Lịch cúp điện Hội An - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hội An - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hội An - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hội An - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hội An - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
KDL Làng quê Cẩm Thanh ĐL Hội An 07:30 - 12:30

01-04-2023

Công ty TNHH DV Kỹ thuật điện cao thế đăng ký công tác CBM TBA KDL Làng Quê Cẩm Thanh XT 476-HAN (theo đề nghị của KH)
KS Huy Hoàng ĐL Hội An 08:00 - 10:30

04-04-2023

Điện Lực Hội An xử lý tiếp xúc, vệ sinh TBA KS Huy Hoàng 3 XT 471-HAN (theo yêu cầu của KH)
Sông Đò (CK9B) ĐL Hội An 07:30 - 10:00

05-04-2023

Điện Lực Hội An xử lý chụp đầu trụ, phối hợp XNDV CBM TBA Sông Đò XT 476-HAN
Cẩm Thanh T4-2 (CJN1) ĐL Hội An 10:30 - 12:30

05-04-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Cẩm Thanh T4-2 XT 476-HAN
Phước Tân 1 (CJO) ĐL Hội An 13:00 - 15:00

05-04-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Phước Tân 1 XT 476-HAN
Phước Tân 3 (CJO2) ĐL Hội An 15:00 - 17:00

05-04-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Phước Tân 3 XT 476-HAN
Bãi Tắm Hà My (CLJ) ĐL Hội An 07:30 - 10:00

06-04-2023

Điện Lực Hội An xử lý dây tóm cổ sứ, khóa néo cuối ĐZ 0,4 KV và phối hợp XNDV CBM TBA Bãi Tắm Hà My XT 473-ĐNĐN
Điện Dương 8(KN) ĐL Hội An 10:00 - 12:00

06-04-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Điện Dương 8 XT 473-ĐNĐN
Điện Nam 7 (CKS1) ĐL Hội An 13:00 - 15:00

06-04-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Điện Nam 7 XT 480-ĐNĐN
Điện Nam 5 (KQ) ĐL Hội An 15:00 - 17:00

06-04-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Điện Nam 5 XT 480-ĐNĐN
Lịch cúp điện Hội An - Quảng Nam

Lịch Cúp Điện Hội An Quảng Nam những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Cẩm Châu 2 (CIP) ĐL Hội An 15:00 - 17:00

30-03-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Cẩm Châu 2 XT 471-HAN
Thương Binh Nặng (CLC) ĐL Hội An 13:30 - 15:30

30-03-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Thương Binh Nặng XT 480-ĐNĐN (Kết hợp công tác mục I.)
Cẩm Thanh T5-2 (CRG) ĐL Hội An 13:00 - 15:00

30-03-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Cẩm Thanh T5-2 XT 476-HAN
Thương Binh Nặng (CLC) ĐL Hội An 11:30 - 13:00

30-03-2023

Đấu lèo trụ 50
OKINAWA ĐL Hội An 11:30 - 13:00

30-03-2023

Đấu lèo trụ 50
TDN-Bắc Quảng Nam ĐL Hội An 11:30 - 13:00

30-03-2023

Đấu lèo trụ 50
KDC Cầu Hưng - Lai nghi T4 (CLN4) ĐL Hội An 11:30 - 13:00

30-03-2023

Đấu lèo trụ 50
K7 Điện Nam Đông (CKR1) ĐL Hội An 11:30 - 13:00

30-03-2023

Đấu lèo trụ 50
KDC Cầu hưng - Lai nghi T3 (CLN3) ĐL Hội An 11:30 - 13:00

30-03-2023

Đấu lèo trụ 50
Điện Nam 4 (CKS) ĐL Hội An 11:30 - 13:00

30-03-2023

Đấu lèo trụ 50
Điện Nam 7 (CKS1) ĐL Hội An 11:30 - 13:00

30-03-2023

Đấu lèo trụ 50
Võ Văn Kiệt (CKW) ĐL Hội An 11:30 - 13:00

30-03-2023

Đấu lèo trụ 50
K13 Thanh Hà (CKY1) ĐL Hội An 11:30 - 13:00

30-03-2023

Đấu lèo trụ 50
KDC Cầu Hưng - Lai Nghi T1 (CLN1) ĐL Hội An 11:30 - 13:00

30-03-2023

Đấu lèo trụ 50
KDC Cầu Hưng - Lai Nghi T2 (CLN2) ĐL Hội An 11:30 - 13:00

30-03-2023

Đấu lèo trụ 50
KDC K7 Thanh Hà (K10)( KZ) ĐL Hội An 11:30 - 13:00

30-03-2023

Đấu lèo trụ 50
Kinh Tế Mới (CJU) ĐL Hội An 11:30 - 13:00

30-03-2023

Đấu lèo trụ 50
KDC K6 Thanh Hà (K9)(CKY) ĐL Hội An 11:30 - 13:00

30-03-2023

Đấu lèo trụ 50
TĐC Thanh Hà - K11 (CKX) ĐL Hội An 11:30 - 13:00

30-03-2023

Đấu lèo trụ 50
Xóm Trảng (CJI) ĐL Hội An 11:30 - 13:00

30-03-2023

Đấu lèo trụ 50
Cẩm Thanh T6-2 (CK9A) ĐL Hội An 10:00 - 12:00

30-03-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Cẩm Thanh T6-2 XT 476-HAN
Khách sạn Làng Lụa ĐL Hội An 08:00 - 09:30

30-03-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA KS Làng Lụa XT 475-HAN
TDN-Bắc Quảng Nam ĐL Hội An 06:00 - 07:30

30-03-2023

Tháo lèo trụ 50
Bảo trợ XH ĐL Hội An 06:00 - 13:00

30-03-2023

Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)
Đỗ Văn Sắc ĐL Hội An 06:00 - 13:00

30-03-2023

Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)
OKINAWA ĐL Hội An 06:00 - 07:30

30-03-2023

Tháo lèo trụ 50
Xử lý rác thải ĐL Hội An 06:00 - 13:00

30-03-2023

Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)
KDC Cầu Hưng - Lai nghi T4 (CLN4) ĐL Hội An 06:00 - 07:30

30-03-2023

Tháo lèo trụ 50
Thương Binh Nặng (CLC) ĐL Hội An 06:00 - 07:30

30-03-2023

Tháo lèo trụ 50
K7 Điện Nam Đông (CKR1) ĐL Hội An 06:00 - 07:30

30-03-2023

Tháo lèo trụ 50
KDC Cầu hưng - Lai nghi T3 (CLN3) ĐL Hội An 06:00 - 07:30

30-03-2023

Tháo lèo trụ 50
Điện Nam 4 (CKS) ĐL Hội An 06:00 - 07:30

30-03-2023

Tháo lèo trụ 50
Điện Nam 7 (CKS1) ĐL Hội An 06:00 - 07:30

30-03-2023

Tháo lèo trụ 50
Võ Văn Kiệt (CKW) ĐL Hội An 06:00 - 07:30

30-03-2023

Tháo lèo trụ 50
K13 Thanh Hà (CKY1) ĐL Hội An 06:00 - 07:30

30-03-2023

Tháo lèo trụ 50
K3 Thanh Hà (CJG3) ĐL Hội An 06:00 - 13:00

30-03-2023

Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)
Bầu Ốc 2 (CK2A) ĐL Hội An 06:00 - 13:00

30-03-2023

Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)
Bến Trễ 2 (CK3A) ĐL Hội An 06:00 - 13:00

30-03-2023

Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)
Bến Trễ 3 (CJG2) ĐL Hội An 06:00 - 13:00

30-03-2023

Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)
Bầu Ốc (CK2) ĐL Hội An 06:00 - 13:00

30-03-2023

Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)
Bến Trễ (CK3) ĐL Hội An 06:00 - 13:00

30-03-2023

Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)
Khu B6 (CKE) ĐL Hội An 06:00 - 13:00

30-03-2023

Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)
Khu B5 (CKD) ĐL Hội An 06:00 - 13:00

30-03-2023

Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)
KDC Bến Trể (CKC) ĐL Hội An 06:00 - 13:00

30-03-2023

Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)
KDC Cầu Hưng - Lai Nghi T1 (CLN1) ĐL Hội An 06:00 - 07:30

30-03-2023

Tháo lèo trụ 50
KDC Cầu Hưng - Lai Nghi T2 (CLN2) ĐL Hội An 06:00 - 07:30

30-03-2023

Tháo lèo trụ 50
Bàu Đưng (CJG1) ĐL Hội An 06:00 - 13:00

30-03-2023

Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)
KDC K7 Thanh Hà (K10)( KZ) ĐL Hội An 06:00 - 07:30

30-03-2023

Tháo lèo trụ 50
Kinh Tế Mới (CJU) ĐL Hội An 06:00 - 07:30

30-03-2023

Tháo lèo trụ 50
KDC K6 Thanh Hà (K9)(CKY) ĐL Hội An 06:00 - 07:30

30-03-2023

Tháo lèo trụ 50
TĐC Thanh Hà - K11 (CKX) ĐL Hội An 06:00 - 07:30

30-03-2023

Tháo lèo trụ 50
Xóm Trảng (CJI) ĐL Hội An 06:00 - 07:30

30-03-2023

Tháo lèo trụ 50
K 2 Thanh Hà (CJG) ĐL Hội An 06:00 - 13:00

30-03-2023

Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)
Cồn Thu 2 (CJM2) ĐL Hội An 15:00 - 17:00

29-03-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Cồn Thu 2 XT 473-HAN
KDC Xuân Mỹ (CJM1) ĐL Hội An 13:00 - 15:00

29-03-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA KDC Xuân Mỹ XT 473-HAN
Cửa Suối (CK1A) ĐL Hội An 10:00 - 12:00

29-03-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Cửa Suối XT 473-HAN
Đồng Nà (CKB) ĐL Hội An 08:00 - 09:30

29-03-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Đồng Nà XT 473-HAN
KS Lumar ĐL Hội An 15:00 - 17:00

28-03-2023

Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA KS LUMAR XT 471-HAN
NH Công Thương ĐL Hội An 13:00 - 15:00

28-03-2023

Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA Ngân Hàng Công Thương XT 471-HAN
NH Phú Khang ĐL Hội An 10:00 - 12:00

28-03-2023

Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA Phú Khang XT 471-HAN
Dyvelyn 2 ĐL Hội An 09:00 - 14:00

28-03-2023

Đ:LHA thay thế TI định kỳ TBA Dyvelyn T2,T3
Dyvelyn 3 ĐL Hội An 09:00 - 14:00

28-03-2023

Đ:LHA thay thế TI định kỳ TBA Dyvelyn T2,T3
KS Huy Hoàng ĐL Hội An 15:00 - 17:00

27-03-2023

Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA KS Huy Hoàng XT 478-HAN
KS Thanh Vân ĐL Hội An 13:00 - 15:00

27-03-2023

Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA KS Thanh Vân XT 473-HAN
Mạnh Tiến ĐL Hội An 10:00 - 12:00

27-03-2023

Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA Mạnh Tiến XT 480-ĐNĐN
Xử lý nước thải (CCN an lưu) ĐL Hội An 08:00 - 09:30

27-03-2023

Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA Xử Lý Nước Thải XT 480-ĐNĐN
An Bàng 2 (CJZ1) ĐL Hội An 07:30 - 11:30

27-03-2023

Điện Lực Hội An SCTX TBA An Bàng 2 XT 473-HAN
Công ty 3A ĐL Hội An 13:30 - 15:30

23-03-2023

Điện Lực Hội An thay bão dưỡng MBA Công Ty 3A XT 476-HAN
Phước Hải 1 (CJV) ĐL Hội An 07:30 - 11:30

23-03-2023

Điện Lực Hội An thay bão dưỡng MBA XN CBTP, thay TI đo dếm , phối hợp XNDV CMB LBS Phước Thịnh XT 476-HAN
Phước Hải 2( CJX) ĐL Hội An 07:30 - 11:30

23-03-2023

Điện Lực Hội An thay bão dưỡng MBA XN CBTP, thay TI đo dếm , phối hợp XNDV CMB LBS Phước Thịnh XT 476-HAN
Biên Phòng ĐL Hội An 07:30 - 11:30

23-03-2023

Điện Lực Hội An thay bão dưỡng MBA XN CBTP, thay TI đo dếm , phối hợp XNDV CMB LBS Phước Thịnh XT 476-HAN
CB thực phẩm ĐL Hội An 07:30 - 11:30

23-03-2023

Điện Lực Hội An thay bão dưỡng MBA XN CBTP, thay TI đo dếm , phối hợp XNDV CMB LBS Phước Thịnh XT 476-HAN
Hội ND Việt Nam ĐL Hội An 07:30 - 11:30

23-03-2023

Điện Lực Hội An thay bão dưỡng MBA XN CBTP, thay TI đo dếm , phối hợp XNDV CMB LBS Phước Thịnh XT 476-HAN
Vinpearl Hội An ĐL Hội An 07:30 - 11:30

23-03-2023

Điện Lực Hội An thay bão dưỡng MBA XN CBTP, thay TI đo dếm , phối hợp XNDV CMB LBS Phước Thịnh XT 476-HAN
Đạt Phương T4 (CVN4) ĐL Hội An 15:00 - 17:00

22-03-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Đạt Phương T4 XT 476-HAN
Đạt Phương T3 (CVN3) ĐL Hội An 13:00 - 15:00

22-03-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Đạt Phương T3 XT 476-HAN
Đạt Phương T2 (CVN2) ĐL Hội An 10:00 - 12:00

22-03-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM Đạt Phương T2 XT 476-HAN
Đạt Phương T1 (CVN1) ĐL Hội An 08:00 - 10:00

22-03-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Đạt Phương T1 XT 476-HAN
TDN-Bắc Quảng Nam ĐL Hội An 15:00 - 17:00

21-03-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Trường Dạy Nghề Bắc Quảng Nam XT 480-ĐNĐN
Công ty Oxygen ĐL Hội An 13:00 - 15:00

21-03-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Công Ty OxyGen XT 480-ĐNĐN
Cty BiVi ĐL Hội An 10:00 - 12:00

21-03-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Cty THHH BIVI
Ngư lưới cụ ĐL Hội An 08:00 - 10:00

21-03-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Ngư Lưới Cụ Hải Thanh XT 480-ĐNĐN
607 T5 (CJC1) ĐL Hội An 13:00 - 17:00

20-03-2023

Công ty XLĐ Quảng Nam đăng ký sang dây, thu hồi cột không sử dụng nhánh rẽ hạ thế thuộc TBA 607-T5 XT 475-HAN
Tôn Đức Thắng (CRI) ĐL Hội An 07:30 - 11:30

20-03-2023

- Công ty XLĐ Quảng Nam đăng ký dựng cột, san dây hạ thế, thu hồi dây không sử dụng thuộc TBA Tôn Đức Thắng XT 476-HAN. - Điện Lực Hội An kết hợp CBM TBA Tôn Đức Thắng XT476-HAN
Trường Cao Đẳng Điện Lực Miền Trung ĐL Hội An 07:30 - 11:30

19-03-2023

Điện Lực Hội An CBM TBA, thay thế TI đo đếm, thay thế bulon xà TBA Trường CĐ Điện Lực Miền Trung XT 475-HAN
Công ty Thanh Tiến ĐL Hội An 06:30 - 16:00

19-03-2023

- Công ty XLĐ Quảng Nam đăng ký dựng cột lắp xà,thay dây dẫn NR ODA Điện Dương XT 473-ĐNĐN ( dự án KFW3.2). - Điện Lực Hội An kết hợp CBM TBA ODA Điện Dương XT 473-ĐNĐN
Công ty LIFE ĐL Hội An 06:30 - 16:00

19-03-2023

- Công ty XLĐ Quảng Nam đăng ký dựng cột lắp xà,thay dây dẫn NR ODA Điện Dương XT 473-ĐNĐN ( dự án KFW3.2). - Điện Lực Hội An kết hợp CBM TBA ODA Điện Dương XT 473-ĐNĐN
ODA Điện Dương(CKT) ĐL Hội An 06:30 - 16:00

19-03-2023

- Công ty XLĐ Quảng Nam đăng ký dựng cột lắp xà,thay dây dẫn NR ODA Điện Dương XT 473-ĐNĐN ( dự án KFW3.2). - Điện Lực Hội An kết hợp CBM TBA ODA Điện Dương XT 473-ĐNĐN
TĐC Thanh Hà - K11 (CKX) ĐL Hội An 09:30 - 11:30

17-03-2023

Điện Lực Hội An thay thế MBA kém chất lượng thuộc TBA K11 Thanh Hà XT 477-HAN
Điện Dương 3A (CKI1) ĐL Hội An 07:30 - 09:30

17-03-2023

Điện Lực Hội An thay thế MBA kém chất lượng và thay tủ điện thuộc TBA Điện Dương 3A XT 473-ĐNĐN
KS Dương Yên ĐL Hội An 15:30 - 17:30

14-03-2023

Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA KS Dương Yên XT 473-HAN
Xí nghiệp Mộc 2 ĐL Hội An 15:00 - 17:00

14-03-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Mộc Việt Đức T2 XT 477-HAN
Kim Châu ĐL Hội An 13:30 - 15:30

14-03-2023

Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA KS Kim Châu XT 473-HAN
Mỹ Phẩm Thiên Nhiên VN (CLM2) ĐL Hội An 13:00 - 15:00

14-03-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Mỹ Phẩm Thiên Nhiên XT 477-HAN
XN May ĐL Hội An 10:00 - 12:00

14-03-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA XN May XT 475-HAN
KS Kim An ĐL Hội An 09:30 - 11:30

14-03-2023

Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA KS Kim An XT 473-HAN
Bệnh Viện Thái Bình Dương ĐL Hội An 07:30 - 09:30

14-03-2023

Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA Bệnh Viện Thái Bình Dương XT 475-HAN
Cẩm Hà T2 (CK1) ĐL Hội An 07:00 - 10:00

14-03-2023

Điện Lực Hội An thay tủ điện và phối hợp XNDV CBM TBA Cẩm Hà T2 XT 473-HAN
Trần Hưng Đạo (CIN) ĐL Hội An 15:00 - 17:00

13-03-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Trần Hưng Đạo XT 471-HAN
Nguyễn Duy Hiệu 1 (CIO) ĐL Hội An 13:00 - 15:00

13-03-2023

Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Nguyễn Duy Hiệu 1 XT 471-HAN

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật