Lịch cúp điện Duy Xuyên - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Duy Xuyên - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Duy Xuyên - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Duy Xuyên - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Duy Xuyên - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TĐC Nồi Rang T1 Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

17-06-2024

- Công ty cổ phần Tín Thành Quảng Nam công tác đấu nối trung thế tại trụ 160 XT 477TBI2 (đấu nối đến đầu trên FCO đầu tuyến cấp điện cho TBA Chiếu sáng cầu Cửa đại XDM) - Công ty dịch vụ ĐL Miền Trung (CPSC) kết hợp công tác cải tạo tuyến đường dây 22kV XT 477TBI2: dựng trụ lắp xà san dây dẫn trung hạ thế công trình đầu tư 2024 - ĐL Duy xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM các thiết bị: LBS Duy Hải; MBA Thuận An; MBA Duy Hải, Duy Hải 2, Duy Hải 4 (Thôn 2) và TĐC Duy Hải XT 477TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định công tác cải tạo đường dây 22kV sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
TĐC Nồi Rang T4 Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

17-06-2024

- Công ty cổ phần Tín Thành Quảng Nam công tác đấu nối trung thế tại trụ 160 XT 477TBI2 (đấu nối đến đầu trên FCO đầu tuyến cấp điện cho TBA Chiếu sáng cầu Cửa đại XDM) - Công ty dịch vụ ĐL Miền Trung (CPSC) kết hợp công tác cải tạo tuyến đường dây 22kV XT 477TBI2: dựng trụ lắp xà san dây dẫn trung hạ thế công trình đầu tư 2024 - ĐL Duy xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM các thiết bị: LBS Duy Hải; MBA Thuận An; MBA Duy Hải, Duy Hải 2, Duy Hải 4 (Thôn 2) và TĐC Duy Hải XT 477TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định công tác cải tạo đường dây 22kV sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Thôn 4 Duy Nghĩa T3 Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

17-06-2024

- Công ty cổ phần Tín Thành Quảng Nam công tác đấu nối trung thế tại trụ 160 XT 477TBI2 (đấu nối đến đầu trên FCO đầu tuyến cấp điện cho TBA Chiếu sáng cầu Cửa đại XDM) - Công ty dịch vụ ĐL Miền Trung (CPSC) kết hợp công tác cải tạo tuyến đường dây 22kV XT 477TBI2: dựng trụ lắp xà san dây dẫn trung hạ thế công trình đầu tư 2024 - ĐL Duy xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM các thiết bị: LBS Duy Hải; MBA Thuận An; MBA Duy Hải, Duy Hải 2, Duy Hải 4 (Thôn 2) và TĐC Duy Hải XT 477TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định công tác cải tạo đường dây 22kV sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
UB Duy Nghĩa Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

17-06-2024

- Công ty cổ phần Tín Thành Quảng Nam công tác đấu nối trung thế tại trụ 160 XT 477TBI2 (đấu nối đến đầu trên FCO đầu tuyến cấp điện cho TBA Chiếu sáng cầu Cửa đại XDM) - Công ty dịch vụ ĐL Miền Trung (CPSC) kết hợp công tác cải tạo tuyến đường dây 22kV XT 477TBI2: dựng trụ lắp xà san dây dẫn trung hạ thế công trình đầu tư 2024 - ĐL Duy xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM các thiết bị: LBS Duy Hải; MBA Thuận An; MBA Duy Hải, Duy Hải 2, Duy Hải 4 (Thôn 2) và TĐC Duy Hải XT 477TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định công tác cải tạo đường dây 22kV sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Thuận An 2 Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

17-06-2024

- Công ty cổ phần Tín Thành Quảng Nam công tác đấu nối trung thế tại trụ 160 XT 477TBI2 (đấu nối đến đầu trên FCO đầu tuyến cấp điện cho TBA Chiếu sáng cầu Cửa đại XDM) - Công ty dịch vụ ĐL Miền Trung (CPSC) kết hợp công tác cải tạo tuyến đường dây 22kV XT 477TBI2: dựng trụ lắp xà san dây dẫn trung hạ thế công trình đầu tư 2024 - ĐL Duy xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM các thiết bị: LBS Duy Hải; MBA Thuận An; MBA Duy Hải, Duy Hải 2, Duy Hải 4 (Thôn 2) và TĐC Duy Hải XT 477TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định công tác cải tạo đường dây 22kV sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Thuận An Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

17-06-2024

- Công ty cổ phần Tín Thành Quảng Nam công tác đấu nối trung thế tại trụ 160 XT 477TBI2 (đấu nối đến đầu trên FCO đầu tuyến cấp điện cho TBA Chiếu sáng cầu Cửa đại XDM) - Công ty dịch vụ ĐL Miền Trung (CPSC) kết hợp công tác cải tạo tuyến đường dây 22kV XT 477TBI2: dựng trụ lắp xà san dây dẫn trung hạ thế công trình đầu tư 2024 - ĐL Duy xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM các thiết bị: LBS Duy Hải; MBA Thuận An; MBA Duy Hải, Duy Hải 2, Duy Hải 4 (Thôn 2) và TĐC Duy Hải XT 477TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định công tác cải tạo đường dây 22kV sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Thôn 4 Duy Nghĩa T2 Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

17-06-2024

- Công ty cổ phần Tín Thành Quảng Nam công tác đấu nối trung thế tại trụ 160 XT 477TBI2 (đấu nối đến đầu trên FCO đầu tuyến cấp điện cho TBA Chiếu sáng cầu Cửa đại XDM) - Công ty dịch vụ ĐL Miền Trung (CPSC) kết hợp công tác cải tạo tuyến đường dây 22kV XT 477TBI2: dựng trụ lắp xà san dây dẫn trung hạ thế công trình đầu tư 2024 - ĐL Duy xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM các thiết bị: LBS Duy Hải; MBA Thuận An; MBA Duy Hải, Duy Hải 2, Duy Hải 4 (Thôn 2) và TĐC Duy Hải XT 477TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định công tác cải tạo đường dây 22kV sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Thôn 4 Duy Nghĩa T1 Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

17-06-2024

- Công ty cổ phần Tín Thành Quảng Nam công tác đấu nối trung thế tại trụ 160 XT 477TBI2 (đấu nối đến đầu trên FCO đầu tuyến cấp điện cho TBA Chiếu sáng cầu Cửa đại XDM) - Công ty dịch vụ ĐL Miền Trung (CPSC) kết hợp công tác cải tạo tuyến đường dây 22kV XT 477TBI2: dựng trụ lắp xà san dây dẫn trung hạ thế công trình đầu tư 2024 - ĐL Duy xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM các thiết bị: LBS Duy Hải; MBA Thuận An; MBA Duy Hải, Duy Hải 2, Duy Hải 4 (Thôn 2) và TĐC Duy Hải XT 477TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định công tác cải tạo đường dây 22kV sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Duy Hải 8 Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

17-06-2024

- Công ty cổ phần Tín Thành Quảng Nam công tác đấu nối trung thế tại trụ 160 XT 477TBI2 (đấu nối đến đầu trên FCO đầu tuyến cấp điện cho TBA Chiếu sáng cầu Cửa đại XDM) - Công ty dịch vụ ĐL Miền Trung (CPSC) kết hợp công tác cải tạo tuyến đường dây 22kV XT 477TBI2: dựng trụ lắp xà san dây dẫn trung hạ thế công trình đầu tư 2024 - ĐL Duy xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM các thiết bị: LBS Duy Hải; MBA Thuận An; MBA Duy Hải, Duy Hải 2, Duy Hải 4 (Thôn 2) và TĐC Duy Hải XT 477TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định công tác cải tạo đường dây 22kV sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Duy Hải 7 Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

17-06-2024

- Công ty cổ phần Tín Thành Quảng Nam công tác đấu nối trung thế tại trụ 160 XT 477TBI2 (đấu nối đến đầu trên FCO đầu tuyến cấp điện cho TBA Chiếu sáng cầu Cửa đại XDM) - Công ty dịch vụ ĐL Miền Trung (CPSC) kết hợp công tác cải tạo tuyến đường dây 22kV XT 477TBI2: dựng trụ lắp xà san dây dẫn trung hạ thế công trình đầu tư 2024 - ĐL Duy xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM các thiết bị: LBS Duy Hải; MBA Thuận An; MBA Duy Hải, Duy Hải 2, Duy Hải 4 (Thôn 2) và TĐC Duy Hải XT 477TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định công tác cải tạo đường dây 22kV sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Duy Hải 6 Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

17-06-2024

- Công ty cổ phần Tín Thành Quảng Nam công tác đấu nối trung thế tại trụ 160 XT 477TBI2 (đấu nối đến đầu trên FCO đầu tuyến cấp điện cho TBA Chiếu sáng cầu Cửa đại XDM) - Công ty dịch vụ ĐL Miền Trung (CPSC) kết hợp công tác cải tạo tuyến đường dây 22kV XT 477TBI2: dựng trụ lắp xà san dây dẫn trung hạ thế công trình đầu tư 2024 - ĐL Duy xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM các thiết bị: LBS Duy Hải; MBA Thuận An; MBA Duy Hải, Duy Hải 2, Duy Hải 4 (Thôn 2) và TĐC Duy Hải XT 477TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định công tác cải tạo đường dây 22kV sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
TĐC Duy Hải 5 Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

17-06-2024

- Công ty cổ phần Tín Thành Quảng Nam công tác đấu nối trung thế tại trụ 160 XT 477TBI2 (đấu nối đến đầu trên FCO đầu tuyến cấp điện cho TBA Chiếu sáng cầu Cửa đại XDM) - Công ty dịch vụ ĐL Miền Trung (CPSC) kết hợp công tác cải tạo tuyến đường dây 22kV XT 477TBI2: dựng trụ lắp xà san dây dẫn trung hạ thế công trình đầu tư 2024 - ĐL Duy xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM các thiết bị: LBS Duy Hải; MBA Thuận An; MBA Duy Hải, Duy Hải 2, Duy Hải 4 (Thôn 2) và TĐC Duy Hải XT 477TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định công tác cải tạo đường dây 22kV sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
TĐC Duy Hải 2.2 Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

17-06-2024

- Công ty cổ phần Tín Thành Quảng Nam công tác đấu nối trung thế tại trụ 160 XT 477TBI2 (đấu nối đến đầu trên FCO đầu tuyến cấp điện cho TBA Chiếu sáng cầu Cửa đại XDM) - Công ty dịch vụ ĐL Miền Trung (CPSC) kết hợp công tác cải tạo tuyến đường dây 22kV XT 477TBI2: dựng trụ lắp xà san dây dẫn trung hạ thế công trình đầu tư 2024 - ĐL Duy xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM các thiết bị: LBS Duy Hải; MBA Thuận An; MBA Duy Hải, Duy Hải 2, Duy Hải 4 (Thôn 2) và TĐC Duy Hải XT 477TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định công tác cải tạo đường dây 22kV sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
TĐC Duy Hải 2.1 Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

17-06-2024

- Công ty cổ phần Tín Thành Quảng Nam công tác đấu nối trung thế tại trụ 160 XT 477TBI2 (đấu nối đến đầu trên FCO đầu tuyến cấp điện cho TBA Chiếu sáng cầu Cửa đại XDM) - Công ty dịch vụ ĐL Miền Trung (CPSC) kết hợp công tác cải tạo tuyến đường dây 22kV XT 477TBI2: dựng trụ lắp xà san dây dẫn trung hạ thế công trình đầu tư 2024 - ĐL Duy xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM các thiết bị: LBS Duy Hải; MBA Thuận An; MBA Duy Hải, Duy Hải 2, Duy Hải 4 (Thôn 2) và TĐC Duy Hải XT 477TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định công tác cải tạo đường dây 22kV sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
TĐC Duy Hải 2 Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

17-06-2024

- Công ty cổ phần Tín Thành Quảng Nam công tác đấu nối trung thế tại trụ 160 XT 477TBI2 (đấu nối đến đầu trên FCO đầu tuyến cấp điện cho TBA Chiếu sáng cầu Cửa đại XDM) - Công ty dịch vụ ĐL Miền Trung (CPSC) kết hợp công tác cải tạo tuyến đường dây 22kV XT 477TBI2: dựng trụ lắp xà san dây dẫn trung hạ thế công trình đầu tư 2024 - ĐL Duy xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM các thiết bị: LBS Duy Hải; MBA Thuận An; MBA Duy Hải, Duy Hải 2, Duy Hải 4 (Thôn 2) và TĐC Duy Hải XT 477TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định công tác cải tạo đường dây 22kV sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Thôn 4 Duy Hải Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

17-06-2024

- Công ty cổ phần Tín Thành Quảng Nam công tác đấu nối trung thế tại trụ 160 XT 477TBI2 (đấu nối đến đầu trên FCO đầu tuyến cấp điện cho TBA Chiếu sáng cầu Cửa đại XDM) - Công ty dịch vụ ĐL Miền Trung (CPSC) kết hợp công tác cải tạo tuyến đường dây 22kV XT 477TBI2: dựng trụ lắp xà san dây dẫn trung hạ thế công trình đầu tư 2024 - ĐL Duy xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM các thiết bị: LBS Duy Hải; MBA Thuận An; MBA Duy Hải, Duy Hải 2, Duy Hải 4 (Thôn 2) và TĐC Duy Hải XT 477TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định công tác cải tạo đường dây 22kV sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Thôn 3 Duy Hải Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

17-06-2024

- Công ty cổ phần Tín Thành Quảng Nam công tác đấu nối trung thế tại trụ 160 XT 477TBI2 (đấu nối đến đầu trên FCO đầu tuyến cấp điện cho TBA Chiếu sáng cầu Cửa đại XDM) - Công ty dịch vụ ĐL Miền Trung (CPSC) kết hợp công tác cải tạo tuyến đường dây 22kV XT 477TBI2: dựng trụ lắp xà san dây dẫn trung hạ thế công trình đầu tư 2024 - ĐL Duy xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM các thiết bị: LBS Duy Hải; MBA Thuận An; MBA Duy Hải, Duy Hải 2, Duy Hải 4 (Thôn 2) và TĐC Duy Hải XT 477TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định công tác cải tạo đường dây 22kV sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Duy Hải 3 Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

17-06-2024

- Công ty cổ phần Tín Thành Quảng Nam công tác đấu nối trung thế tại trụ 160 XT 477TBI2 (đấu nối đến đầu trên FCO đầu tuyến cấp điện cho TBA Chiếu sáng cầu Cửa đại XDM) - Công ty dịch vụ ĐL Miền Trung (CPSC) kết hợp công tác cải tạo tuyến đường dây 22kV XT 477TBI2: dựng trụ lắp xà san dây dẫn trung hạ thế công trình đầu tư 2024 - ĐL Duy xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM các thiết bị: LBS Duy Hải; MBA Thuận An; MBA Duy Hải, Duy Hải 2, Duy Hải 4 (Thôn 2) và TĐC Duy Hải XT 477TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định công tác cải tạo đường dây 22kV sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Khe Thuỷ Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

17-06-2024

- Công ty cổ phần Tín Thành Quảng Nam công tác đấu nối trung thế tại trụ 160 XT 477TBI2 (đấu nối đến đầu trên FCO đầu tuyến cấp điện cho TBA Chiếu sáng cầu Cửa đại XDM) - Công ty dịch vụ ĐL Miền Trung (CPSC) kết hợp công tác cải tạo tuyến đường dây 22kV XT 477TBI2: dựng trụ lắp xà san dây dẫn trung hạ thế công trình đầu tư 2024 - ĐL Duy xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM các thiết bị: LBS Duy Hải; MBA Thuận An; MBA Duy Hải, Duy Hải 2, Duy Hải 4 (Thôn 2) và TĐC Duy Hải XT 477TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định công tác cải tạo đường dây 22kV sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Duy Hải 2 Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

17-06-2024

- Công ty cổ phần Tín Thành Quảng Nam công tác đấu nối trung thế tại trụ 160 XT 477TBI2 (đấu nối đến đầu trên FCO đầu tuyến cấp điện cho TBA Chiếu sáng cầu Cửa đại XDM) - Công ty dịch vụ ĐL Miền Trung (CPSC) kết hợp công tác cải tạo tuyến đường dây 22kV XT 477TBI2: dựng trụ lắp xà san dây dẫn trung hạ thế công trình đầu tư 2024 - ĐL Duy xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM các thiết bị: LBS Duy Hải; MBA Thuận An; MBA Duy Hải, Duy Hải 2, Duy Hải 4 (Thôn 2) và TĐC Duy Hải XT 477TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định công tác cải tạo đường dây 22kV sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Duy Hải 4 (thôn2) Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

17-06-2024

- Công ty cổ phần Tín Thành Quảng Nam công tác đấu nối trung thế tại trụ 160 XT 477TBI2 (đấu nối đến đầu trên FCO đầu tuyến cấp điện cho TBA Chiếu sáng cầu Cửa đại XDM) - Công ty dịch vụ ĐL Miền Trung (CPSC) kết hợp công tác cải tạo tuyến đường dây 22kV XT 477TBI2: dựng trụ lắp xà san dây dẫn trung hạ thế công trình đầu tư 2024 - ĐL Duy xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM các thiết bị: LBS Duy Hải; MBA Thuận An; MBA Duy Hải, Duy Hải 2, Duy Hải 4 (Thôn 2) và TĐC Duy Hải XT 477TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định công tác cải tạo đường dây 22kV sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Duy Hải 1 Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

17-06-2024

- Công ty cổ phần Tín Thành Quảng Nam công tác đấu nối trung thế tại trụ 160 XT 477TBI2 (đấu nối đến đầu trên FCO đầu tuyến cấp điện cho TBA Chiếu sáng cầu Cửa đại XDM) - Công ty dịch vụ ĐL Miền Trung (CPSC) kết hợp công tác cải tạo tuyến đường dây 22kV XT 477TBI2: dựng trụ lắp xà san dây dẫn trung hạ thế công trình đầu tư 2024 - ĐL Duy xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM các thiết bị: LBS Duy Hải; MBA Thuận An; MBA Duy Hải, Duy Hải 2, Duy Hải 4 (Thôn 2) và TĐC Duy Hải XT 477TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định công tác cải tạo đường dây 22kV sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Thôn 5 Duy Hải Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

17-06-2024

- Công ty cổ phần Tín Thành Quảng Nam công tác đấu nối trung thế tại trụ 160 XT 477TBI2 (đấu nối đến đầu trên FCO đầu tuyến cấp điện cho TBA Chiếu sáng cầu Cửa đại XDM) - Công ty dịch vụ ĐL Miền Trung (CPSC) kết hợp công tác cải tạo tuyến đường dây 22kV XT 477TBI2: dựng trụ lắp xà san dây dẫn trung hạ thế công trình đầu tư 2024 - ĐL Duy xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM các thiết bị: LBS Duy Hải; MBA Thuận An; MBA Duy Hải, Duy Hải 2, Duy Hải 4 (Thôn 2) và TĐC Duy Hải XT 477TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định công tác cải tạo đường dây 22kV sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Tái Định Cư Duy Hải (DHF) Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

17-06-2024

- Công ty cổ phần Tín Thành Quảng Nam công tác đấu nối trung thế tại trụ 160 XT 477TBI2 (đấu nối đến đầu trên FCO đầu tuyến cấp điện cho TBA Chiếu sáng cầu Cửa đại XDM) - Công ty dịch vụ ĐL Miền Trung (CPSC) kết hợp công tác cải tạo tuyến đường dây 22kV XT 477TBI2: dựng trụ lắp xà san dây dẫn trung hạ thế công trình đầu tư 2024 - ĐL Duy xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM các thiết bị: LBS Duy Hải; MBA Thuận An; MBA Duy Hải, Duy Hải 2, Duy Hải 4 (Thôn 2) và TĐC Duy Hải XT 477TBI2 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định công tác cải tạo đường dây 22kV sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Bàn Sơn Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 17:00

18-06-2024

Điện lực Duy Xuyên kết hợp công tác SCTX: xử lý tiếp xúc và phát hoang HLT theo yêu cầu của khách hàng
TT Nam Phước Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 17:00

18-06-2024

- Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc CPSC đăng ký công tác xử lý tồn tại sau công tác SCL đường dây hạ thế TBA CN Duy Phước XT 478DXU - ĐL Duy Xuyên kết hợp công tác SCTX: xử lý tiếp xúc, thay thế các kẹp dừng cáp ABC
Bơm Dưỡng Mông Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 11:30

18-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác xử lý rỉ dầu và CBM MBA phụ tải Bơm Dưỡng Mông XT 475DXU kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
Bơm Vân Quật. Điện lực Duy Xuyên 13:00 - 17:00

18-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Bơm Vân Quật XT 475DXU kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
UBND h.Duy Xuyên 2 Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 17:00

19-06-2024

- ĐL Duy Xuyên công tác SCTX thay xà , nâng cao xà FCO và lăp dòng rò các TBA sau FCO ĐT Nam Phước 4 XT 473DXU - Hotline 1 lắp (DCL+LBS) Chợ Đình (giữa XT 476DXU và XT 473DXU) tại trụ 101 XT 476DXU (XT 476DXU tầng trên; XT 476DXU tầng dưới) * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị lắp mới sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
UBND Duy Hoà Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 17:00

19-06-2024

- Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc CPSC đăng ký công tác xử lý tồn tại sau công tác SCL đường dây hạ thế TBA UB Duy Hòa XT 472TG.DHO - ĐL Duy Xuyên kết hợp công tác SCTX: xử lý tiếp xúc, thay thế các kẹp dừng cáp ABC
Nam Phước 4ODA Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 17:00

19-06-2024

- ĐL Duy Xuyên công tác SCTX thay xà , nâng cao xà FCO và lăp dòng rò các TBA sau FCO ĐT Nam Phước 4 XT 473DXU - Hotline 1 lắp (DCL+LBS) Chợ Đình (giữa XT 476DXU và XT 473DXU) tại trụ 101 XT 476DXU (XT 476DXU tầng trên; XT 476DXU tầng dưới) * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị lắp mới sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
TT Nam Phước Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 17:00

21-06-2024

- Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc CPSC đăng ký công tác xử lý tồn tại sau công tác SCL đường dây hạ thế TBA TT Nam Phước XT 475DXU - ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải TT Nam Phước XT 478DXU kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
Bơm Dưỡng Mông Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 11:30

21-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác xử lý rỉ dầu và CBM MBA phụ tải Bơm Dưỡng Mông XT 475DXU kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
Bơm Vân Quật. Điện lực Duy Xuyên 13:00 - 17:00

21-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Bơm Vân Quật XT 475DXU kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
Lịch cúp điện Duy Xuyên - Quảng Nam

Lịch Cúp Điện Duy Xuyên Quảng Nam những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
CN Duy Phước (DLN) Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 17:00

15-06-2024

- Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc CPSC đăng ký công tác xử lý tồn tại sau công tác SCL đường dây hạ thế TBA CN Duy Phước XT 478DXU - ĐL Duy Xuyên kết hợp công tác SCTX: xử lý tiếp xúc, thay thế các kẹp dừng cáp ABC
Thôn 4 Duy Phước Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 14:00

12-06-2024

ĐL Duy Xuyên kết hợp công tác SCTX TBA Thôn 4 Duy Phước XT 473DXU: tăng cường dây trung tính, thay dây dẫn bong tróc cách điện…lắp dòng rò TLV
Quang Hoa Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 05:30

12-06-2024

ĐL Duy Xuyên cắt MC 471 DXU để đóng cụm tụ bù trung thế tại trụ 23 XT 471 DXU
CN TÂY AN 22 Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 05:30

12-06-2024

ĐL Duy Xuyên cắt MC 471 DXU để đóng cụm tụ bù trung thế tại trụ 23 XT 471 DXU
ST Ênrgry Central Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 05:30

12-06-2024

ĐL Duy Xuyên cắt MC 471 DXU để đóng cụm tụ bù trung thế tại trụ 23 XT 471 DXU
Cty CP năng lượng Lâm Hùng Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 05:30

12-06-2024

ĐL Duy Xuyên cắt MC 471 DXU để đóng cụm tụ bù trung thế tại trụ 23 XT 471 DXU
Cty xây lắp công nghiệp QN Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 05:30

12-06-2024

ĐL Duy Xuyên cắt MC 471 DXU để đóng cụm tụ bù trung thế tại trụ 23 XT 471 DXU
Cty TNHH TV&XL Minh Tuấn Tú Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 05:30

12-06-2024

ĐL Duy Xuyên cắt MC 471 DXU để đóng cụm tụ bù trung thế tại trụ 23 XT 471 DXU
Tân Tiến Đạt ( CCN Tây An GĐ 11) Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 05:30

12-06-2024

ĐL Duy Xuyên cắt MC 471 DXU để đóng cụm tụ bù trung thế tại trụ 23 XT 471 DXU
VLDX Tân An( CCN Tây An GĐ 12) Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 05:30

12-06-2024

ĐL Duy Xuyên cắt MC 471 DXU để đóng cụm tụ bù trung thế tại trụ 23 XT 471 DXU
CCN Tây An 8 - Cấp điện Công ty may Sơn Hà Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 05:30

12-06-2024

ĐL Duy Xuyên cắt MC 471 DXU để đóng cụm tụ bù trung thế tại trụ 23 XT 471 DXU
CCN Tây An 7 Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 05:30

12-06-2024

ĐL Duy Xuyên cắt MC 471 DXU để đóng cụm tụ bù trung thế tại trụ 23 XT 471 DXU
Đại Dương Kính Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 05:30

12-06-2024

ĐL Duy Xuyên cắt MC 471 DXU để đóng cụm tụ bù trung thế tại trụ 23 XT 471 DXU
Cụm CN Tây An T2 (Trường Thịnh) Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 05:30

12-06-2024

ĐL Duy Xuyên cắt MC 471 DXU để đóng cụm tụ bù trung thế tại trụ 23 XT 471 DXU
Cụm Công Nghiệp Tây An T1 Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 05:30

12-06-2024

ĐL Duy Xuyên cắt MC 471 DXU để đóng cụm tụ bù trung thế tại trụ 23 XT 471 DXU
CN Duy Phước (DLN) Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 17:00

12-06-2024

- Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc CPSC đăng ký công tác xử lý tồn tại sau công tác SCL đường dây hạ thế TBA CN Duy Phước XT 478DXU - ĐL Duy Xuyên kết hợp công tác SCTX: xử lý tiếp xúc, thay thế các kẹp dừng cáp ABC
Ươm Tơ Điện Quang Điện lực Duy Xuyên 13:00 - 17:00

11-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Ươm tơ Điện Quang XT 476DXU kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
Bơm Đông Lãnh Điện lực Duy Xuyên 13:00 - 17:00

11-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Bơm Đông Lãnh XT 476DXU kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
Duy Phước 1 Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 16:00

11-06-2024

ĐL Duy Xuyên kết hợp công tác SCTX TBA Duy Phước 1 và Hà Nhuận: tăng cường dây trung tính, thu hồi dây dẫ cũ không sử dung…lắp dòng rò TLV
Tái định cư Duy Châu Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 11:30

11-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải TĐC Duy Châu XT 471TG.DHO kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
Lệ Bắc Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 11:30

11-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác xử lý rỉ dầu và CBM MBA phụ tải Lệ Bắc XT 471TG.DHO kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
Duy Phước 3 Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 17:00

11-06-2024

- Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc CPSC đăng ký công tác xử lý tồn tại sau công tác SCL đường dây hạ thế TBA Duy Phước 3 XT 478DXU - ĐL Duy Xuyên kết hợp công tác SCTX: xử lý tiếp xúc, thay thế các kẹp dừng cáp ABC
Thôn 8 Duy Hòa Điện lực Duy Xuyên 13:00 - 16:30

10-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác xử lý rỉ dầu và CBM MBA phụ tải Thôn 8 Duy Hòa XT 472TG.DHO kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
Thôn 6 Duy Nghĩa T1 Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 11:30

10-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Thôn 6 Duy Nghĩa T1 XT 477TBI2 kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
TDC Nồi Rang Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 11:30

10-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải TĐC Nồi Rang XT 477TBI2 kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
Duy Hòa 6 Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 16:00

10-06-2024

Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc CPSC đăng ký kết hợp công tác xử lý tồn tại sau công trình HTL 2023 đường dây hạ thế TBA Duy Hòa 6 XT 472TG.DHO: kéo thay dây dẫn hạ thế, thu hồi dây dẫn cũ không sử dụng
HTX Duy Hoà 1 Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 17:00

07-06-2024

- Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc CPSC đăng ký công tác xử lý tồn tại sau công tác SCL đường dây hạ thế TBA Đường dây hạ thế sau TBA HTX Duy Hòa 1 XT 472TG.DHO - ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA
Thôn 3 Duy Thành Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 11:30

06-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Thôn 3 Duy Thành XT 475DXU kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA, thay tủ điện hạ thế
Nam Phước 1ODA. Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 11:30

06-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Nam Phước 1 XT 475DXU kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA, thay tủ điện hạ thế
Nam Phước 12 Điện lực Duy Xuyên 06:00 - 12:00

05-06-2024

ĐL Duy Xuyên kết hợp công tác SCTX: xử lý tiếp xúc, thay thế các kẹp dừng cáp ABC, tăng cường các kẹp ren hạ thế xử lý tiếp xúc TBA Nam Phước 12 XT 473DXU
Duy Tân 3 ODA Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 11:30

04-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối công tác SCTX đường dây 22kV XT 473TG.DXU: lắp chụp đầu cột nâng cao độ võng và CBM MBA Duy Tân 3
Duy Phú T2 Điện lực Duy Xuyên 13:00 - 16:30

03-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Duy Phú T2 XT 473TG.DHO kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
Duy Hòa 3 Điện lực Duy Xuyên 13:00 - 16:30

03-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Duy Hòa 3 XT 472TG.DHO kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
Nam Phước 6ODA. Điện lực Duy Xuyên 13:00 - 16:30

03-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Nam Phước 6 ODA XT 473DXU kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
Duy Thu 4 Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 11:30

03-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Duy Thu 4 XT 473TG.DHO kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA, thay tủ điện hạ thế
Duy Phú 2 ODA Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 11:30

03-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Duy Phú 2 ODA XT 473TG.DHO kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA, thay tủ điện hạ thế
Đội 16 Điện Phong Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 11:30

03-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Đội 16 Điện Phong XT 476DXU kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA, thay tủ điện hạ thế
Dệt Thống Nhất Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 11:30

03-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Dệt Thống Nhất XT 473DXU kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
Bơm Vân Quật 2 Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 17:00

03-06-2024

Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc CPSC đăng ký công tác xử lý tồn tại sau công tác SCL đường dây hạ thế TBA Đường dây hạ thế sau TBA Bơm Vân Quật 2 (tách lưới CN Duy Phước) XT 478DXU - ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA Bơm Vân Quật 2
Cổ Tháp Điện lực Duy Xuyên 13:00 - 16:30

02-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Cổ Tháp XT 471TG.DHO kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
KDC Đông Cầu Chìm Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 16:00

02-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam và đội Hotline 2- PC Quảng Nam công tác CBM LBS Cống Định và LBS Cầu Chìm; kết hợp các công tác CBM các MBA phụ tải thuộc đường dây nhánh rẽ 22kV Cống Định XT 473DXU - ĐL Duy Xuyên SCTX lắp dòng rò thu lôi van, tăng cường dây trung ticnhs cho MBA phụ tải, xử lý tiếp xúc, thay các dây tóm sứ trên đường dây 22kV
Dệt 3 TT Nam Phước Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 16:00

02-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam và đội Hotline 2- PC Quảng Nam công tác CBM LBS Cống Định và LBS Cầu Chìm; kết hợp các công tác CBM các MBA phụ tải thuộc đường dây nhánh rẽ 22kV Cống Định XT 473DXU - ĐL Duy Xuyên SCTX lắp dòng rò thu lôi van, tăng cường dây trung ticnhs cho MBA phụ tải, xử lý tiếp xúc, thay các dây tóm sứ trên đường dây 22kV
Đông Cầu Chìm Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 16:00

02-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam và đội Hotline 2- PC Quảng Nam công tác CBM LBS Cống Định và LBS Cầu Chìm; kết hợp các công tác CBM các MBA phụ tải thuộc đường dây nhánh rẽ 22kV Cống Định XT 473DXU - ĐL Duy Xuyên SCTX lắp dòng rò thu lôi van, tăng cường dây trung ticnhs cho MBA phụ tải, xử lý tiếp xúc, thay các dây tóm sứ trên đường dây 22kV
TT Y Tê Duy Xuyên Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 16:00

02-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam và đội Hotline 2- PC Quảng Nam công tác CBM LBS Cống Định và LBS Cầu Chìm; kết hợp các công tác CBM các MBA phụ tải thuộc đường dây nhánh rẽ 22kV Cống Định XT 473DXU - ĐL Duy Xuyên SCTX lắp dòng rò thu lôi van, tăng cường dây trung ticnhs cho MBA phụ tải, xử lý tiếp xúc, thay các dây tóm sứ trên đường dây 22kV
Dệt 2 TT Nam Phước Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 16:00

02-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam và đội Hotline 2- PC Quảng Nam công tác CBM LBS Cống Định và LBS Cầu Chìm; kết hợp các công tác CBM các MBA phụ tải thuộc đường dây nhánh rẽ 22kV Cống Định XT 473DXU - ĐL Duy Xuyên SCTX lắp dòng rò thu lôi van, tăng cường dây trung ticnhs cho MBA phụ tải, xử lý tiếp xúc, thay các dây tóm sứ trên đường dây 22kV
Dệt 1 TT Nam Phước. Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 16:00

02-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam và đội Hotline 2- PC Quảng Nam công tác CBM LBS Cống Định và LBS Cầu Chìm; kết hợp các công tác CBM các MBA phụ tải thuộc đường dây nhánh rẽ 22kV Cống Định XT 473DXU - ĐL Duy Xuyên SCTX lắp dòng rò thu lôi van, tăng cường dây trung ticnhs cho MBA phụ tải, xử lý tiếp xúc, thay các dây tóm sứ trên đường dây 22kV
UBND h.Duy Xuyên Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 16:00

02-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam và đội Hotline 2- PC Quảng Nam công tác CBM LBS Cống Định và LBS Cầu Chìm; kết hợp các công tác CBM các MBA phụ tải thuộc đường dây nhánh rẽ 22kV Cống Định XT 473DXU - ĐL Duy Xuyên SCTX lắp dòng rò thu lôi van, tăng cường dây trung ticnhs cho MBA phụ tải, xử lý tiếp xúc, thay các dây tóm sứ trên đường dây 22kV
Xuyên Tây. Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 16:00

02-06-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam và đội Hotline 2- PC Quảng Nam công tác CBM LBS Cống Định và LBS Cầu Chìm; kết hợp các công tác CBM các MBA phụ tải thuộc đường dây nhánh rẽ 22kV Cống Định XT 473DXU - ĐL Duy Xuyên SCTX lắp dòng rò thu lôi van, tăng cường dây trung ticnhs cho MBA phụ tải, xử lý tiếp xúc, thay các dây tóm sứ trên đường dây 22kV
Bơm Dưỡng Mông Điện lực Duy Xuyên 13:00 - 17:30

31-05-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác xử lý rỉ dầu MBA Bơm Dưỡng Mông XT 475DXU (theo văn bản số 102-CPSC) kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
UBND Duy Hoà Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 17:00

31-05-2024

Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc CPSC đăng ký công tác xử lý tồn tại sau công tác SCL đường dây hạ thế TBA UB Duy Hòa XT 473DXU - ĐL Duy Xuyên kết hợp công tác SCTX: xử lý tiếp xúc, thay thế các kẹp dừng cáp ABC
Duy Phú 3 ODA Điện lực Duy Xuyên 13:00 - 16:30

28-05-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Duy Phú 3 ODA XT 473TG.DHO kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
Duy Phú 4 ODA Điện lực Duy Xuyên 13:00 - 16:30

28-05-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Duy Phú 4 XT 473TG.DHO kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
Cây Vải Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 11:30

28-05-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Cây Vải XT 473TG.DHO kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
Gạch Duy Tân Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 11:30

28-05-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Gạch Duy Tân XT 473TG.DHO kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
Thy Lai Duy Vinh Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 11:30

28-05-2024

ĐL Duy Xuyên phối công tác thay MBA kém chất lượng ngăn ngừa sự cố tại TBA Thy Lai Duy Vinh XT 478DXU * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Duy Phước 5 Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 17:00

28-05-2024

- Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc CPSC đăng ký công tác xử lý tồn tại sau công tác SCL đường dây hạ thế TBA Duy Phước 5 XT 478DXU - ĐL Duy Xuyên kết hợp công tác SCTX: xử lý tiếp xúc, thay thế các kẹp dừng cáp ABC
Duy Phước 6 Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 17:00

28-05-2024

- Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc CPSC đăng ký công tác xử lý tồn tại sau công tác SCL đường dây hạ thế TBA Duy Phước 6 XT 478DXU - ĐL Duy Xuyên kết hợp công tác SCTX: xử lý tiếp xúc, thay thế các kẹp dừng cáp ABC
Phú Đông Điện lực Duy Xuyên 13:00 - 17:30

27-05-2024

ĐL Duy Xuyên phối công tác thay MBA kém chất lượng ngăn ngừa sự cố tại TBA Phú Đông XT 476DXU
Nam Phước 11 Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 11:30

27-05-2024

ĐL Duy Xuyên phối công tác thay MBA kém chất lượng ngăn ngừa sự cố tại TBA Nam Phước 11 XT 478DXU * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện
Đại Hưng Phát T1 Điện lực Duy Xuyên 10:40 - 11:00

25-05-2024

ĐL Duy Xuyên cắt điện để đóng lại cụm tụ bù trụ 23 và trụ 24 XT 474 DXU
Đại Hưng Phát T2 Điện lực Duy Xuyên 10:40 - 11:00

25-05-2024

ĐL Duy Xuyên cắt điện để đóng lại cụm tụ bù trụ 23 và trụ 24 XT 474 DXU
CTy CP NL Protek Điện lực Duy Xuyên 10:40 - 11:00

25-05-2024

ĐL Duy Xuyên cắt điện để đóng lại cụm tụ bù trụ 23 và trụ 24 XT 474 DXU
CCN Tây An 10 Điện lực Duy Xuyên 10:40 - 11:00

25-05-2024

ĐL Duy Xuyên cắt điện để đóng lại cụm tụ bù trụ 23 và trụ 24 XT 474 DXU
RIO Điện lực Duy Xuyên 10:40 - 11:00

25-05-2024

ĐL Duy Xuyên cắt điện để đóng lại cụm tụ bù trụ 23 và trụ 24 XT 474 DXU
Cụm CN Tây An T4 Điện lực Duy Xuyên 10:40 - 11:00

25-05-2024

ĐL Duy Xuyên cắt điện để đóng lại cụm tụ bù trụ 23 và trụ 24 XT 474 DXU
Thôn 4 Duy thành. Điện lực Duy Xuyên 13:00 - 17:30

24-05-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác xử lý rỉ dầu kết hợp CBM MBA phụ tải Thôn 4 Duy Thành XT 475DXU kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
Duy Thành 2ODA Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 11:30

24-05-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác xử lý rỉ dầu kết hợp CBM MBA phụ tải Duy Thành 2 ODA XT 475DXU kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
Duy Phước 4 Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 17:00

24-05-2024

- Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc CPSC đăng ký công tác xử lý tồn tại sau công tác SCL đường dây hạ thế TBA Duy Phước 4 XT 478DXU - ĐL Duy Xuyên kết hợp công tác SCTX: xử lý tiếp xúc, thay thế các kẹp dừng cáp ABC
Kiểm Lâm Điện lực Duy Xuyên 13:00 - 17:30

23-05-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Kiểm Lâm XT 473TG.DHO kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA, thay tủ điện hạ thế
Công An Duy Xuyên Điện lực Duy Xuyên 13:00 - 17:30

23-05-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Công An Duy Xuyên XT 472DXU kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA, thay tủ điện hạ thế
Thôn 1 Duy Nghĩa T3 Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 11:30

23-05-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Thôn 1 Duy Nghĩa T3 XT 477ETB2
Nam Thành Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 11:30

23-05-2024

ĐL Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải Nam Thành XT 473DXU (theo văn bản số 102-CPSC) kết hợp công tác lắp dòng rò TLV và tăng cường dây trung tính cho MBA
Nam Phước 10 Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 17:00

23-05-2024

- Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc CPSC đăng ký công tác xử lý tồn tại sau công tác SCL đường dây hạ thế TBA Nam Phước 10 XT 478DXU - ĐL Duy Xuyên kết hợp công tác SCTX: xử lý tiếp xúc, thay thế các kẹp dừng cáp ABC
Nam Phước 12 Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 12:00

23-05-2024

ĐL Duy Xuyên kết hợp công tác SCTX: xử lý tiếp xúc, thay thế các kẹp dừng cáp ABC, tăng cường các kẹp ren hạ thế xử lý tiếp xúc TBA Nam Phước 12 XT 473DXU
Gỗ Câu Lâu Điện lực Duy Xuyên 07:00 - 16:00

21-05-2024

- Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc CPSC đăng ký kết hợp công tác xử lý tồn tại sau công trình HTL 2023 đường dây hạ thế TBA Gỗ Câu lâu: kéo thay dây dẫ hạ thế - ĐL Duy Xuyên phối hợp công tác thay dây dẫn hạ thế, lắp dòng rò TLV tại TBA Gỗ câu Lâu (xử lý mất an toàn tại TBA phụ tỉa và lắp FCO đầu tuyến cho TBA Gỗ Câu Lâu)
Duy Vinh 7 Điện lực Duy Xuyên 10:00 - 11:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Bàn Thạch C Điện lực Duy Xuyên 10:00 - 11:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Duy Vinh 2 Điện lực Duy Xuyên 10:00 - 11:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Bàn Thạch B Điện lực Duy Xuyên 10:00 - 11:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Duy Vinh 4 (T5) Điện lực Duy Xuyên 10:00 - 11:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Thy Lai Duy Vinh Điện lực Duy Xuyên 10:00 - 11:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Hà Mỹ Duy Vinh Điện lực Duy Xuyên 10:00 - 11:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Huy Hoàng 2 Điện lực Duy Xuyên 10:00 - 11:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Duy Vinh 5 Điện lực Duy Xuyên 10:00 - 11:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Thôn 1 Duy Vinh Điện lực Duy Xuyên 10:00 - 11:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Duy Vinh 3 Điện lực Duy Xuyên 10:00 - 11:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Bàn Thạch Điện lực Duy Xuyên 10:00 - 11:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Tái Định cư Duy Vinh Điện lực Duy Xuyên 10:00 - 11:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Thôn 1 Duy Vinh 2 Điện lực Duy Xuyên 10:00 - 11:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Đội 8 Duy Phước Điện lực Duy Xuyên 10:00 - 11:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Duy Vinh 1 Điện lực Duy Xuyên 10:00 - 11:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Hà Mỹ 2 Duy Vinh Điện lực Duy Xuyên 10:00 - 11:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
TT Dạy Nghề DX Điện lực Duy Xuyên 10:00 - 11:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Thôn 6A Duy Phước Điện lực Duy Xuyên 10:00 - 11:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Duy Vinh 7 Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 06:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Bàn Thạch C Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 06:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Tái Định cư Duy Vinh Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 06:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Thy Lai Duy Vinh Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 06:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Duy Vinh 2 Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 06:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.
Bàn Thạch B Điện lực Duy Xuyên 05:00 - 06:30

20-05-2024

ĐL Duy Xuyên công tác SCTX đường dây 22 kV XT 478DXU (sau MC Duy Phước): dựng trụ, lắp xà, san dây dẫn và thu hồi trụ sau thi công - Trước khi đóng điện: Biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện.

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật