Lịch cúp điện Chư Pưh - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Chư Pưh - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Chư Pưh - Gia Lai

Lịch cúp điện Chư Pưh - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Chư Pưh - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Chư Pưh - Gia Lai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ja Brel 3 Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Đức Anh Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Ja Brel 2 Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Ja Jol Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
CTY TRƯỜNG THỊNH CS (30kVA) Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Thôn 6 Ia Le Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Nguyễn Văn Sang Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Nguyễn Văn Mót Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
TBA NLMT Đức Sang Gia Lai Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Làng Phung Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Phú Hòa Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Làng Buối Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Kênh Săn Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Lê Cảnh Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Giếng khoan Ia Le Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Cầu 110 Điện lực Chư Pưh 06:30 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 0.9 km dây AC-185 thành dây AC/XLPE/24kv-185 mm2 từ trụ 384 đến 404 và 403/1 và lắp 01 chụp đầu trụ tại trụ 397
NLMT Huy Phú GL Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Thôn 5 Ia Le Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Phan Hai Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
CTY TRƯỜNG THỊNH (1000kVA) Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Làng Buối 2 Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Đặng Văn Thung Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
TRẦN THANH ĐỒNG Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Đức Sang Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Trạm Thu Phí Cầu 110 Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Đức Sang 2 Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Phú Hòa 2 Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Kênh Săn 2 Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Lê Thanh Doanh Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Trường Thịnh 1 Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Hồ Tiến Dũng Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Thủy Phú Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Kênh Chông Điện lực Chư Pưh 06:30 - 07:30

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện tháo lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Nguyễn Văn Mót Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Lê Cảnh Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Đức Anh Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Thôn 6 Ia Le Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Giếng khoan Ia Le Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Ja Jol Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Thôn 5 Ia Le Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
NLMT Huy Phú GL Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Hồ Tiến Dũng Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Trạm Thu Phí Cầu 110 Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Đặng Văn Thung Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Thủy Phú Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
CTY TRƯỜNG THỊNH (1000kVA) Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Phú Hòa 2 Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Kênh Săn 2 Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Làng Buối 2 Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Làng Buối Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
TBA NLMT Đức Sang Gia Lai Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Kênh Săn Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
TRẦN THANH ĐỒNG Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Lê Thanh Doanh Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
CTY TRƯỜNG THỊNH CS (30kVA) Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Nguyễn Văn Sang Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Đức Sang Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Ja Brel 3 Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Ja Brel 2 Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Làng Phung Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Phú Hòa Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Đức Sang 2 Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Kênh Chông Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Phan Hai Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Trường Thịnh 1 Điện lực Chư Pưh 16:10 - 17:10

21-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thực hiện đấu lại lèo tại trụ 473CPU/375 và trụ 473CPU/408
Nguyễn Thu Đông 1 Điện lực Chư Pưh 06:00 - 17:40

23-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 0.81 km dây AC-185 thành dây AC XLPE-185 từ trụ 232-250; lắp 10 chụp đầu trụ từ 216-222 và 251; dựng 03 trụ 14m; XNDV thí nghiệm định kỳ TBN - 473CPU/227 kênh mép
Trường Nguyễn Thái Học Điện lực Chư Pưh 06:00 - 17:40

23-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 0.81 km dây AC-185 thành dây AC XLPE-185 từ trụ 232-250; lắp 10 chụp đầu trụ từ 216-222 và 251; dựng 03 trụ 14m; XNDV thí nghiệm định kỳ TBN - 473CPU/227 kênh mép
Nguyễn Dương Điện lực Chư Pưh 06:00 - 17:40

23-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 0.81 km dây AC-185 thành dây AC XLPE-185 từ trụ 232-250; lắp 10 chụp đầu trụ từ 216-222 và 251; dựng 03 trụ 14m; XNDV thí nghiệm định kỳ TBN - 473CPU/227 kênh mép
Lê Văn Túc Điện lực Chư Pưh 06:00 - 17:40

23-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 0.81 km dây AC-185 thành dây AC XLPE-185 từ trụ 232-250; lắp 10 chụp đầu trụ từ 216-222 và 251; dựng 03 trụ 14m; XNDV thí nghiệm định kỳ TBN - 473CPU/227 kênh mép
Trương Thanh Phương 1 Điện lực Chư Pưh 06:00 - 17:40

23-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 0.81 km dây AC-185 thành dây AC XLPE-185 từ trụ 232-250; lắp 10 chụp đầu trụ từ 216-222 và 251; dựng 03 trụ 14m; XNDV thí nghiệm định kỳ TBN - 473CPU/227 kênh mép
Phạm Thanh Phong Điện lực Chư Pưh 06:00 - 17:40

23-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 0.81 km dây AC-185 thành dây AC XLPE-185 từ trụ 232-250; lắp 10 chụp đầu trụ từ 216-222 và 251; dựng 03 trụ 14m; XNDV thí nghiệm định kỳ TBN - 473CPU/227 kênh mép
Nguyễn Văn Quang Điện lực Chư Pưh 06:00 - 17:40

23-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 0.81 km dây AC-185 thành dây AC XLPE-185 từ trụ 232-250; lắp 10 chụp đầu trụ từ 216-222 và 251; dựng 03 trụ 14m; XNDV thí nghiệm định kỳ TBN - 473CPU/227 kênh mép
Rep 302 Điện lực Chư Pưh 06:00 - 17:40

23-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 0.81 km dây AC-185 thành dây AC XLPE-185 từ trụ 232-250; lắp 10 chụp đầu trụ từ 216-222 và 251; dựng 03 trụ 14m; XNDV thí nghiệm định kỳ TBN - 473CPU/227 kênh mép
Nguyễn Văn Khôi Điện lực Chư Pưh 06:00 - 17:40

23-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 0.81 km dây AC-185 thành dây AC XLPE-185 từ trụ 232-250; lắp 10 chụp đầu trụ từ 216-222 và 251; dựng 03 trụ 14m; XNDV thí nghiệm định kỳ TBN - 473CPU/227 kênh mép
NLMT Trúc Sơn Ia Le Điện lực Chư Pưh 06:00 - 17:40

23-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 0.81 km dây AC-185 thành dây AC XLPE-185 từ trụ 232-250; lắp 10 chụp đầu trụ từ 216-222 và 251; dựng 03 trụ 14m; XNDV thí nghiệm định kỳ TBN - 473CPU/227 kênh mép
Lý Thái Tổ Điện lực Chư Pưh 07:30 - 11:30

25-05-2024

Điện lực Chư Pưh thực hiện hoán chuyển MBA Kênh Săn 3
Kênh Săn 3 Điện lực Chư Pưh 07:30 - 11:30

25-05-2024

Điện lực Chư Pưh thực hiện hoán chuyển MBA Lý Thái Tổ
Lịch cúp điện Chư Pưh - Gia Lai

Lịch Cúp Điện Chư Pưh Gia Lai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Làng Phung Điện lực Chư Pưh 06:00 - 17:00

16-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 0.52 km dây AC-50 thành dây AC/XLPE/24kv-50 mm2 từ trụ 318/1 đến 318/11; dựng 02 trụ 12m nhánh rẽ đi TBA làng Buối
Làng Buối Điện lực Chư Pưh 06:00 - 17:00

16-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 0.52 km dây AC-50 thành dây AC/XLPE/24kv-50 mm2 từ trụ 318/1 đến 318/11; dựng 02 trụ 12m nhánh rẽ đi TBA làng Buối
Phan Hai Điện lực Chư Pưh 06:00 - 17:00

16-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 0.52 km dây AC-50 thành dây AC/XLPE/24kv-50 mm2 từ trụ 318/1 đến 318/11; dựng 02 trụ 12m nhánh rẽ đi TBA làng Buối
Đức Anh Điện lực Chư Pưh 06:00 - 17:00

16-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 0.52 km dây AC-50 thành dây AC/XLPE/24kv-50 mm2 từ trụ 318/1 đến 318/11; dựng 02 trụ 12m nhánh rẽ đi TBA làng Buối
Plei Phung Điện lực Chư Pưh 07:30 - 17:00

14-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 0.7 km dây AC-50 thành dây AC/XLPE/24kv-50 mm2 từ trụ 172/3 đến 172/14; 0.35 km AC-70 thành dây AC/XLPE/24kv-70 mm2 từ trụ 172/14 đến 172/22 thuộc TBA Làng plei Phung
NLMT Tây Nguyên Điện lực Chư Pưh 07:30 - 17:00

14-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 0.7 km dây AC-50 thành dây AC/XLPE/24kv-50 mm2 từ trụ 172/3 đến 172/14; 0.35 km AC-70 thành dây AC/XLPE/24kv-70 mm2 từ trụ 172/14 đến 172/22 thuộc TBA Làng plei Phung
Plei Phung 2 Điện lực Chư Pưh 07:30 - 17:00

14-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 0.7 km dây AC-50 thành dây AC/XLPE/24kv-50 mm2 từ trụ 172/3 đến 172/14; 0.35 km AC-70 thành dây AC/XLPE/24kv-70 mm2 từ trụ 172/14 đến 172/22 thuộc TBA Làng plei Phung
NLMT Cao Nguyên 2 Điện lực Chư Pưh 07:30 - 17:00

14-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 0.7 km dây AC-50 thành dây AC/XLPE/24kv-50 mm2 từ trụ 172/3 đến 172/14; 0.35 km AC-70 thành dây AC/XLPE/24kv-70 mm2 từ trụ 172/14 đến 172/22 thuộc TBA Làng plei Phung
Cây Xoài 1 Điện lực Chư Pưh 07:30 - 17:00

10-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 1.5 km dây AC-50 thành dây AC/XLPE/24kv-50 mm2 từ trụ 244/13/35 đến 244/13/68
Bách Mộc Hợp Điện lực Chư Pưh 07:30 - 17:00

10-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 1.5 km dây AC-50 thành dây AC/XLPE/24kv-50 mm2 từ trụ 244/13/35 đến 244/13/68
Cây Xoài 2 Điện lực Chư Pưh 07:30 - 17:00

10-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 1.5 km dây AC-50 thành dây AC/XLPE/24kv-50 mm2 từ trụ 244/13/35 đến 244/13/68
Cây Xoài 3 Điện lực Chư Pưh 07:30 - 17:00

10-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 1.5 km dây AC-50 thành dây AC/XLPE/24kv-50 mm2 từ trụ 244/13/35 đến 244/13/68
Bách Mộc Phát 1 Điện lực Chư Pưh 07:30 - 17:00

10-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 1.5 km dây AC-50 thành dây AC/XLPE/24kv-50 mm2 từ trụ 244/13/35 đến 244/13/68
Bách Mộc Phát 2 Điện lực Chư Pưh 07:30 - 17:00

10-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 1.5 km dây AC-50 thành dây AC/XLPE/24kv-50 mm2 từ trụ 244/13/35 đến 244/13/68
Phát Tài Gia Lai Điện lực Chư Pưh 07:30 - 17:00

10-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 1.5 km dây AC-50 thành dây AC/XLPE/24kv-50 mm2 từ trụ 244/13/35 đến 244/13/68
Plei Dung 2 Điện lực Chư Pưh 06:00 - 16:00

08-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay 0.46 km dây AC-50 thành dây AC/XLPE/24kv-50 mm2 từ trụ 58/1 đến 58/9; Lắp 01 chụp, 01 bộ FCO phân đoạn thuộc TBA Plei Dung 2
Mỏ đá Trang Đức số 2 Điện lực Chư Pưh 08:00 - 09:00

07-05-2024

Điện Lực Chư Pưh thay TI bị nứt

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật