Lịch cúp điện Long Thành - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Long Thành - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Long Thành - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Long Thành - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Long Thành - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Huyện Long Thành: Một phần khu Phước Thuận - Thị trấn Long Thành Điện lực Huyện Long Thành 08:00 - 13:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Một phần Xã Bình Sơn, một phần Xã Bình An, một phần Xã Cẩm Đường. Điện lực Huyện Long Thành 07:00 - 07:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Một phần Ấp 2 xã Tân Hiệp và 1 phần Ấp 1C xã Phước Thái Điện lực Huyện Long Thành 08:00 - 11:50

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Một phần Ấp 2 xã Phước Bình Điện lực Huyện Long Thành 08:30 - 10:45

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x37,5kVA Công ty Super Gas Điện lực Huyện Long Thành 08:00 - 09:30

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 630kVA Cảng GDB-T1 Điện lực Huyện Long Thành 09:45 - 11:30

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T9, T11, T12 Công ty DAE MYUNG CHEMICAL. Điện lực Huyện Long Thành 08:00 - 10:30

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T1,T2,T3 Công ty Phú Tài - KCN Tam Phước. Điện lực Huyện Long Thành 08:00 - 10:30

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T1,T2 Công ty Ức Thái tại trụ 24/1 và 24 tuyến 481 Ức Thái Điện lực Huyện Long Thành 10:30 - 13:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 560kVA Gạch TuyNel Phước Tân Điện lực Huyện Long Thành 10:30 - 13:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Long Thành - Đồng Nai

Lịch Cúp Điện Long Thành Đồng Nai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp: Xóm Gố, ấp 3, Bưng Môn, Xã Hoàng - xã Long An Điện lực Huyện Long Thành 07:00 - 16:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khu phố Long Đức 1 - Phường Tam Phước Điện lực Huyện Long Thành 14:30 - 16:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố Thiên Bình - Phường Tam Phước Điện lực Huyện Long Thành 08:05 - 10:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố Long Khánh 1 - Phường Tam Phước Điện lực Huyện Long Thành 08:00 - 12:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố Hương Phước - Phường Phước Tân Điện lực Huyện Long Thành 14:05 - 16:35

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố Hương Phước - Phường Phước Tân Điện lực Huyện Long Thành 14:00 - 16:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 7 - xã Bình Sơn Điện lực Huyện Long Thành 08:30 - 10:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố Hương Phước - Phường Phước Tân Điện lực Huyện Long Thành 08:05 - 11:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một ấp Xóm Trấu - xã Long An Điện lực Huyện Long Thành 08:05 - 11:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố Vườn Dửa và Hương Phước - Phường Phước Tân Điện lực Huyện Long Thành 08:00 - 12:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một ấp Xóm Trấu - xã Long An Điện lực Huyện Long Thành 08:00 - 11:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Một phần ấp 8 - xã An Phước Điện lực Huyện Long Thành 14:05 - 16:05

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Một phần ấp 8 - xã An Phước Điện lực Huyện Long Thành 14:00 - 16:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 - xã Phước Bình Điện lực Huyện Long Thành 13:30 - 16:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Một phần ấp 5 - xã An Phước Điện lực Huyện Long Thành 10:05 - 11:55

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Một phần ấp 5 - xã An Phước Điện lực Huyện Long Thành 10:00 - 11:50

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Một phần ấp 2 - xã Phước Bình Điện lực Huyện Long Thành 08:15 - 10:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Một phần ấp 2 - xã Phước Bình Điện lực Huyện Long Thành 08:10 - 10:40

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 - xã Tam An Điện lực Huyện Long Thành 07:50 - 09:55

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 - xã Tam An Điện lực Huyện Long Thành 07:45 - 09:50

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Một phần ấp 2 - xã Long An Điện lực Huyện Long Thành 13:00 - 15:10

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Một phần khu Bàu Cá - xã An Phước Điện lực Huyện Long Thành 08:00 - 10:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Một phần ấp 2 - xã An Phước Điện lực Huyện Long Thành 08:00 - 11:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Một phần khu Bàu Cá và một phần ấp 3 - xã An Phước Điện lực Huyện Long Thành 07:50 - 11:55

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TP Biên Hòa: Một phần Khu phố Long Đức 1 - Phường Tam Phước Điện lực Huyện Long Thành 07:50 - 16:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Một phần ấp 2 - xã Long An Điện lực Huyện Long Thành 07:45 - 15:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 - xã An Phước Điện lực Huyện Long Thành 07:45 - 12:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật