Lịch cúp điện Kiến An - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Kiến An - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Kiến An - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Kiến An - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Kiến An - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
phường văn đẩu Điện lực Quận Kiến An 07:30 - 09:30

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG VĂN ĐẨU Điện lực Quận Kiến An 09:45 - 11:45

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG PHÙ LIỄN Điện lực Quận Kiến An 13:30 - 15:30

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG PHÙ LIỄN, VĂN ĐẨU Điện lực Quận Kiến An 15:45 - 17:15

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG PHÙ LIỄN Điện lực Quận Kiến An 07:30 - 10:30

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TRẠM KHÁCH HÀNG Điện lực Quận Kiến An 09:00 - 11:30

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG BẮC SƠN, TRẦN THÀNH NGỌ Điện lực Quận Kiến An 10:45 - 11:45

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
phường văn đẩu Điện lực Quận Kiến An 13:30 - 15:30

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG TRÀNG MINH Điện lực Quận Kiến An 15:45 - 17:30

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG VĂN ĐẨU Điện lực Quận Kiến An 07:30 - 10:30

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
PHƯỜNG NAM SƠN Điện lực Quận Kiến An 08:00 - 09:30

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TRẠM KHÁCH HÀNG Điện lực Quận Kiến An 08:00 - 11:30

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Kiến An - Hải Phòng

Lịch Cúp Điện Kiến An Hải Phòng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật