Lịch cúp điện Ia Pa - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ia Pa - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Ia Pa - Gia Lai

Lịch cúp điện Ia Pa - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ia Pa - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ia Pa - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Ia Pa - Gia Lai

Lịch Cúp Điện Ia Pa Gia Lai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
NLMT NN xanh Ia Pa Điện lực Ayunpa 08:30 - 10:30

07-09-2023

Chi nhánh TTC Đăk Pi Hao thuộc Công ty Cổ phần Điện Gia Lai thay sứ vỡ ĐZ 35kV tại cột số 93 và 95 thuộc XT 371-372APA
NLMT NN & NL Ia Pa Điện lực Ayunpa 08:30 - 10:30

07-09-2023

Chi nhánh TTC Đăk Pi Hao thuộc Công ty Cổ phần Điện Gia Lai thay sứ vỡ ĐZ 35kV tại cột số 93 và 95 thuộc XT 371-372APA
UB huyện Ia Pa Điện lực Ayunpa 09:00 - 11:00

27-07-2023

Điện lực Ayun Pa xử lý cột hạ áp 1UBIP/11/4H thuộc TBA UBH Ia Pa bị sạc lở
Nhà Văn Hoá Ia Pa Điện lực Ayunpa 13:15 - 14:15

21-06-2023

Đội thí nghiệm CPSC thí nghiệm kiểm định thuộc TBA NVH Ia Pa
NLMT NN xanh Ia Pa Điện lực Ayunpa 08:00 - 17:30

13-06-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây ĐZ 35kV từ cột 258 đến cột 258/14-1/1 XT 371APA và từ cột 258 đến cột 258/15 XT 372APA; Kết hợp thí nghiệm kiểm định MC 372APA/258/1_Nhà Máy Mỳ, TBA Bơm nước thải NMM, TBA Trạm bơm Nhà Máy Mì
NLMT NN & NL Ia Pa Điện lực Ayunpa 08:00 - 17:30

13-06-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây ĐZ 35kV từ cột 258 đến cột 258/14-1/1 XT 371APA và từ cột 258 đến cột 258/15 XT 372APA; Kết hợp thí nghiệm kiểm định MC 372APA/258/1_Nhà Máy Mỳ, TBA Bơm nước thải NMM, TBA Trạm bơm Nhà Máy Mì
UB huyện Ia Pa Điện lực Ayunpa 09:30 - 11:30

08-06-2023

Xử lý cột hạ áp 1UBIP/11/4H thuộc TBA UBH Ia Pa bị sạc lở
TBA NLMT PHÚ CƯƠNG IA PA Điện lực Ayunpa 12:30 - 17:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
NLMT NN xanh Ia Pa Điện lực Ayunpa 08:30 - 16:30

05-05-2023

Nhà máy thủy điện Đăk Pi Hao 2 lắp đặt tháp trụ nâng cao dây dẫn vị trí 202 XT 371-372APA và kết hợp phát quang hành lang tuyến đường dây
NLMT NN & NL Ia Pa Điện lực Ayunpa 08:30 - 16:30

05-05-2023

Nhà máy thủy điện Đăk Pi Hao 2 lắp đặt tháp trụ nâng cao dây dẫn vị trí 202 XT 371-372APA và kết hợp phát quang hành lang tuyến đường dây
Nhà Văn Hoá Ia Pa Điện lực Ayunpa 14:00 - 16:30

12-04-2023

Xử lý tồn tại, tách nối đất CSV và TNKĐ thuộc TBA NVH Ia Pa
Bệnh Viện Ia Pa Điện lực Ayunpa 10:00 - 11:00

03-04-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai TNKĐ thuộc TBA Bệnh Viện Ia Pa
NHÀ HÀNG VICTORIA PALCE Điện lực Chư Sê 08:00 - 09:00

31-03-2023

Thay kẹp dựng hạ áp bị bể trụ 7H
NLMT NN xanh Ia Pa Điện lực Ayunpa 08:30 - 10:30

22-02-2023

- ĐL Ayun Pa kiểm tra xử lý, thay TU thuộc TBA Trung gian F39 bị mất nguồn và kiểm tra tiếp xúc ngàm dưới DCL 331-1, MC 331 - Chi nhánh TTC Đăk Pi Hao-Công ty Cổ phần Điện Gia Lai phát quang hành lang tuyến và thay sứ tại cột 92 XT 371-372APA
NLMT NN & NL Ia Pa Điện lực Ayunpa 08:30 - 10:30

22-02-2023

- ĐL Ayun Pa kiểm tra xử lý, thay TU thuộc TBA Trung gian F39 bị mất nguồn và kiểm tra tiếp xúc ngàm dưới DCL 331-1, MC 331 - Chi nhánh TTC Đăk Pi Hao-Công ty Cổ phần Điện Gia Lai phát quang hành lang tuyến và thay sứ tại cột 92 XT 371-372APA

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật