Lịch cúp điện Hội An - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hội An - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hội An - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hội An - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hội An - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Phước Thịnh (palm Garden) Điện lực Hội An 06:00 - 17:00

16-06-2024

Cty Cổ Phần Bình Hà đăng ký thay dây dẫn, khóa hãm cuối và phụ kiện TBA Phước Thịnh XT 473HAN
Cty TNHH Hải Huy Điện lực Hội An 08:30 - 10:30

16-06-2024

Đội HL 1 xử lý đầu cực FCO trụ ĐT KS Hải Huy XT 479 HAN
Công ty thế kỷ 21 Điện lực Hội An 07:00 - 11:00

17-06-2024

Điện lưc Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung đăng ký thí nghiệm định kỳ, vệ sinh bảo dưỡng HTĐĐ Sân Gôn
Viêm Đông Điện lực Hội An 07:00 - 11:00

17-06-2024

Điện lưc Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung đăng ký thí nghiệm định kỳ, vệ sinh bảo dưỡng HTĐĐ Sân Gôn
Dyvelyn 3 Điện lực Hội An 07:00 - 11:00

17-06-2024

Điện lưc Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung đăng ký thí nghiệm định kỳ, vệ sinh bảo dưỡng HTĐĐ Sân Gôn
Dyvelyn 2 Điện lực Hội An 07:00 - 11:00

17-06-2024

Điện lưc Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung đăng ký thí nghiệm định kỳ, vệ sinh bảo dưỡng HTĐĐ Sân Gôn
Dyvelyn 1 Điện lực Hội An 07:00 - 11:00

17-06-2024

Điện lưc Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung đăng ký thí nghiệm định kỳ, vệ sinh bảo dưỡng HTĐĐ Sân Gôn
Blush Hội An Điện lực Hội An 07:00 - 11:00

17-06-2024

Điện lưc Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung đăng ký thí nghiệm định kỳ, vệ sinh bảo dưỡng HTĐĐ Sân Gôn
KDC Ngọc Dương Riverside T3 (CRT) Điện lực Hội An 07:00 - 11:00

17-06-2024

Điện lưc Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung đăng ký thí nghiệm định kỳ, vệ sinh bảo dưỡng HTĐĐ Sân Gôn
Du lịch Sinh thái Điện lực Hội An 07:00 - 11:00

17-06-2024

Điện lưc Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung đăng ký thí nghiệm định kỳ, vệ sinh bảo dưỡng HTĐĐ Sân Gôn
CS-Điện Dương Điện lực Hội An 07:00 - 11:00

17-06-2024

Điện lưc Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung đăng ký thí nghiệm định kỳ, vệ sinh bảo dưỡng HTĐĐ Sân Gôn
Sân gôn Điện lực Hội An 07:00 - 11:00

17-06-2024

Điện lưc Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung đăng ký thí nghiệm định kỳ, vệ sinh bảo dưỡng HTĐĐ Sân Gôn
Điện Dương 4-2 (CKJ2) Điện lực Hội An 07:00 - 11:00

17-06-2024

Điện lưc Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung đăng ký thí nghiệm định kỳ, vệ sinh bảo dưỡng HTĐĐ Sân Gôn
Hói Lác (CKV) Điện lực Hội An 08:00 - 10:30

17-06-2024

ĐL Hội An kết hợp HL 2 thay 3 FCO TBA Hói Lác XT 476HAN (xử lý điểm MAT)
Tân Khai (CMB1) Điện lực Hội An 06:00 - 17:00

18-06-2024

Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc CPSC (SCL): dựng trụ, lắp chụp đầu trụ, thay dây dẫn trung thế nhánh rẽ Điện Dương 6 XT 481HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Hà Bản (CMB) Điện lực Hội An 06:00 - 17:00

18-06-2024

Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc CPSC (SCL): dựng trụ, lắp chụp đầu trụ, thay dây dẫn trung thế nhánh rẽ Điện Dương 6 XT 481HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Điện Dương 6 (CKL) Điện lực Hội An 06:00 - 17:00

18-06-2024

Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc CPSC (SCL): dựng trụ, lắp chụp đầu trụ, thay dây dẫn trung thế nhánh rẽ Điện Dương 6 XT 481HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Điện Dương 2 (CKH) Điện lực Hội An 07:00 - 11:30

18-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng nam CBM và nâng xà, thay FCO (Xử lý mất an toàn) TBA Điện Dương 2 XT 481 HAN
Nhị Trưng 4 (CIG1) Điện lực Hội An 10:15 - 11:30

18-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Nhị Trưng 4 XT 472HAN
Cẩm Phô 3 (CIJ1) Điện lực Hội An 13:15 - 16:30

18-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng nam CBM và thay FCO TBA (Xử lý mất an toàn ) TBA Cẩm Phô 3 XT 475 HAN
Rạp Hoà Bình (CIF1) Điện lực Hội An 15:30 - 17:00

18-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Rạp Hòa Bình XT 472HAN
Hoàng văn Thụ (CIF) Điện lực Hội An 15:30 - 17:00

18-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Rạp Hòa Bình XT 472HAN
TĐC Điện Dương(CLB) Điện lực Hội An 06:00 - 14:00

20-06-2024

Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc CPSC (SCL): Thay xà, sứ và dây dẫn trung thế nhánh rẽ TĐC Điện Dương * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Điện Dương 11 (CLB1) Điện lực Hội An 06:00 - 14:00

20-06-2024

Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc CPSC (SCL): Thay xà, sứ và dây dẫn trung thế nhánh rẽ TĐC Điện Dương * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng diện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu
Xóm Sông (CKF) Điện lực Hội An 08:45 - 10:15

20-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Xóm Sông An Bàng XT 473HAN
KDC Bến Trể (CKC) Điện lực Hội An 10:30 - 12:00

20-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA KDC Bến Trễ XT 481HAN
Bến Trễ 2 (CK3A) Điện lực Hội An 13:30 - 15:00

20-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Bến Trễ 2 XT 481HAN
Bến Trễ 3 (CJG2) Điện lực Hội An 15:15 - 16:45

20-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Bến Trễ 3 XT 481HAN
Lịch cúp điện Hội An - Quảng Nam

Lịch Cúp Điện Hội An Quảng Nam những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bơm Bãi Biềm Điện lực Hội An 05:00 - 17:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ Đ 1 đến trụ C1 (CLC) cáp ngầm xuyên biển kết hợp lắp bộ đếm sét tại trụ Đ 1 XT 480 HAN, kiểm tra tình trạng vận hành của LBS Trụ Đ 1 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024) ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM trạm cắt Cù Lao Chàm và các thiết bị đi kèm
Cty ĐT Cù Lao Chàm Điện lực Hội An 05:00 - 17:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ Đ 1 đến trụ C1 (CLC) cáp ngầm xuyên biển kết hợp lắp bộ đếm sét tại trụ Đ 1 XT 480 HAN, kiểm tra tình trạng vận hành của LBS Trụ Đ 1 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024) ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM trạm cắt Cù Lao Chàm và các thiết bị đi kèm
TD trạm cắt CLC Điện lực Hội An 05:00 - 17:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ Đ 1 đến trụ C1 (CLC) cáp ngầm xuyên biển kết hợp lắp bộ đếm sét tại trụ Đ 1 XT 480 HAN, kiểm tra tình trạng vận hành của LBS Trụ Đ 1 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024) ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM trạm cắt Cù Lao Chàm và các thiết bị đi kèm
Doanh trại D70 Điện lực Hội An 05:00 - 17:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ Đ 1 đến trụ C1 (CLC) cáp ngầm xuyên biển kết hợp lắp bộ đếm sét tại trụ Đ 1 XT 480 HAN, kiểm tra tình trạng vận hành của LBS Trụ Đ 1 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024) ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM trạm cắt Cù Lao Chàm và các thiết bị đi kèm
Đại đội B1 Điện lực Hội An 05:00 - 17:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ Đ 1 đến trụ C1 (CLC) cáp ngầm xuyên biển kết hợp lắp bộ đếm sét tại trụ Đ 1 XT 480 HAN, kiểm tra tình trạng vận hành của LBS Trụ Đ 1 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024) ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM trạm cắt Cù Lao Chàm và các thiết bị đi kèm
Trạm Charge Vinfast Trà Quế Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
Công ty Tiến Toàn Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
KS FIVITEL Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
Marriott Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
Công ty CP Bách Việt Hội An Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
HA Beach Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
Cty CPĐT 5 Sao Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
Sol An Bàng Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
Cty Chi Mai Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
Phước Thịnh (palm Garden) Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
Cty Huy Phát Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
NHNN & PTNT Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
Trendy Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
C-Sáng An Bàng (CJZ3) Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
Tân Thịnh - Tân Mỹ (CLK) Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
Bãi Làng 2 (CLX1) Điện lực Hội An 05:00 - 17:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ Đ 1 đến trụ C1 (CLC) cáp ngầm xuyên biển kết hợp lắp bộ đếm sét tại trụ Đ 1 XT 480 HAN, kiểm tra tình trạng vận hành của LBS Trụ Đ 1 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024) ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM trạm cắt Cù Lao Chàm và các thiết bị đi kèm
TBA Bãi Bắc (CME) Điện lực Hội An 05:00 - 17:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ Đ 1 đến trụ C1 (CLC) cáp ngầm xuyên biển kết hợp lắp bộ đếm sét tại trụ Đ 1 XT 480 HAN, kiểm tra tình trạng vận hành của LBS Trụ Đ 1 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024) ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM trạm cắt Cù Lao Chàm và các thiết bị đi kèm
TBA Bãi Biềm (CMD) Điện lực Hội An 05:00 - 17:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ Đ 1 đến trụ C1 (CLC) cáp ngầm xuyên biển kết hợp lắp bộ đếm sét tại trụ Đ 1 XT 480 HAN, kiểm tra tình trạng vận hành của LBS Trụ Đ 1 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024) ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM trạm cắt Cù Lao Chàm và các thiết bị đi kèm
TBA Bãi Chồng (CMC) Điện lực Hội An 05:00 - 17:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ Đ 1 đến trụ C1 (CLC) cáp ngầm xuyên biển kết hợp lắp bộ đếm sét tại trụ Đ 1 XT 480 HAN, kiểm tra tình trạng vận hành của LBS Trụ Đ 1 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024) ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM trạm cắt Cù Lao Chàm và các thiết bị đi kèm
TBA Bãi Ông (CLY) Điện lực Hội An 05:00 - 17:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ Đ 1 đến trụ C1 (CLC) cáp ngầm xuyên biển kết hợp lắp bộ đếm sét tại trụ Đ 1 XT 480 HAN, kiểm tra tình trạng vận hành của LBS Trụ Đ 1 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024) ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM trạm cắt Cù Lao Chàm và các thiết bị đi kèm
TBA Bãi Làng (CLX) Điện lực Hội An 05:00 - 17:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ Đ 1 đến trụ C1 (CLC) cáp ngầm xuyên biển kết hợp lắp bộ đếm sét tại trụ Đ 1 XT 480 HAN, kiểm tra tình trạng vận hành của LBS Trụ Đ 1 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024) ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM trạm cắt Cù Lao Chàm và các thiết bị đi kèm
TBA Bãi Hương (CLV) Điện lực Hội An 05:00 - 17:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ Đ 1 đến trụ C1 (CLC) cáp ngầm xuyên biển kết hợp lắp bộ đếm sét tại trụ Đ 1 XT 480 HAN, kiểm tra tình trạng vận hành của LBS Trụ Đ 1 * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024) ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM trạm cắt Cù Lao Chàm và các thiết bị đi kèm
Trà Quế 2 (CLQ) Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
Bãi Tắm 2 (CJT1) Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
An Bàng 4 (CJZ6) Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
An Bàng 3 (CJZ5) Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
Tân Thành 2 (CJY1) Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
An Bàng 2 (CJZ1) Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
Làng Chài 3-1 (CJZ2) Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
Làng Chài 2 (CJY3) Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
Làng Chài 1 (CJY2) Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
Làng Chài 4 (CJZ4) Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
Công ty Á Đông Vilas Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
Bãi Tắm (CJT) Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
Qudos 2 (CLF1) Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
Tân Thành(CJY) Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
An Bàng(CJZ) Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
Xóm Sông (CKF) Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
KDC Qudos (CLF) Điện lực Hội An 05:00 - 13:00

11-06-2024

ĐL Hội An kết hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm từ trụ 52 đến 53 và 117 đến trụ Đ 1 XT 480 HAN và lắp LBS Tân Thành XT 473 HAN * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu (Theo CV 1924/QNaPC-KT ngày 19/04/2024)
Triêm Tây 2 (CRR1) Điện lực Hội An 15:15 - 16:45

10-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Triêm Tây 2 XT 478 HAN
Cẩm Kim 5 (CRQ) Điện lực Hội An 13:30 - 15:00

10-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Cẩm Kim 5 XT 478 HAN
Trà Quế 3 (CLQ1) Điện lực Hội An 06:00 - 12:00

10-06-2024

- Điện lực Hội An tháo, đấu lèo trụ 01 XT 480 HAN (tầng trên) đi chung trụ XT 476 HAN (tầng dưới) phục vụ công tác CBM cáp ngầm XT 480HAN. - Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm XT 480HAN (đoạn từ ngăn đấu nối cáp lực tủ hợp bộ XT 480HAN đến trụ 01 XT 480HAN) * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu
607 T5 (CJC1) Điện lực Hội An 06:00 - 12:00

10-06-2024

- Điện lực Hội An tháo, đấu lèo trụ 01 XT 480 HAN (tầng trên) đi chung trụ XT 476 HAN (tầng dưới) phục vụ công tác CBM cáp ngầm XT 480HAN. - Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm XT 480HAN (đoạn từ ngăn đấu nối cáp lực tủ hợp bộ XT 480HAN đến trụ 01 XT 480HAN) * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu
Tôn Đức Thắng (CRI) Điện lực Hội An 06:00 - 12:00

10-06-2024

- Điện lực Hội An tháo, đấu lèo trụ 01 XT 480 HAN (tầng trên) đi chung trụ XT 476 HAN (tầng dưới) phục vụ công tác CBM cáp ngầm XT 480HAN. - Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm XT 480HAN (đoạn từ ngăn đấu nối cáp lực tủ hợp bộ XT 480HAN đến trụ 01 XT 480HAN) * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu
An Mỹ 2 (CRK) Điện lực Hội An 06:00 - 12:00

10-06-2024

- Điện lực Hội An tháo, đấu lèo trụ 01 XT 480 HAN (tầng trên) đi chung trụ XT 476 HAN (tầng dưới) phục vụ công tác CBM cáp ngầm XT 480HAN. - Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung CBM cáp ngầm XT 480HAN (đoạn từ ngăn đấu nối cáp lực tủ hợp bộ XT 480HAN đến trụ 01 XT 480HAN) * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản khẳng định đấu đúng thứ tự pha như ban đầu
Phan Đình Phùng 2 (CIH1) Điện lực Hội An 07:00 - 17:30

08-06-2024

ĐL Hội An đăng ký tháo lèo đường dây hạ thế tại hộp chia dây B/10/1 XT_B TBA Phan Đình Phùng 2 thuộc XT 472 HAN ĐL Hội An chuyển dây hạ thế, xử lý mất an toàn XT_B từ hộp chia dây B/10/2 đến trụ B/10/4 TBA Phan Đình Phùng 2 thuộc XT 472HAN. ĐL Hội An đăng ký đấu lèo đường dây hạ thế tại hộp chia dây B/10/1 XT_B TBA Phan Đình Phùng 2 thuộc XT 472 HAN
Mạnh Tiến Điện lực Hội An 15:45 - 16:45

07-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam kiểm tra TBA Mạnh Tiến XT 480ĐNĐN (phục vụ đăng ký công tác thay roan và xử lý rỉ dầu MBA)
Tân Thành 2 (CJY1) Điện lực Hội An 14:30 - 15:30

07-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam kiểm tra TBA Tân Thành 2 XT 473HAN (phục vụ đăng ký công tác thay roan và xử lý rỉ dầu MBA)
Tân Thành(CJY) Điện lực Hội An 13:15 - 14:15

07-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam kiểm tra TBA Tân Thành XT 473HAN (phục vụ đăng ký công tác thay roan và xử lý rỉ dầu MBA)
An Mỹ 2 (CRK) Điện lực Hội An 10:30 - 11:30

07-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam kiểm tra TBA An Mỹ 2 XT 476HAN (phục vụ đăng ký công tác thay roan và xử lý rỉ dầu MBA)
UBND xã Cẩm Thanh(CLN) Điện lực Hội An 09:15 - 10:15

07-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam kiểm tra TBA UBND Cẩm Thanh XT 476HAN (phục vụ đăng ký công tác thay roan và xử lý rỉ dầu MBA)
607 T1 (CJA) Điện lực Hội An 08:00 - 09:00

07-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam kiểm tra TBA 607 T1 XT 475HAN (phục vụ đăng ký công tác thay roan và xử lý rỉ dầu MBA)
607 T3 (CJC) Điện lực Hội An 06:45 - 07:45

07-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam kiểm tra TBA 607 T3 XT 475HAN (phục vụ đăng ký công tác thay roan và xử lý rỉ dầu MBA)
Võ Văn Kiệt (CKW) Điện lực Hội An 15:00 - 16:30

06-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Võ Văn Kiệt XT 481HAN
K3 Thanh Hà (CJG3) Điện lực Hội An 13:15 - 14:45

06-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA K3 Thanh Hà XT 481HAN
K 2 Thanh Hà (CJG) Điện lực Hội An 10:15 - 11:45

06-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA K2 Thanh Hà XT 481HAN
Bơm Hà Gia Điện lực Hội An 08:30 - 10:00

06-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Bơm Hà Gia XT 472ĐNĐN
Điện Dương 4-2 (CKJ2) Điện lực Hội An 06:45 - 08:15

06-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Điện Dương 4-2 XT 472ĐNĐN
Điện Dương 5-2 (CKK1) Điện lực Hội An 15:00 - 16:30

05-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Điện Dương 5-2 XT 472ĐNĐN
Điện Dương 4-3 (CKJ3) Điện lực Hội An 13:15 - 14:45

05-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Điện Dương 4-3 XT 472ĐNĐN
Đồng Nà 2 (CK41) Điện lực Hội An 10:15 - 11:45

05-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Đồng Nà 2 XT 473HAN
Nguyễn Chí Thanh (CJA3) Điện lực Hội An 08:30 - 10:00

05-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Nguyễn Chí Thanh XT 473HAN
Trảng Kèo (CK14) Điện lực Hội An 06:45 - 08:15

05-06-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Trảng Kèo XT 473HAN
Rạp Hoà Bình (CIF1) Điện lực Hội An 15:45 - 17:15

31-05-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Rạp Hòa Bình XT 472 HAN
Điện Dương 2 (CKH) Điện lực Hội An 15:45 - 17:15

31-05-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Điện Dương 2 XT 481 HAN
Điện Dương 6 (CKL) Điện lực Hội An 14:00 - 15:30

31-05-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Điện Dương 6 XT 481 HAN
Cường Để 2 (CIC1) Điện lực Hội An 14:00 - 15:30

31-05-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Cường Để 2 XT 472 HAN
Cty TNHH Hải Huy Điện lực Hội An 13:45 - 17:00

31-05-2024

Đội Hotline 1 xử lý tiếp xúc trụ ĐT KS Hải Huy XT 479HAN
Bàu Đưng (CJG1) Điện lực Hội An 07:45 - 09:15

31-05-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Bầu Đưng XT 481 HAN
Phan Đình Phùng 2 (CIH1) Điện lực Hội An 07:45 - 09:15

31-05-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Phan Đình Phùng 2 XT 472 HAN
Bầu Ốc 2 (CK2A) Điện lực Hội An 07:00 - 15:00

31-05-2024

Công ty CP XLĐ và Cơ Khí Mạ Đà Nẵng kéo dây Cáp Quang 110 KV Duy Xuyên - Hội An vượt đường dây trung áp khoảng trụ 64/52/12- 64/52/13 XT 481 HAN ( Theo Phương án Bảo vệ thi công của địa phương )
KDC K7 Thanh Hà (K10)( KZ) Điện lực Hội An 06:00 - 07:30

31-05-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA K10 Thanh Hà XT 481 HAN
Phan Bội Châu (CRE) Điện lực Hội An 06:00 - 07:30

31-05-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM TBA Phan Bội Châu XT 471 HAN
Tân Thành(CJY) Điện lực Hội An 14:00 - 17:30

30-05-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM và thay roan sứ xuyên, thay roan nấc phân áp và xử lý rỉ dầu TBA Tân Thành XT 473 HAN
607 T1 (CJA) Điện lực Hội An 06:00 - 10:30

30-05-2024

ĐL Hội An kết hợp XNDV Quảng Nam CBM và thay roan sứ xuyên, thay roan nấc phân áp và xử lý rỉ dầu TBA 607 T1 XT 475 HAN
Bưu cục Cửa Đại Điện lực Hội An 15:30 - 16:30

29-05-2024

Hotline 1: Lắp đặt (DCL+LBS) tại trụ 90-2/12/1 XT 476HAN- Lắp đặt hoàn chỉnh và đấu nối (LBS+DCL) Victoria - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC 476HAN đang khóa để đóng nghiệm thu + Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu.
KS Đông An Beach Điện lực Hội An 15:30 - 16:30

29-05-2024

Hotline 1: Lắp đặt (DCL+LBS) tại trụ 90-2/12/1 XT 476HAN- Lắp đặt hoàn chỉnh và đấu nối (LBS+DCL) Victoria - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC 476HAN đang khóa để đóng nghiệm thu + Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu.
KS Hội An 2 Điện lực Hội An 15:30 - 16:30

29-05-2024

Hotline 1: Lắp đặt (DCL+LBS) tại trụ 90-2/12/1 XT 476HAN- Lắp đặt hoàn chỉnh và đấu nối (LBS+DCL) Victoria - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC 476HAN đang khóa để đóng nghiệm thu + Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu.
Công ty Nguyên Lợi Điện lực Hội An 15:30 - 16:30

29-05-2024

Hotline 1: Lắp đặt (DCL+LBS) tại trụ 90-2/12/1 XT 476HAN- Lắp đặt hoàn chỉnh và đấu nối (LBS+DCL) Victoria - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC 476HAN đang khóa để đóng nghiệm thu + Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu.
KS Phước An 2 Điện lực Hội An 15:30 - 16:30

29-05-2024

Hotline 1: Lắp đặt (DCL+LBS) tại trụ 90-2/12/1 XT 476HAN- Lắp đặt hoàn chỉnh và đấu nối (LBS+DCL) Victoria - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC 476HAN đang khóa để đóng nghiệm thu + Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu.
KS Khải Hoàn Điện lực Hội An 15:30 - 16:30

29-05-2024

Hotline 1: Lắp đặt (DCL+LBS) tại trụ 90-2/12/1 XT 476HAN- Lắp đặt hoàn chỉnh và đấu nối (LBS+DCL) Victoria - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC 476HAN đang khóa để đóng nghiệm thu + Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu.
NH Nam Long Điện lực Hội An 15:30 - 16:30

29-05-2024

Hotline 1: Lắp đặt (DCL+LBS) tại trụ 90-2/12/1 XT 476HAN- Lắp đặt hoàn chỉnh và đấu nối (LBS+DCL) Victoria - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC 476HAN đang khóa để đóng nghiệm thu + Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu.
NH Phố Trăng Điện lực Hội An 15:30 - 16:30

29-05-2024

Hotline 1: Lắp đặt (DCL+LBS) tại trụ 90-2/12/1 XT 476HAN- Lắp đặt hoàn chỉnh và đấu nối (LBS+DCL) Victoria - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC 476HAN đang khóa để đóng nghiệm thu + Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu.
KS Đông Dương Điện lực Hội An 15:30 - 16:30

29-05-2024

Hotline 1: Lắp đặt (DCL+LBS) tại trụ 90-2/12/1 XT 476HAN- Lắp đặt hoàn chỉnh và đấu nối (LBS+DCL) Victoria - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC 476HAN đang khóa để đóng nghiệm thu + Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu.
Phước Tân 1 (CJO) Điện lực Hội An 15:30 - 16:30

29-05-2024

Hotline 1: Lắp đặt (DCL+LBS) tại trụ 90-2/12/1 XT 476HAN- Lắp đặt hoàn chỉnh và đấu nối (LBS+DCL) Victoria - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC 476HAN đang khóa để đóng nghiệm thu + Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu.
Phước Tân 2 (JR) Điện lực Hội An 15:30 - 16:30

29-05-2024

Hotline 1: Lắp đặt (DCL+LBS) tại trụ 90-2/12/1 XT 476HAN- Lắp đặt hoàn chỉnh và đấu nối (LBS+DCL) Victoria - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC 476HAN đang khóa để đóng nghiệm thu + Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu.
Phước Tân 3 (CJO2) Điện lực Hội An 15:30 - 16:30

29-05-2024

Hotline 1: Lắp đặt (DCL+LBS) tại trụ 90-2/12/1 XT 476HAN- Lắp đặt hoàn chỉnh và đấu nối (LBS+DCL) Victoria - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC 476HAN đang khóa để đóng nghiệm thu + Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu.
Thanh Tây (CJO1) Điện lực Hội An 15:30 - 16:30

29-05-2024

Hotline 1: Lắp đặt (DCL+LBS) tại trụ 90-2/12/1 XT 476HAN- Lắp đặt hoàn chỉnh và đấu nối (LBS+DCL) Victoria - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC 476HAN đang khóa để đóng nghiệm thu + Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu.
Khách Sạn Mường Thanh Điện lực Hội An 06:30 - 16:30

29-05-2024

Hotline 1: Lắp đặt (DCL+LBS) tại trụ 90-2/12/1 XT 476HAN- Lắp đặt hoàn chỉnh và đấu nối (LBS+DCL) Victoria - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC 476HAN đang khóa để đóng nghiệm thu + Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu.
KS Golden Sand Điện lực Hội An 06:30 - 16:30

29-05-2024

Hotline 1: Lắp đặt (DCL+LBS) tại trụ 90-2/12/1 XT 476HAN- Lắp đặt hoàn chỉnh và đấu nối (LBS+DCL) Victoria - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC 476HAN đang khóa để đóng nghiệm thu + Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu.
KS Victoria Điện lực Hội An 06:30 - 16:30

29-05-2024

Hotline 1: Lắp đặt (DCL+LBS) tại trụ 90-2/12/1 XT 476HAN- Lắp đặt hoàn chỉnh và đấu nối (LBS+DCL) Victoria - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC 476HAN đang khóa để đóng nghiệm thu + Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu.
Bưu cục Cửa Đại Điện lực Hội An 06:30 - 07:00

29-05-2024

Hotline 1: Lắp đặt (DCL+LBS) tại trụ 90-2/12/1 XT 476HAN- Lắp đặt hoàn chỉnh và đấu nối (LBS+DCL) Victoria - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC 476HAN đang khóa để đóng nghiệm thu + Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu.
KS Đông An Beach Điện lực Hội An 06:30 - 07:00

29-05-2024

Hotline 1: Lắp đặt (DCL+LBS) tại trụ 90-2/12/1 XT 476HAN- Lắp đặt hoàn chỉnh và đấu nối (LBS+DCL) Victoria - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC 476HAN đang khóa để đóng nghiệm thu + Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu.
KS Hội An 2 Điện lực Hội An 06:30 - 07:00

29-05-2024

Hotline 1: Lắp đặt (DCL+LBS) tại trụ 90-2/12/1 XT 476HAN- Lắp đặt hoàn chỉnh và đấu nối (LBS+DCL) Victoria - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC 476HAN đang khóa để đóng nghiệm thu + Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu.
Công ty Nguyên Lợi Điện lực Hội An 06:30 - 07:00

29-05-2024

Hotline 1: Lắp đặt (DCL+LBS) tại trụ 90-2/12/1 XT 476HAN- Lắp đặt hoàn chỉnh và đấu nối (LBS+DCL) Victoria - Trước khi đóng điện: + Kiểm tra F79 MC 476HAN đang khóa để đóng nghiệm thu + Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đúng thứ tự pha như ban đầu.

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật