Lịch cúp điện Biên Hòa - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Biên Hòa - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Biên Hòa - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Biên Hòa - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Biên Hòa - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một Phần KP7 P. Long Bình. Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:00 - 17:00

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh Teakwang 3 Có BB thoả thuận KH (PK11000094219; PK11000093616) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:30 - 14:00

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Cang - Phường Phước Tân. Điện lực Huyện Long Thành 08:00 - 11:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần KP2 – P.Bình Đa) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 11:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Cang, một phần Khu phố Tân Lập - Phường Phước Tân. Điện lực Huyện Long Thành 08:05 - 10:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Thiên Bình - Phường Tam Phước. Điện lực Huyện Long Thành 14:00 - 16:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Thiên Bình - Phường Tam Phước. Điện lực Huyện Long Thành 14:05 - 16:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Cang - Phường Phước Tân. Điện lực Huyện Long Thành 08:30 - 11:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Hương Phước - Phường Phước Tân. Điện lực Huyện Long Thành 14:00 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Hương Phước - Phường Phước Tân. Điện lực Huyện Long Thành 14:05 - 16:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần các P. Bửu Hòa, P.Hóa An, P.Tân Hạnh. Điện lực Thành phố Biên Hòa 05:20 - 05:50

23-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Biên Hòa - Đồng Nai

Lịch Cúp Điện Biên Hòa Đồng Nai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Nhánh Bibica 1 (Đang nhận nguồn MC 473 Long Bình 1) (Mất điện một phần Nhà máy Bibica Biên Hòa – P.An Bình) Điện lực Thành phố Biên Hòa 12:00 - 16:00

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Nhánh TBA Bibica 2 (Đang nhận nguồn MC 473 Long Bình 1) (Mất điện một phần Nhà máy Bibica Biên Hòa – P.An Bình) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 11:00

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một Phần KP3, 4 P. Tân Hiệp Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:00 - 16:00

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường Tân Phong và Trung Đoàn 935. Điện lực Thành phố Biên Hòa 17:00 - 17:30

14-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
(Mất điện một phần KP6, 6A – P.Tam Hiệp) Điện lực Thành phố Biên Hòa 13:00 - 16:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần KP11, 11A – P.Tân Phong) Điện lực Thành phố Biên Hòa 09:30 - 10:45

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tám Đáng Có BB thoả thuận KH (PK11000034602) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:30 - 10:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần KP1, 2, 3 - P.Hòa Bình Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 13:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần KP11, 11A – P.Tân Phong) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 11:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Một phần P.Hóa An, P.Bửu Hòa) Điện lực Thành phố Biên Hòa 05:10 - 05:40

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trung Đoàn 935. Điện lực Thành phố Biên Hòa 05:00 - 17:30

14-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường Tân Phong và Trung Đoàn 935. Điện lực Thành phố Biên Hòa 05:00 - 05:30

14-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
(Một phần P.Bửu Hòa, P.Hóa An) Điện lực Thành phố Biên Hòa 17:00 - 17:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Một phần P.Hóa An, P.Tân Hạnh và một phần phụ tải ĐL Tân Uyên) Điện lực Thành phố Biên Hòa 16:30 - 17:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP 11 Phường An Bình Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:30 - 11:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần KP1 P. Long Bình Tân Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:00 - 09:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Một phần P.Bửu Hòa, P.Hóa An) Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:00 - 07:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Một phần P.Hóa An, P.Tân Hạnh và một phần phụ tải ĐL Tân Uyên) Điện lực Thành phố Biên Hòa 06:30 - 07:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Một phần P.Hóa An, P.Bửu Hòa) Điện lực Thành phố Biên Hòa 05:10 - 05:40

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần KP11 – P.Tân Phong) Điện lực Thành phố Biên Hòa 09:00 - 10:15

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện Khách sạn Hòa Bình 2 - P.Quyết Thắng) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 14:00

12-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
(Mất điện một phần KP2, 3 - P.Quyết Thắng) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 13:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần KP3 -P.Quyết Thắng) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 13:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần KP11 – P.Tân Phong) Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:30 - 08:45

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tam Hiệp 20B (Đang nhận nguồn MC 476 Vincom) (Mất điện một phần KP1, 2 – P.Tân Mai) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 09:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện Phòng Hậu Cần Công An – P.Hóa An) Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:30 - 11:00

11-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
(Mất điện một phần KP4, 5, 7 – P.Thống Nhất) Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:30 - 14:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần KP7, 9 – P.Tân Phong) Điện lực Thành phố Biên Hòa 09:00 - 10:15

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần KP7, 8, 9 – P.Tân Phong) Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:30 - 08:45

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Lioa T2. Có BB thoả thuận KH (PK11000089898) Điện lực Thành phố Biên Hòa 13:30 - 16:30

09-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện Công ty TNHH MTV TM SX Hoàng Gia Hưng – P.Tân Hạnh) Điện lực Thành phố Biên Hòa 09:00 - 12:00

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Các TBA EPIC DESIGN và TBA SCAVI. Có BB thoả thuận KH (PK11000012181) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:30 - 12:00

09-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mở Recloser + DS nhánh K752 tuyến 481 Sanyo Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:00 - 17:00

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mở Recloser + DS Kho Gỗ Tây tuyến 478 Thiện Mỹ Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:00 - 17:00

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trường TH-THCS-THPT Song Ngữ Á Châu Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:00 - 13:00

08-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trung tâm TM DV Tín Nghĩa Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:00 - 13:00

08-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TBA Đại học Lạc Hồng 6, tuyến 476 Hàm Nghi (Mất điện Trung tâm giáo dục thể chất thuộc Trường Đại Học Lạc Hồng – P.Bửu Long) Điện lực Thành phố Biên Hòa 11:00 - 16:00

07-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Vườn Dừa - Phường Phước Tân Điện lực Huyện Long Thành 10:05 - 12:05

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Vườn Dừa - Phường Phước Tân Điện lực Huyện Long Thành 10:00 - 12:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Trường Công nghệ Thông tin, tuyến 476 Hàm Nghi (Mất điện Trường Công nghệ Thông tin (XN Dược) thuộc Đại hoc Lạc Hồng – P.Bửu Long) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 11:00

07-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 1 - Phường Tam Phước Điện lực Huyện Long Thành 07:50 - 09:50

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 1 - Phường Tam Phước Điện lực Huyện Long Thành 07:45 - 09:45

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện Khách sạn Đồng Nai – P.Tân Tiến) 8 Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 14:00

06-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
PĐ từ Rec Cục Hải Quan đến 3LTD trụ 04, tuyến 475 Đồng Khởi (Mất điện một phần KP3 – P.Tam Hòa từ 14h30-15h00 Điện lực Thành phố Biên Hòa 14:30 - 15:00

02-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
PĐ từ LBS Bồn Nước  Rec Suối Linh  3 LTD trụ 04, tuyến 473 Vikyno (Mất điện một phần P.Bình Đa, P.An Bình, P.Tam Hòa từ 14h00-14h30) Điện lực Thành phố Biên Hòa 14:00 - 14:30

02-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần KP7 P. Long Bình. Viện Công Nghệ - Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng. Công Ty TNHHMTV Cơ Khí Hóa Chất 14 (Đơn vị Z114) Điện lực Thành phố Biên Hòa 13:00 - 16:30

02-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA nhánh Meggitt. Có BB thoả thuận KH (PK11000021014) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:30 - 12:00

02-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần KP8B, 10 P. Tân Biên. Xã Hố Nai 3. Một phần phụ tải của Điện lực Trị An Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:00 - 14:00

02-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
PĐ MC 484 Thamyco  Rec Suối Linh  LBS Bồn Nước (Đang nhận nguồn MC 484 Thamyco) (Mất điện một phần P.Bình Đa, P.An Bình, P.Tam Hòa từ 07h00-07h30) Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:00 - 07:30

02-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
PĐ từ Rec Cục Hải Quan đến 3LTD trụ 04, tuyến 475 Đồng Khởi (Mất điện một phần KP3 – P.Tam Hòa) Điện lực Thành phố Biên Hòa 06:30 - 07:00

02-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 630kVA Nhựa Nóng Anco - Phường Phước Tân Điện lực Huyện Long Thành 10:45 - 13:00

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TP Biên Hòa: Phụ tải các trạm T2, T3, T4 Công ty Duy Khương Điện lực Huyện Long Thành 08:20 - 10:45

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Cty CP VLXD Thế Giới Nhà. Có BB thoả thuận KH (PK11000046226) Điện lực Thành phố Biên Hòa 13:30 - 15:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA 1000KVA DNTN Hương Ý Thiên. Có BB thoả thuận KH (PK11000091081) Điện lực Thành phố Biên Hòa 10:30 - 12:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện Nhà máy sữa Dielac – P.An Binh Điện lực Thành phố Biên Hòa 09:00 - 12:00

31-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TBA 250KVA DNTN Hương Ý Thiên T2. Có BB thoả thuận KH (PK11000120918) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:30 - 10:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần KP8– P.Tân Phong) Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:30 - 17:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần KP3, 3A, 4, 4A P. Trảng Dài Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:00 - 10:30

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần KP2, 3 – P.Tân Phong Điện lực Thành phố Biên Hòa 13:30 - 16:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Mai - Phường Phước Tân Điện lực Huyện Long Thành 08:30 - 11:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TP Biên Hòa: Một phần khu phố 1, một phần khu phố 3 - Phường An Hòa Điện lực Huyện Long Thành 08:05 - 10:35

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần KP1 - Phường Bửu Long Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 09:00

30-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TP Biên Hòa: Một phần khu phố 3 - Phường An Hòa Điện lực Huyện Long Thành 08:00 - 10:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KDC P. Bửu Long Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 12:00

30-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần KP7, 9 – P.Tân Phong Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 12:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần KP4, 4C P. Trảng Dài Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:00 - 10:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
PĐ từ LBS Bình Đa đến TC KCN (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1) Điện lực Thành phố Biên Hòa 16:30 - 17:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
PĐ từ LBS Thamyco - Taluco đến MC 479 Taluco tại TC KCN (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1, P.An Bình) Điện lực Thành phố Biên Hòa 16:30 - 17:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần KP7 P. Tân Biên Điện lực Thành phố Biên Hòa 09:30 - 12:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Thiên Bình - Phường Tam Phước Điện lực Huyện Long Thành 08:00 - 16:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Khu TĐC Phường Bửu Long Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 14:00

29-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
(Mất điện một phần KP4, 5 – P.Bửu Hòa) Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:30 - 17:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần KP2, 3, 5 – P.Thống Nhất) Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:30 - 17:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần KP6, 6B, 9 P. Tân Biên Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:00 - 09:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
PĐ từ LBS Bình Đa đến TC KCN (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1) Điện lực Thành phố Biên Hòa 05:15 - 05:45

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
PĐ từ LBS Thamyco - Taluco đến MC 479 Taluco tại TC KCN (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1, P.An Bình) Điện lực Thành phố Biên Hòa 05:15 - 05:45

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần KP2 – P.Tân Vạn Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 11:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần KP4, 4B P. Trảng Dài Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:00 - 13:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần KP4 P. Trảng Dài Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:00 - 09:00

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH MTV TM SX Hoàng Gia Hưng – P.Tân Hạnh Điện lực Thành phố Biên Hòa 09:00 - 12:00

24-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
(Mất điện một phần P.Hiệp Hòa) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 16:00

24-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một Phần KP4, 4C P. Trảng Dài Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:00 - 11:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần KP2 – P.Bình Đa) Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:30 - 17:00

23-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một Phần KP5 P. Hố Nai Điện lực Thành phố Biên Hòa 15:30 - 16:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần KP4, 5 P. Long Bình Điện lực Thành phố Biên Hòa 14:30 - 18:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần KP3 P. Long Bình Tân Điện lực Thành phố Biên Hòa 09:00 - 10:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần KP5 – P.An Bình Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:30 - 17:00

22-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
(Mất điện một phần KP3, 5 – P.An Bình) Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:30 - 17:00

22-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một Phần KP2 P. Long Bình Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:00 - 13:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần KP8 P. Long Bình Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:00 - 10:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần KP9 P. Tân Biên Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:00 - 10:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần KP2 P. Long Bình Tân Điện lực Thành phố Biên Hòa 11:00 - 12:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần KP 10 P. Hố Nai Điện lực Thành phố Biên Hòa 10:00 - 13:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần KP8, 9 - P.Tân Phong) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 12:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần KP9, 11 - P.Tân Phong) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 12:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần KP4, 5 P. Tân Hòa Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 09:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần KP1 P. Trảng Dài Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:00 - 10:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần KP4 P. Long Bình Điện lực Thành phố Biên Hòa 11:00 - 12:30

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần KP3 P. Long Bình. UBND Phường Long Bình Điện lực Thành phố Biên Hòa 10:00 - 13:30

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần KP 1, 2, 4- P.Tân Vạn) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:30 - 10:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật