Lịch cúp điện Đức Cơ - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đức Cơ - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Đức Cơ - Gia Lai

Lịch cúp điện Đức Cơ - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đức Cơ - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đức Cơ - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ia Boòng Điện lực Đức cơ 08:10 - 10:10

18-06-2024

Điện lực Đức Cơ thay MBA Ia Boong sau khi bảo dưỡng xong
C1-2 Công ty 74 Điện lực Đức cơ 14:00 - 16:00

18-06-2024

Điện lực Đức Cơ thay MBA TBA C1-2 Công ty 74 sau khi bảo dưỡng xong (XLTT sau CBM năm 2024)
TBA NLMT Nguyễn Ba Gia Lai Điện lực Đức cơ 08:00 - 09:00

19-06-2024

XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA NLMT Nguyễn Ba GL XT 371DCO
TBA NLMT An Phúc Thịnh Gia Lai Điện lực Đức cơ 09:10 - 11:10

19-06-2024

XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA NLMT An Phúc Thịnh GL XT 371DCO
TBA NLMT Nguyễn Ba 2 Điện lực Đức cơ 09:10 - 11:10

19-06-2024

XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA NLMT Nguyễn Ba 2 XT 371DCO
NLMT ECO Hà Bắc Điện lực Đức cơ 13:30 - 14:30

19-06-2024

XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA NLMT ECO Hà Bắc XT 371DCO
NLMT ECO Hà Tây Điện lực Đức cơ 14:40 - 15:40

19-06-2024

XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA NLMT ECO Hà Tây XT 371DCO
Lịch cúp điện Đức Cơ - Gia Lai

Lịch Cúp Điện Đức Cơ Gia Lai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TTTM Cửa Khẩu Điện lực Đức cơ 13:30 - 14:15

14-06-2024

+ Điện lực Đức Cơ điều chỉnh nấc phân áp TBA TTTM Cửa Khẩu
Trạm Bơm Cấp 1 Điện lực Đức cơ 09:30 - 11:00

14-06-2024

Điện lực Đức Cơ thay CSV trung áp bị phóng tại trụ 351 XT 475DCO (trụ lắp máy cắt)
Trạm bơm 1 Cửa khẩu Đức Cơ Điện lực Đức cơ 09:30 - 11:00

14-06-2024

Điện lực Đức Cơ thay CSV trung áp bị phóng tại trụ 351 XT 475DCO (trụ lắp máy cắt)
Chốt Dân Quân Thường Trực Điện lực Đức cơ 09:30 - 11:00

14-06-2024

Điện lực Đức Cơ thay CSV trung áp bị phóng tại trụ 351 XT 475DCO (trụ lắp máy cắt)
Nguyễn Thế Hưng Điện lực Đức cơ 09:30 - 11:00

14-06-2024

Điện lực Đức Cơ thay CSV trung áp bị phóng tại trụ 351 XT 475DCO (trụ lắp máy cắt)
Kiểm soát Biên Phòng Phà 8 Điện lực Đức cơ 09:30 - 11:00

14-06-2024

Điện lực Đức Cơ thay CSV trung áp bị phóng tại trụ 351 XT 475DCO (trụ lắp máy cắt)
Đội 21 Cty 72 Điện lực Đức cơ 09:30 - 11:00

14-06-2024

Điện lực Đức Cơ thay CSV trung áp bị phóng tại trụ 351 XT 475DCO (trụ lắp máy cắt)
Đội 19 Công ty 715 Điện lực Đức cơ 09:30 - 11:00

14-06-2024

Điện lực Đức Cơ thay CSV trung áp bị phóng tại trụ 351 XT 475DCO (trụ lắp máy cắt)
Đội 20 Cty 72 Điện lực Đức cơ 09:30 - 11:00

14-06-2024

Điện lực Đức Cơ thay CSV trung áp bị phóng tại trụ 351 XT 475DCO (trụ lắp máy cắt)
Chốt Bắc Đồn 721 Điện lực Đức cơ 09:30 - 11:00

14-06-2024

Điện lực Đức Cơ thay CSV trung áp bị phóng tại trụ 351 XT 475DCO (trụ lắp máy cắt)
Đồn BP 719 Điện lực Đức cơ 09:30 - 11:00

14-06-2024

Điện lực Đức Cơ thay CSV trung áp bị phóng tại trụ 351 XT 475DCO (trụ lắp máy cắt)
Ban Quản Lý Rừng Điện lực Đức cơ 09:30 - 11:00

14-06-2024

Điện lực Đức Cơ thay CSV trung áp bị phóng tại trụ 351 XT 475DCO (trụ lắp máy cắt)
Đoàn Kết Điện lực Đức cơ 08:00 - 08:45

14-06-2024

Điện lực Đức Cơ Thay CSV hạ áp TBA Đoàn Kết bị nổ
Đồng Tâm 2 Điện lực Đức cơ 07:30 - 17:00

13-06-2024

Điện lực Đức Cơ Thay dây hạ áp theo PA SCL 2024. Chuyển lưới, thu hồi dây hạ áp áp AV nhánh hướng Pleiku TBA Đồng Tâm 2 (700m).
Mỏ Đá IaDom Quang Đức Điện lực Đức cơ 10:00 - 11:00

12-06-2024

+ Điện lực Đức Cơ thay TI định kỳ TBA Mỏ đá Quang Đức
Trạm Trộn Quang Đức Điện lực Đức cơ 09:00 - 10:00

12-06-2024

+ Điện lực Đức Cơ thay TI định kỳ TBA Trạm trộn Quang Đức
Ia Krel Điện lực Đức cơ 07:30 - 17:00

12-06-2024

Điện lực Đức Cơ Thay dây hạ áp theo PA SCL 2024. Chuyển lưới, thu hồi dây hạ áp áp AV TBA Ia Krel (740m).
Ia Krel 2 Điện lực Đức cơ 07:30 - 17:00

11-06-2024

Điện lực Đức Cơ Thay dây hạ áp theo PA SCL 2024. Chuyển lưới, thu hồi dây hạ áp áp AV TBA Ia Krel 2 (620m).
Đồng Tâm 2 Điện lực Đức cơ 07:30 - 17:00

10-06-2024

Điện lực Đức Cơ Thay dây hạ áp theo PA SCL 2024. Chuyển lưới, thu hồi dây hạ áp áp AV TBA Đồng Tâm 2 (900m).
Chư Ty 3 Điện lực Đức cơ 13:30 - 17:00

08-06-2024

Điện lực Đức Cơ Thay dây hạ áp theo PA SCL 2024. Chuyển lưới, thu hồi dây hạ áp áp AV TBA Chư Ty 3 (215m).
Chư Ty 1 Điện lực Đức cơ 07:30 - 11:30

08-06-2024

Điện lực Đức Cơ Thay dây hạ áp theo PA SCL 2024. Chuyển lưới, thu hồi dây hạ áp áp AV TBA Chư Ty 1 (559m).
Chư Ty 4 Điện lực Đức cơ 07:00 - 17:00

07-06-2024

Từ 07h00-07h45: Đội Hotline 2 tháo lèo nhánh rẽ TBA Chư Ty 4 tại trụ C11 XT 473DCO (chung cột XT 477DCO) Từ 07h45-16h15: Điện lực Đức Cơ Thay dây hạ áp theo PA SCL 2024. Chuyển lưới, thu hồi dây hạ áp áp AV TBA Chư Ty 4 (1010m). Từ 16h15-17h00: Đội Hotline 2 đấu lèo nhánh rẽ TBA Chư Ty 4 tại trụ C11 XT 473DCO (chung cột XT 477DCO) sau khi công tác thay dây của ĐLĐC xong.
Tro Đen 2 Điện lực Đức cơ 07:30 - 17:00

06-06-2024

Điện lực Đức Cơ Thay dây hạ áp theo PA SCL 2024. Chuyển lưới, thu hồi dây hạ áp áp AV, CVX TBA Tro Đen 2 (440m).
Kim Đồng Điện lực Đức cơ 07:30 - 17:00

05-06-2024

Điện lực Đức Cơ Thay dây hạ áp theo PA SCL 2024. Chuyển lưới, thu hồi dây hạ áp áp AV TBA Kim Đồng (655m).
Quang Trung 2 Điện lực Đức cơ 07:30 - 17:00

04-06-2024

Điện lực Đức Cơ Thay dây hạ áp theo PA SCL 2024. Chuyển lưới, thu hồi dây hạ áp áp AV TBA Quang Trung 2 (742m).
Làng Tro Đen Điện lực Đức cơ 07:30 - 17:00

03-06-2024

Điện lực Đức Cơ Thay dây hạ áp theo PA SCL 2024. Chuyển lưới, thu hồi dây hạ áp áp AV, CVX TBA Tro Đen (1005m).
Sư 320 Điện lực Đức cơ 08:00 - 16:00

29-05-2024

Công ty TNHH TM và kỹ thuật Trần Quang Trung xử lý gãy cột trụ 220B/17 XT 475TC.DCO (công tác XLSC).
C4 Công ty 74 Điện lực Đức cơ 08:00 - 10:30

29-05-2024

Điện lực Đức Cơ xử lý mất an toàn khoảng cột hạ áp 3H-7H TBA C4 Công ty 74
Làng Nú 4 Điện lực Đức cơ 14:00 - 16:00

22-05-2024

+ Điện lực Đức Cơ thay MBA TBA Làng Nú 4 đi bảo dưỡng (XLTT sau CBM năm 2024)
Ia Dom 2 Điện lực Đức cơ 08:00 - 10:00

22-05-2024

+ Điện lực Đức Cơ thay MBA TBA Ia Dom 2 sau khi bảo dưỡng xong (XLTT sau CBM năm 2024)
TBA NLMT MeKong Energy Điện lực Đức cơ 07:30 - 09:30

18-05-2024

Công ty TNHH Thành Khải Gia Lai Thay MBA TBA NLMT Công ty Mekong Energy.
Ia Chía 2 Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

18-05-2024

Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha tại trụ 153/48 về phía trụ 153/48/1 XT 475DCO. Từ 08h10-08h40: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo, lắp cụm đấu rẽ cả 3 pha tại trụ 116/35/7 về phía trụ 116/35/8 XT 475DCO. Từ 08h50-15h00: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây trung áp, dựng cột bổ sung từ trụ 153/48/1-153/48/11 XT 475DCO. Từ 15h00-15h45: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tăng dây, ép khóa néo, tháo bọc cách điện, đấu lại lèo tại trụ 153/48 XT 475DCO. Từ 15h45-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 116/35/7 XT 475DCO.
Thôn Ia Chía Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

18-05-2024

Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha tại trụ 153/48 về phía trụ 153/48/1 XT 475DCO. Từ 08h10-08h40: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo, lắp cụm đấu rẽ cả 3 pha tại trụ 116/35/7 về phía trụ 116/35/8 XT 475DCO. Từ 08h50-15h00: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây trung áp, dựng cột bổ sung từ trụ 153/48/1-153/48/11 XT 475DCO. Từ 15h00-15h45: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tăng dây, ép khóa néo, tháo bọc cách điện, đấu lại lèo tại trụ 153/48 XT 475DCO. Từ 15h45-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 116/35/7 XT 475DCO.
Kiểm soát Biên Phòng Phà 8 Điện lực Đức cơ 09:00 - 14:00

17-05-2024

+ Công ty TNHH MTV Phạm Gia Thư xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA TBA Ban Quản lý Rừng + XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA Ban Quản lý Rừng, CSV đường dây tại trụ 500 XT 475DCO. + Điện lực Đức Cơ kết hợp phát quang HLT
Ban Quản Lý Rừng Điện lực Đức cơ 09:00 - 14:00

17-05-2024

+ Công ty TNHH MTV Phạm Gia Thư xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA TBA Ban Quản lý Rừng + XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA Ban Quản lý Rừng, CSV đường dây tại trụ 500 XT 475DCO. + Điện lực Đức Cơ kết hợp phát quang HLT
Đội 19 Công ty 715 Điện lực Đức cơ 09:00 - 14:00

17-05-2024

+ Công ty TNHH MTV Phạm Gia Thư xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA TBA Ban Quản lý Rừng + XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA Ban Quản lý Rừng, CSV đường dây tại trụ 500 XT 475DCO. + Điện lực Đức Cơ kết hợp phát quang HLT
Đồn BP 719 Điện lực Đức cơ 09:00 - 14:00

17-05-2024

+ Công ty TNHH MTV Phạm Gia Thư xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA TBA Ban Quản lý Rừng + XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA Ban Quản lý Rừng, CSV đường dây tại trụ 500 XT 475DCO. + Điện lực Đức Cơ kết hợp phát quang HLT
Đội 21 Cty 72 Điện lực Đức cơ 09:00 - 14:00

17-05-2024

+ Công ty TNHH MTV Phạm Gia Thư xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA TBA Ban Quản lý Rừng + XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA Ban Quản lý Rừng, CSV đường dây tại trụ 500 XT 475DCO. + Điện lực Đức Cơ kết hợp phát quang HLT
Đồng Tâm 4 Điện lực Đức cơ 08:00 - 10:00

16-05-2024

+ Điện lực Đức Cơ thay MBA TBA Đồng Tâm 4 sau khi bảo dưỡng xong (XLTT sau CBM năm 2024)
Thôn Thanh Tân Điện lực Đức cơ 13:30 - 16:30

15-05-2024

+ Điện lực Đức Cơ hoán chuyển nội bộ CQT TBA Thanh Tân cho TBA Làng Hrang
Làng Hrang Điện lực Đức cơ 13:30 - 16:30

15-05-2024

+ Điện lực Đức Cơ hoán chuyển nội bộ CQT TBA Làng Hrang cho TBA Thanh Tân
Ngo Rông Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

15-05-2024

+ Điện lực Đức Cơ hoán chuyển nội bộ CQT TBA Ngo Rông cho TBA SiuBleh
Siu Blẽh Điện lực Đức cơ 07:50 - 10:50

15-05-2024

+ Điện lực Đức Cơ hoán chuyển nội bộ CQT TBA SiuBleh cho TBA Ngo Rông
NLMT Đức Thịnh Điện lực Đức cơ 08:00 - 15:30

12-05-2024

+ Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, dựng cột bổ sung từ trụ 153/75/21-153/75/31 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024.
Ia Nan Điện lực Đức cơ 08:00 - 15:30

12-05-2024

+ Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, dựng cột bổ sung từ trụ 153/75/21-153/75/31 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024.
TBA NLMT Quốc Thắng Điện lực Đức cơ 08:00 - 15:30

12-05-2024

+ Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, dựng cột bổ sung từ trụ 153/75/21-153/75/31 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024.
TBA Ia Kle 2 Điện lực Đức cơ 08:00 - 15:30

12-05-2024

+ Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, dựng cột bổ sung từ trụ 153/75/21-153/75/31 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024.
Làng Nú 3 Điện lực Đức cơ 08:00 - 15:30

12-05-2024

+ Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, dựng cột bổ sung từ trụ 153/75/21-153/75/31 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024.
Làng Tung Điện lực Đức cơ 08:00 - 15:30

12-05-2024

+ Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, dựng cột bổ sung từ trụ 153/75/21-153/75/31 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024.
Ia Kle Điện lực Đức cơ 08:00 - 15:30

12-05-2024

+ Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, dựng cột bổ sung từ trụ 153/75/21-153/75/31 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024.
Cty CP Quốc Cường 2 Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Làng Nú 3 Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Đức Hưng 2 Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
TBA Ia Kle 2 Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Đồn BP 725 Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Viễn thông IaNan Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Trạm Sạc Vinfast Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Đội 20 Cty Bình Dương Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Ia Nan Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Công ty 30/4 Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Đồn BP 727 Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Đội 15 Cty Bình Dương Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Đội 16 Cty Bình Dương Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Làng Nú Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Ia Kle Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Đức Hưng Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Làng Nú 2 Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Ia Boòng Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Đồn BP 725 số 2 Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Chốt 383 Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Làng Tung Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Đức Hưng 4 Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
C16 Công ty 72 Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Đội 14 Cty Bình Dương Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
TĐHL Cơ Động Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
C16 số 2 Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Chốt liên ngành (727) Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Làng Nú 4 Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Trường Bắn Ia Puch Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
NLMT Đức Thịnh Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Đội 19 CTy Bình Dương Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Đồn BP 723 Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
CTy CP Quốc Cường 1 Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Đức Hưng 3 Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
TBA NLMT Quốc Thắng Điện lực Đức cơ 07:00 - 16:30

11-05-2024

+ Từ 07h00-08h00: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai tháo lèo cả 3 pha, lắp cụm đấu rẽ tại trụ 153/63 về phía trụ 153/63A XT 475DCO. + Từ 08h00-15h30: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Gia Lai thay dây, thay sứ trung áp, lắp chụp đầu cột từ trụ 153/72-153/75/21 XT 475DCO theo công trình SCL năm 2024. + Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác tăng dây tại khoảng trụ 153/97-153/98, 153/97/2-153/97/3 XT 475DCO + Từ 15h30-16h30: Đội Hotline XNDV Điện lực Gia Lai đấu lèo cả 3 pha tại trụ 153/63 XT 475DCO.
Trạm Bơm Cấp 1 Điện lực Đức cơ 08:30 - 15:00

09-05-2024

Công ty TNHH XD và SX TBĐ Gia Lai Thay cột bị gãy, tăng dây khoảng cột 356A/3-356A/9 XT 475DCO.
Mỏ Đá IaDom Quang Đức Điện lực Đức cơ 08:00 - 09:30

09-05-2024

Điện lực Đức Cơ thay CSV pha B TBA Trạm Trộn Số 2 bị hỏng. (công tác ngăn ngừa sự cố)
Trạm Trộn số 2 Điện lực Đức cơ 08:00 - 09:30

09-05-2024

Điện lực Đức Cơ thay CSV pha B TBA Trạm Trộn Số 2 bị hỏng. (công tác ngăn ngừa sự cố)
Trạm Trộn Quang Đức Điện lực Đức cơ 08:00 - 09:30

09-05-2024

Điện lực Đức Cơ thay CSV pha B TBA Trạm Trộn Số 2 bị hỏng. (công tác ngăn ngừa sự cố)
Mỏ Đá Quang Đức 2 Điện lực Đức cơ 08:00 - 09:30

09-05-2024

Điện lực Đức Cơ thay CSV pha B TBA Trạm Trộn Số 2 bị hỏng. (công tác ngăn ngừa sự cố)
Ia Kla 2 Điện lực Đức cơ 15:40 - 16:40

08-05-2024

XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA Ia Kla 2
Ia Tum 3 Điện lực Đức cơ 15:40 - 16:40

08-05-2024

XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA Ia Tum 3
Công ty 74 Điện lực Đức cơ 14:25 - 15:25

08-05-2024

XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA Công ty 74
TBA Móc Trê 3 Điện lực Đức cơ 14:25 - 15:25

08-05-2024

XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA Móc Trê 3
Đội 1 Công ty 74 Điện lực Đức cơ 13:10 - 14:10

08-05-2024

XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA Đội 1 Công ty 74
Xóm Mít Điện lực Đức cơ 13:00 - 14:15

08-05-2024

XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA Xóm Mít
Làng Bi 4 Điện lực Đức cơ 09:40 - 10:40

08-05-2024

XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA Làng Bi 4
Làng Lung 3 Điện lực Đức cơ 09:30 - 10:30

08-05-2024

XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA Làng Lung 3
Cửa Khẩu 2 Điện lực Đức cơ 08:20 - 09:20

08-05-2024

XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA Cửa Khẩu 2
Làng Krol Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

08-05-2024

Điện lực Đức Cơ Thay tủ điện hạ áp, cáp lực, bổ sung ống luồn cáp TBA Làng Krol theo công trình SCL năm 2024

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật