Lịch cúp điện Vĩnh Cửu - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vĩnh Cửu - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Vĩnh Cửu - Đồng Nai

Lịch cúp điện Vĩnh Cửu - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vĩnh Cửu - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vĩnh Cửu - Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Vĩnh Cửu - Đồng Nai

Lịch Cúp Điện Vĩnh Cửu Đồng Nai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Bình Chánh, xã Tân An - huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:00 - 10:00

07-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm An Cộ 1 - Ấp 2, xã Phú Lý - huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 07:30 - 14:00

06-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3, xã Vĩnh Tân - huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 07:30 - 12:00

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, ấp 2 và một phấn ấp 3, xã Phú Lý - huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 07:30 - 12:00

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Vàm, xã Thiện Tân - huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:00 - 11:00

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 xã Tân An - huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:00 - 13:00

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Chánh, xã Tân An - huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 08:00 - 17:00

03-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 xã Hiếu Liêm - huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 07:30 - 12:00

03-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 và một phần ấp 5, xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 07:30 - 12:00

03-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP3 và một phần KP8, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An 07:30 - 16:30

03-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật