Lịch cúp điện Lê Chân - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Lê Chân - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Lê Chân - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Lê Chân - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Lê Chân - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Lê Chân - Hải Phòng

Lịch Cúp Điện Lê Chân Hải Phòng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đường Nguyễn Văn Linh,.... Điện lực Quận Lê Chân 06:00 - 12:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Nguyễn Văn Linh,.... Điện lực Quận Lê Chân 05:00 - 13:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu Cong Nghiep Điện lực Quận Lê Chân 05:00 - 13:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Cụm CN Vĩnh Niệm Điện lực Quận Lê Chân 10:00 - 11:45

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Nguyễn Văn Linh Điện lực Quận Lê Chân 08:30 - 09:45

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Nguyễn Đức Cảnh Điện lực Quận Lê Chân 10:00 - 11:15

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Quán Nam Điện lực Quận Lê Chân 08:30 - 09:45

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Khu Công Nghiệp Điện lực Quận Lê Chân 10:30 - 12:00

04-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Lán Bè Điện lực Quận Lê Chân 15:30 - 17:45

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Lán Bè Điện lực Quận Lê Chân 13:30 - 16:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Lán Bè Điện lực Quận Lê Chân 08:30 - 11:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Khu Công Nghiệp Điện lực Quận Lê Chân 08:00 - 11:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Lán Bè Điện lực Quận Lê Chân 07:30 - 09:00

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Trần Nguyên Hãn Điện lực Quận Lê Chân 15:45 - 17:45

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Trân Nguyên Hãn Điện lực Quận Lê Chân 13:30 - 16:00

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Tôn Đức Thắng Điện lực Quận Lê Chân 10:00 - 12:00

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Mê Linh Điện lực Quận Lê Chân 10:00 - 12:00

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Khu Công Nghiệp Điện lực Quận Lê Chân 07:30 - 10:00

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường dự án Waterfront City phường Vĩnh Niệm Điện lực Quận Lê Chân 14:00 - 16:00

26-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường dự án Waterfront City phường Vĩnh Niệm Điện lực Quận Lê Chân 14:00 - 15:00

25-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Đại học Dân Lập Điện lực Quận Lê Chân 15:30 - 17:00

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường dự án Waterfront City phường Vĩnh Niệm Điện lực Quận Lê Chân 14:00 - 15:00

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Chợ Hàng Điện lực Quận Lê Chân 10:00 - 12:00

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Nguyễn Văn Linh Điện lực Quận Lê Chân 08:00 - 10:00

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Nguyễn Đức Cảnh Điện lực Quận Lê Chân 10:00 - 12:00

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Nguyễn Tường Loan Điện lực Quận Lê Chân 08:00 - 13:00

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đường Nguyễn Đức Cảnh Điện lực Quận Lê Chân 08:00 - 10:00

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật