Lịch cúp điện Phường 3 - Sóc Trăng - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phường 3 - Sóc Trăng - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Sóc Trăng - Sóc Trăng

Lịch cúp điện Phường 3 - Sóc Trăng - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phường 3 - Sóc Trăng - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phường 3 - Sóc Trăng - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Sóc Trăng Sóc Trăng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần phần ấp Mỹ Hòa – xã Long Bình; Ấp Mỹ Phước, Mỹ Lộc 2, Mỹ Lộc 1, Mỹ Tân – xã Mỹ Bình; Ấp 18 – xã Tân Long; Khóm Mỹ Thanh, Vĩnh Hậu – Phường 3; Toàn bộ xã Mỹ Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 08:00 - 12:00

24-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khóm Vĩnh Tiền, Vĩnh Hậu, Vĩnh Sử, Mỹ Thanh – Phường 3 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 16:30

23-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khóm Vĩnh Tiền, Vĩnh Hậu, Vĩnh Sử, Mỹ Thanh – Phường 3 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 16:30

20-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần phần ấp Mỹ Hòa – xã Long Bình; Ấp Mỹ Phước, Mỹ Lộc 2, Mỹ Lộc 1, Mỹ Tân – xã Mỹ Bình; Ấp 18 – xã Tân Long; Khóm Mỹ Thanh, Vĩnh Hậu – Phường 3; Toàn bộ xã Mỹ Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 08:00 - 14:00

16-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khóm Vĩnh Tiền, Vĩnh Hậu, Vĩnh Sử, Mỹ Thanh – Phường 3 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 16:30

15-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
một phần khóm Vĩnh Bình – Phường 3 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 14:30

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần Khóm Vĩnh Tiền – Phường 3 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 11:30

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Mỹ Tây A, ấp Mỹ Tây B – xã Mỹ Quới; Ấp Mỹ Tân – xã Mỹ Bình; Khóm Vĩnh Hậu – Phường 3 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 16:00

09-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
một phần khóm Vĩnh Bình – Phường 3 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm 07:30 - 15:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật