Lịch cúp điện Điện Bàn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Điện Bàn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Điện Bàn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Điện Bàn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Điện Bàn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Pepsico T2 ĐL Điện Bàn 07:30 - 10:30

02-04-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện bọc silicon lèo trụ 58/9/4 và tháo lèo trụ 58/9/7 XT 473ĐBA
May Hòa Thọ Điện Bàn T2 ĐL Điện Bàn 07:30 - 10:30

02-04-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện bọc silicon lèo trụ 58/9/4 và tháo lèo trụ 58/9/7 XT 473ĐBA
CTy may Hoà Thọ Điện Bàn ĐL Điện Bàn 07:30 - 10:30

02-04-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện bọc silicon lèo trụ 58/9/4 và tháo lèo trụ 58/9/7 XT 473ĐBA
Daikyo Ohta ĐL Điện Bàn 07:30 - 10:30

02-04-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện bọc silicon lèo trụ 58/9/4 và tháo lèo trụ 58/9/7 XT 473ĐBA
Nhôm đồng Điện phương. ĐL Điện Bàn 07:30 - 09:30

04-04-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện CBM và cải tạo dây TLV TBA Nhôm Đồng Điện Phương XT 471ĐBA
Trạm Gò Đinh ĐL Điện Bàn 09:30 - 11:00

04-04-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện CBM và cải tạo dây TLV TBA Gò Đinh XT 477HAN
Điện Thắng 5 ODA (T2) ĐL Điện Bàn 13:00 - 15:00

06-04-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện CBM và cải tạo dây TLV TBA Điện Thắng 5 ODA T2 XT 473ĐBA
Hà Tây 2 ĐL Điện Bàn 15:00 - 17:00

06-04-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện CBM và cải tạo dây TBA Hà Tây 2 XT 473ĐBA
Lịch cúp điện Điện Bàn - Quảng Nam

Lịch Cúp Điện Điện Bàn Quảng Nam những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ninh Hoà ĐL Điện Bàn 09:30 - 14:30

31-03-2023

Điện lực Điện Bàn + MTE thực hiện CBM TBA Gạch Ninh Hòa XT 475ĐBA
Quang Phường ĐL Điện Bàn 07:30 - 09:30

31-03-2023

Điện lực Điện Bàn + MTE thực hiện CBM TBA Quang Phường XT475 ĐBA
Khối 1 Vĩnh Điện ĐL Điện Bàn 07:30 - 09:30

31-03-2023

Hotline 2 thay FCO TBA Khối 1 Vĩnh Điện XT 477HAN
Câu Nhi Tây 2 ĐL Điện Bàn 09:30 - 11:00

28-03-2023

Điện lực Điện Bàn + MTE thực hiện CBM TBA Câu Nhi Tây 2 XT 471ĐBA
Điện Thắng 5 T3 ĐL Điện Bàn 07:30 - 09:30

28-03-2023

Điện lực Điện Bàn + MTE thực hiện CBM TBA Điện Thắng 5 T3 XT 471ĐBA
Vải Kỹ thuật T2 ĐL Điện Bàn 07:30 - 09:30

28-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI định kỳ, vệ sinh TBA Vải KT T2 XT 476ĐNĐN
May Hòa Thọ Điện Bàn T2 ĐL Điện Bàn 07:30 - 11:00

24-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay xà trụ 58/4 bọc silicon sứ trụ 58/2 đến 58/9, vệ sinh lèo trụ 58/9/1, tháo lèo trụ 58/9/7 XT 473ĐBA
Daikyo Ohta ĐL Điện Bàn 07:30 - 11:00

24-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay xà trụ 58/4 bọc silicon sứ trụ 58/2 đến 58/9, vệ sinh lèo trụ 58/9/1, tháo lèo trụ 58/9/7 XT 473ĐBA
CTy may Hoà Thọ Điện Bàn ĐL Điện Bàn 07:30 - 11:00

24-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay xà trụ 58/4 bọc silicon sứ trụ 58/2 đến 58/9, vệ sinh lèo trụ 58/9/1, tháo lèo trụ 58/9/7 XT 473ĐBA
Pepsico T2 ĐL Điện Bàn 07:30 - 11:00

24-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay xà trụ 58/4 bọc silicon sứ trụ 58/2 đến 58/9, vệ sinh lèo trụ 58/9/1, tháo lèo trụ 58/9/7 XT 473ĐBA
Thuỷ lợi hoá đất màu Khúc Luỹ ĐL Điện Bàn 07:30 - 10:45

23-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện SCTX: thay tủ điện TBA TLHĐM Khúc Lũy, thay coliê xà rỉ rét tại trụ 133/18/7 chụp silicon ĐZ từ trụ 133/18/7-133/18/18 XT 471ĐBA
Điện Ngọc 2-3 ĐL Điện Bàn 07:30 - 10:45

22-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện xử lý thay hạt hút ẩm, vệ sinh đầu cực MBA, chuyển cấp điện chiếu sang ra sau Apt tổng và thay khóa néo ABC ĐZ hạ thế TBA Điện Ngọc 2-3 tại trụ: C1 XT 482ĐNĐN
Nhị Dinh 2 ĐL Điện Bàn 09:30 - 11:00

21-03-2023

Điện lực Điện Bàn + MTE thực hiện CBM TBA Nhị Dinh 2 XT 471ĐBA
Câu Lâu ĐL Điện Bàn 07:30 - 09:15

21-03-2023

Điện lực Điện Bàn + MTE thực hiện CBM TBA Câu Lâu XT 471ĐBA
Điện Nam 2-3 ĐL Điện Bàn 00:55 - 01:05

16-03-2023

Chuyển kết lưới
Điện Nam 2-1 ĐL Điện Bàn 00:55 - 01:05

16-03-2023

Chuyển kết lưới
Điện Nam 2-4 ĐL Điện Bàn 00:55 - 01:05

16-03-2023

Chuyển kết lưới
773 Điện Nam ĐL Điện Bàn 00:55 - 01:05

16-03-2023

Chuyển kết lưới
Điện Nam 2-2 ĐL Điện Bàn 00:55 - 01:05

16-03-2023

Chuyển kết lưới
Khu phố chợ Điện Nam Trung ĐL Điện Bàn 00:55 - 01:05

16-03-2023

Chuyển kết lưới
Khối 5 Điện Nam Trung ĐL Điện Bàn 00:55 - 01:05

16-03-2023

Chuyển kết lưới
Quảng Lăng 2 ĐL Điện Bàn 00:55 - 01:05

16-03-2023

Chuyển kết lưới
Võ Như Hưng ĐL Điện Bàn 00:55 - 01:05

16-03-2023

Chuyển kết lưới
KPC Điện Nam Trung T2 ĐL Điện Bàn 00:55 - 01:05

16-03-2023

Chuyển kết lưới
KDC Bình An 2 ĐL Điện Bàn 00:55 - 01:05

16-03-2023

Chuyển kết lưới
KDC 2A ĐN-ĐN ĐL Điện Bàn 00:30 - 00:40

16-03-2023

Chuyển kết lưới
Điện Thắng Bắc ĐL Điện Bàn 00:30 - 00:40

16-03-2023

Chuyển kết lưới
Điện Thắng 3 - ODA ĐL Điện Bàn 00:30 - 00:40

16-03-2023

Chuyển kết lưới
Gỗ Điện BÀn ĐL Điện Bàn 00:30 - 00:40

16-03-2023

Chuyển kết lưới
Viêm Tây 2 ĐL Điện Bàn 00:30 - 00:40

16-03-2023

Chuyển kết lưới
Bồ Mưng 2 ĐL Điện Bàn 00:30 - 00:40

16-03-2023

Chuyển kết lưới
Bồ Mưng 1 ĐL Điện Bàn 00:30 - 00:40

16-03-2023

Chuyển kết lưới
Bồ Mưng 3 ĐL Điện Bàn 00:30 - 00:40

16-03-2023

Chuyển kết lưới
Điện Thắng 2 - ODA ĐL Điện Bàn 00:30 - 00:40

16-03-2023

Chuyển kết lưới
Điện Thắng 3 ĐL Điện Bàn 00:30 - 00:40

16-03-2023

Chuyển kết lưới
Trạm xử lý nước thải KCN ĐN-ĐN ĐL Điện Bàn 00:30 - 00:40

16-03-2023

Chuyển kết lưới
Điện Ngọc 1-1 ĐL Điện Bàn 00:30 - 00:40

16-03-2023

Chuyển kết lưới
Bơm Tứ Câu. ĐL Điện Bàn 00:30 - 00:40

16-03-2023

Chuyển kết lưới
Cty CP Đạt Phương (cầu ĐH7) ĐL Điện Bàn 00:30 - 00:40

16-03-2023

Chuyển kết lưới
Giống cây trồng trung ương ĐL Điện Bàn 00:30 - 00:40

16-03-2023

Chuyển kết lưới
Bưu điện - Điện Thắng ĐL Điện Bàn 00:30 - 00:40

16-03-2023

Chuyển kết lưới
Quang Nguyễn ĐL Điện Bàn 00:30 - 00:40

16-03-2023

Chuyển kết lưới
Trần Thị Lý ĐL Điện Bàn 13:30 - 16:00

14-03-2023

Điện lực Điện Bàn + MTE thực hiện CBM TBA Trần Thị Lý XT471 ĐBA
Quang Phường ĐL Điện Bàn 09:30 - 11:15

14-03-2023

Điện lực Điện Bàn + MTE thực hiện CBM TBA Quang Phường XT475 ĐBA
Tứ Câu ĐL Điện Bàn 07:30 - 09:15

14-03-2023

Điện lực Điện Bàn + MTE thực hiện CBM TBA Tứ Câu XT 482ĐNĐN
Mắm Tuyết Hạnh ĐL Điện Bàn 09:30 - 11:30

13-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI định kỳ TBA Mắm Tuyết Hạnh XT 475ĐBA
Điện Thọ 2-2 ĐL Điện Bàn 07:30 - 09:30

13-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI ĐK TBA Điện Thọ 2-2 XT475 ĐBA
Điện Thắng 4-2 ĐL Điện Bàn 09:30 - 11:30

10-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện CBM TBA Điện Thắng 4-2 XT 473ĐBA
Chiếu sáng SS2 ĐL Điện Bàn 07:30 - 09:30

10-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện CBM TBA Chiếu sáng SS2 XT 471ĐBA
Điện Thắng 5 - ODA ĐL Điện Bàn 07:30 - 11:00

09-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện vệ sinh, xử lý tiếp xúc đầu cực trung, hạ thế MBA và xử lý cáp tổng nứt vỏ mất an toàn TBA Điện Thắng 5 ODA T1 XT 473ĐBA
KPC Điện Ngọc 2 T1 ĐL Điện Bàn 07:30 - 11:00

09-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TLV tầng trên, xử lý cáp tổng nứt vỏ TBA Thôn 3 Điện Ngọc XT 482ĐNĐN
Thôn 3 Điện Ngọc ĐL Điện Bàn 07:30 - 11:00

09-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TLV tầng trên, xử lý cáp tổng nứt vỏ TBA Thôn 3 Điện Ngọc XT 482ĐNĐN
Điện Phước 2-1 ĐL Điện Bàn 07:30 - 11:00

07-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện vệ sinh, xử lý tiếp xúc đầu cực trung, hạ thế MBA và xử lý cáp ABC nứt vỏ mất an toàn tại trụ A1 thuộc TBA Điện Phước 2-1 XT 471ĐBA
Con đường xanh T2 ĐL Điện Bàn 07:30 - 10:00

04-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI định kỳ TBA Con đường xanh T2 XT 481ĐNĐN
Công ty CP nhựa Đồng Nai MT ĐL Điện Bàn 07:30 - 10:30

04-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI định kỳ TBA Nhựa Đồng Nai XT 474ĐNĐN
CTy Nguồn Lực Miền Trung ĐL Điện Bàn 07:30 - 10:00

04-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI định kỳ TBA Nguồn lực Miền Trung XT 481ĐNĐN
Kỹ thuật Vải VN ĐL Điện Bàn 09:30 - 11:30

03-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI định kỳ TBA Vải KT T1 XT 477ĐNĐN
Dệt lưới Hồng Hải ĐL Điện Bàn 09:30 - 11:30

03-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI định kỳ TBA Dệt lưới Hồng Hải XT 474ĐNĐN
Relats ĐL Điện Bàn 07:30 - 09:30

03-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI định kỳ TBA Relats XT 476ĐNĐN
Cty TNHH Thuỷ Sản Miền Trung ĐL Điện Bàn 07:30 - 09:30

03-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI định kỳ TBA Thủy sản MT XT 474ĐNĐN
Ninh Hoà ĐL Điện Bàn 15:00 - 17:00

02-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện CBM TBA Gạch Ninh Hòa XT 475ĐBA
Việt Long ĐL Điện Bàn 13:00 - 15:00

02-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện CBM TBA Việt Long XT 473ĐBA
CTy MAKITECH ĐL Điện Bàn 13:00 - 15:30

02-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI định kỳ TBA Makitech XT 476ĐNĐN
Phan Châu Trinh 3 ĐL Điện Bàn 09:45 - 11:30

02-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI định kỳ TBA Phan Châu Trinh 3 XT 482ĐNĐN
UNI-PRE T4 ĐL Điện Bàn 09:30 - 11:30

02-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện CBM TBA UNI Prisedent T4 XT 476ĐNĐN
Việt Hoa T4 ĐL Điện Bàn 07:30 - 09:30

02-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện CBM TBA Việt Hoa T4 XT 474ĐNĐN
Việt Hoa T3 ĐL Điện Bàn 07:30 - 09:30

02-03-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI định kỳ TBA Việt Hoa T3 XT 474ĐNĐN
Thôn 5 Điện Ngọc ĐL Điện Bàn 07:30 - 11:00

28-02-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện xử lý điểm mất an toàn, thay dây trung thế sau FCO tại TBA Thôn 5 Điện Ngọc, thu hồi trụ không sử dụng 155/7 XT 482ĐNĐN
Tứ Ngân ĐL Điện Bàn 07:30 - 11:00

28-02-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện xử lý điểm mất an toàn, thay dây trung thế sau FCO tại TBA Thôn 5 Điện Ngọc, thu hồi trụ không sử dụng 155/7 XT 482ĐNĐN
Dana Home Land ĐL Điện Bàn 09:30 - 11:30

24-02-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI định kỳ TBA Dana Homeland XT 482ĐNĐN
KĐT mới số 3 ĐN-ĐN (T1) ĐL Điện Bàn 07:30 - 10:00

24-02-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện nâng dung lượng tủ đo đếm khách hàng đấu nối tại TBA KĐT số 3 ĐNĐN-T1 XT 482ĐNĐN
Nhà máy nước ĐL Điện Bàn 09:30 - 11:30

23-02-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI định kỳ TBA NMN KCN XT 474ĐNĐN
Cty Thức Ăn Thuỷ Sản Việt Hoa (T2) ĐL Điện Bàn 09:30 - 11:30

23-02-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI định kỳ TBA Việt Hoa T2 XT 474ĐNĐN
Bơm Điện Phước 2 ĐL Điện Bàn 09:30 - 11:30

21-02-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI định kỳ TBA Bơm Điện Phước 2 XT 471ĐBA
CSSX Nguyễn Ái Việt ĐL Điện Bàn 09:30 - 11:30

21-02-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI định kỳ TBA Nguyễn Ái Việt XT 482ĐNĐN
Viêm Trung 2 ĐL Điện Bàn 07:30 - 09:30

21-02-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI định kỳ TBA Viêm Trung 2 XT 482ĐNĐN
Bơm Điện Phước 1 ĐL Điện Bàn 07:30 - 09:30

21-02-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI định kỳ TBA Bơm Điện Phước XT 471ĐBA
GKN Điện Bàn ĐL Hội An 15:00 - 17:00

20-02-2023

Điện Lực Hội An thay TI định kỳ Công Ty Cổ Phần GKN Điện Bàn XT 480-ĐNĐN
Phòng khám ĐK KCN ĐL Điện Bàn 09:30 - 11:30

17-02-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI ĐK TBA PKĐK Khu công Nghiệp XT 480ĐNĐN
Giấy Sài Gòn T3 ĐL Điện Bàn 07:30 - 10:00

17-02-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI ĐK TBA Giấy Sài Gòn T3 XT 483ĐNĐN
KĐT mới số 3 ĐN-ĐN (T3) ĐL Điện Bàn 09:30 - 11:30

16-02-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện CBM TBA KĐT số 3 T3 XT 482ĐNĐN
2B-3 Điện Ngọc ĐL Điện Bàn 07:30 - 09:30

16-02-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện CBM TBA 2B-3 Điện Ngọc XT 482ĐNĐN
Điện Thọ 2-2 ĐL Điện Bàn 09:30 - 11:30

14-02-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI ĐK TBA Điện Thọ 2-2 XT475 ĐBA
Đức Ký ĐL Điện Bàn 09:30 - 11:30

14-02-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI ĐK TBA Đức Ký XT475 ĐBA
Điện Thọ 2-1 ĐL Điện Bàn 07:30 - 09:30

14-02-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI ĐK TBA Điện Thọ 2-1 XT475 ĐBA
Thôn Tây - Điện Thọ ĐL Điện Bàn 07:30 - 09:30

14-02-2023

Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI ĐK TBA Thôn Tây Điện Thọ XT475 ĐBA
Đo đếm VBL Quảng Nam ĐL Điện Bàn 18:00 - 18:15

12-02-2023

khôi phục tụ bù trụ 12/5 XT 483 E ĐNĐN
Gạch Đồng Tâm T1 ĐL Điện Bàn 18:00 - 18:15

12-02-2023

khôi phục tụ bù trụ 12/5 XT 483 E ĐNĐN
Gạch Đồng Tâm T2 ĐL Điện Bàn 18:00 - 18:15

12-02-2023

khôi phục tụ bù trụ 12/5 XT 483 E ĐNĐN
Giày Ricker cơ sở 1-1 ĐL Điện Bàn 18:00 - 18:15

12-02-2023

khôi phục tụ bù trụ 12/5 XT 483 E ĐNĐN
Bao bì Đồng Tâm ĐL Điện Bàn 18:00 - 18:15

12-02-2023

khôi phục tụ bù trụ 12/5 XT 483 E ĐNĐN
Ricker 1-2 ĐL Điện Bàn 18:00 - 18:15

12-02-2023

khôi phục tụ bù trụ 12/5 XT 483 E ĐNĐN
Gạch Đồng Tâm ĐL Điện Bàn 18:00 - 18:15

12-02-2023

khôi phục tụ bù trụ 12/5 XT 483 E ĐNĐN
Cty Piston ĐL Điện Bàn 18:00 - 18:15

12-02-2023

khôi phục tụ bù trụ 12/5 XT 483 E ĐNĐN
Cty TNHH May Tây Bắc ĐL Điện Bàn 18:00 - 18:15

12-02-2023

khôi phục tụ bù trụ 12/5 XT 483 E ĐNĐN
Cty TNHH VBL Quảng Nam ĐL Điện Bàn 18:00 - 18:15

12-02-2023

khôi phục tụ bù trụ 12/5 XT 483 E ĐNĐN
Nhựa Quang Minh ĐL Điện Bàn 18:00 - 18:15

12-02-2023

khôi phục tụ bù trụ 12/5 XT 483 E ĐNĐN
Cty TNHH Tân Nam Ngọc ĐL Điện Bàn 18:00 - 18:15

12-02-2023

khôi phục tụ bù trụ 12/5 XT 483 E ĐNĐN
InterCare ĐL Điện Bàn 18:00 - 18:15

12-02-2023

khôi phục tụ bù trụ 12/5 XT 483 E ĐNĐN
Nhà máy nước ĐL Điện Bàn 17:30 - 17:45

12-02-2023

khôi phục tụ bù trụ 44 XT 474 ĐNĐN

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật