123 Lịch cúp điện Cẩm Mỹ - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cẩm Mỹ - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cẩm Mỹ - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp 6, ấp 7 xã Xuân Tây Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 06:30 - 17:00

25-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 10 xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:00 - 11:30

25-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp 61 xã Sông Nhạn huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:30 - 16:30

29-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 4 xã Sông Nhạn Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 15:00 - 15:30

29-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 1 , ấp 9 xã Sông Ray Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:00 - 16:30

30-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Suối Nhát xã Xuân Đông , ấp 8 xã Xuân Tây Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:30 - 11:30

30-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Lịch Cúp Điện Cẩm Mỹ Đồng Nai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp 2 xã Xuân Đường Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:00 - 11:30

15-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 8, ấp 10 xã Xuân Tây Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 13:00 - 16:00

14-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cắt MCCB + 03FCO TBA Tân Bảo 1 Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:00 - 11:00

14-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KP.Hoàn Quân thị trấn Long Giao Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 13:00 - 16:00

13-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Suối Nhát, ấp La Hoa xã Xuân Đông Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:00 - 11:00

13-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Duyên Lãng xã Nhân Nghĩa Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 13:00 - 16:00

12-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5, ấp 6 xã Sông Nhạn Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:00 - 12:00

12-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực chợ Suối Nhát xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 07:30 - 16:30

10-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 5 xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 09:15 - 09:45

08-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:30 - 09:00

08-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Lan Chi Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 14:00 - 17:00

06-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NS Thanh Thảo. Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 07:30 - 11:30

06-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5, Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 13:45 - 14:15

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5, Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 13:00 - 13:30

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 8, Xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 10:45 - 11:15

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4, Xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 09:15 - 09:45

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 8, Xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 09:15 - 09:45

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4, Xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:30 - 09:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4, Xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:00 - 08:30

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1 xã Sông Ray - Ấp 8 xã Xuân Tây Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:00 - 09:30

30-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 3 xã Sông Nhạn huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:00 - 14:30

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực chợ Suối Nhát xã Xuân Đông Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 07:30 - 16:30

24-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
trạm Uyên Trí Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:30 - 10:30

23-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3 Xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 13:00 - 16:00

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5, Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 15:30 - 16:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5, Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 14:15 - 15:15

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5, Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 13:00 - 14:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5, Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 10:30 - 11:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cắt MCCB+FCO Trạm Lâm San 20A. - Tháo hotline TBA Lâm san 20A Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 09:15 - 10:15

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6, Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:30 - 09:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 3,4,5, 6 xã Lâm San Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:00 - 16:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trường TH Nam Hà Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 15:00 - 16:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trường Mầm Non Hoa Sen Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 15:00 - 16:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
cơ sở may Lê Hòe Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 09:00 - 15:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Chốt Mỹ xã Bảo Bình ,huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:00 - 12:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm nước đá Tân Hạnh Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 15:00 - 16:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Trường TH Xuân Quế Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 13:30 - 14:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Uyên trí Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 10:30 - 11:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm hạt điều Huy Minh Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 09:00 - 10:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 1, ấp 2 Xã Xuân Tây - ấp Bể Bạc ,ấp Láng Me , ấp Thoại Hương xã Xuân Đông Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:00 - 14:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:00 - 16:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cọ Dầu xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 13:30 - 15:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trụ trạm biến áp Trường Mầm non Nhân Nghĩa Xã Nhân Nghĩa, Huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 10:30 - 11:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6 xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 09:45 - 11:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trụ TBA Cấp nước Nhân Nghĩa 2 Xã Nhân Nghĩa, Huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 09:00 - 10:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 8 xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:00 - 09:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:00 - 16:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu TT HC, TT Long Giao, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 07:00 - 12:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cọ Dầu xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:00 - 16:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3 xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:00 - 16:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Suối Lức, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:00 - 16:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Ban CHQS huyện Cẩm Mỹ. Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:00 - 12:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Trại Gà Nguyễn Văn Thực - Khách hàng Công ty Hùng Hoàng Nguyên Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 11:30 - 16:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Trại Chăn Nuôi Xuân Tây Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:30 - 11:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Duyên Lãng, ấp Tân Lập, ấp Cam Tiên xã Nhân Nghĩa Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 21:00 - 21:15

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 07:30 - 12:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KP Suối Râm,TT Long Gao, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 07:30 - 08:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6 xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 07:30 - 15:30

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 2 xã Xuân Đường Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 13:00 - 16:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 6 xã Sông Ray ,huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:00 - 11:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Chốt Mỹ ,xã Bảo Bình ,huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 07:30 - 11:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
,xã Lâm San ,huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:00 - 12:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Tân Hạnh,xã Xuân Bảo ,huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:00 - 12:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 3 xã Lâm San ,huyện Cẩm Mỹ Điện lực Cẩm Mỹ 12:00 - 16:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Sông Ray ,huyện Cẩm Mỹ Điện lực Cẩm Mỹ 08:00 - 12:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Lâm San ,huyện Cẩm Mỹ Điện lực Cẩm Mỹ 08:00 - 12:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 7 xã Sông Ray Điện lực Cẩm Mỹ 15:00 - 16:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Tân Hạnh xã Xuân Bảo ,huyện Cẩm Mỹ Điện lực Cẩm Mỹ 13:30 - 15:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Tân Hạnh xã Xuân Bảo ,huyện Cẩm Mỹ Điện lực Cẩm Mỹ 08:30 - 11:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 4 xã Sông nhạn ,huyện Cẩm Mỹ Điện lực Cẩm Mỹ 07:00 - 11:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật