Lịch cúp điện KBang - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện KBang - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở KBang - Gia Lai

Lịch cúp điện KBang - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện KBang - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện KBang - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện KBang - Gia Lai

Lịch Cúp Điện KBang Gia Lai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA GLI0269 Điện lực KBang 09:00 - 09:45

30-03-2023

Thay sứ treo, thay khóa néo, XLTX lèo tại cột 494/42; và cột 494/60, XT 479/110KB Chuyển trung tính CSV TBA T3A&B Sơn Lang Nâng nấc phân áp TBA T1A Sơn Lang, vệ sinh công nghiệp TBA Nâng nấc phân áp TBA Chợ Sơn Lang, vệ sinh công nghiệp TBA
TBA Thôn 3 Sơn Lang Điện lực KBang 09:00 - 09:45

30-03-2023

Thay sứ treo, thay khóa néo, XLTX lèo tại cột 494/42; và cột 494/60, XT 479/110KB Chuyển trung tính CSV TBA T3A&B Sơn Lang Nâng nấc phân áp TBA T1A Sơn Lang, vệ sinh công nghiệp TBA Nâng nấc phân áp TBA Chợ Sơn Lang, vệ sinh công nghiệp TBA
TBA Lâm Trường Sơn Lang Điện lực KBang 09:00 - 09:45

30-03-2023

Thay sứ treo, thay khóa néo, XLTX lèo tại cột 494/42; và cột 494/60, XT 479/110KB Chuyển trung tính CSV TBA T3A&B Sơn Lang Nâng nấc phân áp TBA T1A Sơn Lang, vệ sinh công nghiệp TBA Nâng nấc phân áp TBA Chợ Sơn Lang, vệ sinh công nghiệp TBA
TBA Thôn 1A Sơn lang. Điện lực KBang 09:00 - 09:45

30-03-2023

Thay sứ treo, thay khóa néo, XLTX lèo tại cột 494/42; và cột 494/60, XT 479/110KB Chuyển trung tính CSV TBA T3A&B Sơn Lang Nâng nấc phân áp TBA T1A Sơn Lang, vệ sinh công nghiệp TBA Nâng nấc phân áp TBA Chợ Sơn Lang, vệ sinh công nghiệp TBA
TBA Chợ Sơn Lang Điện lực KBang 09:00 - 09:45

30-03-2023

Thay sứ treo, thay khóa néo, XLTX lèo tại cột 494/42; và cột 494/60, XT 479/110KB Chuyển trung tính CSV TBA T3A&B Sơn Lang Nâng nấc phân áp TBA T1A Sơn Lang, vệ sinh công nghiệp TBA Nâng nấc phân áp TBA Chợ Sơn Lang, vệ sinh công nghiệp TBA
TBA Thôn 2 Sơn Lang. Điện lực KBang 09:00 - 09:45

30-03-2023

Thay sứ treo, thay khóa néo, XLTX lèo tại cột 494/42; và cột 494/60, XT 479/110KB Chuyển trung tính CSV TBA T3A&B Sơn Lang Nâng nấc phân áp TBA T1A Sơn Lang, vệ sinh công nghiệp TBA Nâng nấc phân áp TBA Chợ Sơn Lang, vệ sinh công nghiệp TBA
TBA Thôn 3 Sơn Lang. Điện lực KBang 09:00 - 09:45

30-03-2023

Thay sứ treo, thay khóa néo, XLTX lèo tại cột 494/42; và cột 494/60, XT 479/110KB Chuyển trung tính CSV TBA T3A&B Sơn Lang Nâng nấc phân áp TBA T1A Sơn Lang, vệ sinh công nghiệp TBA Nâng nấc phân áp TBA Chợ Sơn Lang, vệ sinh công nghiệp TBA
TBA UB Sơn Lang Điện lực KBang 09:00 - 09:45

30-03-2023

Thay sứ treo, thay khóa néo, XLTX lèo tại cột 494/42; và cột 494/60, XT 479/110KB Chuyển trung tính CSV TBA T3A&B Sơn Lang Nâng nấc phân áp TBA T1A Sơn Lang, vệ sinh công nghiệp TBA Nâng nấc phân áp TBA Chợ Sơn Lang, vệ sinh công nghiệp TBA
T. Bơm ĐăkHlơ Điện lực KBang 08:00 - 09:30

30-03-2023

Thực hiện thay quai ép, thay FCO VH lâu năm, thay CSV dòng rò không đạt
TBA Kon Lanh Te . Điện lực KBang 13:30 - 14:15

29-03-2023

Nâng nấc phân áp MBA, vệ sinh công nghiệp TBA
TBA UB Đăk Roong. Điện lực KBang 10:30 - 11:15

29-03-2023

Nâng nấc phân áp MBA, vệ sinh công nghiệp TBA
TBA THÔN 6A SƠ PAI Điện lực KBang 08:00 - 09:00

29-03-2023

Nâng nấc phân áp MBA, vệ sinh công nghiệp TBA
TBA Trường DTNT Điện lực KBang 13:30 - 15:00

22-03-2023

Thay TI hạ thế TBA NM Ngân Sơn XT477/110KB
TBA N/M Ngân Sơn Điện lực KBang 08:00 - 10:00

22-03-2023

Thay TI hạ thế TBA NM Ngân Sơn XT477/110KB
TBA UB Thị Trấn Điện lực KBang 10:00 - 11:00

16-03-2023

Thay FCO pha A thuộc TBA UB Thị Trấn XT477/110KB
UB Nghĩa An Điện lực KBang 10:00 - 11:00

28-02-2023

Thay FCO pha C_TBA UB Nghĩa An XT476/F10
TBA làng Tranh Điện lực KBang 07:00 - 17:00

28-02-2023

Thực hiện lắp chụp đầu cột nâng hệ thống TBA Làng Tranh, XT 475/110KB Thực hiện vệ sinh bảo dưỡng MC 475KBA/87/69
TBA Thôn 10 xã Đông Điện lực KBang 07:00 - 17:00

28-02-2023

Thực hiện lắp chụp đầu cột nâng hệ thống TBA Làng Tranh, XT 475/110KB Thực hiện vệ sinh bảo dưỡng MC 475KBA/87/69
NLMT Nam Đồng Tân Điện lực KBang 17:00 - 18:00

16-02-2023

Xử lý tiếp xúc kém cọc bình hạ áp MBA
T. Bơm ĐăkHlơ Điện lực KBang 14:00 - 14:30

16-02-2023

Thay hạt hút ẩm MBA
TBA UB xã Kông Lơng Khơng. Điện lực KBang 11:00 - 11:30

16-02-2023

Bổ sung dầu MBA
TBA KANAK Điện lực KBang 15:00 - 16:00

30-01-2023

Xử lý rỉ dầu TBA; Thay kẹp Cu-Al của TBA KaNak, XT 477/110KB
Lê Quý Đôn Điện lực KBang 14:00 - 14:30

30-01-2023

Thay CSV hạ áp bị thủng của TBA Lê Quý Đôn, XT 475/110KB
TBA KDC TL 669 Điện lực KBang 08:00 - 12:00

30-01-2023

Thực hiện cải tạo thay dây từ cột 6/2 đến cột 6/3, DZ 22 kV, XT 477/110KB
TBA UB xã Sơ Pai Điện lực KBang 11:00 - 12:30

17-01-2023

Thay MBA UB Sơ Pai, XT 479/110KB
Thôn 6B - Sơ pai Điện lực KBang 08:00 - 14:30

06-01-2023

Nâng hệ thống TBA Thôn 6B, XT 479/110KB
TBA UB xã Sơ Pai Điện lực KBang 14:00 - 16:00

30-12-2022

Thay MBA UB Sơ Pai, XT 479/110KB
TBA Group Mavin Điện lực KBang 09:30 - 13:00

30-12-2022

Dựng cột, lắp xà sứ, lắp MBA tại khoảng cột 98/46C/79-98/46C/80 XT479/110KB
TBA Thôn 1 Sơ Pai. Điện lực KBang 08:00 - 13:00

30-12-2022

Chuyển hệ thống tủ điện, cáp lực và MBA
Thôn 2 Sơ Pai Điện lực KBang 08:00 - 13:00

30-12-2022

Chuyển hệ thống tủ điện, cáp lực và MBA
TBA Thôn 7- Sơ Pai Điện lực KBang 08:00 - 15:00

29-12-2022

Chuyển hệ thống tủ điện, cáp lực và MBA
TBA TT Xã Mới Điện lực KBang 08:00 - 15:00

29-12-2022

Chuyển hệ thống tủ điện, cáp lực và MBA
TBA Hà Đừng 1 B Điện lực KBang 14:30 - 16:00

28-12-2022

Lắp hệ thống tủ điện, cáp lực và MBA Hà Đừng 1A
TBA HÀ ĐỪNG 2 Điện lực KBang 14:30 - 16:00

28-12-2022

Lắp hệ thống tủ điện, cáp lực và MBA Hà Đừng 1A
Thủy Điện Krông Pa 2-1 Điện lực KBang 14:30 - 16:00

28-12-2022

Lắp hệ thống tủ điện, cáp lực và MBA Hà Đừng 1A
Trạm Đập TĐ Đăk Ble Điện lực KBang 14:30 - 16:00

28-12-2022

Lắp hệ thống tủ điện, cáp lực và MBA Hà Đừng 1A
Trạm Bơm Nước Hà Đừng Điện lực KBang 14:30 - 16:00

28-12-2022

Lắp hệ thống tủ điện, cáp lực và MBA Hà Đừng 1A

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật