Lịch cúp điện Trảng Bom - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Trảng Bom - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Trảng Bom - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Trảng Bom - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Trảng Bom - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Thái Hoà, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 08:00 - 16:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 08:00 - 14:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA HTX Thành Công 1 (T6-560kVA) PK10000093409,), Cụm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Hố Nai 3, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Điện lực Huyện Tân Phú 11:00 - 14:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 08:00 - 14:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn; một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 07:00 - 15:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 08:00 - 11:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trảng Bom - Đồng Nai

Lịch Cúp Điện Trảng Bom Đồng Nai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 09:00 - 10:30

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 08:00 - 15:00

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, xã An Viễn; Ấp Tân Hưng, ấp Tân Đạt, ấp Tân Phát, ấp Tân Thịnh, xã Đồi 61; Một phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 07:00 - 17:00

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Tân Đạt, ấp Tân Phát, xã Đồi 61; Một phần ấp 3, xã An Viễn; một phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 07:00 - 17:00

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 13:00 - 15:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu Phố 1 thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 08:00 - 11:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 07:30 - 11:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 11:00 - 12:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 09:30 - 11:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 07:30 - 09:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Bình, ấp Quảng Đà, xã Đông Hoà, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 07:30 - 16:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 10:00 - 13:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 07:30 - 10:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 08:00 - 14:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 07:00 - 17:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 08:00 - 16:00

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Thành, ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 20:00 - 20:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình; một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao; một phần ấp Tân Lập, ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo; một phần ấp Cây Điều, ấp Tân Hòa, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 20:00 - 20:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 3 thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 07:00 - 17:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3, 7, 8, xã Sông Trầu; Ấp Suối Tiên, ấp Cây Điệp, ấp Tân Lập 1, 2, xã Cây Gáo; một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 07:00 - 17:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình; một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao; một phần ấp Tân Lập, ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo; một phần ấp Cây Điều, ấp Tân Hòa, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 06:30 - 07:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Thành, ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 06:30 - 07:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Phát, ấp Tân Đạt, xã Đồi 61, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 10:30 - 12:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Phát, ấp Tân Đạt, xã Đồi 61, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 07:30 - 10:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 08:00 - 14:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật