Lịch cúp điện Định Quán - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Định Quán - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Định Quán - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Định Quán - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Định Quán - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Phú Điền, Phú Thanh, một phần xã Phú Xuân và khu phố 7, 8, 9 Thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú. Điện lực Huyện Định Quán 05:00 - 05:05

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 5 Xã Phú Tân huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 08:00 - 10:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 7 Xã Phú Tân huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 08:45 - 11:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 7 Xã Phú Tân huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 10:15 - 12:15

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 6 Xã Phú Tân huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 13:00 - 15:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 1 Xã Phú Tân huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 13:30 - 15:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phú Điền, Phú Thanh, một phần xã Phú Xuân và khu phố 7, 8, 9 Thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú. Điện lực Huyện Định Quán 15:00 - 15:05

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 3 Xã Phú Lợi huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 07:45 - 13:15

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 3 Xã Suối Nho huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 08:30 - 12:15

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 4 Xã La Ngà - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán 13:30 - 16:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Hòa Thuận Xã Ngọc Định, Ấp 5 Xã Phú Ngọc và KP Hiệp Lực Thị trấn Định Quán - huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 14:20 - 16:35

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Thanh Trung Xã Thanh Sơn huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 07:45 - 09:45

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Suối Duôi Xã Túc Trưng huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 08:00 - 09:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Cây Dầu Xã Thanh Sơn huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 08:15 - 10:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Qúy Xã La Ngà huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 09:30 - 10:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Cây Dầu Xã Thanh Sơn huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 10:00 - 12:15

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Cây Dầu Xã Thanh Sơn huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 10:40 - 12:50

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 94 Xã Túc Trưng huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 10:45 - 11:45

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp đồn điền Xã Túc Trưng huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 13:30 - 14:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Suối Đá Xã Thanh Sơn huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 13:45 - 16:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 1 Xã Trà Cổ huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 07:45 - 09:45

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 5 Xã Trà Cổ huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 08:15 - 10:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 6 Xã Trà Cổ huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 10:00 - 12:15

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 6 Xã Trà Cổ huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 10:40 - 12:40

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 5 Xã Trà Cổ huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 13:30 - 15:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 6 Xã Trà Cổ huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 14:00 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 1 Xã Phú Ngọc huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 07:45 - 11:45

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 1 Xã La Ngà huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 13:00 - 15:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 3 Xã Phú Ngọc huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 13:30 - 16:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Định Quán - Đồng Nai

Lịch Cúp Điện Định Quán Đồng Nai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp Phú Quý 1, Ấp Phú Quý 2, Ấp Bằng Lăng, Ấp Mít Nài, Ấp Vĩnh An - Xã La Ngà - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán 11:00 - 11:20

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Suối Soon, Ấp Cây Xăng - Xã Phú Túc và Ấp 94, Ấp Đồn Điền 1 - Xã Túc Trưng - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán 08:55 - 11:20

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp Phú Quý 1, Ấp Phú Quý 2, Ấp Bằng Lăng, Ấp Mít Nài, Ấp Vĩnh An - Xã La Ngà - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán 08:55 - 09:20

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp Phú Quý 1, Ấp Phú Quý 2, Ấp Bằng Lăng, Ấp Mít Nài, Ấp Vĩnh An - Xã La Ngà - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán 08:55 - 09:15

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp 8 -Xã Thanh Sơn -huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 13:30 - 15:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 8 -Xã Thanh Sơn -huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 13:00 - 15:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 8 -Xã Thanh Sơn -huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 10:15 - 12:15

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 8 -Xã Thanh Sơn -huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 08:45 - 11:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 8 -Xã Thanh Sơn -huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 08:00 - 10:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Lợi -Xã Phú Trung-huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 14:30 - 16:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phương Mai -Xã Phú Lâm-huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 13:30 - 15:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Yên -Xã Phú Trung-huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 10:40 - 12:40

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Yên - Xã Phú Trung - huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 10:00 - 12:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Thạch-Xã Phú Trung-huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 08:15 - 10:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Thạch - Xã Phú Trung - huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 07:45 - 09:45

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Cây Xăng - Xã Phú Túc - huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 14:30 - 17:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Cầu Ván - Xã Phú Túc huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 13:30 - 16:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Cầu Ván - Xã Phú Túc huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 10:40 - 12:40

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Chợ Xã Phú Túc huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 10:00 - 12:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Cầu Ván - Xã Phú Túc huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 08:15 - 10:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Cầu Ván Xã Phú Túc huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 07:45 - 09:45

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phương Mai Xã Phú Lâm huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 14:30 - 17:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phương Lâm Xã Phú Lâm huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 13:30 - 16:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Lâm Xã Phú Sơn huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 10:45 - 12:35

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Lâm Xã Phú Sơn huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 10:00 - 12:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Thắng - Xã Phú Trung - huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 08:15 - 10:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Thắng Xã Phú Trung huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 07:45 - 09:45

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 1-2 Xã Phú Tân huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 13:30 - 16:15

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 1 Xã Phú Tân huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 10:50 - 12:45

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 2 Xã Gia Canh huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 07:45 - 10:15

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1 - xã Thanh Sơn Điện lực Huyện Định Quán 14:30 - 16:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1 - xã Thanh Sơn Điện lực Huyện Định Quán 13:15 - 16:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1 - xã Thanh Sơn Điện lực Huyện Định Quán 10:15 - 12:15

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Hiệp - Xã Ngọc Định - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán 07:45 - 09:45

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 7 - xã Phú Thịnh Điện lực Huyện Định Quán 14:30 - 16:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 10 - Xã Phú Thịnh Điện lực Huyện Định Quán 13:30 - 15:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6 - xã Phú Thịnh Điện lực Huyện Định Quán 10:35 - 13:35

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6 - Xã Phú Thịnh Điện lực Huyện Định Quán 10:00 - 12:15

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bàu Chim - Xã Phú Xuân Điện lực Huyện Định Quán 08:15 - 10:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Suối Rút - xã Phú Túc Điện lực Huyện Định Quán 08:00 - 16:30

06-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 8 - Xã Phú Thịnh Điện lực Huyện Định Quán 07:45 - 09:45

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Phú Ngọc, một phần xã Ngọc Đinh và một phần thị trấn Định Quán - Huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 16:00 - 16:30

05-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khu phố Hiệp Tâm 2 Điện lực Huyện Định Quán 08:30 - 11:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố Hiệp Đồng Điện lực Huyện Định Quán 07:45 - 16:15

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú. Điện lực Huyện Định Quán 07:00 - 16:45

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hợp A - Xã Phú Bình - Huyện Tân Phú. Điện lực Huyện Định Quán 14:45 - 16:45

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hợp A - Xã Phú Bình - Huyện Tân Phú. Điện lực Huyện Định Quán 14:20 - 16:15

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 9 - xã Nam Cát Tiên - Huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 10:15 - 12:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5 - xã Nam Cát Tiên - Huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 09:15 - 11:45

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hợp - Xã Phú Bình - Huyện Tân Phú. Điện lực Huyện Định Quán 08:45 - 10:45

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5 - xã Nam Cát Tiên - Huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 08:00 - 10:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hợp A - Xã Phú Bình - Huyện Tân Phú. Điện lực Huyện Định Quán 07:45 - 13:45

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2 - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán 13:15 - 16:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2 - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán 10:00 - 12:15

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2 - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán 07:45 - 09:45

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú. Điện lực Huyện Định Quán 07:30 - 16:45

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú. Điện lực Huyện Định Quán 07:00 - 16:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4 - xã Phú Lập; Ấp 1 - xã Tà Lài - huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 14:30 - 16:30

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3, 4 - xã Phú Lập - huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 13:30 - 15:30

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4 - Xã Tà Lài - Huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 10:35 - 12:35

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3 - Xã Tà Lài - Huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 10:00 - 12:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3, 2 - Xã Tà Lài - Huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 08:15 - 10:30

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 7 - xã Phú Lập - huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 14:30 - 16:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2, 7 - Xã Phú Lập - Huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 13:30 - 15:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5 - xã Núi Tượng - huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 10:35 - 12:35

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6, 5 - Xã Phú Lập - Huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 10:00 - 12:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6 - xã Phú Lập - huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 08:15 - 10:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5 - xã Phú Lập - huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 07:45 - 09:45

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 6, xã Phú An Điện lực Huyện Định Quán 08:30 - 12:45

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5, 3 - xã Phú An - huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 07:45 - 16:45

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2, 3 - Xã Phú Lộc - huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 07:00 - 17:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2, 3 - Xã Phú Lộc - huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 07:00 - 17:00

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phú Lộc, Phú Thịnh, Tà Lài, Ấp 1, 2 - xã Phú Lập và Khu 3, 4, 6 - Thị trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú. Điện lực Huyện Định Quán 17:00 - 17:30

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Thị trấn Định Quán - Huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 06:00 - 17:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Đồng, Hòa Thuận - Xã Ngọc Định và Ấp 1 - Xã Thanh Sơn; Xã Phú Vinh, Phú Lợi, Gia Canh, Thị trấn Định Quán - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán 05:30 - 17:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 5 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán 14:15 - 15:45

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5 - Xã Suối Nho - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán 10:00 - 12:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán 09:30 - 16:15

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán 08:00 - 09:15

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5 - Xã Suối Nho - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán 07:45 - 09:45

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1-2 - Xã Trà Cổ - Huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 07:40 - 10:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1-2 - Xã Trà Cổ - Huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 07:30 - 09:45

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5-6 Xã Trà Cổ - Huyện Tân Phú. Điện lực Huyện Định Quán 15:15 - 16:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bàu Chim và Ngọc Lâm 2- Xã Phú Xuân- Huyện Tân Phú. Điện lực Huyện Định Quán 14:30 - 15:45

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bàu Chim và Ngọc Lâm 1-2- Xã Phú Xuân- Huyện Tân Phú. Điện lực Huyện Định Quán 10:00 - 16:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đa Tôn - Xã Thanh Sơn - Huyện Tân Phú. Điện lực Huyện Định Quán 09:15 - 12:45

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu 9 - Thị Trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú. Điện lực Huyện Định Quán 07:45 - 13:45

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 7 - xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 14:30 - 16:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 7 - xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 13:30 - 15:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 7 - xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 10:45 - 12:35

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 7 - xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 10:00 - 12:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6 - xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 08:15 - 10:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hợp A và Ấp Phú Dũng - Xã Phú Bình - Huyện Tân Phú. Điện lực Huyện Định Quán 08:00 - 14:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6 - xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 07:45 - 09:45

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2 - Xã Phú Điền - Huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 13:15 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1-2 - Xã Phú tân - Huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 10:30 - 12:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1-2-3 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 08:00 - 13:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 07:30 - 10:15

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2-8- Xã Phú Tân - Huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 14:30 - 16:45

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1-2 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 13:30 - 16:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật