợp không cùng chiều quay (Cắt điện theo đề nghị KH 110kV)
TBA Nhất Hưng Nông Sơn ĐL Quế Sơn 07:30 - 10:00

23-04-2023

ĐL Quế Sơn: - Thực hiện chuyển tải XT 471, 472 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên nhận điện từ XT 473T91 và kiểm tra thứ tự pha tại TBA Trung Hạ XT 471 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên. - Thực hiện đảo pha tại TC 22kV T94 về phía MC ĐT Trung An XT 372T91 trường hợp không cùng chiều quay (Cắt điện theo đề nghị KH 110kV)
Công ty cổ phần than điện Nông Sơn ĐL Quế Sơn 07:30 - 10:00

23-04-2023

ĐL Quế Sơn: - Thực hiện chuyển tải XT 471, 472 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên nhận điện từ XT 473T91 và kiểm tra thứ tự pha tại TBA Trung Hạ XT 471 TPP 110kV NMTĐ Khe Diên. - Thực hiện đảo pha tại TC 22kV T94 về phía MC ĐT Trung An XT 372T91 trường hợp không cùng chiều quay (Cắt điện theo đề nghị KH 110kV)
Công ty cổ phần than điện Nông Sơn ĐL Quế Sơn 07:00 - 17:00

19-03-2023

- Điện lực Quế Sơn&XNDV: CBM TBA Trung Phước, TTHC Nông Sơn 2, CK 55, T3 Quế Phước thôn 1. - Điện lực Quế Sơn: + Hoán chuyến MBA T9 Quế Phước với TBA T2 Quế Phước, Thay MBA UB Quế Ninh. + Di dời MC 471 T94 đấu nối chuyển đấu nối kết lưới phụ vụ vận hành ĐZ 372 T91 qua vận hành cấp 22 -XT 471 KDI. - Phê duyệt tên thiết bị: - MC 471T94 di chuyển về vị trí mới và giữ DCL 431-1 làm DCL đi kèm MC được đổi tên thành (DCL+MC) ĐT Trung An. - MC 472T94, DLC 472-1 được đổi tên thành (DCL+MC) 472T94 (Kết hợp công tác mục I.9)
TBA Nhất Hưng Nông Sơn ĐL Quế Sơn 07:00 - 17:00

19-03-2023

- Điện lực Quế Sơn&XNDV: CBM TBA Trung Phước, TTHC Nông Sơn 2, CK 55, T3 Quế Phước thôn 1. - Điện lực Quế Sơn: + Hoán chuyến MBA T9 Quế Phước với TBA T2 Quế Phước, Thay MBA UB Quế Ninh. + Di dời MC 471 T94 đấu nối chuyển đấu nối kết lưới phụ vụ vận hành ĐZ 372 T91 qua vận hành cấp 22 -XT 471 KDI. - Phê duyệt tên thiết bị: - MC 471T94 di chuyển về vị trí mới và giữ DCL 431-1 làm DCL đi kèm MC được đổi tên thành (DCL+MC) ĐT Trung An. - MC 472T94, DLC 472-1 được đổi tên thành (DCL+MC) 472T94 (Kết hợp công tác mục I.9)
TT Y tế Nông Sơn ĐL Quế Sơn 07:00 - 17:00

19-03-2023

- Điện lực Quế Sơn&XNDV: CBM TBA Trung Phước, TTHC Nông Sơn 2, CK 55, T3 Quế Phước thôn 1. - Điện lực Quế Sơn: + Hoán chuyến MBA T9 Quế Phước với TBA T2 Quế Phước, Thay MBA UB Quế Ninh. + Di dời MC 471 T94 đấu nối chuyển đấu nối kết lưới phụ vụ vận hành ĐZ 372 T91 qua vận hành cấp 22 -XT 471 KDI. - Phê duyệt tên thiết bị: - MC 471T94 di chuyển về vị trí mới và giữ DCL 431-1 làm DCL đi kèm MC được đổi tên thành (DCL+MC) ĐT Trung An. - MC 472T94, DLC 472-1 được đổi tên thành (DCL+MC) 472T94 (Kết hợp công tác mục I.9)
Trung tâm huyện Nông Sơn ĐL Quế Sơn 07:00 - 17:00

19-03-2023

- Điện lực Quế Sơn&XNDV: CBM TBA Trung Phước, TTHC Nông Sơn 2, CK 55, T3 Quế Phước thôn 1. - Điện lực Quế Sơn: + Hoán chuyến MBA T9 Quế Phước với TBA T2 Quế Phước, Thay MBA UB Quế Ninh. + Di dời MC 471 T94 đấu nối chuyển đấu nối kết lưới phụ vụ vận hành ĐZ 372 T91 qua vận hành cấp 22 -XT 471 KDI. - Phê duyệt tên thiết bị: - MC 471T94 di chuyển về vị trí mới và giữ DCL 431-1 làm DCL đi kèm MC được đổi tên thành (DCL+MC) ĐT Trung An. - MC 472T94, DLC 472-1 được đổi tên thành (DCL+MC) 472T94 (Kết hợp công tác mục I.9)
TT Hành Chính Nông Sơn 2 ĐL Quế Sơn 07:00 - 17:00

19-03-2023

- Điện lực Quế Sơn&XNDV: CBM TBA Trung Phước, TTHC Nông Sơn 2, CK 55, T3 Quế Phước thôn 1. - Điện lực Quế Sơn: + Hoán chuyến MBA T9 Quế Phước với TBA T2 Quế Phước, Thay MBA UB Quế Ninh. + Di dời MC 471 T94 đấu nối chuyển đấu nối kết lưới phụ vụ vận hành ĐZ 372 T91 qua vận hành cấp 22 -XT 471 KDI. - Phê duyệt tên thiết bị: - MC 471T94 di chuyển về vị trí mới và giữ DCL 431-1 làm DCL đi kèm MC được đổi tên thành (DCL+MC) ĐT Trung An. - MC 472T94, DLC 472-1 được đổi tên thành (DCL+MC) 472T94 (Kết hợp công tác mục I.9)

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật