Lịch cúp điện Vĩnh Cửu - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vĩnh Cửu - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Vĩnh Cửu - Đồng Nai

Lịch cúp điện Vĩnh Cửu - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vĩnh Cửu - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vĩnh Cửu - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Ấp 3, Ấp 5 xã Vĩnh Tân, H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 07:30 - 08:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 5 xã Vĩnh Tân, H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 07:30 - 17:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3, Ấp 5 xã Vĩnh Tân, H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 16:30 - 17:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Ông Hường, Xã Thiện Tân, H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 13:30 - 14:30

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 1 và Ấp 6, Xã Bình Lợi, H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 15:00 - 16:30

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 2 - Xã Phú Lý - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:00 - 12:00

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Cửu - Đồng Nai

Lịch Cúp Điện Vĩnh Cửu Đồng Nai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Ấp 1 - Xã Trị An - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:30 - 16:30

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 7 - Xã Thạnh Phú - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:30 - 15:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu Phố 3 – TT. Vĩnh An – H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:00 - 12:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Thái An - Xã Tân An - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 10:00 - 12:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 1 - Xã Trị An - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:00 - 10:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 5 - Xã Thạnh Phú - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:30 - 15:00

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 1, xã Hiếu Liêm, H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 14:30 - 15:30

26-03-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Xã Mã Đà và xã Phú Lý, H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:30 - 10:30

26-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An, H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:00 - 17:00

26-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3, xã Vĩnh Tân, H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:30 - 14:00

25-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu Phố 4 - TT.Vĩnh An - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 09:00 - 14:00

19-03-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3 và Ấp 6 - Xã Vĩnh Tân - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:00 - 16:30

19-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3 và Ấp 6 - Xã Vĩnh Tân - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 13:30 - 16:30

17-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3 và Ấp 6 - Xã Vĩnh Tân - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:30 - 16:30

17-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3 - Xã Thạnh Phú - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:30 - 16:30

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 2- Xã Bình Lợi - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:30 - 11:30

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 2 - Xã Thạnh Phú - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:30 - 16:30

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 5 - Xã Thạnh Phú - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:30 - 16:30

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 1 - Xã Phú Lý - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:00 - 14:00

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 5 - Xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:30 - 16:30

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Bình Thạch - Xã Bình Hòa - huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:30 - 16:30

22-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cây Cầy, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:00 - 14:00

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP2, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:00 - 12:00

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:00 - 12:00

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Ông Hường - Xã Thiện Tân - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:30 - 11:30

19-02-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Một phần Khu phố 7, TT.Vĩnh An- H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:00 - 10:00

19-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu Phố 8 - TT.Vĩnh An - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:00 - 12:00

18-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 2 - Xã Bình Lợi - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:30 - 16:30

16-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 1 - Xã Thạnh Phú - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:30 - 11:30

15-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3 và Ấp 4 - Xã Thạnh Phú - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:30 - 16:30

14-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần KP4, 4B, 4C P. Trảng Dài. Một Phần Xã Thiện Tân H. Vĩnh Cửu. Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 12:30 - 13:00

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần KP4, 4B, 4C P. Trảng Dài. Một Phần Xã Thiện Tân H. Vĩnh Cửu. Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 06:00 - 06:30

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hiếu Liêm (trừ ấp 1), huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 09:45 - 10:00

04-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Hiếu Liêm (trừ ấp 1), huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 07:00 - 07:15

04-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp 1, xã Bình Lợi và một phần ấp 6, xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 09:00 - 15:00

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 7, xã Mã Đà – huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 13:00 - 15:30

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4, xã Phú Lý – huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:00 - 12:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Vàm – xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 06:00 - 18:00

11-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Mã Đà (trừ ấp 1 và một phần ấp 2); xã Phú Lý - huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 06:30 - 17:00

10-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật