Lịch cúp điện Kiến Thụy - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Kiến Thụy - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Kiến Thụy - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Kiến Thụy - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Kiến Thụy - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Kiến Thụy Hải Phòng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
nhánh Trường Sơn Điện lực Huyện Kiến Thuỵ 16:00 - 16:15

28-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
nhánh Trường Sơn Điện lực Huyện Kiến Thuỵ 06:00 - 06:15

28-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Tân Phong, Minh Tân Điện lực Huyện Kiến Thuỵ 06:30 - 06:45

26-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Úc Gián 1 Điện lực Huyện Kiến Thuỵ 14:00 - 17:00

25-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Kim Đới 1 Điện lực Huyện Kiến Thuỵ 10:00 - 12:00

25-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phương Đôi 2 Điện lực Huyện Kiến Thuỵ 07:30 - 10:30

25-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Tú Đôi 2 Điện lực Huyện Kiến Thuỵ 14:00 - 17:00

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thọ Xuân 2 Điện lực Huyện Kiến Thuỵ 08:00 - 11:00

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đại Hợp Điện lực Huyện Kiến Thuỵ 14:00 - 17:00

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đoàn Xá 1 Điện lực Huyện Kiến Thuỵ 10:00 - 12:00

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đắc Lộc Điện lực Huyện Kiến Thuỵ 08:00 - 11:00

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật