Lịch cúp điện Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Hòa Nghĩa, Anh Dũng-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh 12:00 - 12:10

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hải Phòng

Lịch Cúp Điện Hải Phòng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Hoa Động, Lâm Động Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 10:00 - 10:10

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Hoa Động Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 08:30 - 10:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Hoa Động, Lâm Động Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 08:30 - 08:40

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cắt điện tại một số khu vực Điện lực Quận Dương Kinh 08:00 - 16:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Hoa Động 7 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 07:00 - 12:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Hoa Động 4 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 07:00 - 12:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Cửa Đình 2 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 07:00 - 12:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Nguyễn Văn Linh,.... Điện lực Quận Lê Chân 06:00 - 12:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Nguyễn Văn Linh,.... Điện lực Quận Lê Chân 05:00 - 13:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu Cong Nghiep Điện lực Quận Lê Chân 05:00 - 13:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG VĂN ĐẨU Điện lực Quận Kiến An 14:00 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Hoa Động 5 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 07:00 - 12:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Mỹ Giang Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 07:00 - 12:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Hoa Động 3 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 07:00 - 12:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG TRẦN THÀNH NGỌ Điện lực Quận Kiến An 06:30 - 11:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Hòa Nghĩa-Dương Kinh-Hải Phòng Điện lực Quận Dương Kinh 07:20 - 07:30

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Cụm CN Vĩnh Niệm Điện lực Quận Lê Chân 10:00 - 11:45

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Nguyễn Văn Linh Điện lực Quận Lê Chân 08:30 - 09:45

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Lương Khánh Thiện Điện lực Quận Ngô Quyền 08:00 - 11:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Phương Mỹ 3 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 07:00 - 12:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Nhân Lý 1 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 07:00 - 12:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: UB Quảng Thanh Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 07:00 - 12:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG NAM SƠN Điện lực Quận Kiến An 06:30 - 12:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG LÃM HÀ Điện lực Quận Kiến An 06:30 - 12:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TRẠM KHÁCH HÀNG Điện lực Quận Kiến An 14:30 - 16:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG QUÁN TRỮ, NAM SƠN, BẮC SƠN Điện lực Quận Kiến An 14:00 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG QUÁN TRỮ, NAM SƠN Điện lực Quận Kiến An 14:00 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Nguyễn Đức Cảnh Điện lực Quận Lê Chân 10:00 - 11:15

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Quán Nam Điện lực Quận Lê Chân 08:30 - 09:45

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Đà Nẵng Điện lực Quận Ngô Quyền 08:00 - 12:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Đồng Phản Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 07:00 - 12:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Chính Mỹ 2 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 07:00 - 12:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG NAM SƠN Điện lực Quận Kiến An 06:30 - 11:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TRẠM KHÁCH HÀNG Điện lực Quận Kiến An 14:30 - 17:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG LÃM HÀ Điện lực Quận Kiến An 08:00 - 11:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Minh Đức 10 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 07:00 - 12:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Dương Quan 1 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 07:00 - 12:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TRẠM KHÁCH HÀNG Điện lực Quận Kiến An 15:30 - 17:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạm Khách hàng Điện lực Quận Kiến An 14:00 - 15:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TRẠM KHÁCH HÀNG Điện lực Quận Kiến An 10:00 - 11:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TRẠM KHÁCH HÀNG Điện lực Quận Kiến An 08:00 - 09:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Minh Đức 8 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 07:00 - 12:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Minh Đức 9 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 07:00 - 12:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
CDCL 471-7/01 nhánh Văn Cú 2 thuộc nhánh Đồng Tâm lộ 484E2.2 xã An Đồng - An Dương Điện lực Huyện An Dương 05:00 - 11:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Hoàng Lâu 2 lộ 373E2.9 xã Hồng Phong - An Dương Điện lực Huyện An Dương 15:30 - 16:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cắt DPT 431-3 TBA An Dương 13 lộ 480E2.21 thị trấn An Dương - An Dương Điện lực Huyện An Dương 14:00 - 15:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cắt DPT 431-3 TBA An Dương 9 lộ 480E2.21 thị trấn An Dương - An Dương Điện lực Huyện An Dương 09:10 - 11:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cắt DPT 431-3 TBA An Dương 14 lộ 480E2.21 thị trấn An Dương - An Dương Điện lực Huyện An Dương 08:00 - 09:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG NGỌC SƠN Điện lực Quận Kiến An 06:30 - 12:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG NAM SƠN Điện lực Quận Kiến An 06:30 - 11:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
KH TBA May Bảo Long Điện lực Huyện Vĩnh Bảo 06:00 - 07:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG TRẦN THÀNH NGỌ, NGỌC SƠN Điện lực Quận Kiến An 16:00 - 17:00

05-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Hoa Thành Điện lực Huyện Tiên Lãng 08:00 - 11:30

05-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Hoa Thành 2 Điện lực Huyện Tiên Lãng 08:00 - 11:30

05-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG TRẦN THÀNH NGỌ, NGỌC SƠN Điện lực Quận Kiến An 06:00 - 07:00

05-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG TRẦN THÀNH NGỌ, NGỌC SƠN Điện lực Quận Kiến An 06:00 - 17:00

05-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Khu Công Nghiệp Điện lực Quận Lê Chân 10:30 - 12:00

04-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Minh Đức 3 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 09:45 - 10:45

04-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Ngũ Lão 1(My Sơn 35)560 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 08:30 - 09:30

04-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG VĂN ĐẨU Điện lực Quận Kiến An 06:30 - 11:30

04-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG LÃM HÀ Điện lực Quận Kiến An 06:30 - 11:30

04-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Quốc Tuấn - Huyện An Lão Điện lực Huyện An Lão 05:30 - 06:50

04-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Hóa Chất Bình Minh 2 - Huyện An Lão Điện lực Huyện An Lão 15:30 - 16:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Lán Bè Điện lực Quận Lê Chân 15:30 - 17:45

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA TÂN HẢI Điện lực Quận Hải An 15:00 - 16:00

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Thượng Trang 1 - Huyện An Lão Điện lực Huyện An Lão 14:00 - 15:00

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Lán Bè Điện lực Quận Lê Chân 13:30 - 16:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Quảng Cư 2(400) Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 11:00 - 12:00

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cắt FCO TBA Đặng Cương 1 lộ 480E2.21 xã Đặng Cương - An Dương Điện lực Huyện An Dương 10:30 - 11:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Việt Khê - Huyện An Lão Điện lực Huyện An Lão 10:00 - 11:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Kênh Giang 6(320) Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 09:45 - 10:45

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cắt FCO TBA Quốc Tuấn 3 lộ 480E2.21 xã Quốc Tuấn - An Dương Điện lực Huyện An Dương 09:40 - 10:10

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Câu Hạ - Huyện An Lão Điện lực Huyện An Lão 09:30 - 10:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cắt FCO TBA Minh Kha 2 lộ 480 E2.21 thị trấn An Dương Điện lực Huyện An Dương 08:40 - 09:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đông Sơn 2(400) Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 08:30 - 09:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Lán Bè Điện lực Quận Lê Chân 08:30 - 11:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Đà Nẵng Điện lực Quận Ngô Quyền 08:30 - 10:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Lạch Tray Điện lực Quận Ngô Quyền 08:00 - 09:00

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA CSGT Quang Trung - Huyện An Lão Điện lực Huyện An Lão 08:00 - 09:00

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường An đà Điện lực Quận Ngô Quyền 08:00 - 09:00

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Khu Công Nghiệp Điện lực Quận Lê Chân 08:00 - 11:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Thái Sơn 5 - Huyện An Lão Điện lực Huyện An Lão 08:00 - 09:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Bao Bì Hùng Vương (XK) Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 10:00

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cắt AB tổng TBA An Dương 6 lộ 480E2.21 thị trấn An Dương Điện lực Huyện An Dương 08:00 - 08:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Lán Bè Điện lực Quận Lê Chân 07:30 - 09:00

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG ĐỒNG HÒA Điện lực Quận Kiến An 06:30 - 11:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG NAM SƠN Điện lực Quận Kiến An 06:30 - 12:00

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Trần Nguyên Hãn Điện lực Quận Lê Chân 15:45 - 17:45

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Trân Nguyên Hãn Điện lực Quận Lê Chân 13:30 - 16:00

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đồng Giá, Thiên Hương, Kiền Bái, Mỹ Đồng Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 10:50 - 11:00

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thuỷ Sơn, Núi Đèo, Gò Gai Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 10:00 - 11:00

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Tôn Đức Thắng Điện lực Quận Lê Chân 10:00 - 12:00

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Mê Linh Điện lực Quận Lê Chân 10:00 - 12:00

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA VINASHIP Điện lực Quận Hải An 08:30 - 09:30

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Lạch Tray Điện lực Quận Ngô Quyền 08:00 - 10:00

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường An đà Điện lực Quận Ngô Quyền 08:00 - 16:00

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Khu Công Nghiệp Điện lực Quận Lê Chân 07:30 - 10:00

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Mỹ Đồng, Thiên Hương Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 06:00 - 06:10

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG BẮC SƠN Điện lực Quận Kiến An 06:00 - 15:00

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thuỷ Sơn, Núi Đèo, Gò Gai Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 06:00 - 11:00

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật