Lịch cúp điện Ngô Quyền - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ngô Quyền - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Ngô Quyền - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ngô Quyền - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ngô Quyền - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đường An Đà Điện lực Quận Ngô Quyền 08:00 - 11:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Trần phú Điện lực Quận Ngô Quyền 08:00 - 11:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Lạch Tray Điện lực Quận Ngô Quyền 08:30 - 11:30

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Lê Hồng Phong Điện lực Quận Ngô Quyền 14:00 - 17:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Văn Cao Điện lực Quận Ngô Quyền 05:00 - 17:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Văn Cao Điện lực Quận Ngô Quyền 05:00 - 07:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Lạch Tảy Điện lực Quận Ngô Quyền 08:00 - 17:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Văn Cao Điện lực Quận Ngô Quyền 14:00 - 17:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Trần Phú Điện lực Quận Ngô Quyền 14:15 - 17:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Lạch Tray Điện lực Quận Ngô Quyền 08:00 - 09:00

01-01-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Lạch Tray Điện lực Quận Ngô Quyền 08:00 - 09:00

03-01-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngô Quyền - Hải Phòng

Lịch Cúp Điện Ngô Quyền Hải Phòng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đường Trần Phú Điện lực Quận Ngô Quyền 14:15 - 17:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Lạch Tray Điện lực Quận Ngô Quyền 08:00 - 12:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật