Lịch cúp điện Nam Trà My - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nam Trà My - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Nam Trà My - Quảng Nam

Lịch cúp điện Nam Trà My - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nam Trà My - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nam Trà My - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Nam Trà My - Quảng Nam

Lịch Cúp Điện Nam Trà My Quảng Nam những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Nam Trà My_NLMT Điện lực Núi Thành 06:00 - 16:00

07-06-2024

ĐL Núi Thành: lắp đặt MC Tam Anh Bắc 3 (tại trụ 42/1) sau 3DCL Tam Anh Bắc 3; thay dây tóm đầu sứ từ trụ 42/1 đến trụ 42/7 XT 477TAN (Lắp đặt thiết bị phân đoạn năm 2023 và xử lý tồn tại trong kiểm tra QLVH) * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật