Lịch cúp điện Phước Sơn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phước Sơn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Phước Sơn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phước Sơn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phước Sơn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bảo hiểm xã hội Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 15:00 - 18:00

05-06-2023

Điện lực Hiệp Đức: Thay công tơ đấu trực tiếp tại tủ điện TBA Bảo Hiểm Xã Hội Phước Sơn XT 471PSO
Lịch cúp điện Phước Sơn - Quảng Nam

Lịch Cúp Điện Phước Sơn Quảng Nam những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Phước Sơn 5 ĐL Hiệp Đức 15:00 - 19:00

02-05-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 2 ĐL Hiệp Đức 15:00 - 19:00

02-05-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 3 ĐL Hiệp Đức 15:00 - 19:00

02-05-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 4 ĐL Hiệp Đức 15:00 - 19:00

02-05-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 1 ĐL Hiệp Đức 15:00 - 19:00

02-05-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 6 ĐL Hiệp Đức 15:00 - 19:00

02-05-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 6.1 ĐL Hiệp Đức 15:00 - 19:00

02-05-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 3.1 ĐL Hiệp Đức 15:00 - 19:00

02-05-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 8 ĐL Hiệp Đức 15:00 - 19:00

02-05-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Công ty TNHH Vàng Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 15:00 - 19:00

02-05-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
TT Y Tế Huyện Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 15:00 - 19:00

02-05-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Bưu Điện Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 15:00 - 19:00

02-05-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Ánh Sáng Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 15:00 - 19:00

02-05-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Bảo hiểm xã hội Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 15:00 - 19:00

02-05-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 2 ĐL Hiệp Đức 06:00 - 12:00

16-04-2023

- Điện lực Hiệp Đức: + Thay Apt tổng tại tủ điện TBA Phước Sơn 2 XT 471PSO. + CBM, thay roan MBA, thay công tơ định kỳ, thay TLV pha B bị hỏng tại TBA AS Phước Sơn XT 471PSO - Cắt điện giảm tải để phục vụ cắt điện công tác theo đề nghị của NMTĐ Đak Mi
Phước Sơn 5 ĐL Hiệp Đức 05:00 - 07:00

13-04-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 2 ĐL Hiệp Đức 05:00 - 07:00

13-04-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 3 ĐL Hiệp Đức 05:00 - 07:00

13-04-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 4 ĐL Hiệp Đức 05:00 - 07:00

13-04-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 1 ĐL Hiệp Đức 05:00 - 07:00

13-04-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 6 ĐL Hiệp Đức 05:00 - 07:00

13-04-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 6.1 ĐL Hiệp Đức 05:00 - 07:00

13-04-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 3.1 ĐL Hiệp Đức 05:00 - 07:00

13-04-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 8 ĐL Hiệp Đức 05:00 - 07:00

13-04-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Công ty TNHH Vàng Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 05:00 - 07:00

13-04-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
TT Y Tế Huyện Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 05:00 - 07:00

13-04-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Bưu Điện Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 05:00 - 07:00

13-04-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Ánh Sáng Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 05:00 - 07:00

13-04-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Bảo hiểm xã hội Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 05:00 - 07:00

13-04-2023

Chuyển tải phục vụ Công ty TĐ Đăk Mi công tác sửa, bảo dưỡng MBA AT7 từ ngày 13/04/2023 đến ngày 02/05/2023 (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 5 ĐL Hiệp Đức 05:30 - 09:30

09-04-2023

- Điện lực Hiệp Đức: + Đấu lèo nối với đoạn ĐZ không sử dụng đi chung cột tầng trên tại vị trí trụ C7 471-473PSO và trụ 15 XT 473/PSO . Bọc cách điện silicon các vị trí cách điện đứng từ trụ số 8 đến trụ 14 XT 473/PSO trạm 110 KV Phước Sơn. + Thu hồi dây dẫn không sử dụng trên trụ: từ trụ số 7 đến trụ 8 ĐZ 22kV XT 471/PSO. (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 2 ĐL Hiệp Đức 05:30 - 09:30

09-04-2023

- Điện lực Hiệp Đức: + Đấu lèo nối với đoạn ĐZ không sử dụng đi chung cột tầng trên tại vị trí trụ C7 471-473PSO và trụ 15 XT 473/PSO . Bọc cách điện silicon các vị trí cách điện đứng từ trụ số 8 đến trụ 14 XT 473/PSO trạm 110 KV Phước Sơn. + Thu hồi dây dẫn không sử dụng trên trụ: từ trụ số 7 đến trụ 8 ĐZ 22kV XT 471/PSO. (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 3 ĐL Hiệp Đức 05:30 - 09:30

09-04-2023

- Điện lực Hiệp Đức: + Đấu lèo nối với đoạn ĐZ không sử dụng đi chung cột tầng trên tại vị trí trụ C7 471-473PSO và trụ 15 XT 473/PSO . Bọc cách điện silicon các vị trí cách điện đứng từ trụ số 8 đến trụ 14 XT 473/PSO trạm 110 KV Phước Sơn. + Thu hồi dây dẫn không sử dụng trên trụ: từ trụ số 7 đến trụ 8 ĐZ 22kV XT 471/PSO. (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 4 ĐL Hiệp Đức 05:30 - 09:30

09-04-2023

- Điện lực Hiệp Đức: + Đấu lèo nối với đoạn ĐZ không sử dụng đi chung cột tầng trên tại vị trí trụ C7 471-473PSO và trụ 15 XT 473/PSO . Bọc cách điện silicon các vị trí cách điện đứng từ trụ số 8 đến trụ 14 XT 473/PSO trạm 110 KV Phước Sơn. + Thu hồi dây dẫn không sử dụng trên trụ: từ trụ số 7 đến trụ 8 ĐZ 22kV XT 471/PSO. (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 1 ĐL Hiệp Đức 05:30 - 09:30

09-04-2023

- Điện lực Hiệp Đức: + Đấu lèo nối với đoạn ĐZ không sử dụng đi chung cột tầng trên tại vị trí trụ C7 471-473PSO và trụ 15 XT 473/PSO . Bọc cách điện silicon các vị trí cách điện đứng từ trụ số 8 đến trụ 14 XT 473/PSO trạm 110 KV Phước Sơn. + Thu hồi dây dẫn không sử dụng trên trụ: từ trụ số 7 đến trụ 8 ĐZ 22kV XT 471/PSO. (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 6 ĐL Hiệp Đức 05:30 - 09:30

09-04-2023

- Điện lực Hiệp Đức: + Đấu lèo nối với đoạn ĐZ không sử dụng đi chung cột tầng trên tại vị trí trụ C7 471-473PSO và trụ 15 XT 473/PSO . Bọc cách điện silicon các vị trí cách điện đứng từ trụ số 8 đến trụ 14 XT 473/PSO trạm 110 KV Phước Sơn. + Thu hồi dây dẫn không sử dụng trên trụ: từ trụ số 7 đến trụ 8 ĐZ 22kV XT 471/PSO. (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 6.1 ĐL Hiệp Đức 05:30 - 09:30

09-04-2023

- Điện lực Hiệp Đức: + Đấu lèo nối với đoạn ĐZ không sử dụng đi chung cột tầng trên tại vị trí trụ C7 471-473PSO và trụ 15 XT 473/PSO . Bọc cách điện silicon các vị trí cách điện đứng từ trụ số 8 đến trụ 14 XT 473/PSO trạm 110 KV Phước Sơn. + Thu hồi dây dẫn không sử dụng trên trụ: từ trụ số 7 đến trụ 8 ĐZ 22kV XT 471/PSO. (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 3.1 ĐL Hiệp Đức 05:30 - 09:30

09-04-2023

- Điện lực Hiệp Đức: + Đấu lèo nối với đoạn ĐZ không sử dụng đi chung cột tầng trên tại vị trí trụ C7 471-473PSO và trụ 15 XT 473/PSO . Bọc cách điện silicon các vị trí cách điện đứng từ trụ số 8 đến trụ 14 XT 473/PSO trạm 110 KV Phước Sơn. + Thu hồi dây dẫn không sử dụng trên trụ: từ trụ số 7 đến trụ 8 ĐZ 22kV XT 471/PSO. (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Phước Sơn 8 ĐL Hiệp Đức 05:30 - 09:30

09-04-2023

- Điện lực Hiệp Đức: + Đấu lèo nối với đoạn ĐZ không sử dụng đi chung cột tầng trên tại vị trí trụ C7 471-473PSO và trụ 15 XT 473/PSO . Bọc cách điện silicon các vị trí cách điện đứng từ trụ số 8 đến trụ 14 XT 473/PSO trạm 110 KV Phước Sơn. + Thu hồi dây dẫn không sử dụng trên trụ: từ trụ số 7 đến trụ 8 ĐZ 22kV XT 471/PSO. (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
TT Y Tế Huyện Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 05:30 - 09:30

09-04-2023

- Điện lực Hiệp Đức: + Đấu lèo nối với đoạn ĐZ không sử dụng đi chung cột tầng trên tại vị trí trụ C7 471-473PSO và trụ 15 XT 473/PSO . Bọc cách điện silicon các vị trí cách điện đứng từ trụ số 8 đến trụ 14 XT 473/PSO trạm 110 KV Phước Sơn. + Thu hồi dây dẫn không sử dụng trên trụ: từ trụ số 7 đến trụ 8 ĐZ 22kV XT 471/PSO. (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Bưu Điện Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 05:30 - 09:30

09-04-2023

- Điện lực Hiệp Đức: + Đấu lèo nối với đoạn ĐZ không sử dụng đi chung cột tầng trên tại vị trí trụ C7 471-473PSO và trụ 15 XT 473/PSO . Bọc cách điện silicon các vị trí cách điện đứng từ trụ số 8 đến trụ 14 XT 473/PSO trạm 110 KV Phước Sơn. + Thu hồi dây dẫn không sử dụng trên trụ: từ trụ số 7 đến trụ 8 ĐZ 22kV XT 471/PSO. (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Ánh Sáng Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 05:30 - 09:30

09-04-2023

- Điện lực Hiệp Đức: + Đấu lèo nối với đoạn ĐZ không sử dụng đi chung cột tầng trên tại vị trí trụ C7 471-473PSO và trụ 15 XT 473/PSO . Bọc cách điện silicon các vị trí cách điện đứng từ trụ số 8 đến trụ 14 XT 473/PSO trạm 110 KV Phước Sơn. + Thu hồi dây dẫn không sử dụng trên trụ: từ trụ số 7 đến trụ 8 ĐZ 22kV XT 471/PSO. (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Bảo hiểm xã hội Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 05:30 - 09:30

09-04-2023

- Điện lực Hiệp Đức: + Đấu lèo nối với đoạn ĐZ không sử dụng đi chung cột tầng trên tại vị trí trụ C7 471-473PSO và trụ 15 XT 473/PSO . Bọc cách điện silicon các vị trí cách điện đứng từ trụ số 8 đến trụ 14 XT 473/PSO trạm 110 KV Phước Sơn. + Thu hồi dây dẫn không sử dụng trên trụ: từ trụ số 7 đến trụ 8 ĐZ 22kV XT 471/PSO. (Theo đề nghi cắt điện của KH (NMTĐ Đăk Mi)
Bảo hiểm xã hội Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 06:20 - 09:40

03-04-2023

Cắt điện phục vụ công tác bảo dưỡng MBA (TSKH) theo kiến nghị của khách hàng, không ảnh hưởng mất điện khách hàng khác Điện lực Hiệp Đức: CBM, thay roan tại MBA và vệ sinh tại tủ điện TBA Bảo Hiểm Xã Hội Phước Sơn XT 471/Phước Sơn
Phước Sơn 4 ĐL Hiệp Đức 07:30 - 11:00

14-03-2023

Điện lực Hiệp Đức: Xử lý mô ve tiếp xúc ghíp trung áp, tách dây tiếp địa TLV, vệ sinh TBA, thay dây tóm cổ, vệ sinh sứ đứng từ trụ 33/2 đến TBA Phước Sơn 4 (trụ 33/9) XT 471/Phước Sơn.
Phước Sơn 5 ĐL Hiệp Đức 18:00 - 20:00

19-02-2023

Cắt MC 471 PSO chuyển tải phục vụ công tác 110kV Phước Sơn
Phước Sơn 2 ĐL Hiệp Đức 18:00 - 20:00

19-02-2023

Cắt MC 471 PSO chuyển tải phục vụ công tác 110kV Phước Sơn
Phước Sơn 3 ĐL Hiệp Đức 18:00 - 20:00

19-02-2023

Cắt MC 471 PSO chuyển tải phục vụ công tác 110kV Phước Sơn
Phước Sơn 4 ĐL Hiệp Đức 18:00 - 20:00

19-02-2023

Cắt MC 471 PSO chuyển tải phục vụ công tác 110kV Phước Sơn
Phước Sơn 1 ĐL Hiệp Đức 18:00 - 20:00

19-02-2023

Cắt MC 471 PSO chuyển tải phục vụ công tác 110kV Phước Sơn
Phước Sơn 6 ĐL Hiệp Đức 18:00 - 20:00

19-02-2023

Cắt MC 471 PSO chuyển tải phục vụ công tác 110kV Phước Sơn
Phước Sơn 6.1 ĐL Hiệp Đức 18:00 - 20:00

19-02-2023

Cắt MC 471 PSO chuyển tải phục vụ công tác 110kV Phước Sơn
Phước Sơn 3.1 ĐL Hiệp Đức 18:00 - 20:00

19-02-2023

Cắt MC 471 PSO chuyển tải phục vụ công tác 110kV Phước Sơn
Phước Sơn 8 ĐL Hiệp Đức 18:00 - 20:00

19-02-2023

Cắt MC 471 PSO chuyển tải phục vụ công tác 110kV Phước Sơn
TT Y Tế Huyện Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 18:00 - 20:00

19-02-2023

Cắt MC 471 PSO chuyển tải phục vụ công tác 110kV Phước Sơn
Bưu Điện Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 18:00 - 20:00

19-02-2023

Cắt MC 471 PSO chuyển tải phục vụ công tác 110kV Phước Sơn
Ánh Sáng Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 18:00 - 20:00

19-02-2023

Cắt MC 471 PSO chuyển tải phục vụ công tác 110kV Phước Sơn
Bảo hiểm xã hội Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 18:00 - 20:00

19-02-2023

Cắt MC 471 PSO chuyển tải phục vụ công tác 110kV Phước Sơn
Phước Sơn 5 ĐL Hiệp Đức 05:00 - 13:00

19-02-2023

Điện lực Hiệp Đức: - Kẹp tăng cường lèo tại trụ 12 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Lắp cờ tiếp địa ngọn tại trụ 28/4 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Phước Minh, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Bưu Điện Phước Sơn tại trụ 28/5 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Xử lý mô ve tiếp xúc ghíp trung áp, đầu trên Apt tổng, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Phước Sơn 2 tại trụ 28/6 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Dựng cột, lắp xà, sứ để nâng độ cao pha - đất ĐZ 22kV NR Phước Đức XT 471/Phước Sơn tại trụ 108/38A. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Ánh Sáng Phước Sơn tại trụ 28/7 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - CBM tụ bù trung áp tại trụ 78 XT 471/Phước Sơn. - CBM, tách dây tiếp địa TLV TBA Xà Ê tại trụ 238 XT 471/Phước Sơn. Công ty TNHH XD Dũng Thành: Thay chụp đầu cột tại trụ 69B ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. (Kết hợp công tác mục I.3)
Phước Sơn 2 ĐL Hiệp Đức 05:00 - 13:00

19-02-2023

Điện lực Hiệp Đức: - Kẹp tăng cường lèo tại trụ 12 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Lắp cờ tiếp địa ngọn tại trụ 28/4 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Phước Minh, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Bưu Điện Phước Sơn tại trụ 28/5 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Xử lý mô ve tiếp xúc ghíp trung áp, đầu trên Apt tổng, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Phước Sơn 2 tại trụ 28/6 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Dựng cột, lắp xà, sứ để nâng độ cao pha - đất ĐZ 22kV NR Phước Đức XT 471/Phước Sơn tại trụ 108/38A. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Ánh Sáng Phước Sơn tại trụ 28/7 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - CBM tụ bù trung áp tại trụ 78 XT 471/Phước Sơn. - CBM, tách dây tiếp địa TLV TBA Xà Ê tại trụ 238 XT 471/Phước Sơn. Công ty TNHH XD Dũng Thành: Thay chụp đầu cột tại trụ 69B ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. (Kết hợp công tác mục I.3)
Phước Sơn 3 ĐL Hiệp Đức 05:00 - 13:00

19-02-2023

Điện lực Hiệp Đức: - Kẹp tăng cường lèo tại trụ 12 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Lắp cờ tiếp địa ngọn tại trụ 28/4 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Phước Minh, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Bưu Điện Phước Sơn tại trụ 28/5 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Xử lý mô ve tiếp xúc ghíp trung áp, đầu trên Apt tổng, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Phước Sơn 2 tại trụ 28/6 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Dựng cột, lắp xà, sứ để nâng độ cao pha - đất ĐZ 22kV NR Phước Đức XT 471/Phước Sơn tại trụ 108/38A. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Ánh Sáng Phước Sơn tại trụ 28/7 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - CBM tụ bù trung áp tại trụ 78 XT 471/Phước Sơn. - CBM, tách dây tiếp địa TLV TBA Xà Ê tại trụ 238 XT 471/Phước Sơn. Công ty TNHH XD Dũng Thành: Thay chụp đầu cột tại trụ 69B ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. (Kết hợp công tác mục I.3)
Phước Sơn 4 ĐL Hiệp Đức 05:00 - 13:00

19-02-2023

Điện lực Hiệp Đức: - Kẹp tăng cường lèo tại trụ 12 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Lắp cờ tiếp địa ngọn tại trụ 28/4 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Phước Minh, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Bưu Điện Phước Sơn tại trụ 28/5 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Xử lý mô ve tiếp xúc ghíp trung áp, đầu trên Apt tổng, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Phước Sơn 2 tại trụ 28/6 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Dựng cột, lắp xà, sứ để nâng độ cao pha - đất ĐZ 22kV NR Phước Đức XT 471/Phước Sơn tại trụ 108/38A. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Ánh Sáng Phước Sơn tại trụ 28/7 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - CBM tụ bù trung áp tại trụ 78 XT 471/Phước Sơn. - CBM, tách dây tiếp địa TLV TBA Xà Ê tại trụ 238 XT 471/Phước Sơn. Công ty TNHH XD Dũng Thành: Thay chụp đầu cột tại trụ 69B ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. (Kết hợp công tác mục I.3)
Phước Sơn 1 ĐL Hiệp Đức 05:00 - 13:00

19-02-2023

Điện lực Hiệp Đức: - Kẹp tăng cường lèo tại trụ 12 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Lắp cờ tiếp địa ngọn tại trụ 28/4 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Phước Minh, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Bưu Điện Phước Sơn tại trụ 28/5 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Xử lý mô ve tiếp xúc ghíp trung áp, đầu trên Apt tổng, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Phước Sơn 2 tại trụ 28/6 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Dựng cột, lắp xà, sứ để nâng độ cao pha - đất ĐZ 22kV NR Phước Đức XT 471/Phước Sơn tại trụ 108/38A. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Ánh Sáng Phước Sơn tại trụ 28/7 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - CBM tụ bù trung áp tại trụ 78 XT 471/Phước Sơn. - CBM, tách dây tiếp địa TLV TBA Xà Ê tại trụ 238 XT 471/Phước Sơn. Công ty TNHH XD Dũng Thành: Thay chụp đầu cột tại trụ 69B ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. (Kết hợp công tác mục I.3)
Phước Sơn 6 ĐL Hiệp Đức 05:00 - 13:00

19-02-2023

Điện lực Hiệp Đức: - Kẹp tăng cường lèo tại trụ 12 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Lắp cờ tiếp địa ngọn tại trụ 28/4 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Phước Minh, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Bưu Điện Phước Sơn tại trụ 28/5 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Xử lý mô ve tiếp xúc ghíp trung áp, đầu trên Apt tổng, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Phước Sơn 2 tại trụ 28/6 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Dựng cột, lắp xà, sứ để nâng độ cao pha - đất ĐZ 22kV NR Phước Đức XT 471/Phước Sơn tại trụ 108/38A. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Ánh Sáng Phước Sơn tại trụ 28/7 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - CBM tụ bù trung áp tại trụ 78 XT 471/Phước Sơn. - CBM, tách dây tiếp địa TLV TBA Xà Ê tại trụ 238 XT 471/Phước Sơn. Công ty TNHH XD Dũng Thành: Thay chụp đầu cột tại trụ 69B ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. (Kết hợp công tác mục I.3)
Phước Sơn 6.1 ĐL Hiệp Đức 05:00 - 13:00

19-02-2023

Điện lực Hiệp Đức: - Kẹp tăng cường lèo tại trụ 12 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Lắp cờ tiếp địa ngọn tại trụ 28/4 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Phước Minh, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Bưu Điện Phước Sơn tại trụ 28/5 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Xử lý mô ve tiếp xúc ghíp trung áp, đầu trên Apt tổng, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Phước Sơn 2 tại trụ 28/6 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Dựng cột, lắp xà, sứ để nâng độ cao pha - đất ĐZ 22kV NR Phước Đức XT 471/Phước Sơn tại trụ 108/38A. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Ánh Sáng Phước Sơn tại trụ 28/7 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - CBM tụ bù trung áp tại trụ 78 XT 471/Phước Sơn. - CBM, tách dây tiếp địa TLV TBA Xà Ê tại trụ 238 XT 471/Phước Sơn. Công ty TNHH XD Dũng Thành: Thay chụp đầu cột tại trụ 69B ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. (Kết hợp công tác mục I.3)
Phước Sơn 3.1 ĐL Hiệp Đức 05:00 - 13:00

19-02-2023

Điện lực Hiệp Đức: - Kẹp tăng cường lèo tại trụ 12 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Lắp cờ tiếp địa ngọn tại trụ 28/4 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Phước Minh, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Bưu Điện Phước Sơn tại trụ 28/5 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Xử lý mô ve tiếp xúc ghíp trung áp, đầu trên Apt tổng, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Phước Sơn 2 tại trụ 28/6 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Dựng cột, lắp xà, sứ để nâng độ cao pha - đất ĐZ 22kV NR Phước Đức XT 471/Phước Sơn tại trụ 108/38A. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Ánh Sáng Phước Sơn tại trụ 28/7 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - CBM tụ bù trung áp tại trụ 78 XT 471/Phước Sơn. - CBM, tách dây tiếp địa TLV TBA Xà Ê tại trụ 238 XT 471/Phước Sơn. Công ty TNHH XD Dũng Thành: Thay chụp đầu cột tại trụ 69B ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. (Kết hợp công tác mục I.3)
Phước Sơn 8 ĐL Hiệp Đức 05:00 - 13:00

19-02-2023

Điện lực Hiệp Đức: - Kẹp tăng cường lèo tại trụ 12 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Lắp cờ tiếp địa ngọn tại trụ 28/4 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Phước Minh, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Bưu Điện Phước Sơn tại trụ 28/5 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Xử lý mô ve tiếp xúc ghíp trung áp, đầu trên Apt tổng, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Phước Sơn 2 tại trụ 28/6 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Dựng cột, lắp xà, sứ để nâng độ cao pha - đất ĐZ 22kV NR Phước Đức XT 471/Phước Sơn tại trụ 108/38A. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Ánh Sáng Phước Sơn tại trụ 28/7 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - CBM tụ bù trung áp tại trụ 78 XT 471/Phước Sơn. - CBM, tách dây tiếp địa TLV TBA Xà Ê tại trụ 238 XT 471/Phước Sơn. Công ty TNHH XD Dũng Thành: Thay chụp đầu cột tại trụ 69B ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. (Kết hợp công tác mục I.3)
Công ty TNHH Vàng Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 05:00 - 20:00

19-02-2023

Cắt (MC+DCL) 477 PSO phục vụ công tác 110 kV Phước Sơn
TT Y Tế Huyện Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 05:00 - 13:00

19-02-2023

Điện lực Hiệp Đức: - Kẹp tăng cường lèo tại trụ 12 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Lắp cờ tiếp địa ngọn tại trụ 28/4 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Phước Minh, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Bưu Điện Phước Sơn tại trụ 28/5 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Xử lý mô ve tiếp xúc ghíp trung áp, đầu trên Apt tổng, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Phước Sơn 2 tại trụ 28/6 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Dựng cột, lắp xà, sứ để nâng độ cao pha - đất ĐZ 22kV NR Phước Đức XT 471/Phước Sơn tại trụ 108/38A. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Ánh Sáng Phước Sơn tại trụ 28/7 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - CBM tụ bù trung áp tại trụ 78 XT 471/Phước Sơn. - CBM, tách dây tiếp địa TLV TBA Xà Ê tại trụ 238 XT 471/Phước Sơn. Công ty TNHH XD Dũng Thành: Thay chụp đầu cột tại trụ 69B ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. (Kết hợp công tác mục I.3)
Bưu Điện Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 05:00 - 13:00

19-02-2023

Điện lực Hiệp Đức: - Kẹp tăng cường lèo tại trụ 12 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Lắp cờ tiếp địa ngọn tại trụ 28/4 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Phước Minh, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Bưu Điện Phước Sơn tại trụ 28/5 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Xử lý mô ve tiếp xúc ghíp trung áp, đầu trên Apt tổng, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Phước Sơn 2 tại trụ 28/6 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Dựng cột, lắp xà, sứ để nâng độ cao pha - đất ĐZ 22kV NR Phước Đức XT 471/Phước Sơn tại trụ 108/38A. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Ánh Sáng Phước Sơn tại trụ 28/7 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - CBM tụ bù trung áp tại trụ 78 XT 471/Phước Sơn. - CBM, tách dây tiếp địa TLV TBA Xà Ê tại trụ 238 XT 471/Phước Sơn. Công ty TNHH XD Dũng Thành: Thay chụp đầu cột tại trụ 69B ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. (Kết hợp công tác mục I.3)
Ánh Sáng Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 05:00 - 13:00

19-02-2023

Điện lực Hiệp Đức: - Kẹp tăng cường lèo tại trụ 12 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Lắp cờ tiếp địa ngọn tại trụ 28/4 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Phước Minh, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Bưu Điện Phước Sơn tại trụ 28/5 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Xử lý mô ve tiếp xúc ghíp trung áp, đầu trên Apt tổng, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Phước Sơn 2 tại trụ 28/6 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Dựng cột, lắp xà, sứ để nâng độ cao pha - đất ĐZ 22kV NR Phước Đức XT 471/Phước Sơn tại trụ 108/38A. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Ánh Sáng Phước Sơn tại trụ 28/7 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - CBM tụ bù trung áp tại trụ 78 XT 471/Phước Sơn. - CBM, tách dây tiếp địa TLV TBA Xà Ê tại trụ 238 XT 471/Phước Sơn. Công ty TNHH XD Dũng Thành: Thay chụp đầu cột tại trụ 69B ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. (Kết hợp công tác mục I.3)
Bảo hiểm xã hội Phước Sơn ĐL Hiệp Đức 05:00 - 13:00

19-02-2023

Điện lực Hiệp Đức: - Kẹp tăng cường lèo tại trụ 12 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Lắp cờ tiếp địa ngọn tại trụ 28/4 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Phước Minh, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Bưu Điện Phước Sơn tại trụ 28/5 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Xử lý mô ve tiếp xúc ghíp trung áp, đầu trên Apt tổng, tách dây tiếp địa TLV ĐZ, TBA Phước Sơn 2 tại trụ 28/6 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - Dựng cột, lắp xà, sứ để nâng độ cao pha - đất ĐZ 22kV NR Phước Đức XT 471/Phước Sơn tại trụ 108/38A. - Bọc silicom FCO đầu tuyến TBA Ánh Sáng Phước Sơn tại trụ 28/7 ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. - CBM tụ bù trung áp tại trụ 78 XT 471/Phước Sơn. - CBM, tách dây tiếp địa TLV TBA Xà Ê tại trụ 238 XT 471/Phước Sơn. Công ty TNHH XD Dũng Thành: Thay chụp đầu cột tại trụ 69B ĐZ 22kV XT 471/Phước Sơn. (Kết hợp công tác mục I.3)

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật