Lịch cúp điện Bắc Trà My - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bắc Trà My - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Bắc Trà My - Quảng Nam

Lịch cúp điện Bắc Trà My - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bắc Trà My - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bắc Trà My - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TT Y Te Bac Tra My ĐL Trà My 06:00 - 11:00

08-10-2023

Điện lực Trà My: - Xử lý tiếp xúc tại đầu pha A TI 472T46 + pha A MC 331 TGK T46 + vệ sinh bảo dưỡng TGK T46 (Xử lý tiếp xúc phát nhiệt ngăn ngừa sự cố) - Kết hợp thay MBA Khối 4 XT 471T46 (XDCB)
TBA Chợ Bắc Trà My ĐL Trà My 06:00 - 11:00

08-10-2023

Điện lực Trà My: - Xử lý tiếp xúc tại đầu pha A TI 472T46 + pha A MC 331 TGK T46 + vệ sinh bảo dưỡng TGK T46 (Xử lý tiếp xúc phát nhiệt ngăn ngừa sự cố) - Kết hợp thay MBA Khối 4 XT 471T46 (XDCB)
TBA Thuế Bắc Trà My ĐL Trà My 06:00 - 11:00

08-10-2023

Điện lực Trà My: - Xử lý tiếp xúc tại đầu pha A TI 472T46 + pha A MC 331 TGK T46 + vệ sinh bảo dưỡng TGK T46 (Xử lý tiếp xúc phát nhiệt ngăn ngừa sự cố) - Kết hợp thay MBA Khối 4 XT 471T46 (XDCB)
Trạm Nông Nghiệp Bắc Trà My ĐL Trà My 06:00 - 11:00

08-10-2023

Điện lực Trà My: - Xử lý tiếp xúc tại đầu pha A TI 472T46 + pha A MC 331 TGK T46 + vệ sinh bảo dưỡng TGK T46 (Xử lý tiếp xúc phát nhiệt ngăn ngừa sự cố) - Kết hợp thay MBA Khối 4 XT 471T46 (XDCB)
TBA BHXH Bắc Trà My ĐL Trà My 06:00 - 11:00

08-10-2023

Điện lực Trà My: - Xử lý tiếp xúc tại đầu pha A TI 472T46 + pha A MC 331 TGK T46 + vệ sinh bảo dưỡng TGK T46 (Xử lý tiếp xúc phát nhiệt ngăn ngừa sự cố) - Kết hợp thay MBA Khối 4 XT 471T46 (XDCB)
TBA Uy Ban Bac Tra My ĐL Trà My 06:00 - 11:00

08-10-2023

Điện lực Trà My: - Xử lý tiếp xúc tại đầu pha A TI 472T46 + pha A MC 331 TGK T46 + vệ sinh bảo dưỡng TGK T46 (Xử lý tiếp xúc phát nhiệt ngăn ngừa sự cố) - Kết hợp thay MBA Khối 4 XT 471T46 (XDCB)
Lịch cúp điện Bắc Trà My - Quảng Nam

Lịch Cúp Điện Bắc Trà My Quảng Nam những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TT Y Te Bac Tra My ĐL Trà My 06:00 - 10:30

24-09-2023

- Điện lực Trà My: Xử lý tiếp xúc tại đầu pha A TI 472T46 + pha A MC 331 TGK T46; Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng TGK T46 (Xử lý tiếp xúc phát nhiệt ngăn ngừa sự cố)
TBA Chợ Bắc Trà My ĐL Trà My 06:00 - 10:30

24-09-2023

- Điện lực Trà My: Xử lý tiếp xúc tại đầu pha A TI 472T46 + pha A MC 331 TGK T46; Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng TGK T46 (Xử lý tiếp xúc phát nhiệt ngăn ngừa sự cố)
TBA Thuế Bắc Trà My ĐL Trà My 06:00 - 10:30

24-09-2023

- Điện lực Trà My: Xử lý tiếp xúc tại đầu pha A TI 472T46 + pha A MC 331 TGK T46; Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng TGK T46 (Xử lý tiếp xúc phát nhiệt ngăn ngừa sự cố)
Trạm Nông Nghiệp Bắc Trà My ĐL Trà My 06:00 - 10:30

24-09-2023

- Điện lực Trà My: Xử lý tiếp xúc tại đầu pha A TI 472T46 + pha A MC 331 TGK T46; Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng TGK T46 (Xử lý tiếp xúc phát nhiệt ngăn ngừa sự cố)
TBA BHXH Bắc Trà My ĐL Trà My 06:00 - 10:30

24-09-2023

- Điện lực Trà My: Xử lý tiếp xúc tại đầu pha A TI 472T46 + pha A MC 331 TGK T46; Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng TGK T46 (Xử lý tiếp xúc phát nhiệt ngăn ngừa sự cố)
TBA Uy Ban Bac Tra My ĐL Trà My 06:00 - 10:30

24-09-2023

- Điện lực Trà My: Xử lý tiếp xúc tại đầu pha A TI 472T46 + pha A MC 331 TGK T46; Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng TGK T46 (Xử lý tiếp xúc phát nhiệt ngăn ngừa sự cố)
TT Y Te Bac Tra My ĐL Trà My 06:15 - 08:45

22-08-2023

Điện lực Trà My + XNDV: CBM TBA TT Y tế XT 471T46
TT Y Te Bac Tra My Công ty Điện lực Quảng Nam 00:36 - 02:36

15-07-2023

TBA Chợ Bắc Trà My Công ty Điện lực Quảng Nam 00:36 - 02:36

15-07-2023

TBA Thuế Bắc Trà My Công ty Điện lực Quảng Nam 00:36 - 02:36

15-07-2023

Trạm Nông Nghiệp Bắc Trà My Công ty Điện lực Quảng Nam 00:36 - 02:36

15-07-2023

TBA BHXH Bắc Trà My Công ty Điện lực Quảng Nam 00:36 - 02:36

15-07-2023

TBA Uy Ban Bac Tra My Công ty Điện lực Quảng Nam 00:36 - 02:36

15-07-2023

TBA Uy Ban Bac Tra My ĐL Trà My 08:00 - 10:45

09-05-2023

ĐL Trà My thay MBA Ủy ban XT 471T46 (hoán chuyển CQT MBA)
TBA BHXH Bắc Trà My ĐL Trà My 09:45 - 11:45

22-04-2023

Điện lực Trà My +XNDV CBM TBA BHXT BTM 471T46 (CBM TBA CD khách hàng)
TBA Uy Ban Bac Tra My ĐL Trà My 07:45 - 10:45

19-04-2023

Điện lực Trà My thay MBA Ủy ban XT 471T46 (hoán chuyển CQT MBA)
TT Y Te Bac Tra My ĐL Trà My 15:00 - 17:00

05-04-2023

- Công ty nhân Vũ bảo hành MC 332 trạm 110kV Tam Kỳ. - ETC: + CBM thiết bị và thí nghiệm HT tiếp địa Trạm + Cấu hình F27 đi khóa F90 - CPSC: + Xử lý rỉ dầu MBAT2 trạm 110kV Tam Kỳ. + Thay thế TI132 pha B trạm 110kV Tam Kỳ. - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng thiết bị - Tổ SCADA test ETE về TTĐK
TBA Chợ Bắc Trà My ĐL Trà My 15:00 - 17:00

05-04-2023

- Công ty nhân Vũ bảo hành MC 332 trạm 110kV Tam Kỳ. - ETC: + CBM thiết bị và thí nghiệm HT tiếp địa Trạm + Cấu hình F27 đi khóa F90 - CPSC: + Xử lý rỉ dầu MBAT2 trạm 110kV Tam Kỳ. + Thay thế TI132 pha B trạm 110kV Tam Kỳ. - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng thiết bị - Tổ SCADA test ETE về TTĐK
TBA Thuế Bắc Trà My ĐL Trà My 15:00 - 17:00

05-04-2023

- Công ty nhân Vũ bảo hành MC 332 trạm 110kV Tam Kỳ. - ETC: + CBM thiết bị và thí nghiệm HT tiếp địa Trạm + Cấu hình F27 đi khóa F90 - CPSC: + Xử lý rỉ dầu MBAT2 trạm 110kV Tam Kỳ. + Thay thế TI132 pha B trạm 110kV Tam Kỳ. - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng thiết bị - Tổ SCADA test ETE về TTĐK
Trạm Nông Nghiệp Bắc Trà My ĐL Trà My 15:00 - 17:00

05-04-2023

- Công ty nhân Vũ bảo hành MC 332 trạm 110kV Tam Kỳ. - ETC: + CBM thiết bị và thí nghiệm HT tiếp địa Trạm + Cấu hình F27 đi khóa F90 - CPSC: + Xử lý rỉ dầu MBAT2 trạm 110kV Tam Kỳ. + Thay thế TI132 pha B trạm 110kV Tam Kỳ. - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng thiết bị - Tổ SCADA test ETE về TTĐK
TBA BHXH Bắc Trà My ĐL Trà My 15:00 - 17:00

05-04-2023

- Công ty nhân Vũ bảo hành MC 332 trạm 110kV Tam Kỳ. - ETC: + CBM thiết bị và thí nghiệm HT tiếp địa Trạm + Cấu hình F27 đi khóa F90 - CPSC: + Xử lý rỉ dầu MBAT2 trạm 110kV Tam Kỳ. + Thay thế TI132 pha B trạm 110kV Tam Kỳ. - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng thiết bị - Tổ SCADA test ETE về TTĐK
TBA Uy Ban Bac Tra My ĐL Trà My 15:00 - 17:00

05-04-2023

- Công ty nhân Vũ bảo hành MC 332 trạm 110kV Tam Kỳ. - ETC: + CBM thiết bị và thí nghiệm HT tiếp địa Trạm + Cấu hình F27 đi khóa F90 - CPSC: + Xử lý rỉ dầu MBAT2 trạm 110kV Tam Kỳ. + Thay thế TI132 pha B trạm 110kV Tam Kỳ. - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng thiết bị - Tổ SCADA test ETE về TTĐK
Trạm Nông Nghiệp Bắc Trà My ĐL Trà My 22:00 - 23:30

31-03-2023

- Công ty nhân Vũ bảo hành MC 332 trạm 110kV Tam Kỳ. - ETC: + CBM thiết bị và thí nghiệm HT tiếp địa Trạm + Cấu hình F27 đi khóa F90 - CPSC: + Xử lý rỉ dầu MBAT2 trạm 110kV Tam Kỳ. + Thay thế TI132 pha B trạm 110kV Tam Kỳ. - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng thiết bị - Tổ SCADA test ETE về TTĐK
TBA Thuế Bắc Trà My ĐL Trà My 22:00 - 23:30

31-03-2023

- Công ty nhân Vũ bảo hành MC 332 trạm 110kV Tam Kỳ. - ETC: + CBM thiết bị và thí nghiệm HT tiếp địa Trạm + Cấu hình F27 đi khóa F90 - CPSC: + Xử lý rỉ dầu MBAT2 trạm 110kV Tam Kỳ. + Thay thế TI132 pha B trạm 110kV Tam Kỳ. - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng thiết bị - Tổ SCADA test ETE về TTĐK
TBA Chợ Bắc Trà My ĐL Trà My 22:00 - 23:30

31-03-2023

- Công ty nhân Vũ bảo hành MC 332 trạm 110kV Tam Kỳ. - ETC: + CBM thiết bị và thí nghiệm HT tiếp địa Trạm + Cấu hình F27 đi khóa F90 - CPSC: + Xử lý rỉ dầu MBAT2 trạm 110kV Tam Kỳ. + Thay thế TI132 pha B trạm 110kV Tam Kỳ. - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng thiết bị - Tổ SCADA test ETE về TTĐK
TT Y Te Bac Tra My ĐL Trà My 22:00 - 23:30

31-03-2023

- Công ty nhân Vũ bảo hành MC 332 trạm 110kV Tam Kỳ. - ETC: + CBM thiết bị và thí nghiệm HT tiếp địa Trạm + Cấu hình F27 đi khóa F90 - CPSC: + Xử lý rỉ dầu MBAT2 trạm 110kV Tam Kỳ. + Thay thế TI132 pha B trạm 110kV Tam Kỳ. - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng thiết bị - Tổ SCADA test ETE về TTĐK
TBA BHXH Bắc Trà My ĐL Trà My 22:00 - 23:30

31-03-2023

- Công ty nhân Vũ bảo hành MC 332 trạm 110kV Tam Kỳ. - ETC: + CBM thiết bị và thí nghiệm HT tiếp địa Trạm + Cấu hình F27 đi khóa F90 - CPSC: + Xử lý rỉ dầu MBAT2 trạm 110kV Tam Kỳ. + Thay thế TI132 pha B trạm 110kV Tam Kỳ. - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng thiết bị - Tổ SCADA test ETE về TTĐK
TBA Uy Ban Bac Tra My ĐL Trà My 22:00 - 23:30

31-03-2023

- Công ty nhân Vũ bảo hành MC 332 trạm 110kV Tam Kỳ. - ETC: + CBM thiết bị và thí nghiệm HT tiếp địa Trạm + Cấu hình F27 đi khóa F90 - CPSC: + Xử lý rỉ dầu MBAT2 trạm 110kV Tam Kỳ. + Thay thế TI132 pha B trạm 110kV Tam Kỳ. - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng thiết bị - Tổ SCADA test ETE về TTĐK
TBA Uy Ban Bac Tra My Công ty Điện lực Quảng Nam 00:32 - 02:39

14-03-2023

TBA BHXH Bắc Trà My Công ty Điện lực Quảng Nam 00:32 - 02:39

14-03-2023

Trạm Nông Nghiệp Bắc Trà My Công ty Điện lực Quảng Nam 00:32 - 02:39

14-03-2023

TBA Thuế Bắc Trà My Công ty Điện lực Quảng Nam 00:32 - 02:39

14-03-2023

TBA Chợ Bắc Trà My Công ty Điện lực Quảng Nam 00:32 - 02:39

14-03-2023

TT Y Te Bac Tra My Công ty Điện lực Quảng Nam 00:32 - 02:39

14-03-2023

Trạm Nông Nghiệp Bắc Trà My ĐL Trà My 09:00 - 11:30

22-02-2023

Điện lực Trà My thay MBA TBA Nông Nghiệp XT 471T46 (hoán chuyển CQT)

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật