Lịch cúp điện Hồng Bàng - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hồng Bàng - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hồng Bàng - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hồng Bàng - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hồng Bàng - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Hoàng Văn Thụ 2 Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 10:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phú Thứ Điện lực Quận Hồng Bàng 10:15 - 11:30

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cao Thắng Điện lực Quận Hồng Bàng 14:30 - 15:30

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Vạn Kiếp Điện lực Quận Hồng Bàng 16:00 - 17:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Minh Khai, Hoàng Diệu Điện lực Quận Hồng Bàng 05:00 - 07:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Lương Thực MB Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 09:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Kho Hóa Chất Điện lực Quận Hồng Bàng 09:00 - 10:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Sông Đà Jurong (OSR) Điện lực Quận Hồng Bàng 10:00 - 11:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đinh Tiên Hoàng, Hồ Xuân Hương Điện lực Quận Hồng Bàng 07:30 - 09:30

07-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
VP Thàn Uỷ T1 Điện lực Quận Hồng Bàng 07:30 - 09:30

07-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
VP Thàn Uỷ T2 Điện lực Quận Hồng Bàng 09:30 - 11:00

07-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
VP thành Uỷ T2 Điện lực Quận Hồng Bàng 09:30 - 11:00

07-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hồng Bàng - Hải Phòng

Lịch Cúp Điện Hồng Bàng Hải Phòng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đường Hồng Bàng Điện lực Quận Hồng Bàng 07:30 - 11:30

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
An Trì, Hùng Vương Điện lực Quận Hồng Bàng 11:00 - 12:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Tôn Đức Thắng, An Lạc Điện lực Quận Hồng Bàng 10:00 - 11:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cù Chính Lan Điện lực Quận Hồng Bàng 09:00 - 10:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Quán Toan Điện lực Quận Hồng Bàng 07:45 - 08:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
An Trì, Hùng Vương Điện lực Quận Hồng Bàng 06:30 - 07:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Đâị Dương, Hiển Hòa, Toàn Thắng Điện lực Quận Hồng Bàng 06:30 - 12:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Quán Toan Điện lực Quận Hồng Bàng 05:45 - 06:15

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Sở Dầu Điện lực Quận Hồng Bàng 10:00 - 11:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
An lạc Điện lực Quận Hồng Bàng 09:00 - 10:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
97 Bạch Đằng Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 09:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Bến Bính, Nguyên Tri Phương Điện lực Quận Hồng Bàng 09:30 - 10:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Bạch Đằng Điện lực Quận Hồng Bàng 09:00 - 10:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trần Hưng Đạo Điện lực Quận Hồng Bàng 08:30 - 09:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trại Chuối Điện lực Quận Hồng Bàng 06:00 - 07:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Quán Toan Điện lực Quận Hồng Bàng 09:30 - 10:30

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Quán Toan Điện lực Quận Hồng Bàng 08:30 - 09:30

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Quán Toan Điện lực Quận Hồng Bàng 15:00 - 16:00

24-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Quán Toan Điện lực Quận Hồng Bàng 05:00 - 11:00

24-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Quán Toan Điện lực Quận Hồng Bàng 10:00 - 11:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đống Chuối Điện lực Quận Hồng Bàng 09:00 - 10:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Quán Toan Điện lực Quận Hồng Bàng 09:30 - 10:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Quán Toan Điện lực Quận Hồng Bàng 08:30 - 09:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Hồng Bàng Điện lực Quận Hồng Bàng 07:30 - 11:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA BTM- Quân Chủng Hải Quân (2*2000) Điện lực Quận Hồng Bàng 14:30 - 16:30

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Cty CP ECOBA Việt Nam (Hoàng Huy) Điện lực Quận Hồng Bàng 08:30 - 11:30

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Sở Dầu Điện lực Quận Hồng Bàng 06:00 - 07:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA CP Hóa chất PTN Điện lực Quận Hồng Bàng 15:30 - 16:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Việt Hoàng Điện lực Quận Hồng Bàng 14:30 - 15:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA CP Vin Zin VN (hoàng tân) Điện lực Quận Hồng Bàng 11:00 - 12:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Toàn Thắng Điện lực Quận Hồng Bàng 10:00 - 11:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Kỳ Anh Điện lực Quận Hồng Bàng 09:00 - 10:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Tường Phát (560) Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 09:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA CN Hoá Dầu 1 Điện lực Quận Hồng Bàng 15:30 - 16:30

15-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Dầu Nhờn Điện lực Quận Hồng Bàng 14:30 - 15:30

15-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thượng Lý Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 11:00

15-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lãn Ông Điện lực Quận Hồng Bàng 15:30 - 16:30

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Quang Trung Điện lực Quận Hồng Bàng 14:45 - 15:45

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Tam Bạc Điện lực Quận Hồng Bàng 14:00 - 16:30

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Hồng Hà Điện lực Quận Hồng Bàng 10:00 - 11:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Cty PICO Điện lực Quận Hồng Bàng 09:00 - 10:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Ngân Hàng NN Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 09:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Hoàng Văn Thụ 2 Điện lực Quận Hồng Bàng 07:30 - 09:30

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lãn Ông Điện lực Quận Hồng Bàng 15:30 - 16:30

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phạm Hồng Thái, Phan Bội Châu Điện lực Quận Hồng Bàng 14:30 - 15:30

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA BQL DAĐTXD Quận HB (DK2) Điện lực Quận Hồng Bàng 10:00 - 11:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Cty Xuân Hòa Điện lực Quận Hồng Bàng 09:00 - 10:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Cty TNHH Nhất Ly Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 09:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trần Quang Khải Điện lực Quận Hồng Bàng 15:30 - 16:30

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trần Quang Khải, Lê Đâị Hành, Điện Biên Điện lực Quận Hồng Bàng 14:30 - 15:30

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA CP Giấy Điện lực Quận Hồng Bàng 14:00 - 15:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Hạ Lý Điện lực Quận Hồng Bàng 10:30 - 11:30

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Bạch Đằng Điện lực Quận Hồng Bàng 09:30 - 10:30

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Tôn Đản Điện lực Quận Hồng Bàng 08:30 - 09:30

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
An Lạc Điện lực Quận Hồng Bàng 06:30 - 12:30

09-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Đại Dương Điện lực Quận Hồng Bàng 10:00 - 11:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Đỗ Gia Điện lực Quận Hồng Bàng 09:00 - 10:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Vĩnh Hoàng (KD Ô Tô) Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 09:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA CP Hóa Dầu QĐ, Khí Hóa Lỏng TL, Khí Miền Bắc (LPG) Điện lực Quận Hồng Bàng 14:00 - 17:00

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Bao Bì Hùng Vương (XK) Điện lực Quận Hồng Bàng 09:00 - 10:00

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Quán Toan, Hùng Vương Điện lực Quận Hồng Bàng 05:00 - 08:00

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Lisemco 3 (Gold River), Cảng vật Cách (750), Thép Tiền Chế (400), Lê Quốc Điện lực Quận Hồng Bàng 05:00 - 08:00

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA CP CN Điện HP (Việt Séc) Điện lực Quận Hồng Bàng 14:30 - 16:00

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA CP Hóa Dầu QĐ, Khí Hóa Lỏng TL, Khí Miền Bắc (LPG) Điện lực Quận Hồng Bàng 06:30 - 09:30

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Cảng vật Cách (750) Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 11:00

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
An Lạc Điện lực Quận Hồng Bàng 06:30 - 12:30

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Hoàng Ngân, Phan Bội Châu Điện lực Quận Hồng Bàng 08:30 - 10:30

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Mặt Bằng Điện lực Quận Hồng Bàng 09:30 - 11:15

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
An Lạc Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 09:30

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Bảo Hiểm Quận HB Điện lực Quận Hồng Bàng 14:30 - 16:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thượng Lý Điện lực Quận Hồng Bàng 10:45 - 11:45

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Hùng Vương Điện lực Quận Hồng Bàng 09:30 - 10:45

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đình Hạ Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 09:30

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đình Hạ Điện lực Quận Hồng Bàng 09:30 - 11:15

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Hạ Lý, Phú Thứ Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 09:30

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trại Chuối Điện lực Quận Hồng Bàng 06:00 - 07:00

20-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Thép Tiền Chế (400) Điện lực Quận Hồng Bàng 15:30 - 16:30

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA CP Bến Bãi Điện lực Quận Hồng Bàng 14:30 - 15:30

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt Điện lực Quận Hồng Bàng 14:30 - 16:00

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Hùng Vương Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 09:30

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Bao Bì Paco Điện lực Quận Hồng Bàng 15:30 - 16:30

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Hoa Đại(250) Điện lực Quận Hồng Bàng 14:30 - 15:30

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Sở Dầu Thượng Lý Điện lực Quận Hồng Bàng 11:15 - 12:15

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Trung Hải (400) Điện lực Quận Hồng Bàng 11:00 - 12:00

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Kho Hóa Chất Điện lực Quận Hồng Bàng 10:00 - 11:00

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA ĐT Bình An (1000) Điện lực Quận Hồng Bàng 09:00 - 10:00

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Cty CP IBS - Lisemco (2*1250) Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 09:00

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Hoàng Thành (1000) Điện lực Quận Hồng Bàng 06:00 - 12:15

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Sở Dầu Thượng Lý Điện lực Quận Hồng Bàng 06:00 - 07:00

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Trường Hải Điện lực Quận Hồng Bàng 15:40 - 16:40

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cao Thắng Điện lực Quận Hồng Bàng 14:30 - 15:30

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Tam Bạc, Lý Thường Kiệt Điện lực Quận Hồng Bàng 10:15 - 11:15

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phạm Hồng Thái , Phan Bội Châu Điện lực Quận Hồng Bàng 09:00 - 10:15

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Bao Bì Xi Măng Điện lực Quận Hồng Bàng 08:30 - 10:00

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Ký Con, Phan Bội Châu Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 09:00

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Hoàng Huy 1 Điện lực Quận Hồng Bàng 14:00 - 16:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA KS Hồng Bàng Điện lực Quận Hồng Bàng 09:30 - 10:30

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Tổng Cục 16 Điện lực Quận Hồng Bàng 09:00 - 10:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Bưu Điện TP Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 09:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Bưu Điện TP Điện lực Quận Hồng Bàng 08:00 - 09:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật