Lịch cúp điện Chư Păh - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Chư Păh - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Chư Păh - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Chư Păh - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Chư Păh - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Đội 8 CF Chư Păh 1 Điện lực IaGrai 06:30 - 16:30

17-06-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang dựng cột, lắp xà xen dưới đường dây tại khoảng cột 116/279 - 116/287 XT 471BHO và khoảng 116/287 - 161/123A/22 XT 471DHO theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai.
TBA Đội 8 CF Chư Păh 2 Điện lực IaGrai 06:30 - 16:30

17-06-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang dựng cột, lắp xà xen dưới đường dây tại khoảng cột 116/279 - 116/287 XT 471BHO và khoảng 116/287 - 161/123A/22 XT 471DHO theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai.
TBA Đội 8 CF Chư Păh Điện lực IaGrai 06:30 - 16:30

17-06-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang dựng cột, lắp xà xen dưới đường dây tại khoảng cột 116/279 - 116/287 XT 471BHO và khoảng 116/287 - 161/123A/22 XT 471DHO theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai.
NMCB Cao su Chư Păh Điện lực Chư Păh 10:10 - 11:10

26-06-2024

CPSC Gia Lai kiểm định định kỳ TBA NM cao su Chư Păh XT 476BHO
Lịch cúp điện Chư Păh - Gia Lai

Lịch Cúp Điện Chư Păh Gia Lai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
NMCB Cao su Chư Păh Điện lực Chư Păh 15:00 - 16:30

28-05-2024

Điện lực Chư Pah thay TI TBA NM Cao su Chư Păh XT 476BHO

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật