Lịch cúp điện Hội An - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hội An - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hội An - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hội An - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hội An - Quảng Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Làng biển nhiệt đới Hội An ĐL Thăng Bình 07:00 - 08:00

07-12-2023

Tháo lèo chuyển tải
Làng biển nhiệt đới Hội An ĐL Thăng Bình 15:00 - 16:00

07-12-2023

Đấu lèo trụ 146 chuyển tải
Lịch cúp điện Hội An - Quảng Nam

Lịch Cúp Điện Hội An Quảng Nam những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thanh Nam 3 (CIQ1) ĐL Hội An 07:00 - 16:00

06-12-2023

Điện Lực Hội An đăng ký sửa chữa thường xuyên năm 2023 NR TBA KS Nhà Cổ XT 479HAN và thay MBA Thanh Nam 3 XT 479HAN (Công trình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Quảng Nam năm 2022)
KS Nhà Cổ ĐL Hội An 07:00 - 16:00

06-12-2023

Điện Lực Hội An đăng ký sửa chữa thường xuyên năm 2023 NR TBA KS Nhà Cổ XT 479HAN và thay MBA Thanh Nam 3 XT 479HAN (Công trình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Quảng Nam năm 2022)

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật