Lịch cúp điện Đăk Đoa - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đăk Đoa - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Đăk Đoa - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đăk Đoa - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đăk Đoa - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đội 5 NT chè Điện lực Đak Đoa 07:30 - 10:00

02-06-2023

XNDV ĐL Gia Lai: Thay cáp lực tổng (Cáp lực CVV 3*300+1*150) thuộc TBA Đ5 NT Đak Đoa XT 471F38
Sơn Trang Điện lực Đak Đoa 14:00 - 16:30

02-06-2023

XNDV ĐL Gia Lai: Thay cáp lực tổng (Cáp lực CVV 3*150+1*95) thuộc TBA Sơn Trang XT 475/F12
Lịch cúp điện Đăk Đoa - Gia Lai

Lịch Cúp Điện Đăk Đoa Gia Lai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
NMCBM Kdang ( 3 ) Điện lực Đak Đoa 07:30 - 08:30

31-05-2023

Thay TI TBA và kiểm tra xử lý rỉ dầu MBA thuộc TBA Nhà Máy chế biến mũ cao su 3 XT 479MYA
Nguyễn Huệ Điện lực Đak Đoa 06:15 - 16:00

31-05-2023

Từ 07h00-15h15: Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát : Dựng trụ mới cách vị trí cũ 1 mét vào phía trong từ trụ 72 – 78 XT 471/F12, căng dây từ trụ 74-74/1 XT 471/F12. thay trụ hạ áp 2HNY/5H hiện có bằng trụ mới, chuyển cáp, ĐZHA thuộc TBA Nguyễn Huệ từ trụ 72-78 XT 471F12 qua trụ mới
TDP9 TT Đak Đoa Điện lực Đak Đoa 06:15 - 16:00

31-05-2023

Từ 07h00-15h15: Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát : Dựng trụ mới cách vị trí cũ 1 mét vào phía trong từ trụ 72 – 78 XT 471/F12, căng dây từ trụ 74-74/1 XT 471/F12. thay trụ hạ áp 2HNY/5H hiện có bằng trụ mới, chuyển cáp, ĐZHA thuộc TBA Nguyễn Huệ từ trụ 72-78 XT 471F12 qua trụ mới
TBA KLAR Điện lực Đak Đoa 07:30 - 11:30

30-05-2023

*ĐLĐĐ: Thay lèo ĐZ 22kV nhánh rẽ đi TBA UB Glar và thay 03 FCO TBA *CPSC: Thi công thay dây AC185 thành XLPE/24kV 185mm2: 230m từ cột 63-66
Làng Bối Điện lực Đak Đoa 07:30 - 11:30

30-05-2023

*ĐLĐĐ: Thay lèo ĐZ 22kV nhánh rẽ đi TBA UB Glar và thay 03 FCO TBA *CPSC: Thi công thay dây AC185 thành XLPE/24kV 185mm2: 230m từ cột 63-66
Làng Vơng Điện lực Đak Đoa 07:30 - 11:30

30-05-2023

*ĐLĐĐ: Thay lèo ĐZ 22kV nhánh rẽ đi TBA UB Glar và thay 03 FCO TBA *CPSC: Thi công thay dây AC185 thành XLPE/24kV 185mm2: 230m từ cột 63-66
H'Lâm 2 Điện lực Đak Đoa 07:30 - 11:30

30-05-2023

*ĐLĐĐ: Thay lèo ĐZ 22kV nhánh rẽ đi TBA UB Glar và thay 03 FCO TBA *CPSC: Thi công thay dây AC185 thành XLPE/24kV 185mm2: 230m từ cột 63-66
TBA KTU Điện lực Đak Đoa 07:30 - 11:30

30-05-2023

*ĐLĐĐ: Thay lèo ĐZ 22kV nhánh rẽ đi TBA UB Glar và thay 03 FCO TBA *CPSC: Thi công thay dây AC185 thành XLPE/24kV 185mm2: 230m từ cột 63-66
Làng Roi Điện lực Đak Đoa 07:30 - 11:30

30-05-2023

*ĐLĐĐ: Thay lèo ĐZ 22kV nhánh rẽ đi TBA UB Glar và thay 03 FCO TBA *CPSC: Thi công thay dây AC185 thành XLPE/24kV 185mm2: 230m từ cột 63-66
XÓM MỚI TT ĐAK ĐOA Điện lực Đak Đoa 07:30 - 11:30

30-05-2023

*ĐLĐĐ: Thay lèo ĐZ 22kV nhánh rẽ đi TBA UB Glar và thay 03 FCO TBA *CPSC: Thi công thay dây AC185 thành XLPE/24kV 185mm2: 230m từ cột 63-66
UB Glar Điện lực Đak Đoa 07:30 - 11:30

30-05-2023

*ĐLĐĐ: Thay lèo ĐZ 22kV nhánh rẽ đi TBA UB Glar và thay 03 FCO TBA *CPSC: Thi công thay dây AC185 thành XLPE/24kV 185mm2: 230m từ cột 63-66
KTu & KLah Điện lực Đak Đoa 07:30 - 11:30

30-05-2023

*ĐLĐĐ: Thay lèo ĐZ 22kV nhánh rẽ đi TBA UB Glar và thay 03 FCO TBA *CPSC: Thi công thay dây AC185 thành XLPE/24kV 185mm2: 230m từ cột 63-66
Hlâm Gla Điện lực Đak Đoa 07:30 - 11:30

30-05-2023

*ĐLĐĐ: Thay lèo ĐZ 22kV nhánh rẽ đi TBA UB Glar và thay 03 FCO TBA *CPSC: Thi công thay dây AC185 thành XLPE/24kV 185mm2: 230m từ cột 63-66
Phan Đình Phùng Điện lực Đak Đoa 07:30 - 11:30

30-05-2023

*ĐLĐĐ: Thay lèo ĐZ 22kV nhánh rẽ đi TBA UB Glar và thay 03 FCO TBA *CPSC: Thi công thay dây AC185 thành XLPE/24kV 185mm2: 230m từ cột 63-66
TBA làng Kon Yót Điện lực Đak Đoa 15:00 - 15:40

24-05-2023

Thay TI đo đếm TBA KonYốt - XT 476BHO
KONNAK 2 Điện lực Đak Đoa 14:00 - 14:40

24-05-2023

Thay TI đo đếm TBA KonNat 2 - XT 476BHO
TBA Konđram Hà Đông. Điện lực Đak Đoa 13:00 - 13:40

24-05-2023

Thay TI đo đếm TBA KonDram - XT 476BHO
TBA Konmaiha Hà Đông. Điện lực Đak Đoa 11:00 - 11:40

24-05-2023

Thay TI đo đếm TBA KonMaHa - XT 476BHO
TBA Konsơlốc Hà Đông. Điện lực Đak Đoa 10:00 - 10:40

24-05-2023

Thay TI đo đếm TBA Kon Sơ Lok - XT 476BHO
Làng Bia Neh Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Thôn3 Ia Băng Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
UB Xã IaBăng Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
BLo 2 Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
NGUYỄN ĐÌNH TUẤN Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
TRẦN ĐÌNH THỎA Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
CTY CP LƠPANG 2 Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Ji rông 2 Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Đồi Tranh 1 Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Thôn 10 IaPết Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
THĂK Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
PHẠM ĐÌNH DUY Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Bông Grai Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Làng Mới Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
OĐất Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Làng Đor 1 Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
OĐẽh Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
LÀNG ĐOR 2.2 ( GLa ) Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
LÀNG DƠK RƠNG ( GLa ) Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
LÀNG ĐOR 3 Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
T2 Bia Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Đồi Tranh 2 Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
ADơkKông Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
T8 IABĂNG Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
LÀNG KOL Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
AYIL Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Y GIA LONG Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
T5 IABĂNG Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
O ĐẤT 2 Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
NGUYỄN THỊ THỦY Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Thôn 2 Ia Băng Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Buôn La 2 Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
IaBăng 3 Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Làng Mới 2 Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
T. 6 IABĂNG Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Gia Hat Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Al Roh Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Buôn La 1 Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Brông Thông Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Làng Ghè Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Làng Đor 2 Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
IABĂNG 2 Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
LÀNG OYỦ Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Làng BRoch 2 Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
TBA Võ Thành Đức Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
C.BIẾN&B.TƯỚI CÀ PHÊ IAPẾT Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
HUYỀN HẢI Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Xóm Mới Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Blo Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
LÀNG NGƠM THUNG 2 Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
THÔN IAKLAI Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
TBA NLMT Hoàng Lâm Phát Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
TBA Hoàng Sơn Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
UB xã Ia Pét Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Làng Jòng Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
TBA Trường Nguễn Trãi Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
HDO Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
HYEK Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Phạm Ghè Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
TBA NLMT Thiên Hoàng Solar Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Vũ Xuân Huy Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
ANG LÔH Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
ADơk Kông 2 Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
IABĂNG 4 Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
TBA NLMT Văn Lê Gia Lai Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
VÕ SỸ HIỆP Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
NGUYỄN ĐÌNH QUÝ Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
LÊ ĐÌNH HÙNG Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
AMUK Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Làng Ngon Thung Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
UB IaDơk Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Thôn Tân Lập Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Nguyễn Thanh Phúc Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
ĐẶNG ANH NGỌC Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
Ji Rông 1 Điện lực Đak Đoa 13:30 - 18:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
YUN Điện lực Đak Đoa 07:30 - 10:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp thực hiện công tác: Thay CSV TBA Làng Nú XT 474E41 (CSV nằm đối lưng FCO TBA)
Làng Nú Điện lực Đak Đoa 07:30 - 10:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp thực hiện công tác: Thay CSV TBA Làng Nú XT 474E41 (CSV nằm đối lưng FCO TBA)
Nuyễn Quang Minh Điện lực Đak Đoa 15:00 - 16:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp thực hiện công tác: Thay sứ mẻ tại trụ 250/19A XT 474E41
Nguyễn Đình Hội Điện lực Đak Đoa 15:00 - 16:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp thực hiện công tác: Thay sứ mẻ tại trụ 250/19A XT 474E41
Trần Quang Sơn Điện lực Đak Đoa 15:00 - 16:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp thực hiện công tác: Thay sứ mẻ tại trụ 250/19A XT 474E41
Thôn 1 Đak Rong Điện lực Đak Đoa 07:00 - 14:10

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật