Lịch cúp điện Duy Xuyên - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Duy Xuyên - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Duy Xuyên - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Duy Xuyên - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Duy Xuyên - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Vĩnh Trinh ĐL Duy Xuyên 07:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác xử lý rỉ dầu, kết hợp CBM MBA phụ tải TBA Vĩnh Trinh XT 471T91
Thọ Xuyên ĐL Duy Xuyên 13:00 - 16:30

06-02-2023

Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác xử lý rỉ dầu, kết hợp CBM MBA phụ tải TBA Thọ Xuyên XT 471T91
Duy Hoà 4 ĐL Duy Xuyên 07:00 - 11:30

09-02-2023

Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác xử lý rỉ dầu, kết hợp CBM MBA phụ tải TBA Duy Hòa 4 XT 472T91
Phước Mỹ ĐL Duy Xuyên 13:00 - 17:30

09-02-2023

Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác xử lý rỉ dầu, kết hợp CBM MBA phụ tải TBA Phước Mỹ XT 475E158
Phú Đông ĐL Duy Xuyên 13:00 - 17:30

10-02-2023

Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác xử lý rỉ dầu, kết hợp CBM MBA phụ tải TBA Phú Đông XT 476E158
CCN Đông Yên ĐL Duy Xuyên 07:00 - 11:30

12-02-2023

Điện lực Duy Xuyên đăng ký công tác CBM kết hợp công tác thay TI định kỳ TBA CCN Đông Yên XT 472E158 (mã trạm DH23DX11)
Cụm Công Nghiệp Tây An T1. ĐL Duy Xuyên 13:00 - 17:30

12-02-2023

Điện lực Duy Xuyên đăng ký công tác CBM kết hợp công tác thay TI định kỳ TBA CCN Tây An T1 XT 471E158 (mã trạm DC23DY06)
CS Cầu Gò Nổi ĐL Duy Xuyên 07:00 - 11:30

13-02-2023

Điện lực Duy Xuyên đăng ký công tác thay Công tơ + TI định ký TBA chiếu sáng Gò nổi XT 476 E158

Lịch Cúp Điện Duy Xuyên Quảng Nam những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đại Dương Kính ĐL Duy Xuyên 07:00 - 16:30

04-02-2023

Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác xử lý rỉ dầu, kết hợp CBM MBA phụ tải TBA Đại Dương Kính XT 471 E158
TĐC Duy Hải 3.1 ĐL Duy Xuyên 04:00 - 05:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Thôn 2 Duy Nghĩa ĐL Duy Xuyên 04:00 - 05:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Thôn 1 Duy Nghĩa T1 ĐL Duy Xuyên 04:00 - 05:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Thôn 1 Duy Nghĩa T2 ĐL Duy Xuyên 04:00 - 05:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Thôn 3 Duy Nghĩa ĐL Duy Xuyên 04:00 - 05:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Thôn 1 Duy Nghĩa T3 ĐL Duy Xuyên 04:00 - 05:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
TĐCư Bưu Điện Duy Nghĩa ĐL Duy Xuyên 04:00 - 05:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
TĐC Sơn Viên ĐL Duy Xuyên 04:00 - 05:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
TDC Nồi Rang ĐL Duy Xuyên 04:00 - 05:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Thôn 5 Duy Nghĩa T1 ĐL Duy Xuyên 04:00 - 05:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Thôn 5 Duy Nghĩa T2 ĐL Duy Xuyên 04:00 - 05:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Thôn 6 Duy Nghĩa T1 ĐL Duy Xuyên 04:00 - 05:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Thôn 6 Duy Nghĩa T2 ĐL Duy Xuyên 04:00 - 05:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Lệ Sơn ĐL Duy Xuyên 04:00 - 05:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
TĐC Lệ Sơn ĐL Duy Xuyên 04:00 - 05:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Bưu Cục Nồi Rang ĐL Duy Xuyên 04:00 - 05:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Thuỷ sản Hồng Triều ĐL Duy Xuyên 04:00 - 05:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Cầu Cửa Đại 1 ĐL Duy Xuyên 04:00 - 05:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Cầu Cửa Đại 2 ĐL Duy Xuyên 04:00 - 05:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Bao Bì Duy Nghĩa ĐL Duy Xuyên 04:00 - 05:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
471 Nam Hội An ĐL Duy Xuyên 04:00 - 05:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
481 Nam Hội An ĐL Duy Xuyên 04:00 - 05:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Bao Bì Duy Nghĩa T2 ĐL Duy Xuyên 04:00 - 05:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Bê Tông Hòa Cầm ĐL Duy Xuyên 04:00 - 05:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
TĐC Duy Hải 3.1 ĐL Duy Xuyên 00:00 - 01:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Thôn 2 Duy Nghĩa ĐL Duy Xuyên 00:00 - 01:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Thôn 1 Duy Nghĩa T1 ĐL Duy Xuyên 00:00 - 01:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Thôn 1 Duy Nghĩa T2 ĐL Duy Xuyên 00:00 - 01:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Thôn 3 Duy Nghĩa ĐL Duy Xuyên 00:00 - 01:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Thôn 1 Duy Nghĩa T3 ĐL Duy Xuyên 00:00 - 01:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
TĐCư Bưu Điện Duy Nghĩa ĐL Duy Xuyên 00:00 - 01:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
TĐC Sơn Viên ĐL Duy Xuyên 00:00 - 01:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
TDC Nồi Rang ĐL Duy Xuyên 00:00 - 01:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Thôn 5 Duy Nghĩa T1 ĐL Duy Xuyên 00:00 - 01:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Thôn 5 Duy Nghĩa T2 ĐL Duy Xuyên 00:00 - 01:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Thôn 6 Duy Nghĩa T1 ĐL Duy Xuyên 00:00 - 01:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Thôn 6 Duy Nghĩa T2 ĐL Duy Xuyên 00:00 - 01:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Lệ Sơn ĐL Duy Xuyên 00:00 - 01:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
TĐC Lệ Sơn ĐL Duy Xuyên 00:00 - 01:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Bưu Cục Nồi Rang ĐL Duy Xuyên 00:00 - 01:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Thuỷ sản Hồng Triều ĐL Duy Xuyên 00:00 - 01:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Cầu Cửa Đại 1 ĐL Duy Xuyên 00:00 - 01:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Cầu Cửa Đại 2 ĐL Duy Xuyên 00:00 - 01:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Bao Bì Duy Nghĩa ĐL Duy Xuyên 00:00 - 01:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
471 Nam Hội An ĐL Duy Xuyên 00:00 - 01:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
481 Nam Hội An ĐL Duy Xuyên 00:00 - 01:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Bao Bì Duy Nghĩa T2 ĐL Duy Xuyên 00:00 - 01:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Bê Tông Hòa Cầm ĐL Duy Xuyên 00:00 - 01:00

04-02-2023

Công ty Entec khảo sát, đo đạt thanh cái C41 đế lắp đặt bổ sung 02 tủ xuất tuyến (ĐTXD 2022). Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bảo dưỡng TCC41, TUC41 trạm 110kV Thăng Bình 2
Bơm Diều Gà ĐL Duy Xuyên 13:00 - 17:30

17-01-2023

Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác xử lý rủ dầu TBA Bơm Diều Gà XT 473 E158
Nam Phước 5ODA. ĐL Duy Xuyên 07:00 - 11:30

17-01-2023

Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác xử lý rủ dầu TBA Nam Phước 5 ODA XT 473 E158
Trạm Bơm Tư Phú. ĐL Duy Xuyên 13:00 - 17:00

16-01-2023

Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác xử lý rủ dầu TBA Bơm Tư Phú XT 476 E158
Ánh sáng Đông Lãnh ĐL Duy Xuyên 07:00 - 11:30

16-01-2023

Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác xử lý rủ dầu TBA Ánh sáng Đông Lãnh XT 476 E158
Tự dùng TBA 220kV ĐL Duy Xuyên 07:00 - 11:30

16-01-2023

Điện lực Duy Xuyên đăng ký công tác thu hồi và thay thế hệ thống đo đếm tại TBA tự dùng 220 kV Duy Xuyên XT 473 E158
Điện Trung 3 ĐL Duy Xuyên 14:00 - 17:00

14-01-2023

- Công ty cổ phần phát triển năng lượng và viễn thông Đông Dương đăng ký công tác di dời đường dây hạ thế vướn đường bê tông nông thôn (Nông thôn mới) TBA Điện Trung 3 XT 476 E158 - Điện lực Duy Xuyên kết hợp công tác CBM MBA phụ tải Điện Trung 3 XT 476 E158
Bơm Điện Trung 2-1 ĐL Duy Xuyên 07:00 - 13:30

14-01-2023

- Công ty cổ phần phát triển năng lượng và viễn thông Đông Dương đăng ký công tác di dời đường dây hạ thế vướn đường bê tông nông thôn (Nông thôn mới) TBA Bơm Điện Trung 2.1 XT 476 E158 - Điện lực Duy Xuyên kết hợp công tác CBM MBA phụ tải Bơm Điện Trung 2.1 XT 476 E158
CN Duy Hoà 2 ĐL Duy Xuyên 06:30 - 15:30

14-01-2023

- Công ty TNHH MTV đầu tư & xây dựng Tân Hoàng Phát đăng ký công tác hoàn thiện công trình cải tạo ĐZ 22kV nhánh rẽ sau FCO đầu tuyến CN Duy Hòa XT 472T91: Dựng trụ, thay dây dẫn trung thế… kết hợp thu hồi trụ, dây dẫn - Điện lực Duy Xuyên công tác kết hợp công tác SCTX ĐZ trung hạ thế nhánh rẽ CN Duy Hòa 2-2 và CBM MBA phụ tải (Xử lý tồn tại bão số 4 năm 2022)
CN Duy Hòa 2-2 ĐL Duy Xuyên 06:30 - 15:30

14-01-2023

- Công ty TNHH MTV đầu tư & xây dựng Tân Hoàng Phát đăng ký công tác hoàn thiện công trình cải tạo ĐZ 22kV nhánh rẽ sau FCO đầu tuyến CN Duy Hòa XT 472T91: Dựng trụ, thay dây dẫn trung thế… kết hợp thu hồi trụ, dây dẫn - Điện lực Duy Xuyên công tác kết hợp công tác SCTX ĐZ trung hạ thế nhánh rẽ CN Duy Hòa 2-2 và CBM MBA phụ tải (Xử lý tồn tại bão số 4 năm 2022)
Thái Việt Group ĐL Duy Xuyên 06:30 - 15:30

14-01-2023

- Công ty TNHH MTV đầu tư & xây dựng Tân Hoàng Phát đăng ký công tác hoàn thiện công trình cải tạo ĐZ 22kV nhánh rẽ sau FCO đầu tuyến CN Duy Hòa XT 472T91: Dựng trụ, thay dây dẫn trung thế… kết hợp thu hồi trụ, dây dẫn - Điện lực Duy Xuyên công tác kết hợp công tác SCTX ĐZ trung hạ thế nhánh rẽ CN Duy Hòa 2-2 và CBM MBA phụ tải (Xử lý tồn tại bão số 4 năm 2022)
Điện MTMN Sông Hàn ĐL Duy Xuyên 06:30 - 15:30

14-01-2023

- Công ty TNHH MTV đầu tư & xây dựng Tân Hoàng Phát đăng ký công tác hoàn thiện công trình cải tạo ĐZ 22kV nhánh rẽ sau FCO đầu tuyến CN Duy Hòa XT 472T91: Dựng trụ, thay dây dẫn trung thế… kết hợp thu hồi trụ, dây dẫn - Điện lực Duy Xuyên công tác kết hợp công tác SCTX ĐZ trung hạ thế nhánh rẽ CN Duy Hòa 2-2 và CBM MBA phụ tải (Xử lý tồn tại bão số 4 năm 2022)
Cty TNHH TMDV TH Sao Ánh Dương ĐL Duy Xuyên 06:30 - 15:30

14-01-2023

- Công ty TNHH MTV đầu tư & xây dựng Tân Hoàng Phát đăng ký công tác hoàn thiện công trình cải tạo ĐZ 22kV nhánh rẽ sau FCO đầu tuyến CN Duy Hòa XT 472T91: Dựng trụ, thay dây dẫn trung thế… kết hợp thu hồi trụ, dây dẫn - Điện lực Duy Xuyên công tác kết hợp công tác SCTX ĐZ trung hạ thế nhánh rẽ CN Duy Hòa 2-2 và CBM MBA phụ tải (Xử lý tồn tại bão số 4 năm 2022)
Bơm Lang Châu ĐL Duy Xuyên 13:00 - 17:00

10-01-2023

Điện lực Duy Xuyên công tác thay MBA Bơm Lang Châu XT 43E158 (thay MBA kém chất lượng)
Phước Mỹ ĐL Duy Xuyên 07:00 - 13:30

10-01-2023

Điện lực Duy Xuyên công tác hoán chuyển MBA và các thiết bị đi kèm TBA Phước Mỹ XT 475E158 (hoán chuyển với TBA Duy Hải 1 XT 477 TBI2)
Duy Hải 1 ĐL Duy Xuyên 07:00 - 13:30

10-01-2023

Điện lực Duy Xuyên công tác hoán chuyển MBA và các thiết bị đi kèm TBA Duy Hải 1 XT 477 TBI2 (hoán chuyển với TBA Phước Mỹ XT 475E158)
Thọ Xuyên ĐL Duy Xuyên 07:00 - 11:30

09-01-2023

Điện lực Duy Xuyên công tác thay MBA Thọ Xuyên XT 471 T91 (thay MBA kém chất lượng)
Mậu Hòa 1 ĐL Duy Xuyên 07:00 - 17:00

07-01-2023

Công ty TNHH xây lắp và thương mại Cường Quốc dựng trụ, sang dây dẫn đường dây trung hạ áp từ trụ 3/1 đến trụ 3/7 sau MC Mậu Hòa XT 473 E158 (ĐTXD 2022)
Bơm Vân Quật 2 ĐL Duy Xuyên 13:00 - 17:30

06-01-2023

Điện lực Duy Xuyên công tác xử lý mất an toàn ĐZ 0,4 kV TBA Bơm Vân Quật 2 XT 478E158: thay dây dẫn và thu hồi dây dẫn , dựng trụ sang dây dẫn mất an toàn sau bão số 4
La Kham ĐL Duy Xuyên 07:00 - 11:30

06-01-2023

Điện lực Duy Xuyên công tác xử lý mất an toàn ĐZ 0,4 kV TBA La Kham XT 476E158: thay dây dẫn và thu hồi dây dẫn , dựng trụ sang dây dẫn mất an toàn sau bão số 4
Duy Phước 4 ĐL Duy Xuyên 07:00 - 16:00

05-01-2023

- Điện lực Duy Xuyên đăng ký công tác xử lý mất an toàn ĐZ 0,4 kv Duy Phước 4 và Duy Phước 6 ; duy phước 5 XT478 E158: dựng trụ sang dây dẫn mất an toàn sau bão số 4, thu hồi trụ không sử dụng và kết hợp CBM MBA phụ tải - Công ty Xây lắp Nam Trung kết hợp xử lý tồn tại sau di dời ĐZ trung hạ thế nhánh rẻ Duy phước 6 XT 478 E158
Duy Phước 5 ĐL Duy Xuyên 07:00 - 16:00

05-01-2023

- Điện lực Duy Xuyên đăng ký công tác xử lý mất an toàn ĐZ 0,4 kv Duy Phước 4 và Duy Phước 6 ; duy phước 5 XT478 E158: dựng trụ sang dây dẫn mất an toàn sau bão số 4, thu hồi trụ không sử dụng và kết hợp CBM MBA phụ tải - Công ty Xây lắp Nam Trung kết hợp xử lý tồn tại sau di dời ĐZ trung hạ thế nhánh rẻ Duy phước 6 XT 478 E158
Duy Phước 6 ĐL Duy Xuyên 07:00 - 16:00

05-01-2023

- Điện lực Duy Xuyên đăng ký công tác xử lý mất an toàn ĐZ 0,4 kv Duy Phước 4 và Duy Phước 6 ; duy phước 5 XT478 E158: dựng trụ sang dây dẫn mất an toàn sau bão số 4, thu hồi trụ không sử dụng và kết hợp CBM MBA phụ tải - Công ty Xây lắp Nam Trung kết hợp xử lý tồn tại sau di dời ĐZ trung hạ thế nhánh rẻ Duy phước 6 XT 478 E158
Điện Trung 3 ĐL Duy Xuyên 14:00 - 17:00

04-01-2023

- Công ty cổ phần phát triển năng lượng và viễn thông Đông Dương đăng ký công tác di dời đường dây hạ thế vướng đường bê tông nông thôn (Nông thôn mới) TBA Điện Trung 3 XT 476 E158 - Điện lực Duy Xuyên kết hợp công tác CBM MBA phụ tải Điện Trung 3 XT 476 E158
Xuyên Tây 2 ĐL Duy Xuyên 13:00 - 17:30

04-01-2023

Điện lực Duy Xuyên công tác Hoán chuyển MBA Xuyên Tây 2 (100 kVA)XT 476E158 cho TBA Thọ Xuyên 2 (160 kVA) XT 471 T91 chống quá tải tết
Thọ Xuyên 2 ĐL Duy Xuyên 13:00 - 17:30

04-01-2023

Điện lực Duy Xuyên công tác Hoán chuyển MBA Thọ Xuyên 2 (160 kVA) XT 471 T91với cho TBA Xuyên Tây 2 (100 kVA)XT 476E158 chống quá tải tết
Bơm Điện Trung 2-1 ĐL Duy Xuyên 07:00 - 14:00

04-01-2023

- Công ty cổ phần phát triển năng lượng và viễn thông Đông Dương đăng ký công tác di dời đường dây hạ thế vướn đường bê tông nông thôn (Nông thôn mới) TBA Bơm Điện Trung 2.1 XT 476 E158 - Điện lực Duy Xuyên kết hợp công tác CBM MBA phụ tải Bơm Điện Trung 2.1 XT 476 E158
Bơm Diều Gà ĐL Duy Xuyên 13:30 - 17:30

29-12-2022

Điện lực Duy Xuyên đăng ký công tác xử lý mất an toàn ĐZ 0,4kV TBA Bơm Diều Gà XT 473 E158: dựng trụ sang dây dẫn mất an toàn sau bão số 4, thu hồi trụ không sử dụng và kết hợp CBM MBA phụ tải
Duy An 1 ĐL Duy Xuyên 07:00 - 11:30

29-12-2022

Điện lực Duy Xuyên đăng ký công tác xử lý mất an toàn ĐZ 0,4kV TBA Duy An 1 XT 473 E158: dựng trụ sang dây dẫn mất an toàn sau bão số 4, thu hồi trụ không sử dụng và kết hợp CBM MBA phụ tải
Dệt Duy trinh T2 ĐL Duy Xuyên 16:00 - 17:00

27-12-2022

Chuyển tải phục vụ công tác: + Xử lý tiếp xúc DCL đường dây 472-7 tại trụ số 02 XT 472 E158 (chung trụ với DZ 474 E158) và DCL 474-7 tại trụ số 01 XT 474 E158 (chung trụ với ĐZ 472 E158) (xử lý mất an toàn, tồn tại sau bão số 4 năm 2022)
Dệt Duy Trinh T1 ĐL Duy Xuyên 16:00 - 17:00

27-12-2022

Chuyển tải phục vụ công tác: + Xử lý tiếp xúc DCL đường dây 472-7 tại trụ số 02 XT 472 E158 (chung trụ với DZ 474 E158) và DCL 474-7 tại trụ số 01 XT 474 E158 (chung trụ với ĐZ 472 E158) (xử lý mất an toàn, tồn tại sau bão số 4 năm 2022)
Dệt Duy Trinh T3. ĐL Duy Xuyên 16:00 - 17:00

27-12-2022

Chuyển tải phục vụ công tác: + Xử lý tiếp xúc DCL đường dây 472-7 tại trụ số 02 XT 472 E158 (chung trụ với DZ 474 E158) và DCL 474-7 tại trụ số 01 XT 474 E158 (chung trụ với ĐZ 472 E158) (xử lý mất an toàn, tồn tại sau bão số 4 năm 2022)
Bơm Vạn Buồng ĐL Duy Xuyên 16:00 - 17:00

27-12-2022

Chuyển tải phục vụ công tác: + Xử lý tiếp xúc DCL đường dây 472-7 tại trụ số 02 XT 472 E158 (chung trụ với DZ 474 E158) và DCL 474-7 tại trụ số 01 XT 474 E158 (chung trụ với ĐZ 472 E158) (xử lý mất an toàn, tồn tại sau bão số 4 năm 2022)
Làng Nghề Duy Trinh ĐL Duy Xuyên 16:00 - 17:00

27-12-2022

Chuyển tải phục vụ công tác: + Xử lý tiếp xúc DCL đường dây 472-7 tại trụ số 02 XT 472 E158 (chung trụ với DZ 474 E158) và DCL 474-7 tại trụ số 01 XT 474 E158 (chung trụ với ĐZ 472 E158) (xử lý mất an toàn, tồn tại sau bão số 4 năm 2022)
Ươm tơ Duy Trinh ĐL Duy Xuyên 16:00 - 17:00

27-12-2022

Chuyển tải phục vụ công tác: + Xử lý tiếp xúc DCL đường dây 472-7 tại trụ số 02 XT 472 E158 (chung trụ với DZ 474 E158) và DCL 474-7 tại trụ số 01 XT 474 E158 (chung trụ với ĐZ 472 E158) (xử lý mất an toàn, tồn tại sau bão số 4 năm 2022)
Chợ Dõ Duy Trinh ĐL Duy Xuyên 16:00 - 17:00

27-12-2022

Chuyển tải phục vụ công tác: + Xử lý tiếp xúc DCL đường dây 472-7 tại trụ số 02 XT 472 E158 (chung trụ với DZ 474 E158) và DCL 474-7 tại trụ số 01 XT 474 E158 (chung trụ với ĐZ 472 E158) (xử lý mất an toàn, tồn tại sau bão số 4 năm 2022)
Vạn Buồng Duy Trinh ĐL Duy Xuyên 16:00 - 17:00

27-12-2022

Chuyển tải phục vụ công tác: + Xử lý tiếp xúc DCL đường dây 472-7 tại trụ số 02 XT 472 E158 (chung trụ với DZ 474 E158) và DCL 474-7 tại trụ số 01 XT 474 E158 (chung trụ với ĐZ 472 E158) (xử lý mất an toàn, tồn tại sau bão số 4 năm 2022)
Chiêm Sơn ĐL Duy Xuyên 16:00 - 17:00

27-12-2022

Chuyển tải phục vụ công tác: + Xử lý tiếp xúc DCL đường dây 472-7 tại trụ số 02 XT 472 E158 (chung trụ với DZ 474 E158) và DCL 474-7 tại trụ số 01 XT 474 E158 (chung trụ với ĐZ 472 E158) (xử lý mất an toàn, tồn tại sau bão số 4 năm 2022)
Duy Trinh 4 ĐL Duy Xuyên 16:00 - 17:00

27-12-2022

Chuyển tải phục vụ công tác: + Xử lý tiếp xúc DCL đường dây 472-7 tại trụ số 02 XT 472 E158 (chung trụ với DZ 474 E158) và DCL 474-7 tại trụ số 01 XT 474 E158 (chung trụ với ĐZ 472 E158) (xử lý mất an toàn, tồn tại sau bão số 4 năm 2022)
TĐC Đông Yên ĐL Duy Xuyên 16:00 - 17:00

27-12-2022

Chuyển tải phục vụ công tác: + Xử lý tiếp xúc DCL đường dây 472-7 tại trụ số 02 XT 472 E158 (chung trụ với DZ 474 E158) và DCL 474-7 tại trụ số 01 XT 474 E158 (chung trụ với ĐZ 472 E158) (xử lý mất an toàn, tồn tại sau bão số 4 năm 2022)
Chợ Dõ 2 Duy Trinh ĐL Duy Xuyên 16:00 - 17:00

27-12-2022

Chuyển tải phục vụ công tác: + Xử lý tiếp xúc DCL đường dây 472-7 tại trụ số 02 XT 472 E158 (chung trụ với DZ 474 E158) và DCL 474-7 tại trụ số 01 XT 474 E158 (chung trụ với ĐZ 472 E158) (xử lý mất an toàn, tồn tại sau bão số 4 năm 2022)
CCN Đông Yên ĐL Duy Xuyên 16:00 - 17:00

27-12-2022

Chuyển tải phục vụ công tác: + Xử lý tiếp xúc DCL đường dây 472-7 tại trụ số 02 XT 472 E158 (chung trụ với DZ 474 E158) và DCL 474-7 tại trụ số 01 XT 474 E158 (chung trụ với ĐZ 472 E158) (xử lý mất an toàn, tồn tại sau bão số 4 năm 2022)
CCN Đông Yên T2 ĐL Duy Xuyên 16:00 - 17:00

27-12-2022

Chuyển tải phục vụ công tác: + Xử lý tiếp xúc DCL đường dây 472-7 tại trụ số 02 XT 472 E158 (chung trụ với DZ 474 E158) và DCL 474-7 tại trụ số 01 XT 474 E158 (chung trụ với ĐZ 472 E158) (xử lý mất an toàn, tồn tại sau bão số 4 năm 2022)
CCN Đông Yên giai đoạn 4 ĐL Duy Xuyên 16:00 - 17:00

27-12-2022

Chuyển tải phục vụ công tác: + Xử lý tiếp xúc DCL đường dây 472-7 tại trụ số 02 XT 472 E158 (chung trụ với DZ 474 E158) và DCL 474-7 tại trụ số 01 XT 474 E158 (chung trụ với ĐZ 472 E158) (xử lý mất an toàn, tồn tại sau bão số 4 năm 2022)
Đường cao tốc QN-ĐN ĐL Duy Xuyên 16:00 - 17:00

27-12-2022

Chuyển tải phục vụ công tác: + Xử lý tiếp xúc DCL đường dây 472-7 tại trụ số 02 XT 472 E158 (chung trụ với DZ 474 E158) và DCL 474-7 tại trụ số 01 XT 474 E158 (chung trụ với ĐZ 472 E158) (xử lý mất an toàn, tồn tại sau bão số 4 năm 2022)
Đông Yên 6 ĐL Duy Xuyên 16:00 - 17:00

27-12-2022

Chuyển tải phục vụ công tác: + Xử lý tiếp xúc DCL đường dây 472-7 tại trụ số 02 XT 472 E158 (chung trụ với DZ 474 E158) và DCL 474-7 tại trụ số 01 XT 474 E158 (chung trụ với ĐZ 472 E158) (xử lý mất an toàn, tồn tại sau bão số 4 năm 2022)
Đông Yên 7 ĐL Duy Xuyên 16:00 - 17:00

27-12-2022

Chuyển tải phục vụ công tác: + Xử lý tiếp xúc DCL đường dây 472-7 tại trụ số 02 XT 472 E158 (chung trụ với DZ 474 E158) và DCL 474-7 tại trụ số 01 XT 474 E158 (chung trụ với ĐZ 472 E158) (xử lý mất an toàn, tồn tại sau bão số 4 năm 2022)
Công ty Cổ phần Mỹ Sơn Farm Solar 1 ĐL Duy Xuyên 16:00 - 17:00

27-12-2022

Chuyển tải phục vụ công tác: + Xử lý tiếp xúc DCL đường dây 472-7 tại trụ số 02 XT 472 E158 (chung trụ với DZ 474 E158) và DCL 474-7 tại trụ số 01 XT 474 E158 (chung trụ với ĐZ 472 E158) (xử lý mất an toàn, tồn tại sau bão số 4 năm 2022)
T1 Mỹ Sơn FARM SOLAR ĐL Duy Xuyên 16:00 - 17:00

27-12-2022

Chuyển tải phục vụ công tác: + Xử lý tiếp xúc DCL đường dây 472-7 tại trụ số 02 XT 472 E158 (chung trụ với DZ 474 E158) và DCL 474-7 tại trụ số 01 XT 474 E158 (chung trụ với ĐZ 472 E158) (xử lý mất an toàn, tồn tại sau bão số 4 năm 2022)
Bơm Bến Nhơn ĐL Duy Xuyên 06:00 - 17:00

27-12-2022

- Công ty TNHH Nhật Anh: dựng trụ, lắp xà, sang dây dẫn trung hạ thế từ từ trụ số 35 đến trụ 39 XT 472 E158 - Công ty TNHH xây lắp Bình Hà đăng ký công tác xử lý tồn tại công trình ĐTXD năm 2021: + Công tác lắp xà san dây dẫn từ trụ 34 đến trụ 34A nhánh rẻ TBA An Trung XT 472 E158 + Lắp xà sang dây dẫn và xử lý tiếp xúc ĐZ 22 kV XT 472 E158 từ trụ 31 đến trụ 35 + Lắp cụm đấu rẻ tiếp địa chờ tại trụ 34A/2 nhánh rẻ TBA An Trung XT 472 E158 + Công tác lắp xà san dây hạ thế TBA Gạch Duy Trung và TBA An Trung XT 472 E158 - Điện lực Duy Xuyên kết hợp công tác vệ sinh bảo dưỡng ĐZ 22 kV cấp điện tết: + Xử lý tiếp xúc lèo, lắp chụp silcon FCO, CBM MBA từ trụ 31 đến TBA Bơm Cầu Chìm đường dây 472E158 + Xử lý tiếp xúc lèo, lắp chụp silicon FCO, CBM MBA, tăng cường dây néo từ trụ 55/1 đến 55/05 đường dây 472E158 + CBM và dòng rò TLV tại TBA Bơm Bến Nhơn xuất tuyến 472E158 + Xử lý tiếp xúc DCL đường dây 472-7 tại trụ số 02 XT 472 E158 (chung trụ với DZ 474 E158) và DCL 474-7 tại trụ số 01 XT 474 E158 (chung trụ với ĐZ 472 E158) (xử lý mất an toàn, tồn tại sau bão số 4 năm 2022)
Dệt Duy trinh T2 ĐL Duy Xuyên 06:00 - 07:00

27-12-2022

Chuyển tải phục vụ công tác: + Xử lý tiếp xúc DCL đường dây 472-7 tại trụ số 02 XT 472 E158 (chung trụ với DZ 474 E158) và DCL 474-7 tại trụ số 01 XT 474 E158 (chung trụ với ĐZ 472 E158) (xử lý mất an toàn, tồn tại sau bão số 4 năm 2022)
Dệt Duy Trinh T1 ĐL Duy Xuyên 06:00 - 07:00

27-12-2022

Chuyển tải phục vụ công tác: + Xử lý tiếp xúc DCL đường dây 472-7 tại trụ số 02 XT 472 E158 (chung trụ với DZ 474 E158) và DCL 474-7 tại trụ số 01 XT 474 E158 (chung trụ với ĐZ 472 E158) (xử lý mất an toàn, tồn tại sau bão số 4 năm 2022)

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật