Lịch cúp điện Thống Nhất - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thống Nhất - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Thống Nhất - Đồng Nai

Lịch cúp điện Thống Nhất - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thống Nhất - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thống Nhất - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Nguyễn Huệ - xã Quang Trung Điện Lực Thống Nhất 08:00 - 12:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lạc Sơn - xã Quang Trung Điện Lực Thống Nhất 08:30 - 12:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nguyễn Thái Học - xã Bàu Hàm 2 Điện Lực Thống Nhất 07:45 - 14:45

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Võ Dõng 1 - xã Gia Kiệm Điện Lực Thống Nhất 08:00 - 10:00

02-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phúc Nhạc 1 - xã Gia Tân 3 Điện Lực Thống Nhất 10:30 - 12:00

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 94 - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất 07:45 - 12:15

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 94 - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất 14:15 - 16:45

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Dốc Mơ 3- xã Gia Tân 1; ấp Phúc Nhạc 2- xã Gia Tân 3 Điện Lực Thống Nhất 07:45 - 13:15

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 94 - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất 07:15 - 09:15

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 94 - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất 09:45 - 12:15

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 94 - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất 14:15 - 16:45

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thống Nhất - Đồng Nai

Lịch Cúp Điện Thống Nhất Đồng Nai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm Điện Lực Thống Nhất 13:30 - 15:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Dốc Mơ 1, 2 - xã Gia Tân 1 Điện Lực Thống Nhất 13:00 - 17:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Dốc Mơ 1 - xã Gia Tân 1 Điện Lực Thống Nhất 12:45 - 17:15

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đức Long 1, 2, 3 - xã Gia Tân 2 Điện Lực Thống Nhất 08:00 - 12:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Gia Yên - xã Gia Tân 3 Điện Lực Thống Nhất 08:00 - 10:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phúc Nhạc 2 - xã Gia Tân 3 Điện Lực Thống Nhất 07:45 - 16:45

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất 10:30 - 17:15

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Kim - xã Gia Kiệm Điện Lực Thống Nhất 08:00 - 10:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 94 - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất 07:45 - 10:15

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Dốc Mơ 2- xã Gia Tân 1 Điện Lực Thống Nhất 13:00 - 17:30

24-05-2023

Khác
Ấp Dốc Mơ 1 - xã Gia Tân 1 Điện Lực Thống Nhất 12:45 - 17:15

24-05-2023

Khác
Ấp Đức Long 1, Đức Long 2, Đức Long 3 - xã Gia Tân 2 Điện Lực Thống Nhất 08:00 - 12:00

24-05-2023

Khác
Ấp Phúc Nhạc 2 - xã Gia Tân 3 Điện Lực Thống Nhất 07:45 - 16:45

23-05-2023

Khác
Ấp Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất 10:30 - 17:15

22-05-2023

Khác
Ấp 94 - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất 07:45 - 10:15

22-05-2023

Khác
Ấp Nam Sơn - xã Quang Trung Điện Lực Thống Nhất 14:15 - 16:45

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nam Sơn - xã Quang Trung Điện Lực Thống Nhất 09:45 - 12:15

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xuân Thiện - xã Xuân Thiện Điện Lực Thống Nhất 07:15 - 09:15

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố lập Thành - Thị trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất 14:15 - 16:45

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1 - Xã Lộ 25 Điện Lực Thống Nhất 13:00 - 15:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Phan Bội Châu - Thị trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất 10:45 - 12:45

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1 - Xã Lộ 25 Điện Lực Thống Nhất 09:00 - 12:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất 09:00 - 10:30

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phúc Nhạc 2 - Xã Gia Tân 3 Điện Lực Thống Nhất 09:00 - 12:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần KP6 – P.Thống Nhất, KP2 – P.Quyết Thắng) Điện Lực Biên Hoà 07:30 - 09:15

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất 07:15 - 08:45

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung Điện Lực Thống Nhất 14:15 - 16:45

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung Điện Lực Thống Nhất 09:45 - 12:15

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Trần Hưng Đạo - Thị trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất 07:15 - 09:15

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bạch Lâm 1 - xã Gia Tân 2 Điện Lực Thống Nhất 14:15 - 16:45

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bạch Lâm 2 - xã Gia Tân 2 Điện Lực Thống Nhất 09:45 - 12:15

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lê Lợi 1 - xã Bàu Hàm 2 Điện Lực Thống Nhất 07:45 - 12:15

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bạch Lâm 1 - xã Gia Tân 2 Điện Lực Thống Nhất 07:15 - 09:15

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phúc Nhạc 2 - xã Gia Tân 3 Điện Lực Thống Nhất 14:15 - 16:45

15-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Yên - xã Gia Tân 3 Điện Lực Thống Nhất 09:45 - 12:15

15-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phúc Nhạc 1 - xã Gia Tân 3 Điện Lực Thống Nhất 07:15 - 09:15

15-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất 10:45 - 16:30

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần P.Thống Nhất Điện Lực Biên Hoà 08:00 - 14:00

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bạch Lâm 2 - xã Gia Tân 2 Điện Lực Thống Nhất 07:45 - 11:15

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Gia Yên - xã Gia Tân 3 Điện Lực Thống Nhất 08:00 - 14:30

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Gia Yên - xã Gia Tân 3 Điện Lực Thống Nhất 07:45 - 17:15

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Gia Yên - xã Gia Tân 3 Điện Lực Thống Nhất 13:00 - 17:00

05-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Phúc Nhạc 1 - xã Gia Tân 3 Điện Lực Thống Nhất 07:30 - 12:00

05-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp 4 - xã Lộ 25 Điện Lực Thống Nhất 11:00 - 12:30

04-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4 - xã Lộ 25 Điện Lực Thống Nhất 10:15 - 11:00

04-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đức Long 2 - xã Gia Tân 2 Điện Lực Thống Nhất 08:00 - 10:00

04-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thống Nhất, một phần ấp Nhất Trí – Xã Vĩnh Thanh. Điện Lực Nhơn Trạch 08:00 - 09:30

04-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp hưng Hiệp, Hưng Thạnh -xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất 14:15 - 16:45

28-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Phan Bội Châu - Thị trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất 10:45 - 12:45

28-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hưng Thạnh, Hưng Hiệp - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất 09:00 - 10:30

28-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP 2, 3-P. Tân Tiến; KP2-P. Thống Nhất Điện Lực Biên Hoà 07:30 - 14:00

28-04-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần KP 2-P. Tân Tiến; KP2-P. Thống Nhất Điện Lực Biên Hoà 07:30 - 14:00

28-04-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất 07:15 - 08:45

28-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lạc Sơn - xã Quang trung Điện Lực Thống Nhất 14:15 - 16:15

27-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Dốc Mơ 3A - xã Gia Tân 2 Điện Lực Thống Nhất 10:15 - 12:15

27-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất 07:45 - 09:45

27-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Võ Dõng 1 - xã Gia Kiệm Điện Lực Thống Nhất 14:15 - 16:45

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm Điện Lực Thống Nhất 13:15 - 17:15

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Võ Dõng 1 - xã Gia Kiệm Điện Lực Thống Nhất 09:45 - 12:15

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Võ Dõng 1 - xã Gia Kiệm Điện Lực Thống Nhất 07:15 - 09:15

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nguyễn Huệ 1 - xã Quang trung Điện Lực Thống Nhất 14:15 - 16:45

25-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất 07:45 - 12:15

25-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm Điện Lực Thống Nhất 23:30 - 23:35

23-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Toàn bộ Xã Hưng Lộc, Khu phố Lập Thành thị trấn Dầu Giây; Ấp Nguyễn Huệ 2, Nguyễn Huệ 1 - xã Quang Trung Điện Lực Thống Nhất 23:00 - 23:05

23-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Nguyễn Huệ 2, Nguyễn Huệ 1, Bắc Sơn - xã Quang Trung Điện Lực Thống Nhất 23:00 - 23:05

23-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Toàn bộ Xã Lộ 25, Ấp Lộ 25 - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất 22:00 - 22:05

23-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Tòn bộ xã Hưng Lộc; KCN Dầu Giây; Toàn bộ Thị Trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất 06:00 - 15:00

23-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Tòn bộ xã Hưng Lộc; KCN Dầu Giây; Toàn bộ Thị Trấn Dầu Giây; Ấp Ngô Quyến - xã Bàu Hàm 2; Cty may và Hưng Nhơn; Điện Lực Thống Nhất 06:00 - 15:00

23-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khu Công nghiệp Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất 06:00 - 15:00

23-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Tòn bộ Ấp 94 xã Hưng Lộc; KCN Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất 06:00 - 15:00

23-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Toàn bộ Xã Hưng Lộc, Khu phố Lập Thành thị trấn Dầu Giây; Ấp Nguyễn Huệ 2, Nguyễn Huệ 1 - xã Quang Trung Điện Lực Thống Nhất 23:00 - 23:05

22-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Toàn bộ Xã Lộ 25, Ấp Lộ 25 - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất 22:00 - 22:05

22-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Dốc Mơ 2 - xã Gia Tân 1 Điện Lực Thống Nhất 14:15 - 16:45

20-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất 09:45 - 12:15

20-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bạch Lâm 2 - xã Gia Tân 2 Điện Lực Thống Nhất 09:45 - 12:15

20-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Phan bội Châu - Thị Trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất 07:15 - 09:15

20-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tín NGhĩa - xã Xuân Thiện Điện Lực Thống Nhất 07:15 - 09:15

20-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 94 - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất 10:45 - 17:15

19-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm Điện Lực Thống Nhất 14:15 - 16:45

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm Điện Lực Thống Nhất 09:45 - 12:15

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất 07:45 - 11:45

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Võ Dõng 1 - xã Gia Kiệm Điện Lực Thống Nhất 07:15 - 09:15

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất 14:15 - 16:45

17-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Trần Hưng Đạo - Thị Trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất 09:45 - 12:15

17-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Trần Hưng Đạo - Thị Trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất 07:15 - 09:15

17-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Gia Yên - xã Gia Tân 3 Điện Lực Thống Nhất 13:00 - 16:00

15-04-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
Ấp Phúc Nhạc 1 - xã Gia Tân 3 Điện Lực Thống Nhất 07:00 - 10:00

15-04-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
Ấp Tân Yên - xã Gia Tân 3 Điện Lực Thống Nhất 14:15 - 16:45

14-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phúc Nhạc 1 - xã Gia Tân 3 Điện Lực Thống Nhất 09:45 - 12:15

14-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phúc Nhạc 1 - xã Gia Tân 3 Điện Lực Thống Nhất 07:15 - 09:15

14-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lạc Sơn - xã Quang Trung Điện Lực Thống Nhất 14:15 - 16:45

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lạc Sơn - xã Quang Trung Điện Lực Thống Nhất 09:45 - 12:15

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nam Sơn - xã Quang Trung Điện Lực Thống Nhất 07:15 - 09:15

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1 - Xã Lộ 25 Điện Lực Thống Nhất 12:45 - 17:15

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1 - Xã Lộ 25 Điện Lực Thống Nhất 07:45 - 12:15

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Kim - xã Gia Kiệm Điện Lực Thống Nhất 07:00 - 11:30

12-04-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
Ấp 1 - Xã Lộ 25 Điện Lực Thống Nhất 13:00 - 16:45

11-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung Điện Lực Thống Nhất 09:45 - 12:15

11-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đức Long 1 - xã Gia Tân 2 Điện Lực Thống Nhất 08:00 - 16:00

11-04-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
Ấp Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung Điện Lực Thống Nhất 07:15 - 09:15

11-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật