Lịch cúp điện Phường 1 - Sóc Trăng - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phường 1 - Sóc Trăng - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Sóc Trăng - Sóc Trăng

Lịch cúp điện Phường 1 - Sóc Trăng - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phường 1 - Sóc Trăng - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phường 1 - Sóc Trăng - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
một phần Khóm 3 – Phường 1. – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 10:00 - 11:30

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần Khóm 3 – Phường 1. – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 13:00 - 14:30

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần Khóm 6 – Phường 1. – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 15:00 - 16:30

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch Cúp Điện Sóc Trăng Sóc Trăng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
khóm 2, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khóm 2, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần phường Vĩnh Phước, xã Lạc Hòa, xã Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần phường 1, phường 2, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 06:00 - 17:00

14-05-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
Một phần phường 1, phường 2, xã Lạc Hòa thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

13-05-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
một phần phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm Vĩnh Mỹ, khóm Vĩnh Sử, khóm Vĩnh Tiền, khóm Vĩnh Hậu – Phường 3; Khóm 1, khóm 2, khóm 3, khóm 7 – Phường 1; Toàn bộ khu vực xã Vĩnh Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 13:00

06-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khóm 4 – Phường 1. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

27-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm1 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 13:00 - 17:00

24-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

22-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm 4, khóm 5, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm 4, khóm 5, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 15:00

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 3 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần Khóm 6 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 3 – Phường 1. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 12:00

03-04-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
một phần Khóm 3 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 14:00

29-03-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
một phần Khóm 2 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 14:00

28-03-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
- Một phần khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần các khóm, Watpich, Vĩnh Thành, Sở Tại A, Sở Tại B, Đai Trị, Tân Qui, Xẻo Me, Biển Trên, Biển Dưới, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần các ấp, Trà Vôn B, Tham Chu, Tân Trà, Tân Hòa, Năm Căn, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 11:00 - 13:30

26-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần Khóm , khóm 1, khóm 2, khóm 3, khóm 4, khóm 5, khóm 6, phường 1 một phần khóm Cà Lăng A Biển , phường 2, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:00 - 17:30

26-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần các khóm, Watpich, Vĩnh Thành, Sở Tại A, Sở Tại B, Đai Trị, Tân Qui, Xẻo Me, - Một phần các khóm: khóm 1, khóm 2, khóm 3, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần khóm Cà Săng, phường 2, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần khóm Biển Trên, Biển Trên A, phường Vĩnh phước, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:00 - 13:30

26-03-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khóm 3 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 2 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 14:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Vĩnh Phong – xã Vĩnh Quới; Khóm 2 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

13-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 11/03/2023. - Khu vực ngừng cung cấp điện: - Một phần các khóm: Khóm 1, khóm 2, khóm 3, khóm 4, khóm 5, khóm 6, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần các khóm: Cà Lăng A, Cà Lăng A Biển, Cà săng, phường 2, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần các khóm Biển Trên, Biển Trên A, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:00 - 17:30

11-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
một khóm 1 - Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 15:30

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khóm 6 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 13:00 - 16:30

07-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khóm 3 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

07-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khóm 2 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 14:00

06-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khóm 1 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 15:30

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 2 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 14:00

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-- Một phần các khóm: Khóm 1, khóm 2,, khóm 3, khóm 4, khóm 5, khóm 6, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần các khóm: Cà Lăng A, Cà Lăng A Biển, Cà săng, phường 2, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần các khóm Biển Trên, Biển Trên A, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:00 - 17:30

19-02-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khóm 6 - Phường 1 Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

17-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 5 - Phường 1 Điện lực Ngã Năm 07:30 - 15:30

15-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khóm 6 - Phường 1 Điện lực Ngã Năm 13:00 - 16:30

13-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 3 - Phường 1 Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

13-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một điện các khóm , Khóm 4, khóm 5, khóm 6, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần khóm Biển trên, phường Vĩnh phước , thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:00 - 17:00

12-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần các khóm Khóm 5, khóm 6, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-- Một phần các khóm: Biển Trên, Biển Dưới, Sở Tại A, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần khóm 6, phường 1, thị xã Vĩnh Châu - Một phần ấp Nothum, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:00 - 17:30

13-01-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
một phần Khóm 6 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần Khóm 1 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 15:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 7, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 09:00 - 15:00

06-01-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khóm 1, khóm 4 phường 1, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 13:00 - 16:30

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khóm 1 phường 1, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu 09:00 - 15:00

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 1 – Phường 1. Điện lực Ngã Năm 08:00 - 12:00

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần các khóm: khóm 5, khóm 6, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần các khóm: Biển Trên, Biển Trên A, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần các khóm: Cà Lăng A, Cà Lăng A Biển, phường 2, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 16:00 - 17:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần các khóm: khóm 5, khóm 6, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần các khóm: Biển Trên, Biển Trên A, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần các khóm: Cà Lăng A, Cà Lăng A Biển, phường 2, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần Khóm 5, Khóm 6 – Phường 1– thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 16:30

14-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Một phần các khóm: khóm 5, khóm 6, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần các khóm: Biển Trên, Biển Trên A, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần các khóm: Cà Lăng A, Cà Lăng A Biển, phường 2, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 07:00 - 08:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu vực mất điện: Phường 1, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 11:00

10-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 1 - Phường 1-thị xã Ngã Năm Điện lực Ngã Năm 08:00 - 13:00

09-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
- Một phần khóm: khóm 4, khóm 5, khóm 6, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần khóm Biển Trên, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. - Một phần khóm Ca lăng, Cà Lăng A Biển, phường 2, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần Khóm 1 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 13:00 - 16:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật