Lịch cúp điện Phường 1 - Sóc Trăng - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phường 1 - Sóc Trăng - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Sóc Trăng - Sóc Trăng

Lịch cúp điện Phường 1 - Sóc Trăng - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phường 1 - Sóc Trăng - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phường 1 - Sóc Trăng - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần các khóm: khóm 3, khóm 4, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Thị xã Vĩnh Châu 09:00 - 16:00

20-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần các khóm: khóm 5, khóm 6, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 14:00

25-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch Cúp Điện Sóc Trăng Sóc Trăng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Khóm 3 – Phường 1 Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 14:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 5-Phường 1. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 16:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 6, phường 1, TXVC Điện lực Thị xã Vĩnh Châu 14:00 - 17:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường 1, xã Vĩnh Hiệp, phường Khánh Hoà Điện lực Thị xã Vĩnh Châu 06:00 - 16:00

06-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Phường 1, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Thị xã Vĩnh Châu 16:30 - 17:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường 1, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Thị xã Vĩnh Châu 09:00 - 09:15

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 5-Phường 1. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 16:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 3 – Phường 1. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 12:30

05-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường 1, phường 2, xã Lạc Hoà Điện lực Thị xã Vĩnh Châu 09:00 - 17:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 3 - Phường 1 Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 13:00

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 3 – Phường 1.. Điện lực Thị xã Ngã Năm 08:00 - 10:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 3, khóm 4 -Phường 1; Khóm Tân Quới, Tân Thành, khóm 1 - Phường 2. Điện lực Thị xã Ngã Năm 08:00 - 15:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 4 - Phường 1 Điện lực Thị xã Ngã Năm 08:00 - 15:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 4, phường 1, Khóm Cà Săng , Phường 2 TXVC Điện lực Thị xã Vĩnh Châu 09:00 - 16:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 5, khóm 6 phường 1, khóm Biển Trên, Biển Dưới, phường Vĩnh Phước, ấp Nothum, Tân Nam xã Vĩnh Tân, TXVC Điện lực Thị xã Vĩnh Châu 15:45 - 16:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường 1 thị xã Vĩnh Châu Điện lực Thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần phường 1 thị xã Vĩnh Châu Điện lực Thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 08:15

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các khóm: khóm 1, khóm 2, khóm 3, khóm 4, khóm 5, khóm 6, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. - Một phần các khóm: khóm Cà Săng, Cà Săng A, Cà Lăng A, Cà Lăng B, Sân Chim, Cà Lăng A Biển, Vỉnh Bình, Vĩnh An, phường 2 thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 16:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 3, khóm 7 – Phường 1. – thị xã Ngã Năm. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 13:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 3 – Phường 1. – thị xã Ngã Năm. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 13:00

24-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khóm 3, khóm 4 - Phường 1; khóm Tân Quới, Tân Quới A, Tân Thành, Tân Thành A, khóm 1 - Phường 2 -TX Ngã Năm Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:00 - 16:00

24-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khóm 5 – Phường 1.. – thị xã Ngã Năm. Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 12:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp: Xẻo Su, Điền Giữa, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. - Một phần các khóm: khóm 5, khóm 6, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Thị xã Vĩnh Châu 08:00 - 12:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 3 – Phường 1 Điện lực Thị xã Ngã Năm 07:30 - 14:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 3, khóm 7 - Phường 1; Toàn bộ xã Mỹ Bình; xã Long Bình ; xã Mỹ Quới; Phường 3 Điện lực Thị xã Ngã Năm 08:00 - 12:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật