Lịch cúp điện Nhơn Trạch - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nhơn Trạch - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Nhơn Trạch - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nhơn Trạch - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Bàu Sen, một phần ấp 3 -xã Phú Thạnh. Điện lực Huyện Nhơn Trạch 08:00 - 11:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Nhơn Trạch - Đồng Nai

Lịch Cúp Điện Nhơn Trạch Đồng Nai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp 2, một phần ấp 3 – xã Long Thọ. Điện lực Huyện Nhơn Trạch 07:30 - 12:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố Phước Lai – Thị trấn Hiệp Phước. Điện lực Huyện Nhơn Trạch 08:30 - 13:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng điện tuyến 478 Đông Sơn từ Recloser Đông Sơn trụ D1-14 đến LTD N1-12A-1 trụ N1-12A trên đường D1 và đường N1. Điện lực Huyện Nhơn Trạch 07:00 - 14:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KDC Phước An – Long Thọ, KDC Long Thọ - Phước An, KDC HUD Phước An, một phần ấp 5 – xã Long Thọ. Điện lực Huyện Nhơn Trạch 08:00 - 15:30

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bến Cam - Xã Phước Thiền. Điện lực Huyện Nhơn Trạch 08:30 - 15:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bến Cam xã Phước Thiền, một phần ấp -Phú Mỹ 2 - xã Phú Hội Điện lực Huyện Nhơn Trạch 08:00 - 10:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Sơn Hà - Xã Vĩnh Thanh Điện lực Huyện Nhơn Trạch 09:00 - 11:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố Mỹ Khoan – TT Hiệp Phước; một phần ấp Chợ, một phần ấp Trầu – xã Phước Thiền. Điện lực Huyện Nhơn Trạch 06:00 - 17:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Long Hiệu - xã Long Tân Điện lực Huyện Nhơn Trạch 10:00 - 11:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Bình Phú - xã Long Tân Điện lực Huyện Nhơn Trạch 08:00 - 09:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 5 xã Long Thọ Điện lực Huyện Nhơn Trạch 07:00 - 12:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 2 xã Phước Khánh, một phần ấp Phú Tân – xã Phú Đông. Điện lực Huyện Nhơn Trạch 08:00 - 15:30

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bến Cam - Xã Phước Thiền. Điện Lực Nhơn Trạch 07:00 - 11:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Thu Phí BOT 319 (Công ty Cổ phần BOT 319 Cường Thuận CTI), Chiếu sáng BOT 319_T1 Điện Lực Nhơn Trạch 07:00 - 17:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật