Lịch cúp điện An Khê - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện An Khê - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở An Khê - Gia Lai

Lịch cúp điện An Khê - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện An Khê - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện An Khê - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
An Thành Điện lực An Khê 08:00 - 14:30

02-06-2023

ĐLAK cải tạo, thay thế hệ xà MBA, tủ điện TBA An Thành ( phía dưới 03 FCO TBA) ( SCL 2023)
Trung Đoàn 7 Điện lực An Khê 07:30 - 15:30

05-06-2023

ĐLAK cải tạo, thay thế hệ xà, tủ điện TBA E7 ( SCL 2023)
Hà Tam Điện lực An Khê 08:30 - 16:00

05-06-2023

ĐLAK cải tạo, thay thế hệ xà, tủ điện TBA Hà Tam ( SCL 2023)
Lịch cúp điện An Khê - Gia Lai

Lịch Cúp Điện An Khê Gia Lai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Tư Lương Điện lực An Khê 08:30 - 14:30

29-05-2023

ĐLAK cải tạo, thay thế hệ xà , tủ điện TBA Tư Lương ( SCL 2023)
Tân Lương Điện lực An Khê 08:00 - 14:00

29-05-2023

ĐLAK cải tạo, thay thế hệ xà , tủ điện TBA Tân Lương ( SCL 2023)
Tân An 4-3 Điện lực An Khê 08:00 - 12:15

26-05-2023

- cải tạo , sửa chữa TBA Tân An 4-3 ( SCL 2023). - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh dựng cột dưới đường dây trung áp kc 196/22-296/23 XT 472AKH (XDCB 2023)
Tân Định Điện lực An Khê 08:00 - 12:15

26-05-2023

- cải tạo , sửa chữa TBA Tân An 4-3 ( SCL 2023). - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh dựng cột dưới đường dây trung áp kc 196/22-296/23 XT 472AKH (XDCB 2023)
Tân Thiện Điện lực An Khê 08:00 - 12:15

26-05-2023

- cải tạo , sửa chữa TBA Tân An 4-3 ( SCL 2023). - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh dựng cột dưới đường dây trung áp kc 196/22-296/23 XT 472AKH (XDCB 2023)
VCB An khê Điện lực An Khê 08:00 - 14:00

25-05-2023

cải tạo , sửa chữa TBA Chợ Cũ ( SCL 2023)
Chợ Cũ Điện lực An Khê 08:00 - 14:00

25-05-2023

cải tạo , sửa chữa TBA Chợ Cũ ( SCL 2023)
Tờ Số Điện lực An Khê 13:30 - 15:00

18-05-2023

- Công ty TNHH MTV Phú Hạnh dựng cột dưới đường dây trung áp khoảng cột 125/40-125/41 và khoảng cột 125/62-125/66 XT 472AKH. - ĐLAK lắp chụp đầu cột tại cột 125/80 XT 472AKH, nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 125/80-125/81 XT 472AKH
Làng Bung Điện lực An Khê 13:30 - 15:00

18-05-2023

- Công ty TNHH MTV Phú Hạnh dựng cột dưới đường dây trung áp khoảng cột 125/40-125/41 và khoảng cột 125/62-125/66 XT 472AKH. - ĐLAK lắp chụp đầu cột tại cột 125/80 XT 472AKH, nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 125/80-125/81 XT 472AKH
Tờ Số 2 Điện lực An Khê 13:30 - 15:00

18-05-2023

- Công ty TNHH MTV Phú Hạnh dựng cột dưới đường dây trung áp khoảng cột 125/40-125/41 và khoảng cột 125/62-125/66 XT 472AKH. - ĐLAK lắp chụp đầu cột tại cột 125/80 XT 472AKH, nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 125/80-125/81 XT 472AKH
Ya Hội Điện lực An Khê 13:30 - 15:00

18-05-2023

- Công ty TNHH MTV Phú Hạnh dựng cột dưới đường dây trung áp khoảng cột 125/40-125/41 và khoảng cột 125/62-125/66 XT 472AKH. - ĐLAK lắp chụp đầu cột tại cột 125/80 XT 472AKH, nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 125/80-125/81 XT 472AKH
An Lợi Điện lực An Khê 13:30 - 15:00

18-05-2023

- Công ty TNHH MTV Phú Hạnh dựng cột dưới đường dây trung áp khoảng cột 125/40-125/41 và khoảng cột 125/62-125/66 XT 472AKH. - ĐLAK lắp chụp đầu cột tại cột 125/80 XT 472AKH, nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 125/80-125/81 XT 472AKH
Làng Groi Điện lực An Khê 13:30 - 15:00

18-05-2023

- Công ty TNHH MTV Phú Hạnh dựng cột dưới đường dây trung áp khoảng cột 125/40-125/41 và khoảng cột 125/62-125/66 XT 472AKH. - ĐLAK lắp chụp đầu cột tại cột 125/80 XT 472AKH, nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 125/80-125/81 XT 472AKH
LT An Khê Điện lực An Khê 13:30 - 15:00

18-05-2023

- Công ty TNHH MTV Phú Hạnh dựng cột dưới đường dây trung áp khoảng cột 125/40-125/41 và khoảng cột 125/62-125/66 XT 472AKH. - ĐLAK lắp chụp đầu cột tại cột 125/80 XT 472AKH, nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 125/80-125/81 XT 472AKH
NMG Phú An Điện lực An Khê 13:30 - 15:00

18-05-2023

- Công ty TNHH MTV Phú Hạnh dựng cột dưới đường dây trung áp khoảng cột 125/40-125/41 và khoảng cột 125/62-125/66 XT 472AKH. - ĐLAK lắp chụp đầu cột tại cột 125/80 XT 472AKH, nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 125/80-125/81 XT 472AKH
TBA NLMT Khải Hoàng Điện lực An Khê 13:00 - 18:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. + ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
Bơm Ka Tung Điện lực An Khê 13:00 - 18:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. + ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
Làng Bút Điện lực An Khê 13:00 - 18:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. + ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
TBA NLMT NAM VINH Điện lực An Khê 13:00 - 18:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. + ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
ĐakPơ Điện lực An Khê 13:00 - 18:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. + ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
Thôn 5 Hà Tam Điện lực An Khê 13:00 - 18:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. + ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
TBA VinFast Hà Tam Điện lực An Khê 13:00 - 18:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. + ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
Hà Tam Điện lực An Khê 13:00 - 18:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. + ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
Trung Đoàn 7 Điện lực An Khê 13:00 - 18:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. + ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
Thôn 3 Hà Tam Điện lực An Khê 13:00 - 18:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. + ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
Thôn 3 An Thành Điện lực An Khê 13:00 - 18:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. + ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
KukKom Điện lực An Khê 13:00 - 18:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. + ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
TBA BTS T6 Hà Tam Điện lực An Khê 13:00 - 18:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. + ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
Thôn 2 Hà Tam Điện lực An Khê 13:00 - 18:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. + ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
Thôn 1 Hà Tam Điện lực An Khê 13:00 - 18:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. + ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
KukĐak Điện lực An Khê 13:00 - 18:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. + ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
Thôn 6 Hà tam Điện lực An Khê 13:00 - 18:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. + ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
Làng KrôngKtu 2 Điện lực An Khê 13:00 - 18:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. + ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
Trại Heo Thôn 6 Hà Tam Điện lực An Khê 13:00 - 18:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. + ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
Thôn 5 An Thành Điện lực An Khê 13:00 - 18:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. + ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
TBA NLMT VIỆT NINH Điện lực An Khê 13:00 - 18:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. + ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
Thôn 3 An Thành Điện lực An Khê 08:00 - 10:15

18-05-2023

-Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. - ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
KukĐak Điện lực An Khê 08:00 - 10:15

18-05-2023

-Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. - ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
Thôn 6 Hà tam Điện lực An Khê 08:00 - 10:15

18-05-2023

-Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. - ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
Làng Bút Điện lực An Khê 08:00 - 10:15

18-05-2023

-Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. - ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
Làng KrôngKtu 2 Điện lực An Khê 08:00 - 10:15

18-05-2023

-Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. - ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
TBA BTS T6 Hà Tam Điện lực An Khê 08:00 - 10:15

18-05-2023

-Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. - ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
TBA VinFast Hà Tam Điện lực An Khê 08:00 - 10:15

18-05-2023

-Công ty TNHH MTV XD Trang Phú Gia Lai lắp chụp đầu cột tại cột 460 XT 472AKH, tăng dây, đấu nối DZTA nhánh rẽ cấp điện Trung tâm huấn luyện quân sự ĐakPơ. - ĐLAK dựng cột 478A1 (dự kiến), nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 478-478A XT 472AKH.
An Lợi Điện lực An Khê 08:00 - 15:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố”. - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV Phú Hạnh dựng cột dưới đường dây trung áp khoảng cột 125/40-125/41 và khoảng cột 125/62-125/66 XT 472AKH. + ĐLAK lắp chụp đầu cột tại cột 125/81 XT 472AKH, nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 125/80-125/81 XT 472AKH
Làng Bung Điện lực An Khê 08:00 - 15:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố”. - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV Phú Hạnh dựng cột dưới đường dây trung áp khoảng cột 125/40-125/41 và khoảng cột 125/62-125/66 XT 472AKH. + ĐLAK lắp chụp đầu cột tại cột 125/81 XT 472AKH, nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 125/80-125/81 XT 472AKH
Tờ Số 2 Điện lực An Khê 08:00 - 15:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố”. - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV Phú Hạnh dựng cột dưới đường dây trung áp khoảng cột 125/40-125/41 và khoảng cột 125/62-125/66 XT 472AKH. + ĐLAK lắp chụp đầu cột tại cột 125/81 XT 472AKH, nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 125/80-125/81 XT 472AKH
NMG Phú An Điện lực An Khê 08:00 - 15:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố”. - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV Phú Hạnh dựng cột dưới đường dây trung áp khoảng cột 125/40-125/41 và khoảng cột 125/62-125/66 XT 472AKH. + ĐLAK lắp chụp đầu cột tại cột 125/81 XT 472AKH, nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 125/80-125/81 XT 472AKH
Ya Hội Điện lực An Khê 08:00 - 15:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố”. - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV Phú Hạnh dựng cột dưới đường dây trung áp khoảng cột 125/40-125/41 và khoảng cột 125/62-125/66 XT 472AKH. + ĐLAK lắp chụp đầu cột tại cột 125/81 XT 472AKH, nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 125/80-125/81 XT 472AKH
Làng Groi Điện lực An Khê 08:00 - 15:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố”. - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV Phú Hạnh dựng cột dưới đường dây trung áp khoảng cột 125/40-125/41 và khoảng cột 125/62-125/66 XT 472AKH. + ĐLAK lắp chụp đầu cột tại cột 125/81 XT 472AKH, nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 125/80-125/81 XT 472AKH
LT An Khê Điện lực An Khê 08:00 - 15:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố”. - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV Phú Hạnh dựng cột dưới đường dây trung áp khoảng cột 125/40-125/41 và khoảng cột 125/62-125/66 XT 472AKH. + ĐLAK lắp chụp đầu cột tại cột 125/81 XT 472AKH, nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 125/80-125/81 XT 472AKH
Tờ Số Điện lực An Khê 08:00 - 15:00

18-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố”. - ĐLAK kết hợp công tác: + Công ty TNHH MTV Phú Hạnh dựng cột dưới đường dây trung áp khoảng cột 125/40-125/41 và khoảng cột 125/62-125/66 XT 472AKH. + ĐLAK lắp chụp đầu cột tại cột 125/81 XT 472AKH, nâng cao độ cao pha đất DZTA khoảng cột 125/80-125/81 XT 472AKH
Hoàng Văn Thụ Điện lực An Khê 10:00 - 18:00

17-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” ĐLAK kết hợp công tác: cải tạo, sữa chữa TBA Phú An ( SCL 2023)
Bơm C 1 An Quý Điện lực An Khê 10:00 - 18:00

17-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” ĐLAK kết hợp công tác: cải tạo, sữa chữa TBA Phú An ( SCL 2023)
Khóm 19 Điện lực An Khê 10:00 - 18:00

17-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” ĐLAK kết hợp công tác: cải tạo, sữa chữa TBA Phú An ( SCL 2023)
Phú An Điện lực An Khê 10:00 - 18:00

17-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” ĐLAK kết hợp công tác: cải tạo, sữa chữa TBA Phú An ( SCL 2023)
TBA Phú An 2 Điện lực An Khê 10:00 - 18:00

17-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố” ĐLAK kết hợp công tác: cải tạo, sữa chữa TBA Phú An ( SCL 2023)
TBA Chợ Xuân An Điện lực An Khê 08:00 - 17:00

17-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố”
UBX Xuân An Điện lực An Khê 08:00 - 17:00

17-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố”
Tú An Điện lực An Khê 08:00 - 17:00

17-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố”
An Thạch Điện lực An Khê 08:00 - 17:00

17-05-2023

“Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố”
Phan Đình Giót Điện lực An Khê 15:15 - 16:00

16-05-2023

XNDV ĐL Gia Lai Thí nghiệm CBM TBA Phan Đình Giót
An Sơn 1 Điện lực An Khê 15:15 - 16:00

16-05-2023

XNDV ĐL Gia Lai Thí nghiệm CBM TBA An Sơn 2
Hòn Cong Điện lực An Khê 14:15 - 15:00

16-05-2023

XNDV ĐL Gia Lai Thí nghiệm CBM TBA Hòn Coong
Xử Lý Nước Sư 2 Điện lực An Khê 14:15 - 15:00

16-05-2023

XNDV ĐL Gia Lai Thí nghiệm CBM TBA Xử Lý Nước Sư 2
Thôn 1 Thành An Điện lực An Khê 13:15 - 14:00

16-05-2023

XNDV ĐL Gia Lai Thí nghiệm CBM TBA Thôn 1 Thành An
Tân Sơn Điện lực An Khê 13:15 - 14:00

16-05-2023

XNDV ĐL Gia Lai Thí nghiệm CBM TBA Tân Sơn
VCB An khê Điện lực An Khê 11:30 - 12:15

16-05-2023

XNDV ĐL Gia Lai Thí nghiệm định kỳ TBA VCB An Khê
Khóm 8 Điện lực An Khê 10:00 - 10:45

16-05-2023

XNDV ĐL Gia Lai Thí nghiệm CBM TBA Khóm 8
Thôn 4 Thành An Điện lực An Khê 10:00 - 10:45

16-05-2023

XNDV ĐL Gia Lai Thí nghiệm CBM TBA Thôn 4 Thành An
Trần Quốc Toản Điện lực An Khê 09:00 - 09:45

16-05-2023

XNDV ĐL Gia Lai Thí nghiệm CBM TBA Trần Quốc Toản
Bơm Cấp 1 Sư 2 Điện lực An Khê 09:00 - 09:45

16-05-2023

XNDV ĐL Gia Lai Thí nghiệm CBM TBA Bơm Cấp 1 Sư 2
Phước Bình Điện lực An Khê 08:30 - 16:00

16-05-2023

ĐLAK cải tạo, thay thế hệ xà , tủ điện TBA Phước Bình ( SCL 2023)
Thôn 2 Thành An Điện lực An Khê 08:00 - 08:45

16-05-2023

XNDV ĐL Gia Lai Thí nghiệm CBM TBA Thôn 2 Thành An
Thanh Niên Điện lực An Khê 08:00 - 08:45

16-05-2023

XNDV ĐL Gia Lai Thí nghiệm CBM TBA Thanh Niên
Cửu An Điện lực An Khê 07:15 - 15:30

16-05-2023

ĐLAK cải tạo, thay thế hệ xà , tủ điện TBA Cửu An ( SCL 2023)
E 368 Điện lực An Khê 15:15 - 16:00

15-05-2023

XNDV ĐL Gia Lai Thí nghiệm CBM TBA E368
Sư Đoàn 2 Điện lực An Khê 15:15 - 16:00

15-05-2023

XNDV ĐL Gia Lai Thí nghiệm CBM TBA Sư Đoàn 2
Khóm 5 Điện lực An Khê 14:15 - 15:00

15-05-2023

XNDV ĐL Gia Lai Thí nghiệm CBM TBA Khóm 5
Lê Lợi Điện lực An Khê 14:15 - 15:00

15-05-2023

XNDV ĐL Gia Lai Thí nghiệm CBM TBA Lê Lợi
An Quý Điện lực An Khê 13:15 - 14:00

15-05-2023

XNDV ĐL Gia Lai Thí nghiệm CBM TBA An Quý
UBX Xuân An Điện lực An Khê 13:15 - 14:00

15-05-2023

XNDV ĐL Gia Lai Thí nghiệm CBM TBA UBX Xuân An
An Thạch Điện lực An Khê 10:00 - 10:45

15-05-2023

XNDV ĐL Gia Lai Thí nghiệm CBM TBA An Thạch
Nguyễn Huệ 2 Điện lực An Khê 10:00 - 10:45

15-05-2023

XNDV ĐL Gia Lai Thí nghiệm CBM TBA Nguyễn Huệ 2
TBA TT Xã Phú An Điện lực An Khê 09:00 - 09:45

15-05-2023

XNDV ĐL Gia Lai Thí nghiệm CBM TBA TT Xã Phú An
Tú Thủy 3 Điện lực An Khê 09:00 - 09:45

15-05-2023

XNDV ĐL Gia Lai Thí nghiệm CBM TBA Tú Thủy 3
Tú Thủy Điện lực An Khê 08:00 - 08:45

15-05-2023

XDNV ĐL Gia Lai thí nghiệm CBM TBA Tú Thủy
Hoàng Văn Thụ Điện lực An Khê 08:00 - 08:45

15-05-2023

XDNV ĐL Gia Lai thí nghiệm CBM TBA Hoàng Văn Thụ
Làng Pốt Điện lực An Khê 14:30 - 15:45

10-05-2023

ĐL An Khê thay lại MBA Làng Pok sau khi sữa chữa
TBA Phú An 2 Điện lực An Khê 14:30 - 16:30

05-05-2023

ĐLAK xử lý mất an toàn, chỉnh cột trung áp 125/13/26 XT 472AKH
Ngô Mây 2 Điện lực An Khê 07:30 - 14:00

05-05-2023

ĐLAK cải tạo, sửa chữa DZTA nhánh rẽ đi TBA Ngô Mây 2 từ cột 65-65/7 ( SCL 2023)
Lê Lai Điện lực An Khê 07:30 - 14:00

05-05-2023

ĐLAK cải tạo, sửa chữa DZTA nhánh rẽ đi TBA Ngô Mây 2 từ cột 65-65/7 ( SCL 2023)
Tổ 5 An Tân Điện lực An Khê 07:30 - 14:00

05-05-2023

ĐLAK cải tạo, sửa chữa DZTA nhánh rẽ đi TBA Ngô Mây 2 từ cột 65-65/7 ( SCL 2023)
Thôn 4 Thành An Điện lực An Khê 13:30 - 15:00

28-04-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh tách lèo DZHA tại cột 221/17 XT 477AKH, đấu nối DZHA sau lèo cột 221/17 XT 477AKH sang nhận điện TBA Thôn 4 Thành An 2 XDM.
Cửu định Điện lực An Khê 08:30 - 10:00

28-04-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh tách lèo DZHA tại cột 65/49 XT 477AKH, đấu nối DZHA sau lèo cột 65/49 XT 477AKH sang nhận điện TBA Cửu Định 4 XDM
UBND Xã Tú An ( Bơm Cửu Đạo) Điện lực An Khê 14:30 - 16:30

21-04-2023

ĐLAK thay MBA Bơm Tú An từ 3P -180 kVA thành 3P -100 kVA.
Song An 1 Điện lực An Khê 08:00 - 10:30

21-04-2023

ĐLAK công tác: - Thay xà rỉ sét cột 100 XT 371/TC.AKH - Dựng cột bát giác 10m dưới đường dây, nâng cao độ cao pha đất khoảng cột 84-85 XT 371-TC.AKH
Vi ba An Khê 2 Điện lực An Khê 08:00 - 10:30

21-04-2023

ĐLAK công tác: - Thay xà rỉ sét cột 100 XT 371/TC.AKH - Dựng cột bát giác 10m dưới đường dây, nâng cao độ cao pha đất khoảng cột 84-85 XT 371-TC.AKH
Thượng An 1 Điện lực An Khê 08:00 - 10:30

21-04-2023

ĐLAK công tác: - Thay xà rỉ sét cột 100 XT 371/TC.AKH - Dựng cột bát giác 10m dưới đường dây, nâng cao độ cao pha đất khoảng cột 84-85 XT 371-TC.AKH
Thượng An 3 Điện lực An Khê 08:00 - 10:30

21-04-2023

ĐLAK công tác: - Thay xà rỉ sét cột 100 XT 371/TC.AKH - Dựng cột bát giác 10m dưới đường dây, nâng cao độ cao pha đất khoảng cột 84-85 XT 371-TC.AKH
Làng Pốt Điện lực An Khê 08:00 - 10:30

21-04-2023

ĐLAK công tác: - Thay xà rỉ sét cột 100 XT 371/TC.AKH - Dựng cột bát giác 10m dưới đường dây, nâng cao độ cao pha đất khoảng cột 84-85 XT 371-TC.AKH

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật