123 Lịch cúp điện Phước Sơn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Phước Sơn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phước Sơn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Phước Sơn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phước Sơn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phước Sơn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Phước Sơn - Quảng Nam

Lịch Cúp Điện Phước Sơn Quảng Nam những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Công ty TNHH Vàng Phước Sơn Điện lực Hiệp Đức 07:00 - 17:00

02-07-2024

Công ty TNHH vàng Phước Sơn kiểm tra và thay thế néo bị sét tại trụ 143, 144/1 XT 477 tramh 110kV Phước Sơn
Phước Sơn 4 Điện lực Hiệp Đức 07:00 - 09:00

05-06-2024

ĐL Hiệp Đức phối hợp XNDV: CBM, vệ sinh tủ điện, thay dây chảy, bổ sung dầu, bổ sung dây trung tính MBA Phước Sơn 4 XT 471PSO

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật