Lịch cúp điện Vĩnh Cửu - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vĩnh Cửu - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Vĩnh Cửu - Đồng Nai

Lịch cúp điện Vĩnh Cửu - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vĩnh Cửu - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vĩnh Cửu - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần KP5, TT Vĩnh An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 07:50 - 09:40

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP3, TT Vĩnh An; Một phần ấp 1, xã Mã Đà; Một phần ấp 1, xã Hiếu Liêm Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:30 - 10:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Doanh nghiệp tư nhân Giấy Thiên An, xã Mã Đà Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 09:50 - 11:40

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 4 - xã Vĩnh Tân Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 07:00 - 08:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3 - xã Vĩnh Tân Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:45 - 10:15

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3 và một phần Ấp 6 - xã Vĩnh Tân Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 10:30 - 12:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA: CA+Khảo Sát - TT Vĩnh An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 07:30 - 08:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 2 - xã Bình Lợi Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:30 - 12:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP6 và một phần KP7 - TT Vĩnh An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:45 - 10:15

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP7 - TT Vĩnh An; Một phần Ấp 1 - xã Vĩnh Tân Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 10:30 - 12:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Cửu - Đồng Nai

Lịch Cúp Điện Vĩnh Cửu Đồng Nai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp 1, xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:30 - 10:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3, xã Hiếu Liêm - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 07:30 - 12:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3, xã Vĩnh Tân - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 10:30 - 12:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 và một phần ấp 5, xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 09:30 - 12:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3, xã Vĩnh Tân - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:45 - 10:15

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 1, xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:00 - 17:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 và một phần ấp 6, xã Vĩnh Tân - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 07:30 - 15:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP2, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 07:00 - 08:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Cư Xá Công ty Thủy Điện Trị An - KP8, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:00 - 12:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP6, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:00 - 12:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 xã Tân An - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:00 - 12:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Bình Ý xã Tân Bình Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:30 - 11:30

08-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 1 xã Thạnh Phú Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:00 - 12:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 1 xã Thạnh Phú Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:00 - 17:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 5 xã Thạnh Phú Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:00 - 10:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cắt điện tại một số Khu vực Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:00 - 16:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3 Xã Vĩnh Tân Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 15:30 - 16:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu Phố 2 TT Vĩnh An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 13:30 - 15:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu Phố 2 TT Vĩnh An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:00 - 12:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 7 xã Thạnh Phú Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 10:00 - 14:00

02-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Phạm Ngọc Quý - KP2 TT Vĩnh An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:30 - 15:00

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp 7 xã Thạnh Phú Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:00 - 10:00

02-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Chánh và một phần ấp Cây Xoài xã Tân An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:00 - 09:00

02-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 07:30 - 17:00

02-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố 6 - TT Vĩnh An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:00 - 16:30

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP2 TT Vĩnh An (trạm Tổ 10.1 Khu Phố 2) Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 15:00 - 16:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần 1 và một phần ấp 2 xã Vĩnh Tân (trạm Ấp 5 Vĩnh Tân) Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 13:30 - 14:45

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 xã Vĩnh Tân (trạm Bàu Sình 1) Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 10:30 - 12:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 xã Vĩnh Tân (trạm Bàu Sình 2) Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 09:10 - 10:20

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 xã Vĩnh Tân (trạm Bàu Sình) Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 07:30 - 09:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 xã Hiếu Liêm (trạm Oxy) Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:30 - 12:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 xã Hiếu Liêm (trạm DC Điện Nước 2) Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:30 - 12:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cây Xoài xã Tân An (trạm Cây Xoài 2) Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 15:10 - 16:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cây Xoài xã Tân An (trạm Cây Xoài 5) Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 13:30 - 15:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Ý xã Tân Bình (trạm Bình Ý 2) Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 10:50 - 12:20

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ông Hường xã Thiện Tân (trạm DC Tân Hiền 2) Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 09:10 - 10:40

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP6 TT Vĩnh An (trạm Mỏ Đá Cây Gáo 3) Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:00 - 16:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ông Hường xã Thiện Tân (trạm Tân Hiền) Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 07:30 - 09:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố 6 - TT Vĩnh An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:00 - 16:30

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 4 xã Thạnh Phú Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 07:00 - 16:30

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Bình Phước - Xã Tân Bình Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 15:10 - 16:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Thới Sơn – Xã Bình Hòa Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 13:30 - 15:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Bình Thạnh - Xã Bình Hòa Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 10:50 - 12:20

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kho K334 - Cục Kỹ Thuật Phòng Không Không Quân Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 09:10 - 10:40

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Bơm Bình Hòa 3 - Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp Huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 07:30 - 09:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Cây Cầy – Xã Phú Lý Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 15:25 - 16:40

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Cây Cầy – Xã Phú Lý Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 14:00 - 15:15

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp: 1, 2, Bàu Phụng, Cây Cầy - Xã Phú Lý Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 10:55 - 12:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Bàu Phụng - Xã Phú Lý Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 09:35 - 10:50

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 4 - Xã Phú Lý Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:00 - 09:15

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3, xã Hiếu Liêm Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:00 - 16:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Trung Hiếu - Ấp Bình Chánh, Xã Tân An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 09:30 - 12:30

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TBA Bến Vận Chuyển Đá Phan Thanh Sơn - Ấp 7, Xã Thạnh Phú Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 07:00 - 09:40

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Ông Hường - Xã Thiện Tân Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 15:10 - 16:40

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ông Hường - Xã Thiện Tân Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 13:30 - 15:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 6-7 - Xã Thiện Tân Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 10:40 - 12:10

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 - Xã Tân An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:55 - 10:25

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Chánh - Xã Tân An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 07:30 - 08:45

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Vàm - Xã Thiện Tân Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 15:10 - 16:40

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Đồi A1, ấp Vàm - Xã Thiện Tân Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 13:30 - 15:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Vàm - Xã Thiện Tân Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 10:50 - 12:20

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 và một phần ấp 2 - Xã Tân An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 09:10 - 10:40

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Bơm Tân An, Ấp 1 - Xã Thạnh Phú Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 07:30 - 09:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thái An, xã Tân An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 15:00 - 16:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thái An, xã Tân An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 13:30 - 14:45

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Cơ Khí Thanh Bình, ấp 1 - Xã Trị An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 10:40 - 12:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 - Xã Trị An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 09:05 - 10:35

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Vàm - Xã Thiện Tân Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:00 - 12:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2, xã Trị An và một phần ấp Thái An, xã Tân An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 07:30 - 09:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 - Xã Trị An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 15:05 - 16:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 và một phần ấp 2 - Xã Trị An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 13:30 - 15:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 - Xã Trị An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 10:35 - 12:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 - Xã Trị An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 09:00 - 10:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 và một phần ấp 5 - Xã Thạnh Phú Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:00 - 12:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 - Xã Trị An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 07:30 - 08:45

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ông Hường, xã Thiện Tân Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:00 - 12:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Trung và một phần ấp Bình Chánh, xã Tân An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 07:30 - 14:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 5 xã Vĩnh Tân - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 07:30 - 12:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật