Lịch cúp điện Hồng Bàng - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hồng Bàng - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hồng Bàng - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hồng Bàng - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hồng Bàng - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Lê Quốc Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 09:00

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA XL Bình Minh Điện lực Quận Hồng Bàng 09:00 - 10:00

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Khí Hóa Lỏng TL Điện lực Quận Hồng Bàng 10:00 - 11:00

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA LĐ Lao Động Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 09:00

19-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA BV Thực Vật Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 09:00

19-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA CK Quốc Dương Điện lực Quận Hồng Bàng 09:30 - 10:30

19-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hồng Bàng - Hải Phòng

Lịch Cúp Điện Hồng Bàng Hải Phòng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Quán Toan Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 10:30

12-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cao Thắng 1 Điện lực Quận Hồng Bàng 14:30 - 16:00

11-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cao Thắng Điện lực Quận Hồng Bàng 14:30 - 16:00

11-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đình Hạ Điện lực Quận Hồng Bàng 10:00 - 11:30

11-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Quán Toan Điện lực Quận Hồng Bàng 09:30 - 10:30

11-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Hạ Lý Điện lực Quận Hồng Bàng 08:30 - 10:00

11-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Hùng Vương Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 09:30

11-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Hạ Lý Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 10:00

11-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phú Thứ Điện lực Quận Hồng Bàng 15:15 - 17:00

10-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phú Thứ Điện lực Quận Hồng Bàng 14:30 - 16:00

10-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Bạch Đằng Điện lực Quận Hồng Bàng 14:30 - 16:00

10-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Vạn Kiếp Điện lực Quận Hồng Bàng 10:30 - 11:30

10-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đình Hạ Điện lực Quận Hồng Bàng 10:30 - 11:30

10-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Bạch Đằng Điện lực Quận Hồng Bàng 09:30 - 10:30

10-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA CPĐTXD Newland Điện lực Quận Hồng Bàng 09:30 - 11:30

10-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Bạch Đằng Điện lực Quận Hồng Bàng 08:30 - 09:30

10-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA LS Vina 2 (1200+1500+3500) Điện lực Quận Hồng Bàng 08:30 - 11:00

10-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Quán Toan Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 10:30

10-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Hạ Lý Điện lực Quận Hồng Bàng 15:30 - 16:30

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Ký Con Điện lực Quận Hồng Bàng 14:30 - 15:30

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Ký Con Điện lực Quận Hồng Bàng 10:30 - 11:30

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Quang Trung Điện lực Quận Hồng Bàng 09:30 - 10:30

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA LS Vina 2 (1200+1500+3500) Điện lực Quận Hồng Bàng 08:30 - 11:00

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Cty CPĐT và PT Y Tế THT (1000) Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 09:00

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Trung Hải(1000) Điện lực Quận Hồng Bàng 15:30 - 16:30

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Trung Hải (400) Điện lực Quận Hồng Bàng 14:30 - 15:30

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA CP Hóa chất PTN Điện lực Quận Hồng Bàng 09:30 - 10:30

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Hồng An Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 09:00

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Trường Hải Điện lực Quận Hồng Bàng 06:30 - 07:30

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Ngân Hàng ĐT (320) Điện lực Quận Hồng Bàng 14:30 - 16:30

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Kho Hóa Chất (350) Điện lực Quận Hồng Bàng 10:30 - 11:30

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Sông Đà Jurong (OSR T2) Điện lực Quận Hồng Bàng 09:30 - 10:30

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA CP OSR Việt Nam Điện lực Quận Hồng Bàng 08:30 - 09:30

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật