Lịch cúp điện Đức Cơ - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đức Cơ - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Đức Cơ - Gia Lai

Lịch cúp điện Đức Cơ - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đức Cơ - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đức Cơ - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Hải Quan Điện lực Đức cơ 04:00 - 08:00

02-06-2023

- Đội QLVH LĐCT kiểm tra, xư lý rỉ dầu tại Rơ le hơi (96B) MBA T1. - Kết hợp VSBD thiết bị MBA T1.
TTTM Cửa Khẩu Điện lực Đức cơ 04:00 - 08:00

02-06-2023

- Đội QLVH LĐCT kiểm tra, xư lý rỉ dầu tại Rơ le hơi (96B) MBA T1. - Kết hợp VSBD thiết bị MBA T1.
NLMT TDG Điện lực Đức cơ 04:00 - 08:00

02-06-2023

- Đội QLVH LĐCT kiểm tra, xư lý rỉ dầu tại Rơ le hơi (96B) MBA T1. - Kết hợp VSBD thiết bị MBA T1.
NLMT BOS Điện lực Đức cơ 04:00 - 08:00

02-06-2023

- Đội QLVH LĐCT kiểm tra, xư lý rỉ dầu tại Rơ le hơi (96B) MBA T1. - Kết hợp VSBD thiết bị MBA T1.
Chiếu sáng Quốc Môn Điện lực Đức cơ 04:00 - 08:00

02-06-2023

- Đội QLVH LĐCT kiểm tra, xư lý rỉ dầu tại Rơ le hơi (96B) MBA T1. - Kết hợp VSBD thiết bị MBA T1.
TBA NLMT Nguyễn Ba Gia Lai Điện lực Đức cơ 04:00 - 08:00

02-06-2023

- Đội QLVH LĐCT kiểm tra, xư lý rỉ dầu tại Rơ le hơi (96B) MBA T1. - Kết hợp VSBD thiết bị MBA T1.
TBA NLMT An Phúc Thịnh Gia Lai Điện lực Đức cơ 04:00 - 08:00

02-06-2023

- Đội QLVH LĐCT kiểm tra, xư lý rỉ dầu tại Rơ le hơi (96B) MBA T1. - Kết hợp VSBD thiết bị MBA T1.
TBA NLMT Tâm Nhi Gia Lai Điện lực Đức cơ 04:00 - 08:00

02-06-2023

- Đội QLVH LĐCT kiểm tra, xư lý rỉ dầu tại Rơ le hơi (96B) MBA T1. - Kết hợp VSBD thiết bị MBA T1.
TBA NLMT Nguyễn Hiệu GL Điện lực Đức cơ 04:00 - 08:00

02-06-2023

- Đội QLVH LĐCT kiểm tra, xư lý rỉ dầu tại Rơ le hơi (96B) MBA T1. - Kết hợp VSBD thiết bị MBA T1.
NLMT ECO Hà Bắc Điện lực Đức cơ 04:00 - 08:00

02-06-2023

- Đội QLVH LĐCT kiểm tra, xư lý rỉ dầu tại Rơ le hơi (96B) MBA T1. - Kết hợp VSBD thiết bị MBA T1.
NLMT ECO Hà Tây Điện lực Đức cơ 04:00 - 08:00

02-06-2023

- Đội QLVH LĐCT kiểm tra, xư lý rỉ dầu tại Rơ le hơi (96B) MBA T1. - Kết hợp VSBD thiết bị MBA T1.
TBA NLMT Đại Lộc 2 Điện lực Đức cơ 04:00 - 08:00

02-06-2023

- Đội QLVH LĐCT kiểm tra, xư lý rỉ dầu tại Rơ le hơi (96B) MBA T1. - Kết hợp VSBD thiết bị MBA T1.
TBA NLMT NL Tây Nguyên Điện lực Đức cơ 04:00 - 08:00

02-06-2023

- Đội QLVH LĐCT kiểm tra, xư lý rỉ dầu tại Rơ le hơi (96B) MBA T1. - Kết hợp VSBD thiết bị MBA T1.
TBA NLMT Nguyễn Ba 2 Điện lực Đức cơ 04:00 - 08:00

02-06-2023

- Đội QLVH LĐCT kiểm tra, xư lý rỉ dầu tại Rơ le hơi (96B) MBA T1. - Kết hợp VSBD thiết bị MBA T1.
TBA NLMT VINH THANH CÔNG Điện lực Đức cơ 04:00 - 08:00

02-06-2023

- Đội QLVH LĐCT kiểm tra, xư lý rỉ dầu tại Rơ le hơi (96B) MBA T1. - Kết hợp VSBD thiết bị MBA T1.
TBA NLMT XNK PHÚ LỢI LỘC Điện lực Đức cơ 04:00 - 08:00

02-06-2023

- Đội QLVH LĐCT kiểm tra, xư lý rỉ dầu tại Rơ le hơi (96B) MBA T1. - Kết hợp VSBD thiết bị MBA T1.
Siu Blẽh Điện lực Đức cơ 07:45 - 13:15

05-06-2023

Từ 07h45-08h30: Đội Hotline tháo lèo nhánh rẽ cấp điện TBA Siu Bleh tại trụ 91/3B XT 473DCO. Từ 08h30-12h30: Công ty CP XLĐ và cơ khí mạ Đà Năng lắp chụp đầu cột, lắp xà, kéo rãi căng dây đấu nối khoảng cột 91/3B/4-91/3B/6 XT 473DCO. Điện lực Đức Cơ thay FCO TBA bị phóng, nâng MBA TBA Siu Bleh lên cao để đảm bảo an toàn. Từ 12h30-13h15: Đội Hotline đấu lại lèo nhánh rẽ cấp điện TBA Siu Bleh tại trụ 91/3B XT 473DCO sau khi công tác xong
Lịch cúp điện Đức Cơ - Gia Lai

Lịch Cúp Điện Đức Cơ Gia Lai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn Thanh Tân Điện lực Đức cơ 14:50 - 15:50

31-05-2023

XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA Thanh Tân. Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp tại TBA
Ia Gôn Điện lực Đức cơ 13:20 - 14:20

31-05-2023

XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA Ia Gôn. Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp tại TBA
TBA Làng Krol 2 Điện lực Đức cơ 10:00 - 11:00

31-05-2023

XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA Làng Krol 2. Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp tại TBA
Chư Ty 2 Điện lực Đức cơ 08:40 - 09:40

31-05-2023

XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA Chư Ty 2. Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp tại TBA
Đồng Tâm 4 Điện lực Đức cơ 08:00 - 09:00

31-05-2023

Điện lực Đức Cơ xử lý rỉ dầu và bổ sung dầu MBA, bổ sung ốc xiết cáp TBA Đồng Tâm 4
Làng Hrang Điện lực Đức cơ 07:30 - 08:30

31-05-2023

XNDVĐL Gia Lai TNĐK TBA Làng Hrang. Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp tại TBA
Làng Dẽ 3 Điện lực Đức cơ 08:00 - 12:00

30-05-2023

Điện lực Đức Cơ công tác thay xà, tủ điện, cáp lực, thay cụm đấu rẽ TBA Làng Dẽ 2 theo công trình SCL năm 2023.
Làng Dẽ Điện lực Đức cơ 08:00 - 12:00

30-05-2023

Điện lực Đức Cơ công tác thay xà, tủ điện, cáp lực, thay cụm đấu rẽ TBA Làng Dẽ 2 theo công trình SCL năm 2023.
BTS làng Lang (Làng Dẻ) Điện lực Đức cơ 08:00 - 12:00

30-05-2023

Điện lực Đức Cơ công tác thay xà, tủ điện, cáp lực, thay cụm đấu rẽ TBA Làng Dẽ 2 theo công trình SCL năm 2023.
Làng Dẽ 2 Điện lực Đức cơ 08:00 - 12:00

30-05-2023

Điện lực Đức Cơ công tác thay xà, tủ điện, cáp lực, thay cụm đấu rẽ TBA Làng Dẽ 2 theo công trình SCL năm 2023.
Làng Dẽ 4 Điện lực Đức cơ 08:00 - 12:00

30-05-2023

Điện lực Đức Cơ công tác thay xà, tủ điện, cáp lực, thay cụm đấu rẽ TBA Làng Dẽ 2 theo công trình SCL năm 2023.
Anh Hùng Núp Điện lực Đức cơ 14:30 - 16:30

29-05-2023

Công ty CP XLĐ và cơ khí mạ Đà Năng kéo rãi căng dây đấu nối khoảng cột 42/12-42/13 XT 471DCO theo công trình KFW3.1
Đội 19 Cty 72 Điện lực Đức cơ 07:30 - 11:30

29-05-2023

Công ty CP XLĐ và cơ khí mạ Đà Năng lắp xà, kéo rãi căng dây đấu nối khoảng cột 116/35-116/35/1, 116/35/19-153/48/10 XT 475DCO theo công trình KFW3.1
Ia Chía 2 Điện lực Đức cơ 07:30 - 11:30

29-05-2023

Công ty CP XLĐ và cơ khí mạ Đà Năng lắp xà, kéo rãi căng dây đấu nối khoảng cột 116/35-116/35/1, 116/35/19-153/48/10 XT 475DCO theo công trình KFW3.1
Thôn Ia Chía Điện lực Đức cơ 07:30 - 11:30

29-05-2023

Công ty CP XLĐ và cơ khí mạ Đà Năng lắp xà, kéo rãi căng dây đấu nối khoảng cột 116/35-116/35/1, 116/35/19-153/48/10 XT 475DCO theo công trình KFW3.1
TBA Ia Tum 2 Điện lực Đức cơ 07:30 - 11:30

29-05-2023

Công ty CP XLĐ và cơ khí mạ Đà Năng lắp xà, kéo rãi căng dây đấu nối khoảng cột 116/35-116/35/1, 116/35/19-153/48/10 XT 475DCO theo công trình KFW3.1
Đội 21 Cty 72 Điện lực Đức cơ 08:00 - 12:00

26-05-2023

Điện lực Đức Cơ thay tủ điện, cáp lực, thay cụm đấu rẽ, bổ sung chụp bọc FCO tại TBA Chốt 721 theo phương án SCL năm 2023. Bổ sung chụp bọc FCO tại trụ 379 XT 475DCO
Ban Quản Lý Rừng Điện lực Đức cơ 08:00 - 12:00

26-05-2023

Điện lực Đức Cơ thay tủ điện, cáp lực, thay cụm đấu rẽ, bổ sung chụp bọc FCO tại TBA Chốt 721 theo phương án SCL năm 2023. Bổ sung chụp bọc FCO tại trụ 379 XT 475DCO
Trạm bơm 1 Cửa khẩu Đức Cơ Điện lực Đức cơ 08:00 - 12:00

26-05-2023

Điện lực Đức Cơ thay tủ điện, cáp lực, thay cụm đấu rẽ, bổ sung chụp bọc FCO tại TBA Chốt 721 theo phương án SCL năm 2023. Bổ sung chụp bọc FCO tại trụ 379 XT 475DCO
Chốt Bắc Đồn 721 Điện lực Đức cơ 08:00 - 12:00

26-05-2023

Điện lực Đức Cơ thay tủ điện, cáp lực, thay cụm đấu rẽ, bổ sung chụp bọc FCO tại TBA Chốt 721 theo phương án SCL năm 2023. Bổ sung chụp bọc FCO tại trụ 379 XT 475DCO
Đội 19 Công ty 715 Điện lực Đức cơ 08:00 - 12:00

26-05-2023

Điện lực Đức Cơ thay tủ điện, cáp lực, thay cụm đấu rẽ, bổ sung chụp bọc FCO tại TBA Chốt 721 theo phương án SCL năm 2023. Bổ sung chụp bọc FCO tại trụ 379 XT 475DCO
Đồn BP 719 Điện lực Đức cơ 08:00 - 12:00

26-05-2023

Điện lực Đức Cơ thay tủ điện, cáp lực, thay cụm đấu rẽ, bổ sung chụp bọc FCO tại TBA Chốt 721 theo phương án SCL năm 2023. Bổ sung chụp bọc FCO tại trụ 379 XT 475DCO
Đội 20 Cty 72 Điện lực Đức cơ 08:00 - 12:00

26-05-2023

Điện lực Đức Cơ thay tủ điện, cáp lực, thay cụm đấu rẽ, bổ sung chụp bọc FCO tại TBA Chốt 721 theo phương án SCL năm 2023. Bổ sung chụp bọc FCO tại trụ 379 XT 475DCO
TBA Làng Khóp Điện lực Đức cơ 14:30 - 15:30

25-05-2023

Điện lực Đức Cơ xử lý phát nhiệt ngàm sau ATM nhánh, bổ sung ốc xiết cáp CSV TBA
TBA Thống Nhất Điện lực Đức cơ 07:30 - 11:30

25-05-2023

Điện lực Đức Cơ thay trụ 2TN/1T/6H bị nghiêng, mất an toàn theo phương án SCTX năm 2023; Bổ sung ốc xiết cáp CSV TBA
C16 Công ty 72 Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
Đức Hưng Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
Đức Hưng 3 Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
Chốt liên ngành (727) Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
Đồn BP 725 Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
Đức Hưng 4 Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
Đội 19 CTy Bình Dương Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
Đồn BP 723 Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
Đức Hưng 2 Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
Trạm bơm Quang Đức số 1 Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
Trạm bơm Quang Đức số 2 Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
C16 số 2 Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
Đội 14 Cty Bình Dương Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
TĐHL Cơ Động Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
Chốt 383 Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
Đồn BP 725 số 2 Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
Đồn BP 727 Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
CTy CP Quốc Cường 1 Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
Trường Bắn Ia Puch Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
Ia Boòng Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
Đội 16 Cty Bình Dương Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
Công ty 30/4 Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
Đội 15 Cty Bình Dương Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
Cty CP Quốc Cường 2 Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
Đội 20 Cty Bình Dương Điện lực Đức cơ 08:00 - 11:00

24-05-2023

Công ty TNHH MTV Phú Hạnh Dựng cột đôi BTLT 12m, lắp đặt xà, sứ, cô sứ tại vị trí trụ XDM 153/97/5A XDM XT 475DCO theo công trình XDCB năm 2023 Điện lực Đức Cơ kết hợp công tác bổ sung ốc siết cáp CSV tại TBA Đức Hưng, bổ sung chụp bọc FCO TBA Đồn 723 theo phương án SCTX năm 2023
Làng Krol Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Làng Neh 2 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Đồng Tâm 2 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Làng Blang Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Ia Gôn Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Đồng Tâm 4 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Ia Krel 2 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
TBA Thanh Giáo 2 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Trụ sở Cty 75 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Hồ Nghĩa Ngọ Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Làng Dẽ 2 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Làng Krel Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Làng Gào 2 số 2 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Dít Rông 1 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Đội 3 Cty 75 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Làng Blang 2 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
TBA NLMT Huỳnh Gia Vũ Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Phan Văn Việt Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
TBA NLMT Công Hòa Gia Lai Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Làng Phang Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Làng Phan 2 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
TBA Làng Krol 2 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Ngo Rông Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Công ty 75 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Làng Kluh Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Ngo Rông 2 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Thôn IaLâm Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Đồng Tâm 3 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
TBA Thống Nhất Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
TBA Ngo Rông 3 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Thanh Giáo 3 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Ia Lâm 2 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Quyết Thắng Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
TBA NLMT Quốc Thắng Farm Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Trường Tiểu Học Đinh Núp Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Sư 320 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Dít Rông 2 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Làng Gào Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
TBA Làng Gào 4 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Chư Ty 1 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Thôn 2 Đồng Tâm Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Đội 1 Cty 75 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Dít Tú Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Ia Gôn 2 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
TBA Làng Khóp Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Ia Gôn 3 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
BTS làng Lang (Làng Dẻ) Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
NMCBCS Công ty 75 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
NMXL nước thải Cty 75 Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.
Nguyễn Văn Lương Điện lực Đức cơ 05:30 - 09:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố. Kết hợp mất điện công tác XT 471TC.DCO, 475TC.DCO: - Điện lực Đức Cơ thay sứ đứng tại trụ 65A, xử lý tiếng kêu CSV trung áp tại trụ 86, thay xà dựng cột tại khoảng cột 126-132 XT 475TC.DCO. - Điện lực Đức Cơ Xử lý mất an toàn tại cột 48A XT 471TC.DCO.

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật