Lịch cúp điện Chư Sê - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Chư Sê - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Chư Sê - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Chư Sê - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Chư Sê - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Làng Nhã_IaBlang Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Làng Koái_ IaBLang Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Làng HLú_ IaBlang Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Làng Mung_IaBlang Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Làng ToL 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Làng Plong 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Làng Tol Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Làng Plong 2 số 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Làng Koái IaBlang số 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Phú Hòa Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Thôn 1&2_IaBlang Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Thôn 3,4,5_IaBlang Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Thôn 6_IaBlang Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Làng Kê 1 Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Làng Kê 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Thôn 3_IaBlang số 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Thôn 5_Ia Blang Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Làng Plong 1 Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Làng Sơr Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Thôn 2_IaBlang Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Thôn 3_IaBlang Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Làng Sơr Số 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Thôn 4_IaBlang Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Thôn 6 mới_IaBlang Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Thôn Vinh Hà Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
NLMT Nhật Linh Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
NLMT Nhật Minh Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
NLMT Minh Nhật Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
NLMT Ami Ami Cao Nguyên 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
NLMT QHTK Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
NLMT Gia Phú Cao Nguyên Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Viễn Thông IaBlang Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Trần Văn Hùng Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Trần Văn Hùng 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Trần Văn Huyến Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Huỳnh Đức Tuấn Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Đỗ Phi Lâm Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Tạ Quang Cảm Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
DNTN Trường Gia Thịnh Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Lê Văn Tiến Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Nguyễn Xuân Hồng Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
NLMT Ami Ami Cao Nguyên 1 Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

03-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
Làng Tăng Điện lực Chư Sê 08:00 - 10:00

04-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thay MBA; thay cáp & FCO TBA Làng Tăng XT478CSE
Làng Tăng số 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 10:00

04-10-2023

Điện lực Chư Sê: Thay MBA; thay cáp & FCO TBA Làng Tăng XT478CSE
Làng Ngol 2 Số 2 Điện lực Chư Sê 06:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
Làng H'Lú 2_ IaTiêm Điện lực Chư Sê 06:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
IaKpó Điện lực Chư Sê 06:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
Kpó 1 Điện lực Chư Sê 06:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
IaKpó 2 Điện lực Chư Sê 06:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
UB xã IaTiêm Điện lực Chư Sê 06:30 - 07:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
Làng Khối Zét Điện lực Chư Sê 06:30 - 07:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
Làng Ó 1 Điện lực Chư Sê 06:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
Làng Ó 2 Điện lực Chư Sê 06:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
Lê Ngo Điện lực Chư Sê 06:30 - 07:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
Ngã ba IaTiêm Điện lực Chư Sê 06:30 - 07:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
Làng Lê Anh Điện lực Chư Sê 06:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
Thôn Hàm Rồng Số 4 Điện lực Chư Sê 06:30 - 07:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
Làng Ngol số 3 Điện lực Chư Sê 06:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
Làng H'Lú 3 (TBA 3P) Điện lực Chư Sê 06:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
NLMT Đức Huệ-IB Điện lực Chư Sê 06:30 - 07:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
TBA NLMT SOLAR VIDIGI Điện lực Chư Sê 06:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
TBA NLMT SOLAR VANO Điện lực Chư Sê 06:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
Trần Văn Lợi Điện lực Chư Sê 06:30 - 07:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
Bùi Huy Thục Điện lực Chư Sê 06:30 - 07:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
Lê Thị Lộc Điện lực Chư Sê 06:30 - 07:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
Đặng Văn Hòe Điện lực Chư Sê 06:30 - 07:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
Ngô Văn Nam Điện lực Chư Sê 06:30 - 07:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
Vạn Văn Luận Điện lực Chư Sê 06:30 - 07:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
Đào Văn Hà Điện lực Chư Sê 06:30 - 07:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
Chu Văn Chính Điện lực Chư Sê 06:30 - 07:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
Din Điện lực Chư Sê 06:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
Cty CP Tây Nguyên Xanh GL (TBA Hồ IaRing_IaTiêm) Điện lực Chư Sê 06:30 - 07:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
Rmah Hơm Điện lực Chư Sê 06:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
Phạm Văn Yên Điện lực Chư Sê 06:30 - 07:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
Phạm Ngọc Hưng Điện lực Chư Sê 06:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
UB xã IaTiêm Điện lực Chư Sê 16:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
Làng Khối Zét Điện lực Chư Sê 16:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
Lê Ngo Điện lực Chư Sê 16:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
Ngã ba IaTiêm Điện lực Chư Sê 16:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
Thôn Hàm Rồng Số 4 Điện lực Chư Sê 16:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
NLMT Đức Huệ-IB Điện lực Chư Sê 16:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
Trần Văn Lợi Điện lực Chư Sê 16:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
Bùi Huy Thục Điện lực Chư Sê 16:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
Lê Thị Lộc Điện lực Chư Sê 16:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
Đặng Văn Hòe Điện lực Chư Sê 16:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
Ngô Văn Nam Điện lực Chư Sê 16:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
Vạn Văn Luận Điện lực Chư Sê 16:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
Đào Văn Hà Điện lực Chư Sê 16:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
Chu Văn Chính Điện lực Chư Sê 16:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
Cty CP Tây Nguyên Xanh GL (TBA Hồ IaRing_IaTiêm) Điện lực Chư Sê 16:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
Phạm Văn Yên Điện lực Chư Sê 16:30 - 17:30

05-10-2023

Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
NLMT TH Solar 1 Điện lực Chư Sê 07:30 - 09:30

09-10-2023

XNDV kiểm định TBA NLMT TH Solar 1 & TH Solar 2
TBA NLMT Nam Vinh Solar 2 Điện lực Chư Sê 07:30 - 09:30

09-10-2023

XNDV kiểm định TBA NLMT TH Solar 1 & TH Solar 2
TBA NLMT Nông nghiệp Ngọc Quý Điện lực Chư Sê 07:30 - 08:30

09-10-2023

XNDV kiểm định TBA NLMT Ngọc Quý
TBA NLMT NN Hữu Hạnh Điện lực Chư Sê 08:30 - 09:30

09-10-2023

XNDV kiểm định TBA NLMT Hữu Hạnh
TBA NLMT Nông nghiệp QHTT Điện lực Chư Sê 09:30 - 10:30

09-10-2023

XNDV kiểm định TBA NLMT QHTT
NLMT HTC Điện lực Chư Sê 10:45 - 11:45

09-10-2023

XNDV kiểm định TBA NLMT HTC
Lịch cúp điện Chư Sê - Gia Lai

Lịch Cúp Điện Chư Sê Gia Lai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
UB xã Bờ Ngoong Điện lực Chư Sê 13:30 - 15:30

29-09-2023

Thay MBA
Trần Hưng Đạo Điện lực Chư Sê 08:00 - 10:00

29-09-2023

Thay MBA
Làng ĐRah (M1) Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:30

28-09-2023

Điện lực Chư Sê: Thu hồi trụ hạ khoảng trụ 526/47/3 – 526/47/4 mở rông đường của địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 526/48- 526/65 & khoảng trụ 526/47 - 526/47/17_XT476CSE
Làng Đrah (M2) Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:30

28-09-2023

Điện lực Chư Sê: Thu hồi trụ hạ khoảng trụ 526/47/3 – 526/47/4 mở rông đường của địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 526/48- 526/65 & khoảng trụ 526/47 - 526/47/17_XT476CSE
Làng Đrah mới Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:30

28-09-2023

Điện lực Chư Sê: Thu hồi trụ hạ khoảng trụ 526/47/3 – 526/47/4 mở rông đường của địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 526/48- 526/65 & khoảng trụ 526/47 - 526/47/17_XT476CSE
Làng Drah 1 số 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:30

28-09-2023

Điện lực Chư Sê: Thu hồi trụ hạ khoảng trụ 526/47/3 – 526/47/4 mở rông đường của địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 526/48- 526/65 & khoảng trụ 526/47 - 526/47/17_XT476CSE
Làng Drah số 3 Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:30

28-09-2023

Điện lực Chư Sê: Thu hồi trụ hạ khoảng trụ 526/47/3 – 526/47/4 mở rông đường của địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 526/48- 526/65 & khoảng trụ 526/47 - 526/47/17_XT476CSE
Làng KLah Kleo Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:30

28-09-2023

Điện lực Chư Sê: Thu hồi trụ hạ khoảng trụ 526/47/3 – 526/47/4 mở rông đường của địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 526/48- 526/65 & khoảng trụ 526/47 - 526/47/17_XT476CSE
UB xã Bair Maih Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:30

28-09-2023

Điện lực Chư Sê: Thu hồi trụ hạ khoảng trụ 526/47/3 – 526/47/4 mở rông đường của địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 526/48- 526/65 & khoảng trụ 526/47 - 526/47/17_XT476CSE
Phăm Klăh 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:30

28-09-2023

Điện lực Chư Sê: Thu hồi trụ hạ khoảng trụ 526/47/3 – 526/47/4 mở rông đường của địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 526/48- 526/65 & khoảng trụ 526/47 - 526/47/17_XT476CSE
Tổ 3 NTCS Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:30

28-09-2023

Điện lực Chư Sê: Thu hồi trụ hạ khoảng trụ 526/47/3 – 526/47/4 mở rông đường của địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 526/48- 526/65 & khoảng trụ 526/47 - 526/47/17_XT476CSE
Reo Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:30

28-09-2023

Điện lực Chư Sê: Thu hồi trụ hạ khoảng trụ 526/47/3 – 526/47/4 mở rông đường của địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 526/48- 526/65 & khoảng trụ 526/47 - 526/47/17_XT476CSE
Cty Lơ Pang 11 Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:30

28-09-2023

Điện lực Chư Sê: Thu hồi trụ hạ khoảng trụ 526/47/3 – 526/47/4 mở rông đường của địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 526/48- 526/65 & khoảng trụ 526/47 - 526/47/17_XT476CSE
Cty Lơ Pang 12 Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:30

28-09-2023

Điện lực Chư Sê: Thu hồi trụ hạ khoảng trụ 526/47/3 – 526/47/4 mở rông đường của địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 526/48- 526/65 & khoảng trụ 526/47 - 526/47/17_XT476CSE
Làng ĐRah (M1) Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:30

26-09-2023

Điện lực Chư Sê: Di dời trụ 526/34 theo yều cầu của KH; Lắp dây chống sét từ trụ 526/28-526/48_XT476CSE
Làng Đrah (M2) Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:30

26-09-2023

Điện lực Chư Sê: Di dời trụ 526/34 theo yều cầu của KH; Lắp dây chống sét từ trụ 526/28-526/48_XT476CSE
Làng Đrah mới Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:30

26-09-2023

Điện lực Chư Sê: Di dời trụ 526/34 theo yều cầu của KH; Lắp dây chống sét từ trụ 526/28-526/48_XT476CSE
Làng Drah 1 số 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:30

26-09-2023

Điện lực Chư Sê: Di dời trụ 526/34 theo yều cầu của KH; Lắp dây chống sét từ trụ 526/28-526/48_XT476CSE
Làng Drah số 3 Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:30

26-09-2023

Điện lực Chư Sê: Di dời trụ 526/34 theo yều cầu của KH; Lắp dây chống sét từ trụ 526/28-526/48_XT476CSE
Làng KLah Kleo Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:30

26-09-2023

Điện lực Chư Sê: Di dời trụ 526/34 theo yều cầu của KH; Lắp dây chống sét từ trụ 526/28-526/48_XT476CSE
UB xã Bair Maih Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:30

26-09-2023

Điện lực Chư Sê: Di dời trụ 526/34 theo yều cầu của KH; Lắp dây chống sét từ trụ 526/28-526/48_XT476CSE
Phăm Klăh 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:30

26-09-2023

Điện lực Chư Sê: Di dời trụ 526/34 theo yều cầu của KH; Lắp dây chống sét từ trụ 526/28-526/48_XT476CSE
Tổ 3 NTCS Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:30

26-09-2023

Điện lực Chư Sê: Di dời trụ 526/34 theo yều cầu của KH; Lắp dây chống sét từ trụ 526/28-526/48_XT476CSE
Reo Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:30

26-09-2023

Điện lực Chư Sê: Di dời trụ 526/34 theo yều cầu của KH; Lắp dây chống sét từ trụ 526/28-526/48_XT476CSE
Cty Lơ Pang 11 Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:30

26-09-2023

Điện lực Chư Sê: Di dời trụ 526/34 theo yều cầu của KH; Lắp dây chống sét từ trụ 526/28-526/48_XT476CSE
Cty Lơ Pang 12 Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:30

26-09-2023

Điện lực Chư Sê: Di dời trụ 526/34 theo yều cầu của KH; Lắp dây chống sét từ trụ 526/28-526/48_XT476CSE
Ngo Se Điện lực Chư Sê 13:30 - 14:30

25-09-2023

XNDV kiểm định TBA Ngo Se
Làng H'Lú 2_ IaTiêm Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:00

25-09-2023

Phục vụ hotline tháo & đấu lèo; Công ty CP An Thuận: NDL TBA Hlú IaTiêm 2 từ 2P lên 3P
Làng Tâu Roòng Điện lực Chư Sê 08:00 - 15:00

22-09-2023

Công ty CP An Thuận: Di dời TBA Tâu Roòng 2
Tâu Roòng 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 15:00

22-09-2023

Công ty CP An Thuận: Di dời TBA Tâu Roòng 2
Làng K'Lú Điện lực Chư Sê 08:00 - 10:00

21-09-2023

Thay MBA
Làng Thoon Nhal Điện lực Chư Sê 08:00 - 15:00

20-09-2023

Di dời trụ 583/3 théo yêu cầu của địa phương; Công ty CP An Thuận: Chèn cột, lắp chụp đầu cột, xà, thay dây từ AC-50mm2 thành AC-XLPE-70mm2, kéo dây chống sét từ VT 583 đến 583/5. Nâng dung lượng TBA Thoon Nhal; Chèn cột 12m từ 538 - 543
Làng JNâu 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 15:00

20-09-2023

Di dời trụ 583/3 théo yêu cầu của địa phương; Công ty CP An Thuận: Chèn cột, lắp chụp đầu cột, xà, thay dây từ AC-50mm2 thành AC-XLPE-70mm2, kéo dây chống sét từ VT 583 đến 583/5. Nâng dung lượng TBA Thoon Nhal; Chèn cột 12m từ 538 - 543
Làng Jri+Cùi Điện lực Chư Sê 08:00 - 15:00

20-09-2023

Di dời trụ 583/3 théo yêu cầu của địa phương; Công ty CP An Thuận: Chèn cột, lắp chụp đầu cột, xà, thay dây từ AC-50mm2 thành AC-XLPE-70mm2, kéo dây chống sét từ VT 583 đến 583/5. Nâng dung lượng TBA Thoon Nhal; Chèn cột 12m từ 538 - 543
Làng JNâu Điện lực Chư Sê 08:00 - 15:00

20-09-2023

Di dời trụ 583/3 théo yêu cầu của địa phương; Công ty CP An Thuận: Chèn cột, lắp chụp đầu cột, xà, thay dây từ AC-50mm2 thành AC-XLPE-70mm2, kéo dây chống sét từ VT 583 đến 583/5. Nâng dung lượng TBA Thoon Nhal; Chèn cột 12m từ 538 - 543
Thôn 17 mới Điện lực Chư Sê 08:00 - 15:00

20-09-2023

Di dời trụ 583/3 théo yêu cầu của địa phương; Công ty CP An Thuận: Chèn cột, lắp chụp đầu cột, xà, thay dây từ AC-50mm2 thành AC-XLPE-70mm2, kéo dây chống sét từ VT 583 đến 583/5. Nâng dung lượng TBA Thoon Nhal; Chèn cột 12m từ 538 - 543
Làng Jri Điện lực Chư Sê 08:00 - 15:00

20-09-2023

Di dời trụ 583/3 théo yêu cầu của địa phương; Công ty CP An Thuận: Chèn cột, lắp chụp đầu cột, xà, thay dây từ AC-50mm2 thành AC-XLPE-70mm2, kéo dây chống sét từ VT 583 đến 583/5. Nâng dung lượng TBA Thoon Nhal; Chèn cột 12m từ 538 - 543
Đoàn Kết_Bờ Ngoong Điện lực Chư Sê 08:00 - 15:00

20-09-2023

Di dời trụ 583/3 théo yêu cầu của địa phương; Công ty CP An Thuận: Chèn cột, lắp chụp đầu cột, xà, thay dây từ AC-50mm2 thành AC-XLPE-70mm2, kéo dây chống sét từ VT 583 đến 583/5. Nâng dung lượng TBA Thoon Nhal; Chèn cột 12m từ 538 - 543
Khanh Điện lực Chư Sê 08:00 - 15:00

20-09-2023

Di dời trụ 583/3 théo yêu cầu của địa phương; Công ty CP An Thuận: Chèn cột, lắp chụp đầu cột, xà, thay dây từ AC-50mm2 thành AC-XLPE-70mm2, kéo dây chống sét từ VT 583 đến 583/5. Nâng dung lượng TBA Thoon Nhal; Chèn cột 12m từ 538 - 543
TBA NLMT Đặng Đức Gia Lai Điện lực Chư Sê 08:00 - 15:00

20-09-2023

Di dời trụ 583/3 théo yêu cầu của địa phương; Công ty CP An Thuận: Chèn cột, lắp chụp đầu cột, xà, thay dây từ AC-50mm2 thành AC-XLPE-70mm2, kéo dây chống sét từ VT 583 đến 583/5. Nâng dung lượng TBA Thoon Nhal; Chèn cột 12m từ 538 - 543
TBA NLMT Đặng Gia Solar Điện lực Chư Sê 08:00 - 15:00

20-09-2023

Di dời trụ 583/3 théo yêu cầu của địa phương; Công ty CP An Thuận: Chèn cột, lắp chụp đầu cột, xà, thay dây từ AC-50mm2 thành AC-XLPE-70mm2, kéo dây chống sét từ VT 583 đến 583/5. Nâng dung lượng TBA Thoon Nhal; Chèn cột 12m từ 538 - 543
TBA NLMT Sơn Solar Gia Lai Điện lực Chư Sê 08:00 - 15:00

20-09-2023

Di dời trụ 583/3 théo yêu cầu của địa phương; Công ty CP An Thuận: Chèn cột, lắp chụp đầu cột, xà, thay dây từ AC-50mm2 thành AC-XLPE-70mm2, kéo dây chống sét từ VT 583 đến 583/5. Nâng dung lượng TBA Thoon Nhal; Chèn cột 12m từ 538 - 543
Đội 2_IaPal Điện lực Chư Sê 14:00 - 16:00

19-09-2023

Thay MBA
Tổ dân phố 1 Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

19-09-2023

Cấy trụ đảm bảo khoảng các an toàn khoảng trụ 53/5 – 53/6 theo yêu cầu của địa phương; Thay MBA, thay cáp, ATM và TI; tăng lại dây néo khoảng trụ 53/16; 53/18; 53/19 & thay FCO tại 53/36/1; lắp bọc chống động vật từ 53/48 – 53/63
UB Ia H'Lốp Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

19-09-2023

Cấy trụ đảm bảo khoảng các an toàn khoảng trụ 53/5 – 53/6 theo yêu cầu của địa phương; Thay MBA, thay cáp, ATM và TI; tăng lại dây néo khoảng trụ 53/16; 53/18; 53/19 & thay FCO tại 53/36/1; lắp bọc chống động vật từ 53/48 – 53/63
Te Yô Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

19-09-2023

Cấy trụ đảm bảo khoảng các an toàn khoảng trụ 53/5 – 53/6 theo yêu cầu của địa phương; Thay MBA, thay cáp, ATM và TI; tăng lại dây néo khoảng trụ 53/16; 53/18; 53/19 & thay FCO tại 53/36/1; lắp bọc chống động vật từ 53/48 – 53/63
Quang Trung Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

19-09-2023

Cấy trụ đảm bảo khoảng các an toàn khoảng trụ 53/5 – 53/6 theo yêu cầu của địa phương; Thay MBA, thay cáp, ATM và TI; tăng lại dây néo khoảng trụ 53/16; 53/18; 53/19 & thay FCO tại 53/36/1; lắp bọc chống động vật từ 53/48 – 53/63
Thôn 4_IaH'lốp Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

19-09-2023

Cấy trụ đảm bảo khoảng các an toàn khoảng trụ 53/5 – 53/6 theo yêu cầu của địa phương; Thay MBA, thay cáp, ATM và TI; tăng lại dây néo khoảng trụ 53/16; 53/18; 53/19 & thay FCO tại 53/36/1; lắp bọc chống động vật từ 53/48 – 53/63
Thôn E54 Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

19-09-2023

Cấy trụ đảm bảo khoảng các an toàn khoảng trụ 53/5 – 53/6 theo yêu cầu của địa phương; Thay MBA, thay cáp, ATM và TI; tăng lại dây néo khoảng trụ 53/16; 53/18; 53/19 & thay FCO tại 53/36/1; lắp bọc chống động vật từ 53/48 – 53/63
Thôn E54 số 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

19-09-2023

Cấy trụ đảm bảo khoảng các an toàn khoảng trụ 53/5 – 53/6 theo yêu cầu của địa phương; Thay MBA, thay cáp, ATM và TI; tăng lại dây néo khoảng trụ 53/16; 53/18; 53/19 & thay FCO tại 53/36/1; lắp bọc chống động vật từ 53/48 – 53/63
Thôn 1_IaHLốp Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

19-09-2023

Cấy trụ đảm bảo khoảng các an toàn khoảng trụ 53/5 – 53/6 theo yêu cầu của địa phương; Thay MBA, thay cáp, ATM và TI; tăng lại dây néo khoảng trụ 53/16; 53/18; 53/19 & thay FCO tại 53/36/1; lắp bọc chống động vật từ 53/48 – 53/63
Thôn 5 IaLốp Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

19-09-2023

Cấy trụ đảm bảo khoảng các an toàn khoảng trụ 53/5 – 53/6 theo yêu cầu của địa phương; Thay MBA, thay cáp, ATM và TI; tăng lại dây néo khoảng trụ 53/16; 53/18; 53/19 & thay FCO tại 53/36/1; lắp bọc chống động vật từ 53/48 – 53/63
Phan Đình Giót Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

19-09-2023

Cấy trụ đảm bảo khoảng các an toàn khoảng trụ 53/5 – 53/6 theo yêu cầu của địa phương; Thay MBA, thay cáp, ATM và TI; tăng lại dây néo khoảng trụ 53/16; 53/18; 53/19 & thay FCO tại 53/36/1; lắp bọc chống động vật từ 53/48 – 53/63
IaBlin Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

19-09-2023

Cấy trụ đảm bảo khoảng các an toàn khoảng trụ 53/5 – 53/6 theo yêu cầu của địa phương; Thay MBA, thay cáp, ATM và TI; tăng lại dây néo khoảng trụ 53/16; 53/18; 53/19 & thay FCO tại 53/36/1; lắp bọc chống động vật từ 53/48 – 53/63
Thôn 5 IaHLốp số 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

19-09-2023

Cấy trụ đảm bảo khoảng các an toàn khoảng trụ 53/5 – 53/6 theo yêu cầu của địa phương; Thay MBA, thay cáp, ATM và TI; tăng lại dây néo khoảng trụ 53/16; 53/18; 53/19 & thay FCO tại 53/36/1; lắp bọc chống động vật từ 53/48 – 53/63
Nguyễn Minh Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

19-09-2023

Cấy trụ đảm bảo khoảng các an toàn khoảng trụ 53/5 – 53/6 theo yêu cầu của địa phương; Thay MBA, thay cáp, ATM và TI; tăng lại dây néo khoảng trụ 53/16; 53/18; 53/19 & thay FCO tại 53/36/1; lắp bọc chống động vật từ 53/48 – 53/63
Đinh Hữu Duyệt Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

19-09-2023

Cấy trụ đảm bảo khoảng các an toàn khoảng trụ 53/5 – 53/6 theo yêu cầu của địa phương; Thay MBA, thay cáp, ATM và TI; tăng lại dây néo khoảng trụ 53/16; 53/18; 53/19 & thay FCO tại 53/36/1; lắp bọc chống động vật từ 53/48 – 53/63
NLMT SOLAR TTP Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

19-09-2023

Cấy trụ đảm bảo khoảng các an toàn khoảng trụ 53/5 – 53/6 theo yêu cầu của địa phương; Thay MBA, thay cáp, ATM và TI; tăng lại dây néo khoảng trụ 53/16; 53/18; 53/19 & thay FCO tại 53/36/1; lắp bọc chống động vật từ 53/48 – 53/63
NLMT Sông Thương Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

19-09-2023

Cấy trụ đảm bảo khoảng các an toàn khoảng trụ 53/5 – 53/6 theo yêu cầu của địa phương; Thay MBA, thay cáp, ATM và TI; tăng lại dây néo khoảng trụ 53/16; 53/18; 53/19 & thay FCO tại 53/36/1; lắp bọc chống động vật từ 53/48 – 53/63
NLMT Khánh My Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

19-09-2023

Cấy trụ đảm bảo khoảng các an toàn khoảng trụ 53/5 – 53/6 theo yêu cầu của địa phương; Thay MBA, thay cáp, ATM và TI; tăng lại dây néo khoảng trụ 53/16; 53/18; 53/19 & thay FCO tại 53/36/1; lắp bọc chống động vật từ 53/48 – 53/63
NLMT Sơn Loan Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

19-09-2023

Cấy trụ đảm bảo khoảng các an toàn khoảng trụ 53/5 – 53/6 theo yêu cầu của địa phương; Thay MBA, thay cáp, ATM và TI; tăng lại dây néo khoảng trụ 53/16; 53/18; 53/19 & thay FCO tại 53/36/1; lắp bọc chống động vật từ 53/48 – 53/63
Hoàng Ngọc Tân số 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

19-09-2023

Cấy trụ đảm bảo khoảng các an toàn khoảng trụ 53/5 – 53/6 theo yêu cầu của địa phương; Thay MBA, thay cáp, ATM và TI; tăng lại dây néo khoảng trụ 53/16; 53/18; 53/19 & thay FCO tại 53/36/1; lắp bọc chống động vật từ 53/48 – 53/63
Hoàng Ngọc Tân số 1 Điện lực Chư Sê 08:00 - 11:00

19-09-2023

Cấy trụ đảm bảo khoảng các an toàn khoảng trụ 53/5 – 53/6 theo yêu cầu của địa phương; Thay MBA, thay cáp, ATM và TI; tăng lại dây néo khoảng trụ 53/16; 53/18; 53/19 & thay FCO tại 53/36/1; lắp bọc chống động vật từ 53/48 – 53/63
Làng Jri+Cùi Điện lực Chư Sê 08:00 - 10:00

18-09-2023

Công ty CP An Thuận : NDL TBA Jri Cùi
Làng Ngol 2 Số 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 15:00

15-09-2023

Công ty CP An Thuận: Cấy trụ xen kẽ đảm bảo K/c 428 - 429 an toàn nhà dân theo kiến nghị địa phương; NDL TBA NDL TBA IaKpó 2 từ 2P-50 lên 3P-160KVA; Công ty XLĐ Quảng Ngãi NDL TBA Kpó từ 2P-75 lên 3P-160KVA; ĐL Chư Sê thay MBA làng Ngol 2 Số 2
IaKpó Điện lực Chư Sê 08:00 - 15:00

15-09-2023

Công ty CP An Thuận: Cấy trụ xen kẽ đảm bảo K/c 428 - 429 an toàn nhà dân theo kiến nghị địa phương; NDL TBA NDL TBA IaKpó 2 từ 2P-50 lên 3P-160KVA; Công ty XLĐ Quảng Ngãi NDL TBA Kpó từ 2P-75 lên 3P-160KVA; ĐL Chư Sê thay MBA làng Ngol 2 Số 2
Kpó 1 Điện lực Chư Sê 08:00 - 15:00

15-09-2023

Công ty CP An Thuận: Cấy trụ xen kẽ đảm bảo K/c 428 - 429 an toàn nhà dân theo kiến nghị địa phương; NDL TBA NDL TBA IaKpó 2 từ 2P-50 lên 3P-160KVA; Công ty XLĐ Quảng Ngãi NDL TBA Kpó từ 2P-75 lên 3P-160KVA; ĐL Chư Sê thay MBA làng Ngol 2 Số 2
IaKpó 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 15:00

15-09-2023

Công ty CP An Thuận: Cấy trụ xen kẽ đảm bảo K/c 428 - 429 an toàn nhà dân theo kiến nghị địa phương; NDL TBA NDL TBA IaKpó 2 từ 2P-50 lên 3P-160KVA; Công ty XLĐ Quảng Ngãi NDL TBA Kpó từ 2P-75 lên 3P-160KVA; ĐL Chư Sê thay MBA làng Ngol 2 Số 2
Làng Ngol số 3 Điện lực Chư Sê 08:00 - 15:00

15-09-2023

Công ty CP An Thuận: Cấy trụ xen kẽ đảm bảo K/c 428 - 429 an toàn nhà dân theo kiến nghị địa phương; NDL TBA NDL TBA IaKpó 2 từ 2P-50 lên 3P-160KVA; Công ty XLĐ Quảng Ngãi NDL TBA Kpó từ 2P-75 lên 3P-160KVA; ĐL Chư Sê thay MBA làng Ngol 2 Số 2
TBA NLMT SOLAR VIDIGI Điện lực Chư Sê 08:00 - 15:00

15-09-2023

Công ty CP An Thuận: Cấy trụ xen kẽ đảm bảo K/c 428 - 429 an toàn nhà dân theo kiến nghị địa phương; NDL TBA NDL TBA IaKpó 2 từ 2P-50 lên 3P-160KVA; Công ty XLĐ Quảng Ngãi NDL TBA Kpó từ 2P-75 lên 3P-160KVA; ĐL Chư Sê thay MBA làng Ngol 2 Số 2
TBA NLMT SOLAR VANO Điện lực Chư Sê 08:00 - 15:00

15-09-2023

Công ty CP An Thuận: Cấy trụ xen kẽ đảm bảo K/c 428 - 429 an toàn nhà dân theo kiến nghị địa phương; NDL TBA NDL TBA IaKpó 2 từ 2P-50 lên 3P-160KVA; Công ty XLĐ Quảng Ngãi NDL TBA Kpó từ 2P-75 lên 3P-160KVA; ĐL Chư Sê thay MBA làng Ngol 2 Số 2
Phạm Ngọc Hưng Điện lực Chư Sê 08:00 - 15:00

15-09-2023

Công ty CP An Thuận: Cấy trụ xen kẽ đảm bảo K/c 428 - 429 an toàn nhà dân theo kiến nghị địa phương; NDL TBA NDL TBA IaKpó 2 từ 2P-50 lên 3P-160KVA; Công ty XLĐ Quảng Ngãi NDL TBA Kpó từ 2P-75 lên 3P-160KVA; ĐL Chư Sê thay MBA làng Ngol 2 Số 2
Kiểm Lâm Điện lực Chư Sê 13:30 - 15:30

14-09-2023

Thay MBA
Hồ Tốt Biết Điện lực Chư Sê 08:00 - 10:00

14-09-2023

Thay MBA
Nguyễn Hữu Miến Điện lực Chư Sê 08:00 - 10:00

13-09-2023

Công ty CP An Thuận: cấy trụ xem kẽ khoảng cột 324/2 – 324/3
TBA Cao su Chư Sê Điện lực Chư Prông 08:00 - 11:00

09-09-2023

Công ty TNHH MTV Điện Mặt Trời Hưng Phúc An dựng cột 12m 506A giữa khoảng cột 506-507 và Đấu nối DZTA mới XD Công ty Cổ phần đầu tư Bát Mã vào cột 506A XT 472CPR Công ty TNHH XD&SX Thiết Bị Điện Gia Lai lắp xà đấu nối TBA Nguyễn Minh Trí vào cột 475XT472CPR Điện lực Chư Prông: Dựng 01 cột đôi 12m tại khoảng cột 383-384, dựng 01 cột 10m tại khoảng cột 388-389. Thay xà néo tại cột 386 XT 472CPR Thay MBA T1, nâng xà MBA, xà FCO, lắp 01 chụp hạ TBA T1 XT 472CPR Chuyển ĐZHA xử lý mất an toàn từ cột cũ 1UBIL/3H sang cột mới TBA UB Ia Lâu XT 472CPR Thay MBA Làng Pia, Chuyển ĐZHA xử lý mất an toàn từ cột cũ 521 sang cột mới TBA Làng Pia XT 472CPR Thay MBA Chuyển ĐZHA xử lý mất an toàn từ cột cũ 1TB2/11H sang cột mới TBA Thanh Bình 2 XT 472CPR Thay MBA Suối Khôn 1 XT 472CPR Thay FCO bằng DCL tại cột 525/1 XT 472CPR XNDV Điện lực Gia Lai: Thí nghiệm định kỳ MC Recloser tại cột 394 và 392/11 XT 472CPR
KTM_BNgoong Điện lực Chư Sê 07:30 - 15:00

08-09-2023

Công ty CP An Thuận thay dây nhánh rẽ cấp điện khu kinh tế mới khoảng trụ 509/5 -509/20_ XT 476/CSE; NDL TBA Làng Kinh Tế Mới
Làng Ngol 1 Điện lực Chư Sê 07:30 - 10:30

08-09-2023

Công ty CP An Thuận thay trụ đơn bằng trụ đôi vị trí 509_ XT 476/CSE, thay dây nhánh rẽ cấp điện khu kinh tế mới khoảng trụ 509-509/5_ XT 476/CSE
Làng Ngol 2 Điện lực Chư Sê 07:30 - 10:30

08-09-2023

Công ty CP An Thuận thay trụ đơn bằng trụ đôi vị trí 509_ XT 476/CSE, thay dây nhánh rẽ cấp điện khu kinh tế mới khoảng trụ 509-509/5_ XT 476/CSE
KTM 2_Bngoong Điện lực Chư Sê 07:30 - 15:00

08-09-2023

Công ty CP An Thuận thay dây nhánh rẽ cấp điện khu kinh tế mới khoảng trụ 509/5 -509/20_ XT 476/CSE; NDL TBA Làng Kinh Tế Mới
Thôn 16_Bờ Ngoong Điện lực Chư Sê 07:30 - 15:00

08-09-2023

Công ty CP An Thuận thay dây nhánh rẽ cấp điện khu kinh tế mới khoảng trụ 509/5 -509/20_ XT 476/CSE; NDL TBA Làng Kinh Tế Mới
Thôn 16 số 2 Điện lực Chư Sê 07:30 - 15:00

08-09-2023

Công ty CP An Thuận thay dây nhánh rẽ cấp điện khu kinh tế mới khoảng trụ 509/5 -509/20_ XT 476/CSE; NDL TBA Làng Kinh Tế Mới
Trường Nguyễn Văn Cừ Điện lực Chư Sê 07:30 - 15:00

08-09-2023

Công ty CP An Thuận thay dây nhánh rẽ cấp điện khu kinh tế mới khoảng trụ 509/5 -509/20_ XT 476/CSE; NDL TBA Làng Kinh Tế Mới
Cty Lơ Pang 9 Điện lực Chư Sê 07:30 - 10:30

08-09-2023

Công ty CP An Thuận thay trụ đơn bằng trụ đôi vị trí 509_ XT 476/CSE, thay dây nhánh rẽ cấp điện khu kinh tế mới khoảng trụ 509-509/5_ XT 476/CSE
Đội 5_IaPal Điện lực Chư Sê 13:30 - 15:30

06-09-2023

Thay MBA vận hành lâu năm
UB Xã Dun Điện lực Chư Sê 08:00 - 10:00

06-09-2023

Thay MBA vận hành lâu năm
Làng Keng số 1 Điện lực Chư Sê 13:30 - 15:30

05-09-2023

Thay MBA vận hành lâu năm
Làng Chư Ruồi Điện lực Chư Sê 08:00 - 10:00

05-09-2023

Thay MBA vận hành lâu năm
Heng Ring Điện lực Chư Sê 15:30 - 16:30

30-08-2023

Kiểm định MBA
Làng Ngol 1 Điện lực Chư Sê 14:00 - 16:00

30-08-2023

Kiểm định MBA Làng Ngol 1 & Làng Ngol 2
Làng Ngol 2 Điện lực Chư Sê 14:00 - 16:00

30-08-2023

Kiểm định MBA Làng Ngol 1 & Làng Ngol 2
Làng Plong 2 số 2 Điện lực Chư Sê 14:00 - 15:00

30-08-2023

Kiểm định MBA
CT Cà Fê V.Đức Điện lực Chư Sê 08:00 - 09:30

24-08-2023

Chụp & đầu nối DZ Khách hàng TBA Đoàn Thị Tuyết số 7 tại trụ 226/207; Xử lý tiếp xúc DCL tại trụ 226/190, thay FCO tại trụ 53/108A
UB xã IaKo Điện lực Chư Sê 08:00 - 09:30

24-08-2023

Chụp & đầu nối DZ Khách hàng TBA Đoàn Thị Tuyết số 7 tại trụ 226/207; Xử lý tiếp xúc DCL tại trụ 226/190, thay FCO tại trụ 53/108A
Làng Á Điện lực Chư Sê 08:00 - 09:30

24-08-2023

Chụp & đầu nối DZ Khách hàng TBA Đoàn Thị Tuyết số 7 tại trụ 226/207; Xử lý tiếp xúc DCL tại trụ 226/190, thay FCO tại trụ 53/108A
Làng ORưng Điện lực Chư Sê 08:00 - 09:30

24-08-2023

Chụp & đầu nối DZ Khách hàng TBA Đoàn Thị Tuyết số 7 tại trụ 226/207; Xử lý tiếp xúc DCL tại trụ 226/190, thay FCO tại trụ 53/108A
Làng OBung Điện lực Chư Sê 08:00 - 09:30

24-08-2023

Chụp & đầu nối DZ Khách hàng TBA Đoàn Thị Tuyết số 7 tại trụ 226/207; Xử lý tiếp xúc DCL tại trụ 226/190, thay FCO tại trụ 53/108A
IaKo 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 09:30

24-08-2023

Chụp & đầu nối DZ Khách hàng TBA Đoàn Thị Tuyết số 7 tại trụ 226/207; Xử lý tiếp xúc DCL tại trụ 226/190, thay FCO tại trụ 53/108A
Làng O Rưng 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 09:30

24-08-2023

Chụp & đầu nối DZ Khách hàng TBA Đoàn Thị Tuyết số 7 tại trụ 226/207; Xử lý tiếp xúc DCL tại trụ 226/190, thay FCO tại trụ 53/108A
Làng Á số 3 Điện lực Chư Sê 08:00 - 09:30

24-08-2023

Chụp & đầu nối DZ Khách hàng TBA Đoàn Thị Tuyết số 7 tại trụ 226/207; Xử lý tiếp xúc DCL tại trụ 226/190, thay FCO tại trụ 53/108A

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật