Lịch cúp điện Phú Ninh - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phú Ninh - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Phú Ninh - Quảng Nam

Lịch cúp điện Phú Ninh - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phú Ninh - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phú Ninh - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Phú Ninh Quảng Nam những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Cầu máng 1 - Kênh Phú Ninh ĐL Tiên Phước 05:30 - 06:00

21-01-2023

Cắt điện điều chỉnh điện áp
NMN BOO Phú Ninh ĐL Núi Thành 06:00 - 07:30

17-12-2022

Tháo lèo để Công ty Cổ phần XLĐ Quảng Nam dựng trụ, thay xà, thay dây từ trụ 79 đến 98 XT476TKY và từ trụ 72 đến 79 XT477TAN (Dự án KFW3.2 và xử lý tồn tại sau bão số 4/2022)
T1 TTHC Huyện Phú Ninh ĐL Tiên Phước 16:30 - 17:00

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
T2 TTHC Huyện Phú Ninh ĐL Tiên Phước 16:30 - 17:00

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
T3 TTHC Huyện Phú Ninh ĐL Tiên Phước 16:30 - 17:00

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
T4 TTHC Huyện Phú Ninh ĐL Tiên Phước 16:30 - 17:00

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
T5 TTHC Huyện Phú Ninh ĐL Tiên Phước 16:30 - 17:00

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
T6 TTHC Huyện Phú Ninh ĐL Tiên Phước 16:30 - 17:00

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
Bệnh Viện Đa Khoa Phú Ninh ĐL Tiên Phước 16:30 - 17:00

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
Ngân Hàng NN&PTNT Phú ninh ĐL Tiên Phước 16:30 - 17:00

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
Nhà Văn Hóa Phú Ninh ĐL Tiên Phước 16:30 - 17:00

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
Kho Bạc Huyện Phú Ninh ĐL Tiên Phước 16:30 - 17:00

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
Nhà máy nước Phú Ninh ĐL Tiên Phước 16:30 - 17:00

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
BHXH huyện Phú Ninh ĐL Tiên Phước 16:30 - 17:00

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
TBA CA huyện Phú Ninh ĐL Tiên Phước 16:30 - 17:00

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
Cầu máng 1 - Kênh Phú Ninh ĐL Tiên Phước 16:30 - 17:00

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
T1 TTHC Huyện Phú Ninh ĐL Tiên Phước 13:00 - 13:30

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
T2 TTHC Huyện Phú Ninh ĐL Tiên Phước 13:00 - 13:30

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
T3 TTHC Huyện Phú Ninh ĐL Tiên Phước 13:00 - 13:30

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
T4 TTHC Huyện Phú Ninh ĐL Tiên Phước 13:00 - 13:30

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
T5 TTHC Huyện Phú Ninh ĐL Tiên Phước 13:00 - 13:30

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
T6 TTHC Huyện Phú Ninh ĐL Tiên Phước 13:00 - 13:30

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
Bệnh Viện Đa Khoa Phú Ninh ĐL Tiên Phước 13:00 - 13:30

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
Ngân Hàng NN&PTNT Phú ninh ĐL Tiên Phước 13:00 - 13:30

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
Nhà Văn Hóa Phú Ninh ĐL Tiên Phước 13:00 - 13:30

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
Kho Bạc Huyện Phú Ninh ĐL Tiên Phước 13:00 - 13:30

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
Nhà máy nước Phú Ninh ĐL Tiên Phước 13:00 - 13:30

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
BHXH huyện Phú Ninh ĐL Tiên Phước 13:00 - 13:30

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
TBA CA huyện Phú Ninh ĐL Tiên Phước 13:00 - 13:30

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK
Cầu máng 1 - Kênh Phú Ninh ĐL Tiên Phước 13:00 - 13:30

11-12-2022

Điện lực Tiên Phước thay sứ chuỗi, giáp níu trụ 25 XT 471ETK

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật