Lịch cúp điện Trảng Bom - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Trảng Bom - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Trảng Bom - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Trảng Bom - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Trảng Bom - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Tân Hưng, Xã Đồi 61, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom 07:00 - 11:30

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Lập, ấp Tân Lập 1, ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom 08:00 - 09:30

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Lập, ấp Tân Lập 1, ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom 09:30 - 11:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom 11:00 - 12:30

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Hưng, Xã Đồi 61, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom 11:30 - 16:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trảng Bom - Đồng Nai

Lịch Cúp Điện Trảng Bom Đồng Nai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom 11:00 - 12:30

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thanh Hoá, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom 08:00 - 14:30

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom 08:00 - 09:30

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1, xã An Viễn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom 11:00 - 16:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom 09:00 - 13:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom 08:00 - 11:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom 08:00 - 14:30

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom 07:30 - 09:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật