Lịch cúp điện Dương Kinh - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Dương Kinh - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Dương Kinh - Hải Phòng

Lịch cúp điện Dương Kinh - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Dương Kinh - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Dương Kinh - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
YEN OF LONDON Điện lực Quận Dương Kinh 08:00 - 11:00

19-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dương Kinh - Hải Phòng

Lịch Cúp Điện Dương Kinh Hải Phòng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đa Phúc-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh 14:00 - 15:30

12-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
UBND Quận Điện lực Quận Dương Kinh 10:00 - 11:30

12-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Anh Dũng-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh 08:00 - 09:30

12-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Anh Dũng-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh 15:30 - 17:00

11-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cắt điện tại một số khu vực Điện lực Quận Dương Kinh 14:00 - 15:30

11-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Công ty Thành Trang Điện lực Quận Dương Kinh 10:00 - 11:30

11-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Anh Dũng-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh 08:00 - 09:30

11-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Vọng Hải -Hưng Đạo Điện lực Quận Dương Kinh 09:00 - 11:00

10-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cắt điện tại một số khu vực Điện lực Quận Dương Kinh 14:00 - 15:30

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cắt điện tại một số khu vực Điện lực Quận Dương Kinh 10:00 - 10:30

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cắt điện tại một số khu vực Điện lực Quận Dương Kinh 08:00 - 09:30

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cắt điện tại một số khu vực Điện lực Quận Dương Kinh 14:00 - 15:30

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cty KS Nguyễn Đức Thắng Điện lực Quận Dương Kinh 10:00 - 11:30

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cty SUVINCO Điện lực Quận Dương Kinh 08:00 - 09:30

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật