Lịch cúp điện Tam Kỳ - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tam Kỳ - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tam Kỳ - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tam Kỳ - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tam Kỳ - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đông Yên 3 Điện lực Tam Kỳ 06:30 - 10:00

21-05-2024

ĐL Tam Kỳ hoán chuyển MBA Đông Yên 3 XT474TKY
Trường Xuân 8 Điện lực Tam Kỳ 06:30 - 10:00

21-05-2024

ĐL Tam Kỳ hoán chuyển MBA Trường Xuân 8 XT473TKY
Thái Phiên Điện lực Tam Kỳ 06:30 - 08:00

22-05-2024

ĐL Tam Kỳ thi công thay dây đấu nối sau FCO TBA Thái Phiên XT 472TKY
KDC An Sơn Điện lực Tam Kỳ 14:30 - 16:15

22-05-2024

ĐL Tam Kỳ thi công tách lưới san tải XT-A TBA TĐC An Sơn qua XT-C TBA Trần Cao Vân 5 XT 472TKY
Trần Cao Vân 5 Điện lực Tam Kỳ 14:30 - 16:15

22-05-2024

ĐL Tam Kỳ thi công tách lưới san tải XT-A TBA TĐC An Sơn qua XT-C TBA Trần Cao Vân 5 XT 472TKY
T4 - TTHC Tỉnh Điện lực Tam Kỳ 06:45 - 08:00

23-05-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM TBA T4 TTHC tỉnh XT474TKY
Nguyễn Văn Trỗi Điện lực Tam Kỳ 08:15 - 09:30

23-05-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM TBA Nguyễn Văn Trỗi XT478TKY
Lò Vôi 1 Điện lực Tam Kỳ 14:30 - 15:45

23-05-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM TBA Lò Vôi 1 XT472TKY
Xí Nghiệp Điện Cơ Điện lực Tam Kỳ 15:45 - 17:00

23-05-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM TBA Xí nghiệp điện cơ XT472TKY
Tam Ngọc 10 Điện lực Tam Kỳ 06:45 - 08:00

24-05-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM TBA Tam Ngọc 10 XT473TKY
Tam Ngọc 11 Điện lực Tam Kỳ 08:15 - 09:30

24-05-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM TBA Tam Ngọc 11 XT473TKY
Kim Thành Điện lực Tam Kỳ 14:30 - 15:45

24-05-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM TBA Kim Thành XT472TKY
An Phú 6 Điện lực Tam Kỳ 15:45 - 17:00

24-05-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM TBA An Phú 6 XT472TKY
Xí Nghiệp Điện Cơ Điện lực Tam Kỳ 06:30 - 17:30

25-05-2024

Hotline 1 thi công lắp (LBS+DCL) Cao Hồng Lãnh tại trụ 52/16/2 XT 472TKY - Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Khách sạn Tam Kỳ Điện lực Tam Kỳ 17:00 - 17:30

25-05-2024

Hotline 1 thi công lắp (LBS+DCL) Cao Hồng Lãnh tại trụ 52/16/2 XT 472TKY - Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Khu vui chơi Cồn Thị Điện lực Tam Kỳ 17:00 - 17:30

25-05-2024

Hotline 1 thi công lắp (LBS+DCL) Cao Hồng Lãnh tại trụ 52/16/2 XT 472TKY - Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Chợ Tam Kỳ Điện lực Tam Kỳ 17:00 - 17:30

25-05-2024

Hotline 1 thi công lắp (LBS+DCL) Cao Hồng Lãnh tại trụ 52/16/2 XT 472TKY - Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Ngân Hàng Đông Á Điện lực Tam Kỳ 17:00 - 17:30

25-05-2024

Hotline 1 thi công lắp (LBS+DCL) Cao Hồng Lãnh tại trụ 52/16/2 XT 472TKY - Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Bưu điện An Xuân Điện lực Tam Kỳ 17:00 - 17:30

25-05-2024

Hotline 1 thi công lắp (LBS+DCL) Cao Hồng Lãnh tại trụ 52/16/2 XT 472TKY - Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Nhà sách thành nghĩa Điện lực Tam Kỳ 17:00 - 17:30

25-05-2024

Hotline 1 thi công lắp (LBS+DCL) Cao Hồng Lãnh tại trụ 52/16/2 XT 472TKY - Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Phan Đình Phùng Điện lực Tam Kỳ 17:00 - 17:30

25-05-2024

Hotline 1 thi công lắp (LBS+DCL) Cao Hồng Lãnh tại trụ 52/16/2 XT 472TKY - Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Phan Châu Trinh 1 Điện lực Tam Kỳ 17:00 - 17:30

25-05-2024

Hotline 1 thi công lắp (LBS+DCL) Cao Hồng Lãnh tại trụ 52/16/2 XT 472TKY - Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Duy Tân 2 Điện lực Tam Kỳ 17:00 - 17:30

25-05-2024

Hotline 1 thi công lắp (LBS+DCL) Cao Hồng Lãnh tại trụ 52/16/2 XT 472TKY - Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Duy Tân 1 Điện lực Tam Kỳ 17:00 - 17:30

25-05-2024

Hotline 1 thi công lắp (LBS+DCL) Cao Hồng Lãnh tại trụ 52/16/2 XT 472TKY - Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Thư viện Tam Kỳ Điện lực Tam Kỳ 17:00 - 17:30

25-05-2024

Hotline 1 thi công lắp (LBS+DCL) Cao Hồng Lãnh tại trụ 52/16/2 XT 472TKY - Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
An Sơn 4 Điện lực Tam Kỳ 17:00 - 17:30

25-05-2024

Hotline 1 thi công lắp (LBS+DCL) Cao Hồng Lãnh tại trụ 52/16/2 XT 472TKY - Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Tôn Đức Thắng Điện lực Tam Kỳ 17:00 - 17:30

25-05-2024

Hotline 1 thi công lắp (LBS+DCL) Cao Hồng Lãnh tại trụ 52/16/2 XT 472TKY - Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Phan Châu Trinh 5 Điện lực Tam Kỳ 17:00 - 17:30

25-05-2024

Hotline 1 thi công lắp (LBS+DCL) Cao Hồng Lãnh tại trụ 52/16/2 XT 472TKY - Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Tổ 4 P. An Sơn Điện lực Tam Kỳ 17:00 - 17:30

25-05-2024

Hotline 1 thi công lắp (LBS+DCL) Cao Hồng Lãnh tại trụ 52/16/2 XT 472TKY - Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
T1 KDC PM Tân Thạnh Điện lực Tam Kỳ 06:20 - 10:40

26-05-2024

ĐL Tam Kỳ thi công SCTX 2024 thay tủ điện đường dây cáp ngầm hạ thế XT A TBA T1 KPM Tân Thạnh XT478TKY
Công ty TNHH Fashlon Garments Điện lực Tam Kỳ 07:00 - 17:00

26-05-2024

Công ty Điện Cao thế thi công xử lý tồn tại sau CBM, thay TLV, bọc silicon cọc MBA TBA Fashion Gaments 1, 2 XT475TTH
Fashion Garments T2 Điện lực Tam Kỳ 07:00 - 17:00

26-05-2024

Công ty Điện Cao thế thi công xử lý tồn tại sau CBM, thay TLV, bọc silicon cọc MBA TBA Fashion Gaments 1, 2 XT475TTH
Đường sắt 501 Điện lực Tam Kỳ 06:30 - 09:00

27-05-2024

ĐL Tam Kỳ thi công san tải tách lưới TBA Đường sắt 501, KDC Nam NMN sang TBA Bà Huyện Thanh Quan XT471TKY
KDC nhà máy nước Điện lực Tam Kỳ 06:30 - 09:00

27-05-2024

ĐL Tam Kỳ thi công san tải tách lưới TBA Đường sắt 501, KDC Nam NMN sang TBA Bà Huyện Thanh Quan XT471TKY
Thanh Thu _NLMT Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Đỗ Bình Nam Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
BV Tâm thần Tam ngọc Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
XN Lâm Đặc sản Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Trung đoàn 270 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Bưu Cục Trường Xuân Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Tam Ngọc 11 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Tam Ngọc 10 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Tam Ngọc 9 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Tam Ngọc 7 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Tam Ngọc 8 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Tam Ngọc 6 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Tam Ngọc 5 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Tam ngọc 4 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Tam ngọc 3 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Tam Ngọc 1 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Tam Ngọc 2 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Trường Xuân 10 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Trường Xuân 8 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Trường Xuân 9 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Trường Xuân 2-3 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Trường Xuân 11 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Trường Xuân 2-1 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Trường Xuân 2.2 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Trường Xuân 3 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Trường Xuân 6 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Trường Xuân 1 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 07:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ tháo lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ phục vụ công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Du lịch Tam Thanh Điện lực Tam Kỳ 06:00 - 10:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ thi công SCTX thay bu lông hệ xà TBA, lắp ATM nhánh, bổ sung dây tiếp đất trung tính MBA và sơn MBA, tủ điện TBA Tam Thanh 5 XT 472TKY
Tam Thanh 5 Điện lực Tam Kỳ 06:00 - 10:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ thi công SCTX thay bu lông hệ xà TBA, lắp ATM nhánh, bổ sung dây tiếp đất trung tính MBA và sơn MBA, tủ điện TBA Tam Thanh 5 XT 472TKY
An Phú 7 Điện lực Tam Kỳ 13:30 - 17:00

28-05-2024

Công ty Tân Hoàng Phát thi công sang dây, thu hồi trụ điện hạ thế ĐZ hạ thế sau TBA An Phú 7 XT472TKY (CT Hoàn thiện lưới 2022)
Tam Ngọc 5 Điện lực Tam Kỳ 14:00 - 16:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ đấu lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ sau công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Trường Xuân 10 Điện lực Tam Kỳ 14:00 - 16:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ đấu lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ sau công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Tam Ngọc 1 Điện lực Tam Kỳ 14:00 - 16:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ đấu lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ sau công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Tam Ngọc 2 Điện lực Tam Kỳ 14:00 - 16:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ đấu lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ sau công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Tam ngọc 3 Điện lực Tam Kỳ 14:00 - 16:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ đấu lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ sau công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Tam ngọc 4 Điện lực Tam Kỳ 14:00 - 16:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ đấu lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ sau công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Trường Xuân 11 Điện lực Tam Kỳ 14:00 - 16:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ đấu lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ sau công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Trường Xuân 9 Điện lực Tam Kỳ 14:00 - 16:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ đấu lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ sau công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Trường Xuân 2-3 Điện lực Tam Kỳ 14:00 - 16:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ đấu lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ sau công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Trường Xuân 6 Điện lực Tam Kỳ 14:00 - 16:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ đấu lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ sau công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Trường Xuân 8 Điện lực Tam Kỳ 14:00 - 16:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ đấu lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ sau công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Trường Xuân 2.2 Điện lực Tam Kỳ 14:00 - 16:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ đấu lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ sau công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Trường Xuân 3 Điện lực Tam Kỳ 14:00 - 16:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ đấu lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ sau công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Trường Xuân 1 Điện lực Tam Kỳ 14:00 - 16:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ đấu lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ sau công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Trường Xuân 2-1 Điện lực Tam Kỳ 14:00 - 16:00

28-05-2024

ĐL Tam Kỳ đấu lèo trụ 11 XT 473 trạm 110kV Tam Kỳ sau công tác mục I.14 (dự án KFW 3.2)
Lịch cúp điện Tam Kỳ - Quảng Nam

Lịch Cúp Điện Tam Kỳ Quảng Nam những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trường Xuân 2-1 Điện lực Tam Kỳ 15:45 - 17:00

19-05-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM TBA Trường Xuân 2-1 XT472TKY
Lý Thường Kiệt 2 Điện lực Tam Kỳ 14:30 - 15:45

19-05-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM TBA Lý Thường Kiệt 2 XT474TKY
T6-TTHC Tỉnh Điện lực Tam Kỳ 08:20 - 10:40

19-05-2024

ĐL Tam Kỳ hoán chuyển MBA T6 TTHC tỉnh XT478TKY
Kho bạc nhà nước QN Điện lực Tam Kỳ 06:00 - 10:30

19-05-2024

Công ty Bình Hà thi công đấu nối đường dây cáp ngầm XDM tại trụ 74-1/16 XT478TKY - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC Nguyễn Văn Trỗi đang khóa để đóng nghiệm thu + Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện. - Sau công tác kiểm tra đồng vị pha tại DCL Trần Quý Cáp (giữa XT 474TKY và XT 478TKY)
T2-TTHC Tỉnh Điện lực Tam Kỳ 06:00 - 10:30

19-05-2024

Công ty Bình Hà thi công đấu nối đường dây cáp ngầm XDM tại trụ 74-1/16 XT478TKY - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC Nguyễn Văn Trỗi đang khóa để đóng nghiệm thu + Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện. - Sau công tác kiểm tra đồng vị pha tại DCL Trần Quý Cáp (giữa XT 474TKY và XT 478TKY)
Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh QN Điện lực Tam Kỳ 06:00 - 10:30

19-05-2024

Công ty Bình Hà thi công đấu nối đường dây cáp ngầm XDM tại trụ 74-1/16 XT478TKY - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC Nguyễn Văn Trỗi đang khóa để đóng nghiệm thu + Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện. - Sau công tác kiểm tra đồng vị pha tại DCL Trần Quý Cáp (giữa XT 474TKY và XT 478TKY)
Cty Vinaconex 25 Điện lực Tam Kỳ 06:00 - 10:30

19-05-2024

Công ty Bình Hà thi công đấu nối đường dây cáp ngầm XDM tại trụ 74-1/16 XT478TKY - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC Nguyễn Văn Trỗi đang khóa để đóng nghiệm thu + Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện. - Sau công tác kiểm tra đồng vị pha tại DCL Trần Quý Cáp (giữa XT 474TKY và XT 478TKY)
T5 -TTHC Tỉnh Điện lực Tam Kỳ 06:00 - 10:30

19-05-2024

Công ty Bình Hà thi công đấu nối đường dây cáp ngầm XDM tại trụ 74-1/16 XT478TKY - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC Nguyễn Văn Trỗi đang khóa để đóng nghiệm thu + Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện. - Sau công tác kiểm tra đồng vị pha tại DCL Trần Quý Cáp (giữa XT 474TKY và XT 478TKY)
T1-TTHC Tỉnh Điện lực Tam Kỳ 06:00 - 10:30

19-05-2024

Công ty Bình Hà thi công đấu nối đường dây cáp ngầm XDM tại trụ 74-1/16 XT478TKY - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC Nguyễn Văn Trỗi đang khóa để đóng nghiệm thu + Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện. - Sau công tác kiểm tra đồng vị pha tại DCL Trần Quý Cáp (giữa XT 474TKY và XT 478TKY)
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng nam Điện lực Tam Kỳ 06:00 - 10:30

19-05-2024

Công ty Bình Hà thi công đấu nối đường dây cáp ngầm XDM tại trụ 74-1/16 XT478TKY - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC Nguyễn Văn Trỗi đang khóa để đóng nghiệm thu + Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện. - Sau công tác kiểm tra đồng vị pha tại DCL Trần Quý Cáp (giữa XT 474TKY và XT 478TKY)
Ngân hàng nhà nước chi nhánh Quảng Nam Điện lực Tam Kỳ 06:00 - 10:30

19-05-2024

Công ty Bình Hà thi công đấu nối đường dây cáp ngầm XDM tại trụ 74-1/16 XT478TKY - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC Nguyễn Văn Trỗi đang khóa để đóng nghiệm thu + Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện. - Sau công tác kiểm tra đồng vị pha tại DCL Trần Quý Cáp (giữa XT 474TKY và XT 478TKY)
T10 TTHC tỉnh Điện lực Tam Kỳ 06:00 - 10:30

19-05-2024

Công ty Bình Hà thi công đấu nối đường dây cáp ngầm XDM tại trụ 74-1/16 XT478TKY - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC Nguyễn Văn Trỗi đang khóa để đóng nghiệm thu + Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện. - Sau công tác kiểm tra đồng vị pha tại DCL Trần Quý Cáp (giữa XT 474TKY và XT 478TKY)
Khách sạn Hiền Trang Điện lực Tam Kỳ 06:00 - 10:30

19-05-2024

Công ty Bình Hà thi công đấu nối đường dây cáp ngầm XDM tại trụ 74-1/16 XT478TKY - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC Nguyễn Văn Trỗi đang khóa để đóng nghiệm thu + Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện. - Sau công tác kiểm tra đồng vị pha tại DCL Trần Quý Cáp (giữa XT 474TKY và XT 478TKY)
T3-TTHC Tỉnh Điện lực Tam Kỳ 06:00 - 10:30

19-05-2024

Công ty Bình Hà thi công đấu nối đường dây cáp ngầm XDM tại trụ 74-1/16 XT478TKY - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC Nguyễn Văn Trỗi đang khóa để đóng nghiệm thu + Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện. - Sau công tác kiểm tra đồng vị pha tại DCL Trần Quý Cáp (giữa XT 474TKY và XT 478TKY)
T9 TTHC Tỉnh Điện lực Tam Kỳ 06:00 - 10:30

19-05-2024

Công ty Bình Hà thi công đấu nối đường dây cáp ngầm XDM tại trụ 74-1/16 XT478TKY - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC Nguyễn Văn Trỗi đang khóa để đóng nghiệm thu + Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện. - Sau công tác kiểm tra đồng vị pha tại DCL Trần Quý Cáp (giữa XT 474TKY và XT 478TKY)
Ngân hàng Nông nghiệp Điện lực Tam Kỳ 05:30 - 11:30

19-05-2024

ĐL Tam Kỳ thi công thay dây trung thế nhánh rẽ TBA Trung tâm văn hóa từ trụ 62 đến trụ 62/1 XT 478TKY - Trước khi đóng điện: + Biên bản khẳng định sau công tác đấu đúng thứ tự pha như ban đầu. + Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện. - Sau công tác kiểm tra F79 MC Nguyễn Văn Trỗi đang khóa và đóng (DCL+LBS) NH Nông nghiệp đến DCL Đào Duy Từ cắt, đến các TBA phụ tải cắt để đóng nghiệm thu; sau đó cắt (DCL+LBS) NH Nông nghiệp và khôi phục KLCB
Trụ sở Công an Tỉnh QNam Điện lực Tam Kỳ 05:30 - 11:30

19-05-2024

ĐL Tam Kỳ thi công thay dây trung thế nhánh rẽ TBA Trung tâm văn hóa từ trụ 62 đến trụ 62/1 XT 478TKY - Trước khi đóng điện: + Biên bản khẳng định sau công tác đấu đúng thứ tự pha như ban đầu. + Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện. - Sau công tác kiểm tra F79 MC Nguyễn Văn Trỗi đang khóa và đóng (DCL+LBS) NH Nông nghiệp đến DCL Đào Duy Từ cắt, đến các TBA phụ tải cắt để đóng nghiệm thu; sau đó cắt (DCL+LBS) NH Nông nghiệp và khôi phục KLCB
Tỉnh Uỷ Quảng Nam Điện lực Tam Kỳ 05:30 - 11:30

19-05-2024

ĐL Tam Kỳ thi công thay dây trung thế nhánh rẽ TBA Trung tâm văn hóa từ trụ 62 đến trụ 62/1 XT 478TKY - Trước khi đóng điện: + Biên bản khẳng định sau công tác đấu đúng thứ tự pha như ban đầu. + Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện. - Sau công tác kiểm tra F79 MC Nguyễn Văn Trỗi đang khóa và đóng (DCL+LBS) NH Nông nghiệp đến DCL Đào Duy Từ cắt, đến các TBA phụ tải cắt để đóng nghiệm thu; sau đó cắt (DCL+LBS) NH Nông nghiệp và khôi phục KLCB
TBA Quỹ hỗ trợ Điện lực Tam Kỳ 05:30 - 11:30

19-05-2024

ĐL Tam Kỳ thi công thay dây trung thế nhánh rẽ TBA Trung tâm văn hóa từ trụ 62 đến trụ 62/1 XT 478TKY - Trước khi đóng điện: + Biên bản khẳng định sau công tác đấu đúng thứ tự pha như ban đầu. + Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện. - Sau công tác kiểm tra F79 MC Nguyễn Văn Trỗi đang khóa và đóng (DCL+LBS) NH Nông nghiệp đến DCL Đào Duy Từ cắt, đến các TBA phụ tải cắt để đóng nghiệm thu; sau đó cắt (DCL+LBS) NH Nông nghiệp và khôi phục KLCB
Điện Lực Quảng Nam Điện lực Tam Kỳ 05:30 - 11:30

19-05-2024

ĐL Tam Kỳ thi công thay dây trung thế nhánh rẽ TBA Trung tâm văn hóa từ trụ 62 đến trụ 62/1 XT 478TKY - Trước khi đóng điện: + Biên bản khẳng định sau công tác đấu đúng thứ tự pha như ban đầu. + Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện. - Sau công tác kiểm tra F79 MC Nguyễn Văn Trỗi đang khóa và đóng (DCL+LBS) NH Nông nghiệp đến DCL Đào Duy Từ cắt, đến các TBA phụ tải cắt để đóng nghiệm thu; sau đó cắt (DCL+LBS) NH Nông nghiệp và khôi phục KLCB
TT Văn Hoá Tỉnh QNam Điện lực Tam Kỳ 05:30 - 11:30

19-05-2024

ĐL Tam Kỳ thi công thay dây trung thế nhánh rẽ TBA Trung tâm văn hóa từ trụ 62 đến trụ 62/1 XT 478TKY - Trước khi đóng điện: + Biên bản khẳng định sau công tác đấu đúng thứ tự pha như ban đầu. + Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện. - Sau công tác kiểm tra F79 MC Nguyễn Văn Trỗi đang khóa và đóng (DCL+LBS) NH Nông nghiệp đến DCL Đào Duy Từ cắt, đến các TBA phụ tải cắt để đóng nghiệm thu; sau đó cắt (DCL+LBS) NH Nông nghiệp và khôi phục KLCB
Bưu điện Tam Kỳ Điện lực Tam Kỳ 09:30 - 11:30

18-05-2024

ĐL Tam Kỳ thay TI định kỳ tủ điện Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông lắp tại TBA Bưu điện TK XT478TKY
An Hà 3 Điện lực Tam Kỳ 07:20 - 09:30

18-05-2024

ĐL Tam Kỳ thay TI định kỳ Tủ điện đo đếm khách hàng Công ty CP Năng Lượng Xanh lắp tại TBA An Hà 3 XT478TKY
Hoà Hương Điện lực Tam Kỳ 07:00 - 10:00

16-05-2024

ĐL Tam Kỳ san tải tách lưới TBA Hòa Hương 2 XDM sang TBA Hòa Hương XT472TKY
Tam Phú 8 Điện lực Tam Kỳ 15:45 - 17:00

13-05-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM TBA Tam Phú 8 XT 472TKY
Phan Bội Châu 5 Điện lực Tam Kỳ 14:30 - 15:45

13-05-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM TBA Phan Bội Châu 5 XT 472TKY
Thư viện Tam Kỳ Điện lực Tam Kỳ 08:15 - 09:30

13-05-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM TBA Thư Viện XT472TKY
Lý Thường Kiệt 1 Điện lực Tam Kỳ 06:45 - 08:00

13-05-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM TBA Lý Thường Kiệt 1 XT474TKY
Phan Châu Trinh 4 Điện lực Tam Kỳ 11:00 - 12:00

11-05-2024

Đấu lèo trụ 73XT 472TKY : sau công tác Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Rolex Beer Garden Điện lực Tam Kỳ 11:00 - 12:00

11-05-2024

Đấu lèo trụ 73XT 472TKY : sau công tác Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Điện lực Tam Kỳ 11:00 - 12:00

11-05-2024

Đấu lèo trụ 73XT 472TKY : sau công tác Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Lò Vôi 3 Điện lực Tam Kỳ 11:00 - 12:00

11-05-2024

Đấu lèo trụ 73XT 472TKY : sau công tác Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Xử lý nước thải Điện lực Tam Kỳ 11:00 - 12:00

11-05-2024

Đấu lèo trụ 73XT 472TKY : sau công tác Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Lò Vôi 1 Điện lực Tam Kỳ 11:00 - 12:00

11-05-2024

Đấu lèo trụ 73XT 472TKY : sau công tác Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Khu vui chơi Happyland Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 12:00

11-05-2024

Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
TT Thương Mại Tam kỳ T2 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 12:00

11-05-2024

Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Lò Vôi 2 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 12:00

11-05-2024

Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Lò Vôi 1 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 06:00

11-05-2024

Tháo lèo trụ 73XT 472TKY : Để Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Nguyễn Thái Học 2 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 12:00

11-05-2024

Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Lò Vôi 3 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 06:00

11-05-2024

Tháo lèo trụ 73XT 472TKY : Để Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Xử lý nước thải Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 06:00

11-05-2024

Tháo lèo trụ 73XT 472TKY : Để Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Ngân Hàng Công thương Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 12:00

11-05-2024

Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Phan Châu Trinh 4 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 06:00

11-05-2024

Tháo lèo trụ 73XT 472TKY : Để Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Phan Bội Châu 6 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 12:00

11-05-2024

Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
TT Thương Mại Tam Kỳ T1 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 12:00

11-05-2024

Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Thương mại dịch vụ Tam Kỳ Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 12:00

11-05-2024

Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Phan Bội Châu 4 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 12:00

11-05-2024

Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Phước Hòa 2 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 12:00

11-05-2024

Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
KDC Phước Hòa Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 12:00

11-05-2024

Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Phan Châu trinh 7 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 12:00

11-05-2024

Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Rolex Beer Garden Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 06:00

11-05-2024

Tháo lèo trụ 73XT 472TKY : Để Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Lê Duẩn 1 Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 12:00

11-05-2024

Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 06:00

11-05-2024

Tháo lèo trụ 73XT 472TKY : Để Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Ngân hàng Sacombank Điện lực Tam Kỳ 05:00 - 12:00

11-05-2024

Công ty Ngũ Hành Sơn thi công: - Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ, lắp thiết bị tại trụ 75 XDM XT472TKY - Thu hồi trụ 75 (cũ) XT 472TKY - San dây hạ thế trụ C-6 (trụ 75 XT 472TKY) qua trụ C-6 (trụ 75 XDM XT472TKY) TBA Phước Hòa 2, tách lưới trụ A-8, thu hồi dây A-8÷A-9 ĐZ hạ thế TBA Lò Vôi 2, chuyển công tơ trụ 75 qua trụ 75 XDM XT 472TKY * Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Tam Phú 11 Điện lực Tam Kỳ 07:30 - 10:00

09-05-2024

ĐL Tam Kỳ hoán chuyển MBA Tam Phú 11 XT472TKY
Phan Bội Châu 2 Điện lực Tam Kỳ 06:30 - 10:00

09-05-2024

ĐL Tam Kỳ hoán chuyển MBA Phan Bội Châu 2 XT472TKY
Đông Yên 3 Điện lực Tam Kỳ 06:30 - 10:00

07-05-2024

ĐL Tam Kỳ hoán chuyển MBA Đông Yên 3 XT474TKY
Trường Xuân 8 Điện lực Tam Kỳ 06:30 - 10:00

07-05-2024

ĐL Tam Kỳ hoán chuyển MBA Trường Xuân 8 XT473TKY
Tổ 4 P. An Sơn Điện lực Tam Kỳ 15:45 - 17:00

06-05-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM TBA Tổ 4 An Sơn XT472TKY
Phan Đình Phùng Điện lực Tam Kỳ 14:30 - 15:45

06-05-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM TBA Phan Đình Phùng XT472TKY
Tam Phú 5 Điện lực Tam Kỳ 08:15 - 09:30

06-05-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM TBA Tam Phú 5 XT472TKY
An Phú 1 Điện lực Tam Kỳ 06:45 - 08:00

06-05-2024

ĐL Tam Kỳ + XNDV Quảng Nam CBM TBA An Phú 1 XT472TKY

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật