Lịch cúp điện Kông Chro - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Kông Chro - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Kông Chro - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Kông Chro - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Kông Chro - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn 4 Điện Lực Kông Chro 08:00 - 11:00

08-02-2023

Điện lực Kông Chro xử lý mất an toàn dây chống sét khoảng cột 243/9/4-243/9/15 XT 473AKH
Làng Hup Điện Lực Kông Chro 08:00 - 11:00

08-02-2023

Điện lực Kông Chro xử lý mất an toàn dây chống sét khoảng cột 243/9/4-243/9/15 XT 473AKH
Làng Hà ra. Điện Lực Kông Chro 08:00 - 11:00

08-02-2023

Điện lực Kông Chro xử lý mất an toàn dây chống sét khoảng cột 243/9/4-243/9/15 XT 473AKH
Bảo Thanh Điện Lực Kông Chro 08:00 - 09:00

08-02-2023

Điện lực Kông Chro thay thế định kỳ hệ thống đo đếm TBA Bảo Thanh XT 473AKH

Lịch Cúp Điện Kông Chro Gia Lai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Làng PYang Điện Lực Kông Chro 09:00 - 10:00

18-01-2023

Điện lực Kông Chro xử lý move ATM tổng TBA L.Pzang XT 473AKH
Kông Yang. Điện Lực Kông Chro 07:30 - 08:30

18-01-2023

Điện lực Kông Chro thay thế chống sét van tại TBA Kông Yang XT 473AKH
Bảo Thanh Điện Lực Kông Chro 09:00 - 10:00

30-12-2022

XNDVĐL Gia Lai thực hiện TNĐK TBA Bảo Thanh
Bến Xe Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Bệnh Viện Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Nguyễn Huệ Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Groi Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
TBA NLMT PV ENRGRY Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
TBA NLMT EBGREEN Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
TBA NLMT TTC ENRGRY Toàn Cầu Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
TBA NLMT Phú Cương Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Pơting Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Kun Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Blô Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
L.BLà Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Châu. Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng TơDinh. Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
UB Chư Krey Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Ver Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
UB Đăk Sông. Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng H'Ôn. Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
K'Răk. Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng K'te. Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Hờ Tiên Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Nhang Lớn Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng K'Tỏ Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Tơ Kăk Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Gbõ Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng T'nang Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Sơ Kiết Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng H'lang Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Tpôn 2 Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Tpôn 1 Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Glung Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng H'Ngã. Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Brệch Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Kia 1 Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Biên Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
TTCX An Trung Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Ó Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Mèo Lớn Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Tờ Bưng Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Gia Yên Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Brăng Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Siêu Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Hòa Bình Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
UB Đăk Kơning Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Krap&Boong Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Hrăch Gió Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Hrăch Kông Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Lơ Pơ- CK Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng SơRơ Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Giao Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Brang 2 Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Mèo 2 Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
TT Kông Chro Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Sân Vận Động Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Nghe lớn Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Tờ nùng1. Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Tờ nùng2. Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Hưnh. Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Măng. Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
UB Sơró Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng BơYa Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
KTM- Sơró Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Kước Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Thôn 1-KY Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Nghe Lớn 1 Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Thôn 2-KY Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Huynh Tờng Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Thôn 5-KY Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
An Trung 1 Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Thôn 4 Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Hup Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Hà ra. Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng PYang Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng H'le Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Kông Yang. Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Cầu Yang Trung Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Thôn 10 Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Ya Ma Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Lơ Bơ Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
UB Yang Nam Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Hrăch Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
UB An Trung Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Yang Trung. Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
UB Đăk T'pang Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Nghĩa Trang Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Trạm Bơm Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Nghe Nhỏ Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Huynh Đăk Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Nhang Nhỏ Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng YaMaKuk Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Cầu Bơ pho Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
L.Dờng Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
L. Queen Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Thiên Trang Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Kông Yang 2 Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Ya Ma 2 Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện
Làng Chơ Liêu 2 Điện Lực Kông Chro 05:30 - 16:30

18-12-2022

Công tác lưới 110kV mất điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật