Lịch cúp điện Xuân Lộc - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Xuân Lộc - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Xuân Lộc - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Xuân Lộc - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Xuân Lộc - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Hộ gia đình ông Huỳnh Ngọc Sơn (toàn bộ trạm 75kVA-Huỳnh Ngọc Sơn) - xã Xuân Phú - Cơ sở Tân Hoàng Mỹ (toàn bộ trạm 400kVA-Tân hoàng Mỹ) - xã Xuân Phú - Công ty TNHH MTV kinh doanh phát triển đô thị và hạ tầng Hà Nội (toàn bộ trạm 160kVA-Trại gà Lâm Thanh Đức) - xã Xuân Phú Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 15:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần các ấp Tam Hiệp - xã Xuân Hiệp. Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 11:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp Bình Tân, Bình Xuân 1 - xã Xuân Phú. Điện lực Huyện Xuân Lộc 14:00 - 16:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Hoàng Thịnh (toàn bộ trạm 250kVA-Trại CN Hoàng Thịnh) - xã Xuân Trường Điện lực Huyện Xuân Lộc 10:30 - 11:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phấn các khu 3, 5 - thị trấn Gia Ray Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 11:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bầu Cối - xã Xuân Bắc Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 11:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp Tam Hiệp, Tân Tiến - xã Xuân Hiệp và một phần khu 4 - thị trấn Gia Ray Điện lực Huyện Xuân Lộc 13:30 - 16:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các khu 2, 7 - thị trấn Gia Ray và một phần ấp Trung Hưng - xã Xuân Trường. (khu vực gần cầu Phước Hưng đường vào Hồ Núi Le). Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 11:00

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ Khu Công Nghiệp Xuân Lộc; - Một một phần các khu 5, 6, 8 - Thị trấn Gia Ray; - Các trạm khách hàng Cơ sở Minh Khang, Nguyễn Văn Dũng, Công ty Hồng Nga Sài Gòn, Karaoke Nice, Trường Tiểu học Gia Ray, Công ty Vĩnh Cảnh - Một phần ấp 6 - xã Xuân Tâm Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 18:00

23-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Xuân Lộc - Đồng Nai

Lịch Cúp Điện Xuân Lộc Đồng Nai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp 2A, 2B, 7-xã Xuân Bắc Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 11:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thọ Lộc, Thọ Phước xã Xuân Thọ Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 11:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Hợp - xã Bảo Hòa. Điện lực Huyện Xuân Lộc 10:30 - 11:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 6 - xã Xuân Bắc. Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 09:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường Mầm non Xuân Bắc (toàn bộ trạm 50kVA-Trường MN Thọ Vực) - xã Xuân Bắc Điện lực Huyện Xuân Lộc 16:00 - 17:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Kinh doanh Trần Quang Hợp (toàn bộ trạm 112.5kVA-Trần Quang Hợp) - xã Xuân Bắc Điện lực Huyện Xuân Lộc 14:30 - 15:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH một thành viên Thọ Vực (toàn bộ trạm 100kVA-Công ty Thọ Vực 2 (Nông Trường Thọ Vực 5) - xã Xuân Bắc Điện lực Huyện Xuân Lộc 13:00 - 14:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ gia đình ông Kiều Như Khiêm (toàn bộ trạm 50kVA-Kiều Như Khiêm) - xã Xuân Bắc Điện lực Huyện Xuân Lộc 11:00 - 12:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH một thành viên Thọ Vực (toàn bộ trạm 100kVA-Công ty Thọ Vực 1 (Nông Trường Thọ Vực 4)) - xã Xuân Bắc Điện lực Huyện Xuân Lộc 09:30 - 10:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (toàn bộ trạm 50kVA-Trường TH Nguyễn Viết Xuân) - xã Xuân Bắc Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 09:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Kinh doanh Võ Minh Trứ (toàn bộ trạm 150kVA- Cơ Sở Gỗ Xuân Thành) - xã Xuân Thành Điện lực Huyện Xuân Lộc 14:30 - 16:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Minh Nghĩa Thịnh (toàn bộ trạm 150kVA-Công ty Minh Nghĩa Thịnh) - xã Xuân Trường Điện lực Huyện Xuân Lộc 13:00 - 14:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ kinh doanh Đào Văn Nhuần (toàn bộ trạm 112.5kVA-Cơ sở Văn Nhuần) - xã Xuân Phú Điện lực Huyện Xuân Lộc 09:30 - 10:30

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hòa - xã Xuân Phú. Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 16:30

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bưng Cần - xã Bảo Hòa. Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 11:30

09-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Xuân Tâm (khu vực bên trái Quốc Lộ 1A theo hướng từ thị trấn Gia Ray đến cổng chào Gia Ui). Điện lực Huyện Xuân Lộc 07:30 - 13:00

09-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Xuân Hưng, Xuân Hòa. - Một phần xã Xuân Tâm (khu vực từ sau Chợ Xuân Đà về hướng Xuân Hưng và đường vào hồ Gia Ui). - Một phấn ấp Trảng Táo - xã Xuân Thành (đường hồ Gia Ui) Điện lực Huyện Xuân Lộc 07:30 - 18:00

09-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Xuân Định (khu vực từ Chí nhánh ngân hàng Nông Nghiệp Xuân Định về hướng Long Khánh). Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 17:00

08-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các xã Suối Cát và Xuân Phụ (khu vực từ ngã ba Bảo Chánh đến ngã tư Xuân Thọ) - Một phần ấp Bình Xuân 1, Bình Hòa - xã Xuân Phú. Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 16:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Suối Cát 2 - xã Suối Cát và một phần Bình Xuân 1- xã Xuân Phú. Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 11:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ kinh doanh Trần Đức Hùng (toàn bộ trạm 112.5kVA-Cơ sở Trần Đức Hùng) - xã Xuân Tâm. Điện lực Huyện Xuân Lộc 15:00 - 16:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nguyễn Văn Bình (toàn bộ trạm 75kVA-Trang trại phạm văn tư 2) - xã Xuân Tâm. Điện lực Huyện Xuân Lộc 13:00 - 14:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Hoàng Thịnh (toàn bộ trạm 250kVA-Trại CN Hoàng Thịnh) - xã Xuân Trường. Điện lực Huyện Xuân Lộc 10:30 - 11:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trại giam Xuân Lộc - Phân trại số 3 (toàn bộ trạm 250kVA-K3-3 ) - xã Xuân Trường. Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 09:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp Suối Cát 1- xã Suối Cát. Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 11:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Công ty Bách Phúc, Công ty Minh Châu, Công ty Thảo An, Công ty Green Future, Công ty Tân Hà - xã Xuân Bắc. Điện lực Huyện Xuân Lộc 15:00 - 16:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thọ Vực (toàn bộ trạm 75kVA-Công ty Thọ Vực (Nông Trường Thọ Vực 3)) - xã Xuân Bắc. Điện lực Huyện Xuân Lộc 13:30 - 14:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp Trung Nghĩa, Trung Hưng - xã Xuân Trường. Điện lực Huyện Xuân Lộc 13:30 - 16:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Hiệp Lan (toàn bộ trạm 75kVA-Cơ sở Hiệp Lan) - xã Xuân Thọ. Điện lực Huyện Xuân Lộc 11:00 - 12:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường Mầm non Suối Cát (toàn bộ trạm 37.5kVA-Trường MN Suối Cát) - xã Suối Cát. Điện lực Huyện Xuân Lộc 09:30 - 10:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu 7 - thị trấn Gia Ray. Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 11:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường Tiểu học Chu Văn An (toàn bộ trạm 37.5kVA-Trường tiểu học Chu Văn An) - xã Xuân Hiệp. Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 09:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hoàng An Khang (toàn bộ trạm 150kVA-Cơ sở Thanh Thuý) - xã Xuân Hiệp Điện lực Huyện Xuân Lộc 10:00 - 11:30

02-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bầu Cối - xã Xuân Bắc Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 11:30

02-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công an huyện Xuân Lộc (toàn bộ trạm 100kVA-Công An ) - xã Xuân Hiệp Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 09:30

02-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trung Hiếu - xã Xuân Trường Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 11:00

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Chà Rang - xã Suối Cao; - Khách hàng Nguyễn Thị Thoa (toàn bộ trạm 100kVA-Nguyễn Thị Thoa) - xã Suối Cao Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 11:00

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH May Liên Hoa (toàn bộ trạm 150kVA-CS May Dũng Hạnh) - xã Xuân Thọ Điện lực Huyện Xuân Lộc 14:45 - 15:45

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nguyễn Thị Thúy Vinh (toàn bộ trạm 75kVA-Trại Chăn Nuôi Thọ Tân) - xã Xuân Thọ Điện lực Huyện Xuân Lộc 13:00 - 14:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH MTV Thương mại Xuất nhập khẩu Linh Ly (toàn bộ trạm 160kVA-Công ty Linh Ly) - xã Xuân Thọ Điện lực Huyện Xuân Lộc 09:30 - 11:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Tân Hữu, Tân Hợp - xã Xuân Thành (đường Xuân Thành-Suối Cao); -Các trạm Tân Hợp Thành 1, Tân Hợp Thành 2, Nông súc sản Đồng Nai 1, Trang trại Trương Công Du, Lê Quốc Việt, Trại gà Xuân Thành, CS gỗ Long Việt, Tâm Dũng Nhi 2, Tâm Dũng Nhi, Cơ sở Nguyễn Hoài Ân, Hoàng Thị Xuân Hương, Công ty Tấn Lộc Tuấn, Công ty Huệ Lộc, DNTN Phát Nguyên, Công ty Tài Phát Nguyên, NM Ấp Trứng - xã Xuân Thành. - Các trạm biến áp năng lượng mặt trời thuộc nhánh Cty ATE Saphia - Tân Hữu - xã Xuân Thành Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 16:30

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bảo Thị - xã Xuân Định Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 12:30

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường Mầm non Xuân Thọ (toàn bộ trạm 37.5kVA-Trường MN Xuân Thọ) - xã Xuân Thọ Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 09:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Kinh doanh Võ Minh Trứ (toàn bộ trạm 150kVA- Cơ Sở Gỗ Xuân Thành) - xã Xuân Thành Điện lực Huyện Xuân Lộc 14:30 - 16:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Minh Nghĩa Thịnh (toàn bộ trạm 150kVA-Công ty Minh Nghĩa Thịnh) - xã Xuân Trường Điện lực Huyện Xuân Lộc 13:00 - 14:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Hồng Lợi Thịnh (toàn bộ trạm 150kVA-Cơ sở Hồng Lợi) - xã Xuân Thành Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 11:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường Tiểu Học Xuân Trường (toàn bộ trạm 75kVA-Trường Tiểu Học Xuân Trường) - xã Xuân Trường Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 09:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu 6 - thị trấn Gia Ray và một phần ấp 4, 6, 7 - xã Xuân Tâm. Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 10:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở Phong Vinh (toàn bộ trạm 250kVA-Cơ sở Phong Vinh) - xã Xuân Định Điện lực Huyện Xuân Lộc 15:00 - 16:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Kinh doanh Trần Đức Quân (toàn bộ trạm 160kVA-Trần Đức Quân) - xã Bảo Hòa Điện lực Huyện Xuân Lộc 13:30 - 14:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (toàn bộ trạm 75kVA-Công ty Dầu Khí Đồng nai) - xã Bảo Hòa Điện lực Huyện Xuân Lộc 11:00 - 12:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ gia đình bà Trần Thị Xuân Phượng (toàn bộ trạm 225kVA-Cơ sở Trung Phượng) - xã Bảo Hòa Điện lực Huyện Xuân Lộc 09:30 - 10:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Cúc (toàn bộ trạm 25kVA-Trại chăn nuôi Nguyễn Thị Cúc) - xã Bảo Hòa Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 09:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đông Minh-xã Lang Minh; -Công ty TNHH Một thành viên Hao Che (toàn bộ trạm 25kVA-Công ty Hao Che) - xã Lang Minh Điện lực Huyện Xuân Lộc 07:30 - 17:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Đồng Tiến Lên (toàn bộ trạm 250kVA-Công ty Đồng Tiến Lên) - xã Bảo Hòa Điện lực Huyện Xuân Lộc 14:45 - 15:45

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HTX Dịch Vụ Chăn nuôi Xuân Phú (toàn bộ trạm 112.5kVA-HTX chăn nuôi Bình Tiến) - xã Xuân Phú Điện lực Huyện Xuân Lộc 13:00 - 14:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trung Tâm Y Tế Huyện Xuân Lộc (toàn bộ trạm 75kVA-TT Y Tế Dự Phòng) - xã Xuân Phú Điện lực Huyện Xuân Lộc 10:00 - 11:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp Bình Hòa, Bình Tân - xã Xuân Phú Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 11:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ kinh doanh Đào Văn Nhuần (toàn bộ trạm 112.5kVA-Cơ sở Văn Nhuần) - xã Xuân Phú Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 09:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp Thọ Chánh - xã Xuân Thọ. Điện lực Huyện Xuân Lộc 07:30 - 17:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Đức Thông Phát (toàn bộ trạm 560kVA-Bùi Đình Đức) - xã Xuân Phú Điện lực Huyện Xuân Lộc 14:30 - 16:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thọ Tân - xã Xuân Thọ. Điện lực Huyện Xuân Lộc 13:30 - 16:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ gia đình ông Huỳnh Ngọc Sơn (toàn bộ trạm 75kVA-Huỳnh Ngọc Sơn) - xã Xuân Phú - Cơ sở Tân Hoàng Mỹ (toàn bộ trạm 400kVA-Tân hoàng Mỹ) - xã Xuân Phú - Công ty TNHH MTV kinh doanh phát triển đô thị và hạ tầng Hà Nội (toàn bộ trạm 160kVA-Trại gà Lâm Thanh Đức) - xã Xuân Phú Điện lực Huyện Xuân Lộc 13:00 - 16:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Vũ Quốc Phong (toàn bộ trạm 630kVA-Công ty Vũ Quốc Phong) - thị trấn Gia Ray Điện lực Huyện Xuân Lộc 13:00 - 14:00

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
DNTN Trạm xăng dầu 1795 (toàn bộ trạm 75kVA-Cây Xăng 1795) - thị trấn Gia Ray Điện lực Huyện Xuân Lộc 09:30 - 11:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tây Minh - xã Lang Minh và tột phần ấp Bình Tiến - xã Xuân Phú Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 12:00

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty AJINOMOTO Việt Nam (toàn bộ trạm 75kVA - Công ty AJINOMOTO) - Khu công nghiệp Xuân Lộc Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 09:00

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Bình 1-xã Lang Minh Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 10:30

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Sơn Hà (toàn bộ trạm 560kVA-Cơ sở Sơn Hà) và trạm Công ty Hòa Trung Phát- xã Xuân Hưng Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 13:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Suối Cát 1, Suối Cát 2 - xã Suối Cát. Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 10:30

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mầu (toàn bộ trạm 630kVA-Nguyễn Thị Mầu) - xã Xuân Phú Điện lực Huyện Xuân Lộc 13:30 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1, 6 - xã Xuân Bắc Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 11:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Tân - xã Xuân Phú Trạm khách hàng Công ty Bình An Land Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 13:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp 2, 3, 4 - xã Xuân Hòa Điện lực Huyện Xuân Lộc 13:30 - 17:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Hóa (toàn bộ trạm 150kVA-Nước đá Nguyễn Thị Hoa) - xã Xuân Hưng Điện lực Huyện Xuân Lộc 09:00 - 11:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bảo Thị - xã Xuân Định Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 11:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Đức Thông Phát (toàn bộ trạm 560kVA-Bùi Đình Đức) - xã Xuân Phú Điện lực Huyện Xuân Lộc 13:00 - 15:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 6 - xã Xuân Tâm (khu vực Hội làm vườn 2); - Các trạm Công ty TNHH MTV Trác Việt Phát, Cơ sở Lê Thị Mai Thảo, Trại gà Ngô Thị Huỳnh Nga - xã Xuân Tâm; - Một phần ấp Tân Tiến - xã Xuân Hiệp; - Các trạm Trại heo hà Bảo Huy 1 và 2 - xã Xuân Hiệp. Điện lực Huyện Xuân Lộc 09:30 - 12:00

21-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Thọ Lộc - xã Xuân Thọ. Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 11:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tây Minh - xã Lang Minh và một phần ấp Bình Tiến - xã Xuân Phú; - Hộ gia đình ông Lê Văn Viện (toàn bộ trạm 75kVA-Lê Văn Viện) - xã Xuân Phú; Công ty TNHH MTV Thùy Trang (toàn bộ trạm 560kVA-Công ty Thùy Trang 1) - xã Xuân Phú Điện lực Huyện Xuân Lộc 13:30 - 15:30

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ ấp Tam Hiệp và một phần các ấp Tân Tiến, Việt Kiều - xã Xuân Hiệp; - Và các trạm khách hàng Công ty Gia Bảo Phương, Công ty Mai Phúc 1, Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức, Công ty Đặng Huỳnh Gia, Công ty Phú An, Công ty Phú An 1 và nhánh điện năng lượng Công ty An Phú Xuân Hiệp, Công ty Ate Pearl Xuân Hiệp - xã Xuân Hiệp. Điện lực Huyện Xuân Lộc 11:30 - 11:45

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trung Nghĩa, ấp Trung Sơn - xã Xuân Trường Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 11:30

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ ấp Tam Hiệp và một phần các ấp Tân Tiến, Việt Kiều - xã Xuân Hiệp; - Và các trạm khách hàng Công ty Gia Bảo Phương, Công ty Mai Phúc 1, Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức, Công ty Đặng Huỳnh Gia, Công ty Phú An, Công ty Phú An 1 và nhánh điện năng lượng Công ty An Phú Xuân Hiệp, Công ty Ate Pearl Xuân Hiệp - xã Xuân Hiệp. Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:15 - 08:30

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tam Hiệp Tân Tiến, Việt Kiều - xã Xuân Hiệp - Trạm khách hàng Nguyễn Văn Sống - xã Xuân Hiệp. Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:15 - 11:45

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
hộ gia đình ông Đỗ Minh Tuấn (toàn bộ trạm 112.5kVA-Trang trại Đỗ Minh Tuấn) - xã Suối Cao Các trạm ĐMTMN Bách Phúc-Suối Cao Điện lực Huyện Xuân Lộc 13:00 - 17:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần các ấp 1, 8 - xã Xuân Bắc Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 13:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Xuân Hưng, Xuân Hòa Điện lực Huyện Xuân Lộc 17:30 - 18:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các xã Xuân Tâm, Xuân Hưng (khu vực bên phải Quốc Lộ 1A theo hướng từ Xuân Tâm ra Xuân Hưng và khu vực đường vào hồ Gia Ui) Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 18:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Xuân Hưng, Xuân Hòa Điện lực Huyện Xuân Lộc 07:30 - 08:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp Bình Tân - xã Xuân Phú Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 10:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thọ Phước - xã Xuân Thọ Điện lực Huyện Xuân Lộc 14:00 - 16:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần âp Thọ Lộc - xã Xuân Thọ Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 10:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp 2, 2A - xã Xuân Hưng Điện lực Huyện Xuân Lộc 13:30 - 16:30

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Gia Lào - xã Suối Cao Điện lực Huyện Xuân Lộc 09:30 - 12:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp Suối Cát 1, Suối Cát 2 - xã Suối Cát Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 10:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp 6 - xã Xuân Bắc Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 11:30

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các khu 2, 3-Thị trấn Gia Ray Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:15 - 11:15

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp Chiến Thắng, Hòa Hợp - xã Bảo Hòa. Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 11:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp 3, 3A - xã Xuân Hưng. - Các trạm Trường TH Triệu Thị Trinh, Cơ sở Hương Lan, Trần Khánh Thành, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Văn Long, Đặng Đình Khang, Hoàng Văn Lương 1, Nguyễn Thị Kiểng, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Hữu Tài - xã Xuân Hưng. - Các trạm khách hàng Công ty Xuân Hưng Solar, Công ty Helios Cọ Dầu, Công ty Sunrise Cọ Dầu, Công ty An Phú Cọ Dầu, Trần Khắc Anh Tuấn, Nguyễn Thị Ký, Tăng Văn Cường, Hoàng Văn Lương, Đậu Bá Kỳ, Nguyễn Trung, Nguyễn Đình Tâm, Lê Minh Hoàng, Phan Thị Lộc, Nguyễn Trọng Thanh, Ngô Đức Thắng, Nguyễn Phùng Hoàng, Trương Hữu Minh, Đào Sỹ Quân, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Hà Nam Bách Solar 1, Hà Phương Solar, Công ty Hà Phương 4, Công ty Huy Hoàng Quân 1, Hoàng Thị Vui, Công ty Hà Phương 3, Công ty Hà Phương 5 - xã Xuân Hưng. Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 17:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Hưng - xã Xuân Thành và một phần ấp Gia Hòa - xã Xuân Trường; -Các trạm khách hàng Cơ Sở Gỗ Xuân Thành, Trại CN Hoàng Quân, Cty Hoàng Quân Solar - xã Xuân Thành. Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 11:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật