Lịch cúp điện Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
An Thượng 1 Điện lực An Khê 15:10 - 17:00

19-05-2024

Đội hotline xử lý phát nhiệt tại vị trí tiếp xúc pha C ngàm dưới DCL 477-7AKH/4
TBA TT Huấn Luyện Điện lực An Khê 15:10 - 17:00

19-05-2024

Đội hotline xử lý phát nhiệt tại vị trí tiếp xúc pha C ngàm dưới DCL 477-7AKH/4
Làng Ia Sa Điện lực Chư Sê 07:00 - 17:00

20-05-2024

XNDV Gia Lai: Thay dây hạ áp từ trụ 331 – 337 & các nhánh rẽ
Phạm Văn Đồng 2 Điện lực Pleiku 08:00 - 14:00

20-05-2024

- Điện lực Pleiku: Hoán chuyển TBA Phạm Văn Đồng 2 (AC534224) – XT 478BHO (3P-400KVA-22/0,4kV) cho TBA Làng C xã Gào – 480DHO (3P-250KVA-22/0,4kV) để đảm bảo vận hành theo phương án số 15/Q2/24/SCTX
làng C xã Gào Điện lực Pleiku 08:00 - 14:00

20-05-2024

- Điện lực Pleiku: Hoán chuyển TBA Làng C xã Gào (AC535063) – XT 480DHO (3P-250KVA-22/0,4kV) cho TBA Phạm Văn Đồng 2 – XT 478BHO (3P-400KVA-22/0,4kV) để đảm bảo vận hành theo phương án số 15/Q2/24/SCTX
Làng Ktel số 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:00

20-05-2024

XNDV Gia Lai + ĐLCS: Thay dây & chập dây hạ áp
TBA Đội 6 NT Ia Blang Điện lực IaGrai 08:00 - 09:30

20-05-2024

- Điện lực Ia Grai và Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai xử lý tiếp xúc, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBA Đội 6 Ia Blang - Điện lực Ia Grai và Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai xử lý tiếp xúc, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBA Ia Blang Số 1 - Đội 6
TBA Đội 6 Ia blang 1 Điện lực IaGrai 08:00 - 09:30

20-05-2024

- Điện lực Ia Grai và Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai xử lý tiếp xúc, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBA Đội 6 Ia Blang - Điện lực Ia Grai và Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai xử lý tiếp xúc, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBA Ia Blang Số 1 - Đội 6
TBA Thái Hồng NHân Điện lực Chư Prông 08:00 - 11:00

20-05-2024

ĐLCPr: Phát quang hành lang tuyến cây cao su từ cột 381/1/6 đến 381/1/64. Xử lý tụt lèo tại cột 381/1/40 XT 476CPR
TBA Nông Trường 3 Điện lực Chư Prông 08:00 - 11:00

20-05-2024

ĐLCPr: Phát quang hành lang tuyến cây cao su từ cột 381/1/6 đến 381/1/64. Xử lý tụt lèo tại cột 381/1/40 XT 476CPR
TBA Nông Trường 5 Điện lực Chư Prông 08:00 - 11:00

20-05-2024

ĐLCPr: Phát quang hành lang tuyến cây cao su từ cột 381/1/6 đến 381/1/64. Xử lý tụt lèo tại cột 381/1/40 XT 476CPR
TBA Làng Kăm - 1P Điện lực IaGrai 09:45 - 11:15

20-05-2024

- Điện lực Ia Grai và Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai xử lý tiếp xúc, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBA Làng Kăm - Điện lực Ia Grai và Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai xử lý tiếp xúc, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBA Làng O Số 2
TBA Làng O Số 2 - 1P Điện lực IaGrai 09:45 - 11:15

20-05-2024

- Điện lực Ia Grai và Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai xử lý tiếp xúc, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBA Làng Kăm - Điện lực Ia Grai và Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai xử lý tiếp xúc, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBA Làng O Số 2
TBA Đội 20 Cty 74 - 2P Điện lực IaGrai 13:00 - 14:00

20-05-2024

Điện lực Ia Grai và Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai xử lý tiếp xúc, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBA Đội 20 Cty 74
TBA 705 Điện lực IaGrai 13:00 - 14:00

20-05-2024

Điện lực Ia Grai và Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai xử lý tiếp xúc, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBA 705
TBA Nông Trường 4 Điện lực Chư Prông 13:00 - 16:00

20-05-2024

ĐLCPr: Phát quang hành lang tuyến cây cao su từ cột 381/2 đến 381/29
TBA Bơm Ia Grai Điện lực IaGrai 14:30 - 15:30

20-05-2024

Điện lực Ia Grai và Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai xử lý tiếp xúc, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBA NT Ia Grai
TBA Văn Mỹ Điện lực IaGrai 14:30 - 15:30

20-05-2024

Điện lực Ia Grai và Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai xử lý tiếp xúc, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBA Văn Mỹ
TBA Quang Trung Điện lực IaGrai 16:00 - 17:00

20-05-2024

Điện lực Ia Grai và Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai xử lý tiếp xúc, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBA Quang Trung
TBA Khối Phố 2 Điện lực IaGrai 16:00 - 17:00

20-05-2024

Điện lực Ia Grai và Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai xử lý tiếp xúc, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ TBA Khối Phố 2
Ja Brel 3 Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Đức Anh Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Ja Brel 2 Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Ja Jol Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
CTY TRƯỜNG THỊNH CS (30kVA) Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Thôn 6 Ia Le Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Nguyễn Văn Sang Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Nguyễn Văn Mót Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
TBA NLMT Đức Sang Gia Lai Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Làng Phung Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Phú Hòa Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Làng Buối Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Kênh Săn Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Lê Cảnh Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Giếng khoan Ia Le Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Cầu 110 Điện lực Chư Pưh 06:30 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 0.9 km dây AC-185 thành dây AC/XLPE/24kv-185 mm2 từ trụ 384 đến 404 và 403/1 và lắp 01 chụp đầu trụ tại trụ 397
NLMT Huy Phú GL Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Thôn 5 Ia Le Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Phan Hai Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
CTY TRƯỜNG THỊNH (1000kVA) Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Làng Buối 2 Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Đặng Văn Thung Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
TRẦN THANH ĐỒNG Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Đức Sang Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Trạm Thu Phí Cầu 110 Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Đức Sang 2 Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Phú Hòa 2 Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Kênh Săn 2 Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Lê Thanh Doanh Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Trường Thịnh 1 Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Hồ Tiến Dũng Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Thủy Phú Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Kênh Chông Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
TBA số 5 Ia Sao 2 Điện lực IaGrai 06:30 - 16:30

21-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty CP Mai Hoàng Gia dựng cột, lắp xà, thay dây AC 70 mm2 thành dây AC/XLPE-185 mm2 tại khoảng cột 35/137A/39 – 35/137A/69-6 XT 475BHO theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai.
TBA Ba Ka Điện lực IaGrai 06:30 - 16:30

21-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty CP Mai Hoàng Gia dựng cột, lắp xà, thay dây AC 70 mm2 thành dây AC/XLPE-185 mm2 tại khoảng cột 35/137A/39 – 35/137A/69-6 XT 475BHO theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai.
TBA Làng Yang II Điện lực IaGrai 06:30 - 16:30

21-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty CP Mai Hoàng Gia dựng cột, lắp xà, thay dây AC 70 mm2 thành dây AC/XLPE-185 mm2 tại khoảng cột 35/137A/39 – 35/137A/69-6 XT 475BHO theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai.
TBA Bơm đội 2 NT Ia Sao 2 Điện lực IaGrai 06:30 - 16:30

21-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty CP Mai Hoàng Gia dựng cột, lắp xà, thay dây AC 70 mm2 thành dây AC/XLPE-185 mm2 tại khoảng cột 35/137A/39 – 35/137A/69-6 XT 475BHO theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai.
TBA NLMT Đông Á Hà Nội Điện lực IaGrai 06:30 - 16:30

21-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty CP Mai Hoàng Gia dựng cột, lắp xà, thay dây AC 70 mm2 thành dây AC/XLPE-185 mm2 tại khoảng cột 35/137A/39 – 35/137A/69-6 XT 475BHO theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai.
TBA Số 4 Ia Sao 2 số 2 Điện lực IaGrai 06:30 - 16:30

21-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty CP Mai Hoàng Gia dựng cột, lắp xà, thay dây AC 70 mm2 thành dây AC/XLPE-185 mm2 tại khoảng cột 35/137A/39 – 35/137A/69-6 XT 475BHO theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai.
TBA Cty TNHH Lê Trang Điện lực IaGrai 06:30 - 16:30

21-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty CP Mai Hoàng Gia dựng cột, lắp xà, thay dây AC 70 mm2 thành dây AC/XLPE-185 mm2 tại khoảng cột 35/137A/39 – 35/137A/69-6 XT 475BHO theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai.
TBA NLMT DOINCO Điện lực IaGrai 06:30 - 16:30

21-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty CP Mai Hoàng Gia dựng cột, lắp xà, thay dây AC 70 mm2 thành dây AC/XLPE-185 mm2 tại khoảng cột 35/137A/39 – 35/137A/69-6 XT 475BHO theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai.
TBA Số 6 Ia Sao 2-1 Điện lực IaGrai 06:30 - 16:30

21-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty CP Mai Hoàng Gia dựng cột, lắp xà, thay dây AC 70 mm2 thành dây AC/XLPE-185 mm2 tại khoảng cột 35/137A/39 – 35/137A/69-6 XT 475BHO theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai.
TBA làng Bồ 1 Điện lực IaGrai 06:30 - 16:30

21-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty CP Mai Hoàng Gia dựng cột, lắp xà, thay dây AC 70 mm2 thành dây AC/XLPE-185 mm2 tại khoảng cột 35/137A/39 – 35/137A/69-6 XT 475BHO theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai.
TBA Thôn Tân Sơn 1 Điện lực IaGrai 06:30 - 16:30

21-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty CP Mai Hoàng Gia dựng cột, lắp xà, thay dây AC 70 mm2 thành dây AC/XLPE-185 mm2 tại khoảng cột 35/137A/39 – 35/137A/69-6 XT 475BHO theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai.
TBA Làng Yang 1 Điện lực IaGrai 06:30 - 16:30

21-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty CP Mai Hoàng Gia dựng cột, lắp xà, thay dây AC 70 mm2 thành dây AC/XLPE-185 mm2 tại khoảng cột 35/137A/39 – 35/137A/69-6 XT 475BHO theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai.
TBA số 6 Ia Sao 2 Điện lực IaGrai 06:30 - 16:30

21-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty CP Mai Hoàng Gia dựng cột, lắp xà, thay dây AC 70 mm2 thành dây AC/XLPE-185 mm2 tại khoảng cột 35/137A/39 – 35/137A/69-6 XT 475BHO theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai.
TBA Thôn Tân Sơn Điện lực IaGrai 06:30 - 16:30

21-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty CP Mai Hoàng Gia dựng cột, lắp xà, thay dây AC 70 mm2 thành dây AC/XLPE-185 mm2 tại khoảng cột 35/137A/39 – 35/137A/69-6 XT 475BHO theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai.
TBA số 4 Ia Sao 2 Điện lực IaGrai 06:30 - 16:30

21-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty CP Mai Hoàng Gia dựng cột, lắp xà, thay dây AC 70 mm2 thành dây AC/XLPE-185 mm2 tại khoảng cột 35/137A/39 – 35/137A/69-6 XT 475BHO theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai.
TBA Làng Yang Điện lực IaGrai 06:30 - 16:30

21-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty CP Mai Hoàng Gia dựng cột, lắp xà, thay dây AC 70 mm2 thành dây AC/XLPE-185 mm2 tại khoảng cột 35/137A/39 – 35/137A/69-6 XT 475BHO theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai.
Ktu Điện lực Đak Đoa 07:30 - 08:30

21-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai: Thí nghiệm định kỳ TBA L.KTu XT 479DDO
T1.1 ĐAK KRONG Điện lực Đak Đoa 07:30 - 08:30

21-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai: Thí nghiệm định kỳ TBA T1 Đakkrong XT 471TG.DSM
Hào Hiếu Điện lực Pleiku 08:00 - 13:30

21-05-2024

- Điện lực Pleiku: Thay tủ điện bị rỉ sét thuộc TBA Phạm Ngọc Thạch (AC534075) - XT 475BHO (Công trình SCL 2024)
Trần Long Khải Điện lực Pleiku 08:00 - 13:30

21-05-2024

- Điện lực Pleiku: Thay tủ điện bị rỉ sét thuộc TBA Phạm Ngọc Thạch (AC534075) - XT 475BHO (Công trình SCL 2024)
Đội Xã Gào Điện lực Pleiku 08:00 - 13:30

21-05-2024

- Điện lực Pleiku: Thay tủ điện bị rỉ sét thuộc TBA Đội xã Gào (AH514758) - XT 480DHO (Công trình SCL 2024)
Phạm Ngọc Thạch Điện lực Pleiku 08:00 - 13:30

21-05-2024

- Điện lực Pleiku: Thay tủ điện bị rỉ sét thuộc TBA Phạm Ngọc Thạch (AC534075) - XT 475BHO (Công trình SCL 2024)
Lò Vôi Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:00

21-05-2024

XNDV Gia Lai: Thay dây hạ áp từ trụ 337 – 337/14H & các nhánh rẽ
Làng Kod Điện lực Đak Đoa 08:45 - 09:45

21-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai: Thí nghiệm định kỳ TBA T2 Làng Kod XT 479DDO
ĐêGoh Điện lực Đak Đoa 09:00 - 10:00

21-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai: Thí nghiệm định kỳ TBA L.Đê Gôh XT 471TG.DSM
Làng Tang Điện lực Đak Đoa 10:00 - 11:00

21-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai: Thí nghiệm định kỳ TBA L.Đa Tang XT 479DDO
Đê Thung Điện lực Đak Đoa 10:15 - 11:15

21-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai: Thí nghiệm định kỳ TBA L.Đê Thung XT 471TG.DSM
Đội 1 NT chè Điện lực Đak Đoa 13:00 - 14:00

21-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai: Thí nghiệm định kỳ TBA Đội 1 NT Chè XT 471TG.DSM
Làng KTò Điện lực Đak Đoa 13:15 - 14:15

21-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai: Thí nghiệm định kỳ TBA K Tò XT 479DDO
Klot Điện lực Đak Đoa 14:30 - 15:30

21-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai: Thí nghiệm định kỳ TBA Đê Klót XT 471TG.DSM
DUNG DƠ 2 Điện lực Đak Đoa 14:30 - 15:30

21-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai: Thí nghiệm định kỳ TBA Dung Dơ 2 XT 471TG.DSM
T76 - Làng Bông Điện lực Đak Đoa 16:00 - 17:00

21-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai: Thí nghiệm định kỳ TBA Làng Bông XT 474BHO
Nam Yang 6 Điện lực Đak Đoa 16:00 - 17:00

21-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Gia Lai: Thí nghiệm định kỳ TBA Nam Yang 6 XT 475DDO
Nguyễn Văn Mót Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Lê Cảnh Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Đức Anh Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Thôn 6 Ia Le Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Giếng khoan Ia Le Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Ja Jol Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Thôn 5 Ia Le Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
NLMT Huy Phú GL Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Hồ Tiến Dũng Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Trạm Thu Phí Cầu 110 Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Đặng Văn Thung Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Thủy Phú Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
CTY TRƯỜNG THỊNH (1000kVA) Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Phú Hòa 2 Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Lịch cúp điện Gia Lai

Lịch Cúp Điện Gia Lai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TRẦN PHÚ Điện lực Phú Thiện 13:30 - 16:30

18-05-2024

Cắt điện để ĐLPT di dời 01 cột đôi hạ áp nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng đường Trần Phú kết hợp thay 880m dây ABC 4*95 mm2 TBA Trần Phú
TBA NLMT MeKong Energy Điện lực Đức cơ 07:30 - 09:30

18-05-2024

Công ty TNHH Thành Khải Gia Lai Thay MBA TBA NLMT Công ty Mekong Energy.
Ia Chía 2 Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

18-05-2024

Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha tại trụ 153/48 về phía trụ 153/48/1 XT 475DCO. Từ 08h10-08h40: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo, lắp cụm đấu rẽ cả 3 pha tại trụ 116/35/7 về phía trụ 116/35/8 XT 475DCO. Từ 08h50-15h00: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây trung áp, dựng cột bổ sung từ trụ 153/48/1-153/48/11 XT 475DCO. Từ 15h00-15h45: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tăng dây, ép khóa néo, tháo bọc cách điện, đấu lại lèo tại trụ 153/48 XT 475DCO. Từ 15h45-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 116/35/7 XT 475DCO.
Thôn Ia Chía Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

18-05-2024

Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha tại trụ 153/48 về phía trụ 153/48/1 XT 475DCO. Từ 08h10-08h40: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo, lắp cụm đấu rẽ cả 3 pha tại trụ 116/35/7 về phía trụ 116/35/8 XT 475DCO. Từ 08h50-15h00: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây trung áp, dựng cột bổ sung từ trụ 153/48/1-153/48/11 XT 475DCO. Từ 15h00-15h45: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tăng dây, ép khóa néo, tháo bọc cách điện, đấu lại lèo tại trụ 153/48 XT 475DCO. Từ 15h45-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 116/35/7 XT 475DCO.
TBA De lung 2-2P Điện lực IaGrai 06:00 - 16:30

18-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang lắp xà thi công đường dây 22kV XT 476IGR (XDM) tại khoảng cột 474-476IGR/C62 ÷ 474-476IGR/C64A theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Điện lực Ia Grai lắp xà căng dây lấy độ võng dây CS tại khoảng cột 474-476IGR/C01 ÷ 474-476IGR/C111.
TBA Làng Nang Điện lực IaGrai 06:00 - 16:30

18-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang lắp xà thi công đường dây 22kV XT 476IGR (XDM) tại khoảng cột 474-476IGR/C62 ÷ 474-476IGR/C64A theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Điện lực Ia Grai lắp xà căng dây lấy độ võng dây CS tại khoảng cột 474-476IGR/C01 ÷ 474-476IGR/C111.
TBA Làng Kmông 2 Điện lực IaGrai 06:00 - 16:30

18-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang lắp xà thi công đường dây 22kV XT 476IGR (XDM) tại khoảng cột 474-476IGR/C62 ÷ 474-476IGR/C64A theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Điện lực Ia Grai lắp xà căng dây lấy độ võng dây CS tại khoảng cột 474-476IGR/C01 ÷ 474-476IGR/C111.
Cty TNHH MTV TC Điện lực IaGrai 06:00 - 16:30

18-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang lắp xà thi công đường dây 22kV XT 476IGR (XDM) tại khoảng cột 474-476IGR/C62 ÷ 474-476IGR/C64A theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Điện lực Ia Grai lắp xà căng dây lấy độ võng dây CS tại khoảng cột 474-476IGR/C01 ÷ 474-476IGR/C111.
TBA HKD Bùi Thị Tuyết Điện lực IaGrai 06:00 - 16:30

18-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang lắp xà thi công đường dây 22kV XT 476IGR (XDM) tại khoảng cột 474-476IGR/C62 ÷ 474-476IGR/C64A theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Điện lực Ia Grai lắp xà căng dây lấy độ võng dây CS tại khoảng cột 474-476IGR/C01 ÷ 474-476IGR/C111.
TBA Làng K.mông 1 Điện lực IaGrai 06:00 - 16:30

18-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang lắp xà thi công đường dây 22kV XT 476IGR (XDM) tại khoảng cột 474-476IGR/C62 ÷ 474-476IGR/C64A theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Điện lực Ia Grai lắp xà căng dây lấy độ võng dây CS tại khoảng cột 474-476IGR/C01 ÷ 474-476IGR/C111.
TBA Dương Văn Nghĩa Điện lực IaGrai 06:00 - 16:30

18-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang lắp xà thi công đường dây 22kV XT 476IGR (XDM) tại khoảng cột 474-476IGR/C62 ÷ 474-476IGR/C64A theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Điện lực Ia Grai lắp xà căng dây lấy độ võng dây CS tại khoảng cột 474-476IGR/C01 ÷ 474-476IGR/C111.
TBA UBX Ia Tô Điện lực IaGrai 06:00 - 16:30

18-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang lắp xà thi công đường dây 22kV XT 476IGR (XDM) tại khoảng cột 474-476IGR/C62 ÷ 474-476IGR/C64A theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Điện lực Ia Grai lắp xà căng dây lấy độ võng dây CS tại khoảng cột 474-476IGR/C01 ÷ 474-476IGR/C111.
TBA Ia Châm - 1P Điện lực IaGrai 06:00 - 16:30

18-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang lắp xà thi công đường dây 22kV XT 476IGR (XDM) tại khoảng cột 474-476IGR/C62 ÷ 474-476IGR/C64A theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Điện lực Ia Grai lắp xà căng dây lấy độ võng dây CS tại khoảng cột 474-476IGR/C01 ÷ 474-476IGR/C111.
TBA HKD Võ Thị Nhã Trúc Điện lực IaGrai 06:00 - 16:30

18-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang lắp xà thi công đường dây 22kV XT 476IGR (XDM) tại khoảng cột 474-476IGR/C62 ÷ 474-476IGR/C64A theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Điện lực Ia Grai lắp xà căng dây lấy độ võng dây CS tại khoảng cột 474-476IGR/C01 ÷ 474-476IGR/C111.
TBA De Lung 4 Điện lực IaGrai 06:00 - 16:30

18-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang lắp xà thi công đường dây 22kV XT 476IGR (XDM) tại khoảng cột 474-476IGR/C62 ÷ 474-476IGR/C64A theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Điện lực Ia Grai lắp xà căng dây lấy độ võng dây CS tại khoảng cột 474-476IGR/C01 ÷ 474-476IGR/C111.
TBA BĐ Ia Châm Điện lực IaGrai 06:00 - 16:30

18-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang lắp xà thi công đường dây 22kV XT 476IGR (XDM) tại khoảng cột 474-476IGR/C62 ÷ 474-476IGR/C64A theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Điện lực Ia Grai lắp xà căng dây lấy độ võng dây CS tại khoảng cột 474-476IGR/C01 ÷ 474-476IGR/C111.
TBA Làng Del Điện lực IaGrai 06:00 - 16:30

18-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang lắp xà thi công đường dây 22kV XT 476IGR (XDM) tại khoảng cột 474-476IGR/C62 ÷ 474-476IGR/C64A theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Điện lực Ia Grai lắp xà căng dây lấy độ võng dây CS tại khoảng cột 474-476IGR/C01 ÷ 474-476IGR/C111.
TBA Ia Châm 5 Điện lực IaGrai 06:00 - 16:30

18-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang lắp xà thi công đường dây 22kV XT 476IGR (XDM) tại khoảng cột 474-476IGR/C62 ÷ 474-476IGR/C64A theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Điện lực Ia Grai lắp xà căng dây lấy độ võng dây CS tại khoảng cột 474-476IGR/C01 ÷ 474-476IGR/C111.
TBA Thôn 2 Ia Tô Điện lực IaGrai 06:00 - 16:30

18-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang lắp xà thi công đường dây 22kV XT 476IGR (XDM) tại khoảng cột 474-476IGR/C62 ÷ 474-476IGR/C64A theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Điện lực Ia Grai lắp xà căng dây lấy độ võng dây CS tại khoảng cột 474-476IGR/C01 ÷ 474-476IGR/C111.
TBA Toàn Tùng Điện lực IaGrai 06:00 - 16:30

18-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang lắp xà thi công đường dây 22kV XT 476IGR (XDM) tại khoảng cột 474-476IGR/C62 ÷ 474-476IGR/C64A theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Điện lực Ia Grai lắp xà căng dây lấy độ võng dây CS tại khoảng cột 474-476IGR/C01 ÷ 474-476IGR/C111.
TBA De Lung 5 - 1P Điện lực IaGrai 06:00 - 16:30

18-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang lắp xà thi công đường dây 22kV XT 476IGR (XDM) tại khoảng cột 474-476IGR/C62 ÷ 474-476IGR/C64A theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Điện lực Ia Grai lắp xà căng dây lấy độ võng dây CS tại khoảng cột 474-476IGR/C01 ÷ 474-476IGR/C111.
TBADe Lung 1-2P Điện lực IaGrai 06:00 - 16:30

18-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang lắp xà thi công đường dây 22kV XT 476IGR (XDM) tại khoảng cột 474-476IGR/C62 ÷ 474-476IGR/C64A theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Điện lực Ia Grai lắp xà căng dây lấy độ võng dây CS tại khoảng cột 474-476IGR/C01 ÷ 474-476IGR/C111.
TBA UBX Ia Tô số 2 Điện lực IaGrai 06:00 - 16:30

18-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang lắp xà thi công đường dây 22kV XT 476IGR (XDM) tại khoảng cột 474-476IGR/C62 ÷ 474-476IGR/C64A theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Điện lực Ia Grai lắp xà căng dây lấy độ võng dây CS tại khoảng cột 474-476IGR/C01 ÷ 474-476IGR/C111.
TBA Làng K.Mông Điện lực IaGrai 06:00 - 16:30

18-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang lắp xà thi công đường dây 22kV XT 476IGR (XDM) tại khoảng cột 474-476IGR/C62 ÷ 474-476IGR/C64A theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Điện lực Ia Grai lắp xà căng dây lấy độ võng dây CS tại khoảng cột 474-476IGR/C01 ÷ 474-476IGR/C111.
TBA De Lung 3 - 2P Điện lực IaGrai 06:00 - 16:30

18-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang lắp xà thi công đường dây 22kV XT 476IGR (XDM) tại khoảng cột 474-476IGR/C62 ÷ 474-476IGR/C64A theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Điện lực Ia Grai lắp xà căng dây lấy độ võng dây CS tại khoảng cột 474-476IGR/C01 ÷ 474-476IGR/C111.
TBA Làng Nang 1 Điện lực IaGrai 06:00 - 16:30

18-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang lắp xà thi công đường dây 22kV XT 476IGR (XDM) tại khoảng cột 474-476IGR/C62 ÷ 474-476IGR/C64A theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Điện lực Ia Grai lắp xà căng dây lấy độ võng dây CS tại khoảng cột 474-476IGR/C01 ÷ 474-476IGR/C111.
TBA Đoàn Văn Lễ Điện lực IaGrai 06:00 - 16:30

18-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang lắp xà thi công đường dây 22kV XT 476IGR (XDM) tại khoảng cột 474-476IGR/C62 ÷ 474-476IGR/C64A theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Điện lực Ia Grai lắp xà căng dây lấy độ võng dây CS tại khoảng cột 474-476IGR/C01 ÷ 474-476IGR/C111.
TBA Trạm Sạc VinFast Ia Kha Điện lực IaGrai 06:00 - 16:30

18-05-2024

* Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang Trang lắp xà thi công đường dây 22kV XT 476IGR (XDM) tại khoảng cột 474-476IGR/C62 ÷ 474-476IGR/C64A theo Công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai. - Điện lực Ia Grai lắp xà căng dây lấy độ võng dây CS tại khoảng cột 474-476IGR/C01 ÷ 474-476IGR/C111.
Tôn Thất Tùng 1 Điện lực Pleiku 16:00 - 17:00

17-05-2024

- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Tôn Thất Tùng 1 (AC534228) - XT 478BHO
Thôn 6 xã Gào số 1 Điện lực Pleiku 16:00 - 17:00

17-05-2024

- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Thôn 6 xã Gào số 1 (AC535062) - XT 480DHO
Hẻm 390 Cách Mạng Điện lực Pleiku 14:30 - 15:30

17-05-2024

- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Hẻm 390 Cách Mạng (AC534533) - XT 478BHO
Thôn 5 xã Gào số 2 Điện lực Pleiku 14:30 - 15:30

17-05-2024

- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Thôn 5 xã Gào số 2 (AC534391) - XT 480DHO
Thôn 1 Diên Phú Điện lực Pleiku 13:30 - 15:30

17-05-2024

- Điện lực Pleiku: Thu hồi 3P-250KVA-22/0,4kV, số máy No: 12070299 thuộc TBA Thôn 1 Diên Phú - XT 477DHO và thay thế bằng MBA 3P-400kVA22/0,4kV số máy No: 0310066T để mang về XNDV bảo dưỡng theo PA: 06/Q2/24/XLSC
KHU TĐC Bùi Dự Điện lực Pleiku 13:00 - 14:00

17-05-2024

- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Khu TĐC Bùi Dự (AC534256) - XT 478BHO
Làng B Xã Gào Điện lực Pleiku 13:00 - 14:00

17-05-2024

- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Làng B Xã Gào (AC534906) - XT 480DHO
TBA An Hòa Điện lực Chư Prông 11:00 - 14:00

17-05-2024

ĐLCPr: Lắp chụp đầu cột nâng FCO, Bổ sung sứ đỡ lèo, thay dây cầu từ ATM tổng xuống ATM nhánh TBA UB Ia Đrăng. Tách lèo sang tải TBA An Hòa cho TBA UB Ia Đrăng tại cột 3H1. Phát quang ĐZTA từ cột 69/14A đến 69/14A/1 XT 471F20. Tách lèo ĐZHA tại cột 69/8 Đấu lèo tại cột 69/9H và 6H2/5H.
TBA Hợp Hòa Điện lực Chư Prông 11:00 - 14:00

17-05-2024

ĐLCPr: Lắp chụp đầu cột nâng FCO, Bổ sung sứ đỡ lèo, thay dây cầu từ ATM tổng xuống ATM nhánh TBA UB Ia Đrăng. Tách lèo sang tải TBA An Hòa cho TBA UB Ia Đrăng tại cột 3H1. Phát quang ĐZTA từ cột 69/14A đến 69/14A/1 XT 471F20. Tách lèo ĐZHA tại cột 69/8 Đấu lèo tại cột 69/9H và 6H2/5H.
TBA UB Ia Drăng Điện lực Chư Prông 11:00 - 14:00

17-05-2024

ĐLCPr: Lắp chụp đầu cột nâng FCO, Bổ sung sứ đỡ lèo, thay dây cầu từ ATM tổng xuống ATM nhánh TBA UB Ia Đrăng. Tách lèo sang tải TBA An Hòa cho TBA UB Ia Đrăng tại cột 3H1. Phát quang ĐZTA từ cột 69/14A đến 69/14A/1 XT 471F20. Tách lèo ĐZHA tại cột 69/8 Đấu lèo tại cột 69/9H và 6H2/5H.
XNKSXD II Điện lực Pleiku 10:00 - 11:00

17-05-2024

- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA XNKSXD II (AC534222) - XT 478BHO
Làng A Xã Gào Điện lực Pleiku 10:00 - 11:00

17-05-2024

- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Làng A xã Gào (AC534430) - XT 474TG.HRO
Kiểm soát Biên Phòng Phà 8 Điện lực Đức cơ 09:00 - 14:00

17-05-2024

+ Công ty TNHH MTV Phạm Gia Thư xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA TBA Ban Quản lý Rừng + XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA Ban Quản lý Rừng, CSV đường dây tại trụ 500 XT 475DCO. + Điện lực Đức Cơ kết hợp phát quang HLT
Ban Quản Lý Rừng Điện lực Đức cơ 09:00 - 14:00

17-05-2024

+ Công ty TNHH MTV Phạm Gia Thư xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA TBA Ban Quản lý Rừng + XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA Ban Quản lý Rừng, CSV đường dây tại trụ 500 XT 475DCO. + Điện lực Đức Cơ kết hợp phát quang HLT
Đội 19 Công ty 715 Điện lực Đức cơ 09:00 - 14:00

17-05-2024

+ Công ty TNHH MTV Phạm Gia Thư xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA TBA Ban Quản lý Rừng + XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA Ban Quản lý Rừng, CSV đường dây tại trụ 500 XT 475DCO. + Điện lực Đức Cơ kết hợp phát quang HLT
Đồn BP 719 Điện lực Đức cơ 09:00 - 14:00

17-05-2024

+ Công ty TNHH MTV Phạm Gia Thư xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA TBA Ban Quản lý Rừng + XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA Ban Quản lý Rừng, CSV đường dây tại trụ 500 XT 475DCO. + Điện lực Đức Cơ kết hợp phát quang HLT
Đội 21 Cty 72 Điện lực Đức cơ 09:00 - 14:00

17-05-2024

+ Công ty TNHH MTV Phạm Gia Thư xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA TBA Ban Quản lý Rừng + XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA Ban Quản lý Rừng, CSV đường dây tại trụ 500 XT 475DCO. + Điện lực Đức Cơ kết hợp phát quang HLT
CTy TNHH MTV XNKNS Quốc Tế Gia Lai Điện lực Pleiku 08:30 - 09:30

17-05-2024

- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện TNĐK TBA Cty TNHH MTV XNKNS Quốc tế Gia Lai (AH534288) - XT 472BHO
Thôn 4 xã Gào 4 Điện lực Pleiku 08:30 - 09:30

17-05-2024

- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Thôn 4 Xã Gào (AC534908) - XT 474TG.HRO
Nguyễn Chí Thanh Điện lực Chư Sê 08:30 - 09:30

17-05-2024

ĐLCS: Thay dây hạ áp từ trụ đương Yết Kiêu
Đoàn Kết_Chư Pơng Điện lực Chư Sê 08:30 - 09:30

17-05-2024

ĐLCS: Thay dây hạ áp từ trụ đương Yết Kiêu
Heng Ring Điện lực Chư Sê 08:30 - 09:30

17-05-2024

ĐLCS: Thay dây hạ áp từ trụ đương Yết Kiêu
UBX HBông 2 Điện lực Chư Sê 08:00 - 16:00

17-05-2024

XNDV Gia Lai thay DZ hạ áp TBA UBX HBông 2
TBA làng Bi De - 2P Điện lực IaGrai 08:00 - 14:00

17-05-2024

Công ty Cổ phần An Thuận Kéo rãi căng dây hạ áp ABC-4*95 (L=900m) Nhánh 1: Từ cột 1LBD/1T/1H đến cột 1LBD/7H; nhánh 2: từ cột 1LBD/5T/1H đến cột 1LBD/5P/2H; nhánh 3: Từ cột H2 đến cột 1LBD/1P/4H thuộc DZHA TBA Làng Bi De hiện có thuộc Công trình Hoàn thiện lưới điện THA khu vực huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai năm 2024.
TBA Đội 1 - CT Bình Dương Điện lực Chư Prông 08:00 - 12:00

17-05-2024

ĐLCPr: Phát quang hành lang tuyến cây cao su từ cột 265/2-265/14 XT 474CPR
Đơn vị 340 số 1 Điện lực Pleiku 08:00 - 10:00

17-05-2024

- Điện lực Pleiku: Thay lại MBA 3P-200kVA-22/0,4kV, số máy No: 20923306-2 thuộc TBA Đơn vị 340 số 1 - XT 475BHO sau khi XNDV bảo dưỡng xong theo PA: 01/Q2/24 /XLSC và thu hồi 3P-400kVA22/0,4kV số máy No: 0310066T mang đi lắp cho TBA Thôn 1 Diên Phú - XT 477DHO theo PA: 06/Q2/24/XLSC
Trần Khánh Dư Điện lực Chư Sê 07:30 - 17:00

17-05-2024

ĐLCS: Thay dây hạ áp đường Lê Lai & Yết Kiêu
Wừu Điện lực Chư Sê 07:30 - 17:00

17-05-2024

ĐLCS: Thay dây hạ áp đường Lê Lai & Yết Kiêu
Y tế Trà Bá Điện lực Pleiku 07:00 - 08:00

17-05-2024

- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Y Tế Trà Bá (AC534801) - XT 478DHO
Vĩnh Hiệp Trà Đa Điện lực Pleiku 07:00 - 08:00

17-05-2024

- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Vĩnh Hiệp Trà Đa (AH535116) - XT 472BHO
Làng Brang 2 Điện Lực Kông Chro 16:30 - 17:00

16-05-2024

Nối lèo đường dây 22kV tại cột 326/296/27/112 về phía cột 326/296/27/112/1 XT473AKH
Làng Mèo 2 Điện Lực Kông Chro 16:30 - 17:00

16-05-2024

Nối lèo đường dây 22kV tại cột 326/296/27/112 về phía cột 326/296/27/112/1 XT473AKH
Làng Brang Điện Lực Kông Chro 16:30 - 17:00

16-05-2024

Nối lèo đường dây 22kV tại cột 326/296/27/112 về phía cột 326/296/27/112/1 XT473AKH
TBA Thôn 2 Nghĩa Hòa (I24 +IAA) Điện lực Chư Păh 15:00 - 17:00

16-05-2024

Điện lực Chư Pah thay MBA TBA T2 Nghĩa Hòa XT 476BHO cách điện thấp đem về bảo dưỡng để ngăn ngừa nguy cơ sự cố lưới điện
TBA T5 Gia Trung Điện lực Mang Yang 15:00 - 16:00

16-05-2024

XNDV ĐL Gia Lai TNĐK TBA T5 Gia Trung
BTLT XLĐ 3 Điện lực Pleiku 14:00 - 14:45

16-05-2024

- Điện lực Pleiku: Thay định kỳ TI hệ thống đo đếm TBA BTLT XLĐ 3 (AH534194) - XT 472BHO
Kho K870 Điện lực Pleiku 13:30 - 15:30

16-05-2024

- Điện lực Pleiku: Thu hồi MBA 3P-160kVA-22/0,4kV, số máy No: 20116029-3 thuộc TBA Kho K870 – XT 471BHO và thay thế bằng MBA 3P-250kVA-22/0,4kV, số máy No: 80923085-2 để mang về XNDV bảo dưỡng theo PA:10/Q1/24 /XLSC
TBA Thôn 3 Đăk Jơ Ta Điện lực Mang Yang 13:30 - 14:30

16-05-2024

ĐL Mang Yang thay CSV pha A,C cách điện không đạt sau TNĐK 2023
TBA T4 TT Phú Hoà (IOA) Điện lực Chư Păh 13:00 - 15:00

16-05-2024

Điện lực Chư Pah thay MBA TBA T4 TT Phú Hòa XT 476BHO bị rỉ dầu đem về bảo dưỡng để ngăn ngừa nguy cơ sự cố lưới điện
TBA T4 Gia Trung Điện lực Mang Yang 13:00 - 14:00

16-05-2024

XNDV ĐL Gia Lai TNĐK TBA T4 Gia Trung
TBA Phân trại K2 Điện lực Mang Yang 13:00 - 14:00

16-05-2024

XNDV ĐL Gia Lai TNĐK TBA Phân trại K2
Toyata Gia Lai Điện lực Pleiku 10:30 - 11:15

16-05-2024

- Điện lực Pleiku: Thay định kỳ TI hệ thống đo đếm TBA Toyota Gia Lai (AH534464) - XT 472TG.TBA
TBA NM gạch GIa Trung Điện lực Mang Yang 10:20 - 11:20

16-05-2024

XNDV ĐL Gia Lai TNĐK TBA NM gạch GIa Trung
TBA T3 Gia Trung Điện lực Mang Yang 10:20 - 11:20

16-05-2024

XNDV ĐL Gia Lai TNĐK TBA T3 Gia Trung
TBA Số 3 thôn 2 Hải Yang Điện lực Mang Yang 10:00 - 11:00

16-05-2024

ĐL Mang Yang thay CSV pha B cách điện không đạt sau TNĐK 2023
Việt Gia Điện lực Pleiku 09:30 - 10:15

16-05-2024

- Điện lực Pleiku: Thay định kỳ TI hệ thống đo đếm TBA Việt Gia (AH534731) - XT 475DHO
TBA K3 Phân trại 2 Gia Trung Điện lực Mang Yang 09:10 - 10:10

16-05-2024

XNDV ĐL Gia Lai TNĐK TBA K3 Phân trại 2 Gia Trung
TBA T2 Gia Trung Điện lực Mang Yang 09:10 - 10:10

16-05-2024

XNDV ĐL Gia Lai TNĐK TBA T2 Gia Trung
TBA UB Chư Jôr (IYQ) Điện lực Chư Păh 09:00 - 10:00

16-05-2024

Điện lực Chư Pah thay 03 CSV TBA UB Chư Jô XT 474BHO
TBA BTS GLI414 Điện lực Chư Prông 09:00 - 12:00

16-05-2024

ĐLCPr: Dựng 02 cột 10,5m tại khoảng cột 392/153-392/155, kéo 200m dây ABC 2*70mm xử lý mất an toàn ĐZHA TBA T.Đoàn 710. Thay sứ chuỗi tại cột 392/36, thay sứ đứng tại cột 392/132, Thay CSV tại cột 392/190, 392/277
TBA Hòa Phát Ba Điện lực Chư Prông 09:00 - 12:00

16-05-2024

ĐLCPr: Dựng 02 cột 10,5m tại khoảng cột 392/153-392/155, kéo 200m dây ABC 2*70mm xử lý mất an toàn ĐZHA TBA T.Đoàn 710. Thay sứ chuỗi tại cột 392/36, thay sứ đứng tại cột 392/132, Thay CSV tại cột 392/190, 392/277
TBA HCN Ia Mơ Điện lực Chư Prông 09:00 - 12:00

16-05-2024

ĐLCPr: Dựng 02 cột 10,5m tại khoảng cột 392/153-392/155, kéo 200m dây ABC 2*70mm xử lý mất an toàn ĐZHA TBA T.Đoàn 710. Thay sứ chuỗi tại cột 392/36, thay sứ đứng tại cột 392/132, Thay CSV tại cột 392/190, 392/277
TBA Đội 2 TĐ710 Điện lực Chư Prông 09:00 - 12:00

16-05-2024

ĐLCPr: Dựng 02 cột 10,5m tại khoảng cột 392/153-392/155, kéo 200m dây ABC 2*70mm xử lý mất an toàn ĐZHA TBA T.Đoàn 710. Thay sứ chuỗi tại cột 392/36, thay sứ đứng tại cột 392/132, Thay CSV tại cột 392/190, 392/277
TBA Đồn biên phòng 729(cũ) Điện lực Chư Prông 09:00 - 12:00

16-05-2024

ĐLCPr: Dựng 02 cột 10,5m tại khoảng cột 392/153-392/155, kéo 200m dây ABC 2*70mm xử lý mất an toàn ĐZHA TBA T.Đoàn 710. Thay sứ chuỗi tại cột 392/36, thay sứ đứng tại cột 392/132, Thay CSV tại cột 392/190, 392/277
TBA Đồn biên phòng 731 Điện lực Chư Prông 09:00 - 12:00

16-05-2024

ĐLCPr: Dựng 02 cột 10,5m tại khoảng cột 392/153-392/155, kéo 200m dây ABC 2*70mm xử lý mất an toàn ĐZHA TBA T.Đoàn 710. Thay sứ chuỗi tại cột 392/36, thay sứ đứng tại cột 392/132, Thay CSV tại cột 392/190, 392/277
TBA Hòa Phát Hai Điện lực Chư Prông 09:00 - 12:00

16-05-2024

ĐLCPr: Dựng 02 cột 10,5m tại khoảng cột 392/153-392/155, kéo 200m dây ABC 2*70mm xử lý mất an toàn ĐZHA TBA T.Đoàn 710. Thay sứ chuỗi tại cột 392/36, thay sứ đứng tại cột 392/132, Thay CSV tại cột 392/190, 392/277
TBA TĐC Ia Mơ Điện lực Chư Prông 09:00 - 12:00

16-05-2024

ĐLCPr: Dựng 02 cột 10,5m tại khoảng cột 392/153-392/155, kéo 200m dây ABC 2*70mm xử lý mất an toàn ĐZHA TBA T.Đoàn 710. Thay sứ chuỗi tại cột 392/36, thay sứ đứng tại cột 392/132, Thay CSV tại cột 392/190, 392/277
TBA Trạm bơm Ia Mơ Điện lực Chư Prông 09:00 - 12:00

16-05-2024

ĐLCPr: Dựng 02 cột 10,5m tại khoảng cột 392/153-392/155, kéo 200m dây ABC 2*70mm xử lý mất an toàn ĐZHA TBA T.Đoàn 710. Thay sứ chuỗi tại cột 392/36, thay sứ đứng tại cột 392/132, Thay CSV tại cột 392/190, 392/277
TBA Dự Án Cao Su Điện lực Chư Prông 09:00 - 12:00

16-05-2024

ĐLCPr: Dựng 02 cột 10,5m tại khoảng cột 392/153-392/155, kéo 200m dây ABC 2*70mm xử lý mất an toàn ĐZHA TBA T.Đoàn 710. Thay sứ chuỗi tại cột 392/36, thay sứ đứng tại cột 392/132, Thay CSV tại cột 392/190, 392/277
TBA Trung Đoàn 710 Điện lực Chư Prông 09:00 - 12:00

16-05-2024

ĐLCPr: Dựng 02 cột 10,5m tại khoảng cột 392/153-392/155, kéo 200m dây ABC 2*70mm xử lý mất an toàn ĐZHA TBA T.Đoàn 710. Thay sứ chuỗi tại cột 392/36, thay sứ đứng tại cột 392/132, Thay CSV tại cột 392/190, 392/277
TBA Làng KLah Điện lực Chư Prông 09:00 - 12:00

16-05-2024

ĐLCPr: Dựng 02 cột 10,5m tại khoảng cột 392/153-392/155, kéo 200m dây ABC 2*70mm xử lý mất an toàn ĐZHA TBA T.Đoàn 710. Thay sứ chuỗi tại cột 392/36, thay sứ đứng tại cột 392/132, Thay CSV tại cột 392/190, 392/277
TBA Đội 1 TĐ710 Điện lực Chư Prông 09:00 - 12:00

16-05-2024

ĐLCPr: Dựng 02 cột 10,5m tại khoảng cột 392/153-392/155, kéo 200m dây ABC 2*70mm xử lý mất an toàn ĐZHA TBA T.Đoàn 710. Thay sứ chuỗi tại cột 392/36, thay sứ đứng tại cột 392/132, Thay CSV tại cột 392/190, 392/277
TBA Cty XNK&XD Điện lực Chư Prông 09:00 - 12:00

16-05-2024

ĐLCPr: Dựng 02 cột 10,5m tại khoảng cột 392/153-392/155, kéo 200m dây ABC 2*70mm xử lý mất an toàn ĐZHA TBA T.Đoàn 710. Thay sứ chuỗi tại cột 392/36, thay sứ đứng tại cột 392/132, Thay CSV tại cột 392/190, 392/277
TBA Trại Bò 729 Điện lực Chư Prông 09:00 - 12:00

16-05-2024

ĐLCPr: Dựng 02 cột 10,5m tại khoảng cột 392/153-392/155, kéo 200m dây ABC 2*70mm xử lý mất an toàn ĐZHA TBA T.Đoàn 710. Thay sứ chuỗi tại cột 392/36, thay sứ đứng tại cột 392/132, Thay CSV tại cột 392/190, 392/277
TBA Hòa Phát Bốn số 1 Điện lực Chư Prông 09:00 - 12:00

16-05-2024

ĐLCPr: Dựng 02 cột 10,5m tại khoảng cột 392/153-392/155, kéo 200m dây ABC 2*70mm xử lý mất an toàn ĐZHA TBA T.Đoàn 710. Thay sứ chuỗi tại cột 392/36, thay sứ đứng tại cột 392/132, Thay CSV tại cột 392/190, 392/277
TBA Hòa Phát Bốn số 2 Điện lực Chư Prông 09:00 - 12:00

16-05-2024

ĐLCPr: Dựng 02 cột 10,5m tại khoảng cột 392/153-392/155, kéo 200m dây ABC 2*70mm xử lý mất an toàn ĐZHA TBA T.Đoàn 710. Thay sứ chuỗi tại cột 392/36, thay sứ đứng tại cột 392/132, Thay CSV tại cột 392/190, 392/277
TBA UB Ia Mơ Điện lực Chư Prông 09:00 - 12:00

16-05-2024

ĐLCPr: Dựng 02 cột 10,5m tại khoảng cột 392/153-392/155, kéo 200m dây ABC 2*70mm xử lý mất an toàn ĐZHA TBA T.Đoàn 710. Thay sứ chuỗi tại cột 392/36, thay sứ đứng tại cột 392/132, Thay CSV tại cột 392/190, 392/277
TBA Đội SX số 33 NT An Biên Điện lực Chư Prông 09:00 - 12:00

16-05-2024

ĐLCPr: Dựng 02 cột 10,5m tại khoảng cột 392/153-392/155, kéo 200m dây ABC 2*70mm xử lý mất an toàn ĐZHA TBA T.Đoàn 710. Thay sứ chuỗi tại cột 392/36, thay sứ đứng tại cột 392/132, Thay CSV tại cột 392/190, 392/277
TBA NT An Biên Điện lực Chư Prông 09:00 - 12:00

16-05-2024

ĐLCPr: Dựng 02 cột 10,5m tại khoảng cột 392/153-392/155, kéo 200m dây ABC 2*70mm xử lý mất an toàn ĐZHA TBA T.Đoàn 710. Thay sứ chuỗi tại cột 392/36, thay sứ đứng tại cột 392/132, Thay CSV tại cột 392/190, 392/277
TBA Hòa Phát Năm Điện lực Chư Prông 09:00 - 12:00

16-05-2024

ĐLCPr: Dựng 02 cột 10,5m tại khoảng cột 392/153-392/155, kéo 200m dây ABC 2*70mm xử lý mất an toàn ĐZHA TBA T.Đoàn 710. Thay sứ chuỗi tại cột 392/36, thay sứ đứng tại cột 392/132, Thay CSV tại cột 392/190, 392/277
TBA Đồn Biên Phòng 729 (mới) Điện lực Chư Prông 09:00 - 12:00

16-05-2024

ĐLCPr: Dựng 02 cột 10,5m tại khoảng cột 392/153-392/155, kéo 200m dây ABC 2*70mm xử lý mất an toàn ĐZHA TBA T.Đoàn 710. Thay sứ chuỗi tại cột 392/36, thay sứ đứng tại cột 392/132, Thay CSV tại cột 392/190, 392/277
TBA Chốt II Điện lực Chư Prông 09:00 - 12:00

16-05-2024

ĐLCPr: Dựng 02 cột 10,5m tại khoảng cột 392/153-392/155, kéo 200m dây ABC 2*70mm xử lý mất an toàn ĐZHA TBA T.Đoàn 710. Thay sứ chuỗi tại cột 392/36, thay sứ đứng tại cột 392/132, Thay CSV tại cột 392/190, 392/277

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật